Altech Påfyllnadssats

Transcription

Altech Påfyllnadssats
Påfyllnadssats
Altech Påfyllnadssats är en kompakt
kombinationsventil för enkel påfyllning
av köldbärarvätska i kollektorslangen till
markvärmepumpar. Isolering medföljer.
21 MultiFill®
LKAltech
521
MultiFill®
Påfyllnadssats
Altech Påfyllnadssats är en kompakt kombinationsventil för enkel påfyllning av köldbärarvätska i kollektorslangen till markvärmepumpar. Ventilen har ett filter som skyddar förångaren mot eventuella partiklar. Den levereras med en isolering som skydd mot kondens och
eventuell isbildning. Ventilens kompakta konstruktion gör den installationsvänlig även i trånga utrymmen. Altech Påfyllnadssats kan även
användas i andra applikationer med behov av påfyllning
ochMultiFill®
filtrering. Pilarär
påen
ventilhuset
anger
flödesriktning. Ventilen bör
LK 521
kompakt
kombinationsventil
förisoleras med
den Min.
medlevererade
isoleringen.
Utöver rengöring av filtret krävs inget underhåll. Rengöring av filtret bör utföras direkt efter installation,
-20°C/Max.
+80°C
enkel påfyllning
av köldbärarvätska
i kollektorslangen
till
efter1,0
en månad
och bar)
därefter vartannat år eller vid påfyllning
av vätska i systemet.
Kontrollera
installationen
regelbundet.
LK 521
MultiFill®
är en kompakt
kombinationsventil
MPa (10
ata
Tekniska Data
ratur
yck
för
Ventilen har ett filter som skyddar
Arbetstemperatur
Min. -20°C/Max.markvärmepumpar.
+80°C
enkel påfyllning av köldbärarvätska i kollektorslangen till
Vatten - Glykolinblandning Max. 50%
Max. arbetstryck
1,0 MPa (10 bar) förångaren mot eventuella partiklar. Den levereras med en
markvärmepumpar. Ventilen har ett filter som skyddar
Vatten - Etanolinblandning max. 30%
isolering
som
skydd mot kondens och eventuell isbildning.
Media 1
Vatten - Glykolinblandning
Max.
50%
förångaren mot eventuella partiklar. Den levereras med en
(Arbetstemperatur:
Max.
+60°C)
Tekniska
data:
Ventilens
konstruktion gör den installationsMedia
2
Vatten - Etanolinblandning
max.kompakta
30%
isolering som skydd mot kondens och eventuell isbildning.
d
G - utvändig gängaMin. -20 °C/max. +80 °C
Arbetstemperatur
vänlig
(Arbetstemperatur:
Max. även
+60°C)i trånga utrymmen. LK 521 MultiFill® kan
Ventilens kompakta konstruktion gör den installationsarbetstryck
1,0 MPa (10 bar)
tilhus Max.
Mässing
EN 12165 CW617N
även max.
användas
i andra applikationer med behov av påfyllGängstandard
G
- utvändig
gänga
Media
1 Polystyren
Vatten
– Glykolinblandning
50%
vänlig även i trånga utrymmen. LK 521 MultiFill® kan
ering
Expanderad
EPS
ning
och 30%
filtrering.
Material,
Mässing
EN 12165
CW617N
Media 2ventilhus
Vatten – Etanolinblandning
max.
även användas i andra applikationer med behov av påfyllg filter;
Huvudventil: 0,6 mm²
Arbetstemperatur
max. +60 °C EPS
Material,
isolering
Expanderad
Polystyren
ning och
filtrering. Ventilen bör isoleras
Påfyllningsventil
0,7
Pilar på ventilhuset anger
flödesriktning.
Gängstandard
R –mm²
utvändig gänga
Masköppning
fi
lter;
Huvudventil:
0,6 mm²
rinsats Material,
Huvudventil:
Rostfritt
stål CW617N
med den medlevererade isoleringen.
ventilhus Plast,Mässing
EN 12165
Påfyllningsventil
0,7 mm²
Pilar på ventilhuset anger flödesriktning. Ventilen bör isoleras
Material,
isolering Expanderad
Polystyren EPS
Påfyllningsventil;
Rostfritt
stål
2Utöver
rengöring
av
filtret
krävs
inget underhåll.
Rengöring
Material,
fi
lterinsats
Huvudventil:
Plast,
Rostfritt
stål
med
den
medlevererade
isoleringen.
Masköppning
Huvudventil: 0,6 mm
ing
EPDM filter 2
Påfyllningsventil
0,7
mm
filtret bör
Påfyllningsventil;avRostfritt
stålutföras direkt efter installation, efter en månad
Utöver rengöring av filtret krävs inget underhåll. Rengöring
Material,
filterinsats Huvudventil: plast, rostfritt
stål
och därefter
vartannat år eller vid påfyllning av vätska i
Material,
tätning
EPDM
av filtret bör utföras direkt efter installation, efter en månad
Påfyllningsventil: rostfritt stål
systemet. Kontrollera installationen regelbundet.
Material, tätning EPDM
och därefter vartannat år eller vid påfyllning av vätska i
systemet. Kontrollera installationen regelbundet.
Kapacitetsdiagram
Kvs (m³/h)
Kapacitetsdiagram
Kvs (m³/h)
100,0
27,0
12,5
27,0
12,5
Flöde (m³/h)
10,0
1,0
1,0
10,0
Tryckfall (kPa)
0,1
0,1
100,0
1,0
10,0
100,0
Tryckfall (kPa)
vändig gänga
LK 521 - Utvändig gänga
mension 1 Dimension 2 Kvs m³/h
”
¼”
Art nr
Dim 1
Dim 2
A mm 3 B mm C mm D mm E mm F mm G mm H mm I mm
Kvs m /h A mm
G ¾”
12,5
165 2
Artikelnr.
1G20
Dimension
625 12 42Dimension
G25
12,5
G
¾”
27
171,5
625 12 43G 1”G32
G20
091480
G ¾” 27
Sept 2015-121
6
C mm
D mm
E mm
F mm
G mm
J mm
H mm
I mm
J mm
127
83,5 A mm
29 B mm
108,5C mm
29 D mm
282 E mm
83 F mm
105 G mm
171 H mm I mm
Kvs
165m³/h 127
83,5
29
108,5
29
282
83
105
171
138
87,5
29
114,5
29
282
83
105
171
171,5
138
29
83
105
171
12,5
165 87,5
127 2983,5 114,5
29
108,5 282
29
282
83
105
ranslutning
mot kollektorslang
091481
G 1¼”
G ¾”
27
slutning för påfyllning av vätska
Dimension 1 - Röranslutning mot kollektorslang
Dimension 2 - Anslutning för påfyllning av vätska
Distribueras av Dahl Sverige AB
Teknisk Support
Telefon: 020-58 30 00
E-post: [email protected]
B mm
171,5 138
87,5
29
Altech betyder noggrant utvalda produkter
med hög kvalitet till bra pris.
114,5
29
282
83
105
J mm
171
171