Dricksvattensläp DS750-600 - sept2015

Transcription

Dricksvattensläp DS750-600 - sept2015
Produktblad
september 2015
Dricksvattensläp
DS750-600
Hygienisk design
Isolerat
Filtrerad avluftning och
slutet påfyllningssystem
ger en trygg och säker
hantering av vattnet.
Effektiv isolering skyddar
både tank och tappventil.
Klarar stark kyla
utan värmekälla.
Smidigt
B-körkort är
tillräckligt
Endast en person behövs
för påfyllning, transport
och uppställning.
Klassat som lätt släpvagn
vilket gör att dragfordonet
får väga ända upp till
3500 kg med B-kort.
Sabotageskyddat
Kåpa och draganordning
kan låsas för att försvåra
sabotage och stöld.
Vattentanken:
Tillverkad av livsmedelsgodkänd polyeten.
Effektivt isolerad mot kyla och värme.
Tappventil som manövreras utifrån.
Slutet påfyllningssystem.
Överfyllnadsskydd stänger vid 600 liter.
Filtrerad avluftning.
Släpvagnen:
Svensktillverkad kvalitetsvagn.
Bromsad och godkänd för 80 km/tim.
Totalvikt på 750 kg och därmed skattebefriad.
Tydligt uppmärkt kåpa.
Låspaket för kåpa och draganordning.
Hållare för loggbok.
Låda för tillbehör.
Vattenmängd:
Vid transport max 410 liter vatten.
Efter uppställning 600 liter vatten.
Tillbehör:
Vinterdäck.
Påfyllningsutrustning.
Kundspecifika dekaler.
Den välisolerade lådan ger ett effektivt
skydd så att vattnet i tank och tappventil
klarar stark kyla.
Påfyllning utförs enkelt och hygieniskt med
ett slutet system.
POAN Water Systems AB
Mariefredsvägen 52
645 41 Strängnäs
0152-105 60
0708-43 14 22
[email protected]
www.poanws.se
Snyggt och lätthanterligt tappställe. Vid färd
förvaras utloppsröret och den vita bakgavelplåten skyddat innanför kåpan.