Teknik, teknikens historia och de enkla maskinerna

Transcription

Teknik, teknikens historia och de enkla maskinerna
Teknik, teknikens historia och de
enkla maskinerna
•
Innan vi fortsätter, fundera på
följande:
•
”Det du vinner i kraft förlorar
du i väg”
•
Mekanikens gyllene regel
Vad är teknik?
•
Kommer från grekiska ordet téchné som
betyder konst, skicklighet eller hantverk
•
Handlar om att komma på ett sätt att göra
något på ett snabbare eller enklare och mer
effektivt sätt
•
Ex hammare! Det är en enkel teknisk lösning
•
Ordet teknik hittar du ofta med andra ord ex
maskinteknik, byggteknik, informationsteknik,
bollteknik….
•
Sammanfattning: teknik handlar om att komma
på verktyg för att göra saker och ting lättare för
oss i vardagen!
De enkla maskinerna
Lutande planet
Kilen
Skruven
Hävarmen
Hjulet
Blocket
•
De enkla maskinerna är de äldsta maskinerna som människan har kommit på. De ligger till
grund för alla maskiner i dagens samhälle. Enkla kallas de för att de behöver bara en sorts
kraft för att fungera!
•
Man behöver förstå hur de enkla maskinerna fungerar för att förstå hur sammansatta maskiner
fungerar, t ex en cykel.
1. Varför tror du att människan kom på dessa maskiner?
2. När använder du en skruv?
3. När tar du hjälp av kilen?
4. Hur tror du att man har nytta av lutande planet?
5. När använde du en hävarm sist?
6. Nämn någon maskin som använder sig av hjulet
7. När tror du att man använder blocket?
Lutande planet: en backe (det du vinner i kraft förlorar du i väg)
Skruven: vrida den en lång väg och spara kraft (det du vinner i kraft förlorar du i väg)
Kilen: klyva en stock, kila fast en dörr, finns t ex i kniven, stämjärn, plogen (det du vinner i kraft förlorar
du i väg)
Hävstänger: enarmad el tvåarmad, t ex skottkärra, handtag, sax, broms på cykelhandtaget,
gungbräda (det du vinner i kraft förlorar du i väg)
Hjulet: minskar friktionen, finns också i form av kugghjul (1500-tal)
Blocket: med rep och talja (det du vinner i kraft förlorar du i väg)
Ex på framsteg och utveckling
•
Jordbruk och plöjning är ett bra exempel
på hur människan har använt teknik för
att bespara sig själv tid.
•
Först var människan jägare och samlare
•
När människan lärde sig att odla blev hon bonde. Enkel
plog utvecklades utifrån kilen.
•
Först göra allt själv, så och skörda. Sedan tämja djur
som kunde göra det tunga jobbet med att dra plogen.
•
1690 ÅNGMASKIN kom - ledde till att ÅNGPLOGEN
utvecklades efterhand (1800-tal)
•
Sedan utvecklades ÅNGTRAKTOR. Den blev dock
kortvarig eftersom motorer var på intåg. I Sverige blev
traktorn vanlig efter andra världskriget.
•
Idag har bönder väldigt många maskiner för att sköta
sin verksamhet!
Arvet från antiken
• Olympiska spelen
• Alfbetet (20 bokstäver)
• Arkimedesskruven
• Akvedukt
• Romerska siffror
• Teatern
• Vattenmöllan, harven och hjulplogen
• Pythagoras sats
• Filosofi
• Arkimedes princip
• Abakus, räkneverk (kulram)
• Elementa, geometri
• Atomen
• Vägar
• Avloppsystem (romarna)
• Kartan (grekerna)
• Arkitektur med valvbågar i betong (romarna)
• Kalendern (romarna)
• Hävstänger, balsamering, papyrus,
jordbrukskonst (egyptierna)
• Väckarklocka

Similar documents