Frejas Döttrar & Söner`

Transcription

Frejas Döttrar & Söner`
Nordiska PrästinnaSkolan
Frejas Döttrar & Söner’
Information & anmälan till utbildningens första läsår,
Resan Genom Hjulet
Utbildningens skapare & huvudlärare: Carola Korpstjärna , Ravenstar
Nordiska PrästinnaSkolan
Frejas Döttrar & Söner
Utbildning i upp till 3 år med syftet att skola Freja
NaturPrästinnor/Freja NaturPräster i Moder Jords Tjänst.
Utbildningen står fri från religioner och samfund, och strävar efter att låta varje
elev finna sin egen personliga kontakt med Gudinnan, sin egen grund att stå på
i harmoni och kraft.
(Denna utbildning löper på upp till tre år, men många har god användning av
att gå enbart första året för enbart sin egen längtan efter Gudinnans kraft
och den egna utvecklingens skull.)
Detta informationsblad presenterar första året;
Resan genom Hjulet
som ger alla baskunskaper tack vare den personliga resan genom årshjulet,
Gudinnehjulet, som inramning. Fördjupad självkännedom och grunder i såväl
skapande av ceremonier, att jaga sina egna skuggor och lyfta outvecklade
styrkor.. Kunskap om Gudinnan och konsten att spegla sig i alla hennes sidor.
Certifikatet anger just detta; att eleven genomfört en
fullständig, godkänd grundutbildning.
Andra året heter Att
Spinna tråden
och är en intensiv praktisk &
teoretisk Prästinneträning.
Certifikatet anger Freja NaturPrästinna/-Präst.
Tredje året heter Völvans
Väv
och är en fördjupad träning för den rödaPrästinnan.
Certifikatet anger Freja MånPrästinna/-Präst.
Mer information om dessa två år får de som anmäler seriöst intresse
att starta sin resa i Frejas Döttrar &Söner
RESAN GENOM HJULET:
Det första läsåret, i denna certifierade djupgående och omvälvande resa,
tar sin början i Samhaintid, dvs slutet av Oktober .
...Under ett års tid träffas vi vid 8 st tillfällen, lördag till söndag.
En daglig praktik hör till detta läsår samt vissa hemuppgifter mellan träffarna, vi
bildar också ett forum för diskussion och gemensamma t ex rundragningar
online.
Detta första läsår går på djupet av din själ och personliga utveckling.
Du kommer att följa årets hjul, Gudinnehjulet, och ta del av övningar,
ceremonier, dynamiska grupparbeten såväl som personliga resor in i
okända rum.. Du får hela vägen stöd och råd i ditt växande med
utgångspunkt i Gudinnans allomfattande kärlek.
Våra arbetsmetoder under läsåret utgår främst från shamanism och gammal
klok-konst/häxkonst, traditionell Prästinnemagi och kunskap, naturens
budskap, av att se in i sin själ, krama sina skuggor samt lyfta fram sina
styrkor.
Vi använder oss av samtal, trumresor, meditationer, sejd och runor,
berättande sagor och mycket mer.
Ramen på utbildningen är den shamanska Cirkeln; där vi samtalar, delar
och ger feedback på deltagarnas resa.
Resan genom Årshjulet, Gudinnehjulet..
..börjar med kursdelen Transformationen, går vidare
genom Vilan, Gnistan, Löftet, Glöden, Ljuset,
Överflödet och avslutar/knyter ihop året, med Skörden.
Här lär du känna Gudinnas olika ansikten, och får spegla dig i dem.
Du lär dig att leva i samklang med årets alla energier, och du lär dig
framförallt att se klart på dina egna mönster och känslor.
Vi balanserar Gudinnan och Guden inom oss.
Du som vill vara med, söker en relation med Gudinnan och din egen
andliga kraft och har ett kall att tränas för att verka utåt som Hennes
Prästinna /Präst på de vis som nu passar just dig.
Enkelt boende i Templet, frukost samt textmaterial och hantverksmaterial
ingår. En rekommenderad litteraturlista tillkommer, men utan tvång att läsa.
Du har under hela året kursen pågår löpande handledning främst via telefon
av din lärare som du själv bokar vid behov, samt stöd ur den Cirkel som nu
skapas; Systra- och Brödraskapet som är dina studiekamrater.
Kostnad för hela läsåret är14.000SEK resp. 12.000SEK
för distanselever, varav 2.000SEK i anmälningsavgift.
Under din tid som elev i Prästinnaskolan erhåller du 20% rabatt på
övriga kurser, workshops och behandlingar med mera hos Ravenstar.
Sista ansökningsdag är 1 Oktober vid varje nytt läsår.
Jag Carola Korpstjärna är utbildningens grundare samt huvudlärare och jag
förbehåller mig rätten att välja ut de elever som jag asner bäst gynnas av
denna utbildning.
Exempel på hur ett utbildningsblock/helg kan se ut:
Vi samlas och startar vår cirkel på lördag morgon kl10:00.
(Långväga elever är välkomna från fredag kväll)
Dagens arbete kan utöver vårt delande /samtal i cirkeln vara enskilda
övningar, eller speglande grupp- och par arbeten.
Meditationer, trumresor och andra resor. Sagor och andra kreativa
övningar. Teoretiska delar med egna anteckningar och föreläsningar ingår.
Kurshelgens tema, Årstiden och Gudinnan i den riktningen följer allt vi gör,
och vi väver tillsammans in olika delar som berikar och fördjupar vår kontakt
med Gudinnan och den egna själens djup och utveckling.
Utflykter till natursköna platser , ofta kraftplatser, varvas med
timmar i vårt gröna Frejas Gudinnetempel.
Lördagens arbete avslutas ca. kl 20:00, vissa gånger betydligt senare.
Söndag morgon startar vi kl 09:00 och fortsätter det arbete vi inledde under
lördagen, samt att vi har årstidens ceremoni under söndagens utflykt.
Vi avslutar alla helger på Söndagen kl 16:00
Vi skapar tillsammans under detta läsår ceremonier för att fira årstiden vid alla
träffar, och på flera av träffarna ingår även kreativa, magiska hantverk.
Datum för Resan Genom Hjulet 2014 -2015
Transformationen:
25-26 Oktober 2014
Vilan:
6-7 December 2014
Gnistan:
24-25 Januari 2015
Löftet:
14-15 Mars 2015
Glöden:
25-26 April 2015
Ljuset:
13-14 Juni 2015
Överflödet:
15-16 Augusti 2015
Skörden:
12-13 September 2015
Om eleven är sjuk eller får annat förhinder vid någon träff, så skickas en
pdf med hemuppgifter via e-mail.
DISTANS-ELEVER
…arbetar genom egna hemuppgifter via pdf och samtal via e-mailoch telefon.
Hemuppgifterna är skriftliga och bygger på uppgifter som redovisas,
även delvis som foton.
Textmaterial och boktips kompletterar de uppgifter som delas ut.
Dessa uppgifter är att med egna ord beskriva energier och rörelser i
årets växlingar, att med egna ord dela intryck och budskap från
Gudinnan, visa att man förstår vad Gudinnan har för egenskaper.
Att dela med sig av drömmar, meditationer, genomföra egna
resor och ceremonier enligt anvisningar.
Redovisa sin dagliga Gudinnepraktik, och visa bilder från sitt altare med mera.
Vissa av dessa uppgifter gäller även de elever som kommer på varje träff,
men högre krav ställs på distanseleven.
Som distanselev närvarar man på sista träffen då dedikationslöften avges och
certifiering sker, men helst även på en träff till; Löftet
(Har man tillräckliga skäl kan den träffen bortses, dock inte den
sista) Distanseleven startar dessa kurshelger redan på fredag
morgon, för att uppdateras och komma in i Templet ordentligt.
Distanseleven betalar totalt 12.000:-för hela läsåret, och
certifikatet anger ej om det gäller distans eller ej.
(Ansökningsblanketten drar du ut på papper, fyller i och sänder tillbaka via
post, spara en kopia själv. Dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt )
Ansökningsblankett för årskurs 1 i
Nordiska Prästinnaskolan Frejas Döttrar
Jag vill härmed ansöka till utbildningens första år, Resan Genom Hjulet.
Namn:
Personnummer:
Adress:
Telefon hem:
Mobiltelefon:
E-mail:
Kortfattad bakgrund till sökandet efter Gudinnan/
Din inre kraft: (skriv gärna på ett löst papper om du vill)
Yrkesbakgrund:
Nuvarande arbete eller sysselsättning:
Ansöker du som distanselev? Ja / Nej
Befinner du dig under pågående behandling av sjukdom, och/eller äter
du psykofarmaka eller andra mediciner?
Har du någon form av missbruk/tidigare missbruk?
Finns det något annat du vill tillägga själv i din ansökan?)
Total utb. kostnad 14.000:- resp. 12.000:- inkl.
moms. inkluderar anmälningsavgiften om 2.000:Vid uppdelning av kursavgiften går det att välja mellan anmälningsavgift +
fyra st delbetalningar på resterande belopp, eller så betalas hela
avgiften på en gång.
I enskilda fall kan en personlig avbetalningsplan
ordnas. Be om detta i föväg, via denna ansökan i så fall
Kursavgiften påverkas inte om eleven inte närvarar på alla träffarna, utan är
en årsbaserad kostnad.
Sista anmälningsdag är 1 Oktober.
Din anmälan bekräftas via post och gärna telefon.
Tillsammans med bekräftelsen får du en faktura på anmälningsavgiften.
Ange önskat betalningssätt:
Jag önskar betala hela kursavgiften vid ett tillfälle
Jag önskar dela upp min betalning i fyra delbetalningar
Jag har behov att lägga upp en privat avbetalningsplan.
När vi mottagit din anmälningsavgift är din plats reserverad.
Anmälan är bindande, avbokning skall se skriftligen.
Om avbokningsdag infaller 30 dagar eller mer före utbildningstart
debiteras 25% av utbildningens totala kostnad för hela året.
Om avbokningsdag infaller mindre än 30 dagar före kursstart debiteras
50% av utbildningens totala kostnad för hela året.
Vid avbokning under pågående utbildning debiteras
den totala utbildningskostnaden, 100%.
Härmed anmäler jag mig till ovanstående utbildning.
Jag har förstått och accepterar villkoren avseende betalning och bokning.
Datum:
Signatur:
Namnförtydligande:
Skicka in din anmälan till:
Carola Ravenstar
Dvärsättsvägen 66
835 41 Dvärsätt
Varmt välkommen med din ansökan!
www.ravenstar.se
telefon 073 8480913
E-mail [email protected]

Similar documents