10.50-11.00 Bra exempel Gävleborgs läns landsting, Laszlo Kosztyu

Comments

Transcription

10.50-11.00 Bra exempel Gävleborgs läns landsting, Laszlo Kosztyu
BRA Exempel I Region
Gävleborg.
SVENSKA ACCESSMÖTET 22-23 JANUARI 2015
Mo n
Dub ica
eck
&
Lás
Kos zló
ztyu
MÅL FÖR ACCESSVÅRDEN I
REGION GÄVLEBORG…
•  Att varje enskild patient ges
förutsättning till en bra accessplanering
så det går att starta dialys i en väl
fungerande AV-fistel.
SAMVERKAN
GÄVLEBORG.
GÄVLEBORG NU. . .
BRA EXEMPEL…
ACCESSPLANERING
• Accessdatabas: BRA hjälpmedel
•  Dialysråd.
• Accessträffar.
Ett ”triangeldrama”
• Access-skisser.
Hudiksvall
• PFram
rovsticker
AV-fistel.
som
väldigt
till fungerar
2010
utfördes
AV2014
Bedömning.
• Ffisteloperationer
oto.
på båda sjukhusen.
bra
Information.
Vi nåddes av ettEn
rykte.
BRA överblick.
Medverkar
på
op
OmorganisationBra
2010.
kommunikation.
•  Bra•  exempel
Inga operationer i Gävle.
• Länsgemensam
•  Patienterna fick åka till Bollnäs.
utbildningsdag.
•  Några opererades i Hudiksvall.
Gävle:
•  Långa väntetider på operation.
Gävle
•  Dålig funktion.
•  Viljan fanns men struktur saknades.
•  Kort väntetid.
•  Få venmappades.
•  Kärlkirurg med rutin.
•  Sedan Dec 2013 finns flödesmätare
i Hudiksvall.
. resultat
Detta har lett till ett BRA
!
t
g
i
l
o
r
r
…
G
Vi ha
N
I
BOLLNÄSBANDET
N
T
T
Ä
S
t
T
a
U
t
l
R
u
Ö
s
F
e
N
r
E
Bra exempel
t BRA
Bollnäs
• Venmapping
• Accessrond
• Operation AV-fistel
• Angio+PTA
t
e
å
n
t
t
- Fö r a
ACCESROND VAR 4:e vecka
2012-04-01
Gemensamma rutiner.
Patientsäkert
SAMVERKAN
GÄVLEBORG
.
L
A
V
K
GÄVLEBORG NU. . .
BRA EXEMPEL..
!Hudiksvall
!
!
T
I TE
2014
Bollnäs
Gävle
ACCESS-SKISSER
•  Venmapping.
•  Direkt efter operation.
( anastomos och prognos )
•  Post-operativ skiss/SiteRite.
•  ”Stick”-beskrivning.
•  Ev. problem.( SiteRite,Flöde)
•  Ev. intervention.
Inscannad i patientens journal.
Fin överblick av accessen.
En s.k.access-bok.
710606-1100
011126-1911
1406
5601
36091
ativ
m
r
o
f
In
dN
örA
ILyNhN
sam
k
n
ä
t
G
A
OJm
R
A
T
U
Läll
AVS
Sn
k
L
mju
d
L
I
Ö
V
tiv
i
s
o
JAPG ...
A
SÄG
adCK
lA
G
Tkicklig
S
R
Ö
F
r
Klu ig
OSS
N
G
Å
R
R
F
O
...
arB
rbE
eL
d
n
V
U
GÄ
SAMVERKAN
GÄVLEBORG
.
..
GÄVLEBORG NU.FÖRUT.
BRA EXEMPEL..
•  Access-skisser
Accessdatabas: BRA hjälpmedel
• iPgrovsticker
AVt!
l
o
R
NG…
•  Få venmappades.
fistelRUTSÄTTNI
EN • FLÖ
änsgemensam
utbildningsdag.
EttACCESS”triangeldrama”
Hudiksvall
• Dialysråd.
som
fungerar
väldigt
till
2010
AV2014
SKISSER
• AFram
ccessträffar
/ utfördes
•  Länsövergripande
fisteloperationer
i Bollnäs och Gävle. Olika
bra
☺ operation
•  Från
planering.
Vi
nåddes
av ettaccessansvarig
rykte ☺☺
operatörer.
•  Post-operativ
Bra
exempel
Omorganisation
2010. och
kärlkirurg
skiss
/ SiteRite
•  Inga
operationer
i Gävle.
accesskordinator
som
• 
”Stick”
• 
Patienterna
fick
åka
till Bollnäs.
medverkar
länets
Från
2013
op
i
Hudiksvall
och på
Bollnäs
Bollnäs
beskrivning
•  Några opererades
i Hudiksvall
accessronder.
•  EvLånga
problem
Gävle.
på Operation
•  väntetider
Gemensamma
rutiner
•  Ev intervention
•  Lika access-skisser
Gävle
•  Inscannad används
i
patientens
•  Fin kontakt och dialog
•  Kort väntetid.
journal.
• Venmapping
Bra samordning
• 
Kärlkirurg
med
rutin.
• Operation AV-fistel
•  Fin överblick
•  Sedan Dec 2013 finns flödesmätare i
av accessen
• Angio+PTA
Hudiksvall.
Detta har lett till ett BRA resultat
BOLLNÄSBANDET
Bra exempel
ACCESROND
2012-04-01

Similar documents