Gifter i barnens vardag

Comments

Transcription

Gifter i barnens vardag
Gifter i barnens vardag
Konferens med hälso- och miljöperspektiv på barnens vardag med fokus i Generationsmålet
och miljömålet giftfri miljö.
Länsstyrelsen, Västerbottens landsting och Region Västerbotten hälsar dig, som jobbar nära barn
eller med barns verksamhet, eller är intresserad av ämnet, välkommen att delta.
Anmäl dig redan nu på Länsstyrelsens webb,
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/kalender/2015/Pages/gifter-i-barnens-vardagkonferens-med-halso-och-miljoperspektiv-pa-barnens-vardag.aspx
Antalet platser är begränsade.
Tid:
Lokal:
17 september 09.30- 16.00
Folkets Hus, Umeå
Program
09:30
Fika och registrering
10:00
Välkommen!
10:10
Giftfri miljö – (Kemikalieinspektionen, Petra Ekblom)
10:40
Nationell miljöövervakning av miljögifter – (Naturvårdsverket)
11:05
Astma och allergier – effekter av miljön (Umeå universitet)
11:30
Hälsoeffekter av bly, kadmium och kvicksilver i maten och miljön – vad vet man
idag och hur kom kunskapen till? (Umeå universitet)
12:00
Lunch
13:00
Exponering för hormonstörande ämnen tidigt i livet och risken för kronisk sjukdom
hos barn. – (Carl-Gustaf Bornehag, Karlstad universitet)
13:45
Giftfri förskola
14:15
Fika
14:45
Paneldiskussion – Hur går vi vidare? (Kemikalieinspektionen, kommuner,
Västerbottens läns landsting)
15:15
Barns hälsa i Norrland – Miljö och hälsoenkäten (Karl Forsell, Västerbottens läns
landsting)
15:35
Problem från verkligheten - ”Exempel från Miljömedicin” – (Karl Forsell,
Västerbottens läns landsting)
15:50
Summering och avslut
16:00
Avslutning