Gratis bandy Sundsbro, nya fräscha hyresrätter

Comments

Transcription

Gratis bandy Sundsbro, nya fräscha hyresrätter
BoBladet
BOLLNÄS BOSTÄDER - ett kommunägt bolag • Nr 2 • 2012 • Årgång 15
Sundsbro, nya fräscha hyresrätter!
Gratis bandy
Vårt arbete med VÄRMEN styrs av hälsa, miljö och ekonomi
Fixa själv eller anlita proffs
BoBladet
BOLLNÄS BOSTÄDER • Nr 2 2012 • Årgång 15
Innehåll
10-13
Vårt arbete med värmen
Ansvarig utgivare: Anders Wikström
Produktion: Lena Wexén, Elinor Falker
och Elinor Uppgren.
Grafisk produktion: RG Tryck Production AB
Omslagsbild: Sundsbro, grafiker Pär Linde,
3DInteractive STHLM AB
Kontaktguide
Bovärdar
Arbrå, Vallsta
Storgatan 20
Besökstid: 09.30 – 11.00
Nicklas Löf ...........................................................259 45
Magnus Jonsson...................................................259 82
4-5
Sundsbro,
nya fräscha hyresrätter!
Besöksadress
Virvelvägen 27, 821 50 Bollnäs
6
Vi åkte med Warpen
Postadress
Box 194, 821 22 Bollnäs
Blomkransen
Björkhamregatan 7 F
Besökstid: 9.30 – 10.30
Janne Olsson........................................................259 69
14
Öppettider kontoret
Vardagar kl 10-12, 13-16
Bonden
Tjärnvägen 1 G
Besökstid: 08.30 – 09.30
Ergün Gür............................................................259 74
15
Reception
Lena Larsson..............................................0278-259 00
E-post................................... [email protected]
Hemsida................................. www.bollnasbostader.se
Framnäs
Norrlandsvägen 75
Besökstid: 11.00 – 12.00
Åke Persson..........................................................259 75
Uthyrning
Susanne Henriksson............................................259 31
Anna Edling.........................................................259 41
Gärdet
Gärdesgatan 23 D
Besökstid: 07.00 – 08.00
13.30 – 15.00
Mats Gustavsson.................................................259 70
Örjan Karlsson....................................................259 71
Dan Andersson....................................................259 72
Annelie Ölander..................................................259 73
Karlslunds servicecenter
Tuttan, fräsch butik på Gärdet
7
Möblerade lägenheter
Elinor Falker.........................................................259 02
Gratis bandy
Lokaler
Lena Wexén..........................................................259 21
8-9
Lägenhetsunderhåll
Sigbritt Östling.....................................................259 16
Fixa själv eller anlita proffs
16
65-åring bjöd på Cirkus!
Hyresdebitering
Lena Hägglund....................................................259 15
Bostadskonsulent
Ylva Silén...............................................................259 17
Kabel-TV -frågor
Utbud/felanmälan................................. 0772-25 25 25
Störningar
Störningsjour........................................................259 20
Sanering av ohyra
Anticimex..............................................................259 30
18-19
Tävlingar, korsord
2 BoBladet nr 2 2012
VD – har ordet
Vid utelåsning..............................................259 40
Nyttjande av kvarterslokal
Hyresgästföreningen...........................................141 06
Jour
Vid akuta fel efter kontorstid............................259 99
Nu bygger vi, igen… Den här gången handlar det om huset
Sundsbro, som ska bli något alldeles extra. Det är just nu Sveriges
nordligaste flerbostadshus som byggs som passivhus. Att huset
dessutom kommer att certifieras som miljöbyggnad med sikte på
miljöklass Guld gör huset ytterligare unikt. Det lär idag, i riket, inte
finnas någon motsvarighet som är både passivhus och miljöklassad
som miljöbyggnad Guld. Om vi lyckas återstår att se, men bågen är
spänd. För att presumtiva hyresgäster och andra intresserade ska få
en så realistisk bild som möjligt av hur de färdiga lägenheterna
kommer att ta sig ut har vi med hjälp av modern teknik tagit fram
tredimensionella modeller. I dessa kan man ”gå omkring” i lägenheterna och få en känsla av hur det kommer att upplevas. Mer om
detta och annat om huset, som vi valt att kalla Sundsbro efter kvarteret det ligger i, finner Du på sidorna 4 och 5.
I kvarteret Bläckhornet på Öster bygger vi fyra hissar till två hus.
Ytterligare 41 befintliga lägenheter får därmed bästa möjliga tillgänglighet, så att de hyresgäster som har svårt att gå i trappor kan bo
kvar och så att även övriga får det betydligt bekvämare.
Rejäl utökning och inglasning av balkongerna görs samtidigt.
Dessutom tillskapas fem helt nya lägenheter
i vindsplanen i husen. Välutrustade lägenheter
med utsikt över Vågen och bästa tänkbara
tillgänglighet. De fem nya lägenheterna
fördelas i dagarna bland de i vår kö som anmält intresse. Lägenheterna kommer när de
står färdiga att vara bland de absolut
mest attraktiva i tätorten. Om detta
skrev vi redan i förra numret av Bobladet.
Kilafors
Hambogatan 5
Besökstid: 09.30 – 11.00
Magnus Regnell....................................................259 46
I övrigt finner Du i det Boblad Du just nu
har framför Dig en hel del om vad som pågår
i företaget och dess närhet. Du kan återigen
tävla om spännande vinster. Du kan i en tresidig artikel läsa om det mycket omfattande
energiprojekt som vi just nu är i slutskedet
av och som orsakat en hel del bekymmer
under resans gång. Bekymmer med för låga
lägenhetstemperaturer, som jag djupt
beklagar att ha drabbat en del av våra hyresgäster. Bekymmer som jag hoppas att ska
vara något som vi nu kan lägga bakom oss.
Ljungheden
Kvarnvägen 15
Besökstid: 09.30 – 10.30
Stefan Trollarv.....................................................259 79
Conny Pettersson................................................259 80
Som vanligt när årets andra Boblad kommer
ut närmar vi oss jul- och nyårshelgerna. Jag
vill därför ta tillfället i akt att avsluta med att
önska alla Bobladets läsare en riktigt God Jul
och Ett Gott Nytt År!
Ren, Rengsjö
S Bäckvägen 1 E
Besökstid: 11.00 – 12.00
Leif Arvén............................................................259 76
Anders Wikström, VD
Öster
Trädgårdsgatan 25
Besökstid: 9.30 – 10.30
Kalle Wallbom......................................................259 78
BoBladet nr 2 2012
3
Vill du flytta hit?
Registrera dig på www.bollnasbostader.se
eller ring 0278-259 00.
För ytterligare information
kontakta:
Elinor Uppgren
Kundcenter
0278 - 259 32
[email protected]
Ulf Linde
Projektledare
0278 - 259 65
[email protected]
Sundsbro, nya fräscha hyresrätter!
Passivhus med guldvittring
Under våren 2014 kommer 24 nya lägenheter
på Sundsbro intill Scandic Hotel att vara inflyttningsklara. Men redan nu, innan väggarna ens
kommit på plats, finns möjlighet att få en känsla av hur det kommer att bli. Interaktiv visualisering i 3D heter metoden som gör det möjligt.
Besök vår hemsida eller kom in på vårt kontor
för en visning i den moderna teknikens värld.
Nu finns möjlighet att med datorns hjälp gå runt i en av de
nya lägenheterna på Sundsbro. Du kan lätt föreställa dig hur
det skulle vara att flytta in. Du får en känsla för rymd och
rum och kan leva dig in i lägenheten.
Inglasade balkonger och kaklade badrum
Lägenheterna får hög standard med modern look. Öppna
planlösningar, ekgolv, kakel och klinker i badrummen, diskoch tvättmaskin samt torktumlare i varje lägenhet. Det blir
inglasade balkonger med utsikt mot sjön Varpen. De som
4
BoBladet nr 2 2012
ligger mot nordväst får dessutom ytterligare en oglasad balkong. De två största lägenheterna högst upp skiljer sig från
de övriga, då de får två stora terrasser vardera med magnifik
utsikt.
Passivhus med sikte på miljöklass Guld
Det här ska bli ett passivhus, i flera avseenden ett speciellt
hus. Uppvärmningen kommer från instrålad solenergi,
värme från människor (de boende), belysning, hushållsmaskiner och hemelektronik. För de kallaste perioderna
är värmebehovet så litet att det kan tillgodoses via ventilationen. - För att vara helt säkra så har vi dock kompletterat med golvvärmeslingor kopplat till fjärrvärme om
det skulle bli en ”vargavinter”, berättar projektledare Ulf
Linde. Solpaneler är den huvudsakliga värmekällan till
husets varmvattenförsörjning. Vi satsar på miljöklass Guld.
En klassning som ställer krav på bl a energianvändning,
inomhusmiljö och byggnadsmaterial. Även de inflyttande
hyresgästernas åsikter kommer att behandlas innan miljöklassningen fastställs. Viktiga faktorer kommer då att vara
upplevelse av klimat, dagsljus, ljus, fukt och ventilation. För
att alla dessa kriterier ska vara godkända krävs naturligtvis
en enorm noggrannhet ända ner på detaljnivå. De som ska
fixa det här tillsammans med Bollnäs Bostäder är det lokala
byggföretaget Ängabyggen AB.
Hyresrätter
I en ekonomisk berg- och dalbanekonjunktur är det både
smart och skönt med hyresrätter. Man slipper tänka på hur
fastighetsmarknaden eller låneräntan ser ut. I en hyresrätt
har man alltid friheten. Man bor så länge man vill, med god
service och har bara tre månaders uppsägningstid, oavsett
det ekonomiska läget i samhället.
Individuell vattenmätning
Som ett led i miljötänket kommer lägenheterna att förses
med individuell varmvattenmätning, vilket innebär att
man bara betalar för det varmvatten man själv använder.
Storlekar, hyror och antal
Den genomsnittliga hyresnivån kommer att ligga på
1.400:-/m²/år. Hyrorna kommer att variera beroende
på storlek och läge i huset. Definitiva hyror kommer att
förhandlas inom de närmaste månaderna.
StorlekUngefärlig Antal
Hyra/mån
2
3
3
4
4
rok
rok
rok
rok
rok
63
71
79
87
109
m² 7.200:- – 7.700:- m² 8.500:- – 8.900:-
m² 9.200:- – 9.800:-
m² 9.700:- –10.300:-
m² 11.500:-
7
5
5
5
2
st
st
st
st
st
BoBladet nr 2 2012
5
Vi åkte med Warpen på
spegelblankt vatten...
Bollnäs Bandy och Bollnäs Bostäder har länge haft ett samarbete och förra vintern gjordes en
gemensam satsning som resulterade i gratis bandy till alla hyresgäster. En lyckad satsning som
utnyttjades av drygt 500 hyresgäster och som nu återkommer.
I förra numret av BoBladet kunde våra
hyresgäster tävla om ångbåtsbiljetter.
Totalt 23 lyckliga vinnare fick möjlighet
att åka och bjuda med varsin vän.
Resan gick av stapeln en sensommarkväll i augusti när
vädret visade sig från sin allra bästa sida. Spegelblankt
vatten, vacker solnedgång och endast några droppar
regn, det får man vara mer än nöjd med denna sommar.
Att resan var uppskattad rådde inte minsta tvekan om.
En liknande resa gjordes även i fjol och ombord fanns
till och med någon som hade haft turen att vinna två år
i rad. – Ordna en resa och en tävling nästa år också. Vi
kommer garanterat att vara med och tävla, lät de hälsa.
Eftersom Bollnäs Bostäder även nästa år kommer att ha
ett samarbete med Ångbåtssällskapet finns chansen att
det blir en upprepning. – Kan i dagsläget inte se någon
anledning till att ändra på något som är så uppskattat,
sa VD Anders Wikström när han lämnade båten.
6 BoBladet nr 2 2012
Den 11 januari kommer Vetlanda till Sävstaås och då har du som hyresgäst möjlighet att gå på bandy gratis.
- När vi sponsrar olika föreningar gör vi det naturligtvis för att stödja. Men vi försöker också att få valuta för våra sponsorsatsningar,
berättar Lena Wexén. Det här är en satsning där vi når fram till de bandyintresserade. Tidigare arrangemang och vinster har varit
cirkus, ångbåtstur med Warpen och fribiljetter av olika slag.
Vad det blir nästa gång återstår att se men att hålla koll på www.bollnasbostader.se och i BoBladet kan löna sig.
Bollnäs Bandy – Vetlanda 11 januari kl 19.00
Allt du behöver göra för att få biljetter är att skicka ett mail till: [email protected] alt [email protected]
eller ringa 0278-259 21, 259 02. Glöm inte att ange namn och adress, biljetterna max 2 st/lägenhet skickas per post.
Välkommen till vad vi hoppas en trevlig
och inte alltför kall kväll!
BoBladet nr 2 2012
7
Fixa själv eller...
Underhållsfond
De allra flesta av bolagets lägenheter har en
underhållsfond. Till denna fond avsätts varje
år pengar och när beloppet uppgår till en viss
nivå kan hyresgästen välja vad pengarna ska
användas till, målning/tapetsering eller nya
golv.
Vill du veta om du har några pengar i din
fond ska du kontakta Sigbritt på 0278-259 16.
Att tapetsera själv kan bli dyrt och kan sluta med
att du blir ersättningsskyldig den dag du lämnar
din lägenhet.
Det är helt ok att tapetsera själv men det kräver viss kunskap, tyvärr så
saknar många den. Bollnäs Bostäder kräver att arbeten ska vara utförda på
ett ”fackmannamässigt sätt”. Är du osäker, kontakta din bovärd och fråga.
Det är lätt att titta på inredningsprogram och bli inspirerad. Men det finns en
anledning till att det tar tre år på gymnasiets bygglinje med måleri inriktning,
samt två lärlingsår för att bli färdigutbildad målare. Alternativet är att gå som
lärling i hela 6.800 timmar. Ingen som inte har denna utbildning behöver
skämmas för att de inte kan måla och tapetsera med godkänt resultat.
Sandå Måleri och Engstrands Golv
När du beställer målning och tapetsering
och nya golvmattor via Bollnäs Bostäder är
det Sandå Måleri och Engstrands Golv som
kommer. Deras personal ska då på bästa sätt
och utan onödigt dröjsmål utföra de beställda jobben. Som beställare ställer Bollnäs
Bostäder krav på väl utförda arbeten. Får du
som hyresgäst ett arbete utfört som inte är
till belåtenhet ska du omgående kontakta din
bovärd. Målaremästarnas Riksförening har
tagit fram ett referenssystem för hur det färdiga resultatet ska vara och Bollnäs Bostäder
har valt klass 1, vilket innebär höga krav på
ytjämnhet. För den som är nyfiken finns mer
info på www.maleri.se
Dåligt utförda arbeten leder till debitering
- Det vanligaste felet som en amatör gör är att fuska med underarbetet, vara
snål på klister och köpa tapeter av dålig kvalitet. Ett dåligt underarbete genererar aldrig i ett bra slutresultat. Vi har sett skrämmande exempel, berättar
målarna Niclas Olsson och Kurt Hedblom. Tapeter som släpper och hänger
på trekvart, buggliga väggar, tapeter som sitter ända upp i taket och dåligt
skurna våder. Ofta tycker den som gjort arbetet att det är helt ok, men besiktningsmannen och nästa hyresgäst som synar lite noggrannare håller ofta
inte med. Dåligt utförda arbeten leder till debitering vid avflyttning. Tänk dig
därför noga för innan du ger dig på målning och tapetsering.
Fetfläckar ska spärrmålas med speciell färg.
Annars kommer fläcken att slå igenom på nästa tapet, förklarar Niclas.
...anlita proffs
Niclas Olsson och Kurt Hedblom.
8 BoBladet nr 2 2012
BoBladet nr 2 2012
9
Vårt arbete med
VÄRMEN
Ekonomi
När bensinen kostade 7:-/liter brydde vi oss inte så mycket
utan åkte ofta utan att tänka på kostnaden. Nu när den har
passerat det dubbla funderar många en extra gång innan
de tar bilen och vi samordnar oftare våra resor. Samma sak
med energi. När el, olja och fjärrvärme var billig behövde
ingen spara, men i takt med att priserna stigit måste man
även där börja fundera för att inte kostnaderna ska skjuta i
höjden. För en hyresvärd handlar det om att hålla en rimlig
hyresnivå.
styrs av hälsa, miljö och ekonomi
Bovärdens uppgift
Värmen är på året runt och styrs av utomhustemperaturen.
– Vår uppgift är att se till att inomhusklimatet är bra och att
den rekommenderade temperaturen på 21°C uppnås. Om
så inte är fallet och vi inte kan åtgärda felet själva tillkallar vi
experthjälp. Det blir då oftast Schneider Electric, ett företag
som vi samarbetat med under hela energiprojektet, berättar
Magnus Jonsson bovärd i Arbrå. – Vår målsättning är att
alla ska få hjälp så fort som möjligt, senast inom ett dygn
efter gjord felanmälan. Beklagligtvis har förändringarna i
vissa fall inte gått våra hyresgäster spårlöst förbi utan inneburit värmeproblem vid utrustningsbyten och injusteringar,
berättar Magnus vidare. Vi är de första att beklaga detta
men förhoppningsvis ska den tiden snart vara förbi och
målet med effektiviseringarna vara uppnådda.
Blod, svett och tårar. Så skulle de senaste
årens energieffektiviserings projekt på
Bollnäs Bostäder kunna beskrivas. Det har
satsats mycket pengar och gått åt många
utbildningstimmar för att komma dit vi är
idag och ännu är arbetet inte klart.
Målet är ett bra inomhusklimat och en rimlig hyra för våra hyresgäster. Men vad har
gjorts och vad kan man förvänta sig? Varför
alla dessa pengar och allt arbete? Det tänker
vi försöka ge svar på här och nu.
Hälsa
De flesta friska människor mår, enligt gjorda undersökningar, bäst när inomhustemperaturen är jämn och ligger mellan
20-23°C. Under 18°C ska man inte ha och varmare än 24°C
är inte heller hälsosamt. Tidigare kunde variationerna vara
stora i olika lägenheter och så ska det inte vara.
Bovärdarna har nu effektiva hjälpmedel och kan lokalisera
energislukare och mäta exakta temperaturer (mätarna kontrolleras regelbundet). Vår målsättning är att alla hyresgäster
ska ha 21°.
Det finns riksdagsbeslut på energieffektiviseringar i det svenska
byggnadsbeståndet.
Miljö
Att Sveriges riksdag har beslutat att det svenska byggnadsbeståndet ska minska energianvändningen med 20 procent till
år 2020 och halvera det till 2050 jämfört med 1995 års nivå är
också en av anledningarna. Vi vill att de som kommer efter
oss också ska ha det bra och då måste vi tänka MILJÖ. Gammal ineffektiv ventilations- och värmeutrustning har bytts
ut och ny installerats. Det handlar bl a om effektiviseringar
i våra fjärrvärmecentraler. I flera fastigheter har eluppvärmning också ersatts med miljövänligare fjärrvärme.
Effektiva hjälpmedel lokaliserar energislukare.
10 BoBladet nr 2 2012
Har du
värmefrågor
eller funderingar,
kontakta
din bovärd.
Magnus Jonsson
Vi vill att de som kommer efter oss också ska ha det bra och då måste
vi tänka MILJÖ.
BoBladet nr 2 2012
11
Värt att
tänka på...
Möblera rätt
Möblera rätt. Ställ inte soffor, hyllor eller andra möbler
framför elementet. Det hindrar värmen från att spridas i
rummet. Tänk även på att gardiner som hänger framför
elementets termostat stänger inne den varma luften och
lurar termostaten.
Karin på Vallgatan i Arbrå
flyttade soffan från elementet och märkte genast att
temperaturen steg.
Kalla element
Elementen ska släppa ut värme tills rummet har den rekommenderade nivån, i Bollnäs Bostäders fall 21°C, och sen
ska de hålla igen. Det kan innebära att de känns kalla om
den rekommenderade nivån mitt i rummet är uppnådd. Har
man en kroppstemperatur på 37°C och sätter handen på
elementet så känns det kallt så länge temperaturen understiger din egen temperatur.
Elementet känns kallt så länge
temperaturen understiger
37 grader.
Åke Persson
Möjlighet att få varmare
Om det är 21°C i lägenheten och du vill ha varmare finns
alltid möjlighet att sätta in eget element, men kostnaden
kommer då på din egen elräkning. Om du ändå väljer detta
alternativ, kontakta bovärden först för att få hjälp så att justeringar kan göras. Detta för att du inte ska behöva betala
för värmen upp till den rekommenderade nivån utan bara
den över.
”Det var bättre förr, då hade vi varmt”. Dessa kommentarer hörs och stämmer säkert till viss del i vissa lägenheter.
Tidigare kunde det vara så att en lägenhet hade jättevarmt
medan det i grannlägenheten var kallt och ruggigt. Målet
är nu att med den moderna teknikens hjälp komma tillrätta
med dessa problem så att alla lägenheter håller samma jämna värme. Många tror att energieffektiviseringarna enbart
handlar om ekonomi. Som du förhoppningsvis nu förstår
handlar det även till stor del om hälsa och miljö. Hyran är
dock fortfarande den enskilt största månadskostnaden för
de flesta hyreshushåll och således en viktig faktor. I takt
med att driftskostnaderna ökar måste tyvärr också hyrorna
höjas. Därför försöker Bollnäs Bostäder hitta andra vägar.
12 BoBladet nr 2 2012
21°
Välkommen Fredrik
Äldreboenden/gruppboende lgh
22°
Samlingslokaler19°
Trapphus16°
Källarutrymmen18°
0
10
20
30
Stäng porten
Låt inte fönster och dörrar i trapphuset stå öppna under
den kalla årstiden.
Lägenheter, kontor, dagis/förskolor
20°
20
10
Vädra
Behöver du vädra, gör det snabbt och effektivt. Ett kortare
korsdrag vädrar snabbt ur lägenheten. Oftast räcker det
med att du vädrar i ett par minuter för att det ska kännas
rent och fräscht igen.
PERSONALNYTT
Äldreboenden/gruppboende matsal
40
30
Mätning av temperatur
Temperaturen i en lägenhet ska
mätas mitt i rummet, cirka en meter
över golvet (antingen läggs termometern
på ett bord eller hängs upp på en innervägg)
Antagen temperaturpolicy i Bollnäs Bostäders
fastigheter
Äldreboenden/gruppboende gem utr 20°
60
50
Fredrik Spinnars heter det senaste tillskottet i Bollnäs Bostäders
personalstyrka. Fredrik, som fått anställning som miljö- och kvalitetssamordnare, är en “friskus” som under året avverkat en svensk klassiker, vilket innebär Vasaloppet, Vätternrundan, Vansbrosimningen
och Lidingöloppet. – Det var en 30-års present. Hade du frågat mig
direkt efter så hade jag sagt, aldrig mer. Men nu har det mognat och
det kanske blir någon mer gång, säger han efter att ha funderat en
stund. Med fru, två barn och ett nybyggt hus på Björktjära har han
inga svårigheter att aktivera sig på fritiden. Utförsåkning är ett stort
intresse, närheten till Bolleberget är en klar fördel nu när det har blivit
dags att lära dottern Lovisa att åka. Nyfödde sonen Liam får däremot
vänta några år till innan det blir dags för honom. Vi hälsar Fredrik,
som närmast kommer från en tjänst på Anticimex, välkommen och
hoppas att han finner sig väl till rätta hos oss.
BoBladet nr 2 2012
13
Karlslunds
servicecenter
- Snygga underkläder i stora storlekar -
...fräsch butik på Gärdet
Bingo
På Kvarnvägen 4 har hyresgästerna tillgång till ett möblerat gemensamhetsutrymme. Där finns möjlighet att samlas för att se på TV eller bara umgås.
Varannan fredag spelas det bingo. Det är Ann-Britt Hugg på Handikappomsorgens
dagliga verksamhet som hjälper till att arrangera och Bollnäs Bostäder sponsrar
med vinster och kaffe. När BoBladet en fredag i oktober kom på besök hade ett
30-tal bingospelare samlats. Dagens utropare Acke, hälsade alla välkomna och sen
var spelet i full gång. Det tog inte lång stund innan dagens första BINGO hördes.
Det var Maja-Lisa Gullbrandsson som dagen till ära hade turen att ta hem både
en rad, två rader och full bricka. – Har aldrig hänt förut berättade hon efteråt.
Men det var inte bara Maja-Lisa som vann utan vinsterna duggade tätt. En trevlig
tillställning där alla medverkande såg ut att trivas.
– Det finns plats för fler, hälsar Ann-Britt och för den som vill är det bara att dyka
upp, vi kör ojämna veckor kl 13. Välkommen!
Dagens utropare Acke
Kafeteria
Sedan i höstas kan de boende på Karlslund
och deras anhöriga tillsammans med övriga
glädjas åt att kafeterian åter har öppnat.
Efter ett uppehåll på några månader finns
nu återigen möjlighet att få sig en kopp kaffe
eller något annat gott.
Bakom öppnandet står ett arbetskooperativ bestående av
några 50-plussare som tidigare varit arbetslösa men nu
fått en ny chans in i arbetslivet. – Vi driver kafeterian i ett
projekt som ska utvärderas efter nyår och ambitionen är
att sedan kunna fortsätta på egen hand, berättar Tommy
Lindberg. Vi började från noll och för att få in startkapital
till verksamheten medverkade vi under ”De äldres dag” här
på Karlslund och stekte kolbullar.
För den fikasugne kan vi berätta att allt fikabröd är hembakat. Möjlighet finns även att inhandla godis, frukt och
andra förnödenheter. Vi är lyhörda för vad kunderna vill
ha och tar även emot beställningar, hälsar Elisabet Hedlund
som står för det mesta av bakandet.
Kafeterian har öppet vardagar 9-17.
Telefon 072-907 53 60
Välkommen till mig och min butik!
Ett glatt leende möter oss och vi känner oss väl
omhändertagna i den fräscha luftiga butiken
som erbjuder snygga underkläder i stora
storlekar.
På Gärdesgatan 23 har det under hösten öppnat en ny
butik. Det är Bollnäsbon Lisa Frostgrim som renoverat och
inrett sin egen butik, Tuttan.
– Affärsidén fick jag för flera år sedan. När sen tillfälle gavs
och den lokal jag ville ha blev ledig gjorde jag slag i saken,
berättar hon. Det känns jättebra och jag har fått det precis
som jag ville. Men alla har inte varit lika positiva.
– När jag gick starta eget kurs sågade kursledaren min idé
redan andra dagen. Men jag stod på mig och nu vet jag att
jag hade rätt.
Den som letar underkläder eller bikini i storlekarna
omkrets 65-110 och D-K kupa blir säkert inte besvikna
efter ett besök hos Lisa.
– Min målsättning är att kunderna ska känna sig bekväma,
säger Lisa. Det tvivlar vi inte en sekund på att de gör och
för den som vill göra ett besök kan vi berätta att butiken
har öppet tis-tors 12-18 samt lördagar 10-14.
Välkommen till oss hälsar
Lars, Wen, Elisabet, Mali och Tommy.
14 BoBladet nr 2 2012
BoBladet nr 2 2012
15
65-åring bjöd på Cirkus!
När Cirkus Skratt kom
till stan passade
Bollnäs Bostäder på att
förse sig med biljetter som hyresgästerna sedan fick tävla om. Det
blev 65 glada hyresgäster som
fick tre biljetter vardera. Det blev
en trevlig kväll som lockade fram
många glada skratt.
Bollnäs Bostäder fyller 65 år och passade på att fira med att
bjudna lika många hyresgäster på cirkus. – En otroligt bra
cirkus, lät Ann-Margreth Pettersson hälsa när hon dagen
efter ringde till företagets växel. Föreställningen bjöd på
hästar, hundar, clowner, bolljonglörer, akrobater
och en hel del annat i ett lagom fartfyllt tempo.
Donald Mailert, Håkan Larsson, Britt Westerlund och Birgitta Andersson i
Hyresgästföreningens boinflytandekommitté hoppas på många enkätsvar.
- Hundarna som skjutsade varandra i dockvagnen var
bäst. – Nej, det var tjejerna som rockade med 17 rockringar samtidigt. – Visst var den stora hästen med den långa
manen och den lilla ponnyn, som sprang under magen på
honom, otroligt söta? Intrycken var många efter kvällens
föreställning och besökarna kunde vara överens om att det
var en trevlig kväll som lockade fram många glada skratt.
Förhoppningsvis lever minnet av föreställningen kvar nu
när vinterkylan lagt sig och alla utomhusaktiviteter känns
långt borta.
Gratis hyror lottades ut
Vartannat år genomförs en kundenkät bland våra hyresgäster. I år var det dags igen. Hyresgästerna fick även
denna gång möjlighet att lämna åsikter om service, skötsel,
trygghet/trivsel och standard. Väldigt viktigt för fortsatt
utveckling är att det kommer in så många svar som möjligt.
Bland dem som svarat i tid har det lottats ut en hel och två
halva hyror.
Den som lämnat sitt svar kan vara helt säker på att få vara
anonym. Det enda som syns är på vilket område den som
lämnat svaret bor. Detta är naturligtvis för att vi ska kunna
ändra på saker som inte är bra. Gör man en enkät och inte
Vill hyresgästerna vara
med och påverka?
följer upp svaren så kan man lika gärna strunta i att göra
någon.
Arbetet med att förbättra det som inte var tillräckligt bra
har påbörjats. Resultatet av enkäten redovisas på hemsidan
där även möjlighet finns att se vilka vinnarna blev och svaren på tidigare enkäter.
Tack till er alla
som tog er tid att svara!
Just nu pågår i samarbete med Hyresgästföreningen en enkät om boinflytande på Gärdet
i Bollnäs. Syftet är att få redan på i hur stor
utsträckning hyresgästerna vill vara med och
påverka sitt boende eller om de ”bara vill bo”.
Representanter från Hyresgästföreningen överlämnar enkäten vid personliga besök. Svaren
lämnas sedan via post eller webb. Frågor ställs
om vikten av att ha tillgång till samlingslokal, intresset av fritidsverksamhet på området och sist
men inte minst om man kan tänka sig att delta i
hyresförhandlingsarbete. – Resultatet av enkäten
kommer sedan att ligga till grund för det fortsatta arbetet med boinflytandet, berättar Elinor
Uppgren på Bollnäs Bostäder som tillsammans
med HGF är initiativtagare till enkäten.
...fixar
städningen
Allianceplus, eller Miljöteamet som de tidigare hette, har varit ett för
våra trakter rätt okänt företag, men inte nu längre. Det var nämligen de
som vann senaste städupphandlingen och som nu har fått till uppgift
att se till att vi har det rent och fint runt omkring oss. Miljöteamet var
från början ett familjeföretag med två anställda. Nu ingår de i en av
nordens största städservicekoncerner som har över 3.000 medarbetare.
De var inte etablerade i Bollnäs tidigare men nu har det blivit ändring
på det. Vi hälsar dem välkomna och hoppas på ett väl fungerande
samarbete.
Efter
Leif ”Jojje” Lundvall och Marie Persson ingår i Allianceplus städstyrka.
16 BoBladet nr 2 2012
BoBladet nr 2 2012
17
Hyresgästtävlingar
Vinn en kväll med dina
nära och kära i en av
”holkarna” på Sävstaås
e-postadresser sökes!
För att i framtiden minimera
pappersutskicken vill vi ha e-postadresser till så många
hyresgäster som möjligt. Registrera dig på vår hemsida
under Mina sidor eller skicka mail till
[email protected]
Lös korsordet och vinn köpmannacheckar
5-års jubileum för rabatt
till trogna hyresgäster
De som bott 20 år eller mer i samma lägenhet får som
belöning 40 % rabatt på decemberhyran.
Rabatten är återkommande och det var nu 5:e gången
den delas ut. Den här gången var det 224 hyresgäster
som fick ta del av rabatten. Glädjande nog har 167
av dessa bott så länge att de kunnat tillgodoräkna sig
rabatten under alla fem åren, det är bara att gratulera.
Rätta lösningen på korsordet
i förra numret
Vill du titta på bandy och vara säker på att inte
frysa? Då har du nu chansen. Vinsten består av att
du tillsammans med ytterligare sju personer (av
dig utvalda) tittar på bandy och bjuds på lättare
förtäring. Den aktuella matchen är mot Vetlanda
den 11 januari.
Hur många lägenheter byggs vid Sundsbro?
1. 28
X. 35
2. 24
Matchtröjor att vinna
Tre tröjor står på spel, storlek bestäms av vinnaren.
Vilken boendeform blir det i de nya lägenheterna på Sundsbro?
1. Hyresrätter
X. Bostadsrätter
2. Kooperativa hyresrätter
Svaren lämnas senast 27 december till tfn 0278-259 00
eller [email protected]
Glöm inte att ange vilken tävling det gäller,
svarsalternativ, namn och adress.
18 BoBladet nr 2 2012
Köpmannacheckar har skickats till:
300:- Ylva Olausson, Tjärnbergsgatan, Bollnäs
100:- Anna Fäst, Söräng, Bollnäs
100:- Inge Lindberg, Korvgatan, Bollnäs
Korsordet skickas till:
Bollnäs Bostäder, Box 194, 821 22 Bollnäs.
Senast den 17 mars 2013 vill vi ha in svaren.
Märk kuvertet ”Korsord”.
Namn:............................................................................................
Först öppnade rätta lösningen belönas med köpmannacheckar värda
300 kronor. Andra och tredje öppnade rätta lösningen belönas med
köpmannacheckar värda 100 kronor.
Postadress:.....................................................................................
Adress:...........................................................................................
Telefon:..........................................................................................
BoBladet nr 2 2012
19
Det
håller
inte!
Allmännyttans energisparkampanj
Handen på hjärtat, hur ofta står du kvar en extra stund i duschen och bara njuter av det
varma vattnet? Eller vaknar du på morgonen och upptäcker att det lyst i hallen hela natten
eller att TV:n står på i stand-by läge dygnet runt? Inte hela världen kan man tycka. Men om
hela världen faktiskt stängde av varmvattnet lite tidigare, kom ihåg att släcka lyset och slutade använda stand-by läget så skulle vår energiförbrukning se betydligt bättre ut än den
gör idag. För att vi gör av med lite för mycket energi.
Men vi kan ändra på det. Bollnäs Bostäder är med i Allmännyttans energisparkampanj. En kampanj som ger oss
de små smarta tipsen som gör att vi kan minska energiförbrukningen utan att ändra vår livsstil allt för mycket.
Här kommer några tips att börja med:
•
•
•
Duscha i stället för att bada
Stäng av kranen, låt inte vattnet rinna i onödan när du diskar
och borstar tänderna
Tipsa bovärden om läckor, droppande kranar och rinnande toaletter
På www.allmännyttan.se finns bra och konkreta energispartips och ett roligt energisparspel (som är tänkt för barn
men som funkar lika bra på spelsugna vuxna). Här kan du lära dig hur du kan slösa mindre med energi genom att
hjälpa energiarbetarna i spelet med olika uppdrag. Som spelare kan du få mer poäng genom att även genomföra
uppdrag i verkliga livet - till exempel att kolla att inga kranar hemma läcker- och om de gör det så tipsa bovärden.
Hoppas att du, precis som vi, vill vara med och spara energi.
Tillsammans kan vi med ganska små insatser göra riktigt stor skillnad.
AB BOLLNÄS BOSTÄDER
Postadress: Box 194, 821 22 BOLLNÄS. Besöksadress: Virvelvägen 27
Telefon: 0278-259 00 Telefax: 0278-186 86 Org.nr 556060-3176
[email protected] • www.bollnasbostader.se