Programblad LSS-mässan 2015

Comments

Transcription

Programblad LSS-mässan 2015
PROGRAM
10.00-10:20 Invigning av LSS-mässan 2015
HÖRSALEN
10.30-11.00 Delaktighetsmodellen
-En dialogform för jämlika möten mellan personer med olika möjlighet till inflytande över gemensamma frågor.
11.15-12.30 Marie Hav-Lundkvist
UTSTÄLLARE
Uddevalla gymnasieskola, kom och bli sminkad av
elever från Stylelistprogrammet
Nytida
Korttidsboendena Myran, skidlöpargränd och
Skrinnargränd
Gruppbostad Äsperödsvägen visar hur de arbetar
med samtalsmattan
Med humor och optimism berättar företagskvinnan som blev gravt funktionsnedsatt om sitt möte
med samhället och vården.
Daglig verksamhet Fjärilen
-Bemötande och tillgänglighet
-Att ha ett aktivt, fullvärdigt liv utan begränsningar med livskvalitet och livskraft
Studieförbundet Vuxenskolan
12.45-13.15 Anhörigcentralen och ombudet för
Äldre och funktionsnedsatta
-Berättar om sina verksamheter
13.30-14.00Arbetskonsulent, Jenny Wallentin
tillsammans med brukare
-Arbetsplatser ute i samhället, utflyttad DV
Daglig verksamhet Ardmore, Bild- och formprojekt
Jimmy Sundbom, visar och berättar om sin App
Da Capo- försäljning
Linkärven- försäljning
Uddevalla golfklubb
Attention
Kommunrehabiliteringen samt ombudet för äldre och
funktionsnedsatta
Anhörigcentralen
14.15-14.45 Attention
-Informerar om sin verksamhet
Hjärnkraft Fyrbodal
Ronny och Sandra- om hur det är att arbeta på
utflyttad DV samt bo på servicebostad
Socialtjänstens mål och ansvar
”Respekt för människors rätt till
självbestämmande och integritet”
Arbetskonsulent, Jenny Wallentin
Aktivitetscirkeln
Marie Hav Lundkvist –säljer sin bok
Hovhult DV – försäljning
Ryttarens Café och Aktivitetcenter
Bistånd
Individ- och familjestöd, LSS
Sinnenas rike
Café Rosen & Café Ryttaren
serverar fika (till självkostnadspris)
i Spisrummet.
VÄLKOMNA!
Arrangör: Uddevalla kommun
Socialtjänsten i samverkan med
Bohusläns museum.
Aktiviteterna under mässdagen är
gratis. Ingen förbokning.
Kom i tid för att få plats.
UPPLYSNINGAR
Emma Pettersson
Telefon 0522-69 77 25
Annelie Hansson
Telefon 0522-69 77 27
Elisabeth Rungebo
Telefon 0522-69 77 07
Jane Olausson Vahlqvist
Telefon 0522-69 77 08
L ära
S kapa
S amverka
LSS I FOKUS
25 november 2015
klockan 10.00-15.00
Bohusläns Museum
Mässa med tema
FÅR JAG LOV?
-Om självbestämmande
För personer med funktionsnedsättning,
personal, anhöriga samt övriga som är
berörda och intresserade av LSS
Uddevalla kommun, Socialtjänsten,
Avdelningen för stöd och service, Ssf

Similar documents