Nytt kontor i Lund Vi är hyfsat friska Bra idé och

Transcription

Nytt kontor i Lund Vi är hyfsat friska Bra idé och
SVERIGE
UTBILDNING
• Entreprenadjuridik • Liftutbildning
PORTO BETALT
Nyhetsbrev från ByggCompagniet
September 2013 Nummer 49
NYA OBJEKT NYA OBJEKT
Bra idé och hjälpmedel
Miljöhus, Fastighets AB Beritsholm
Platschef Jan Dalgaard
Nybyggnad Villa, Villa Schale
Platschef Jan Dalgaard
Hjälmtvång!
Du skall alltid bära
hjälm och skyddsskor, om det inte
är uppenbart
obehövligt!
VI GRATULERAR
Daniel visar provlådans innehåll som består av plastpåsar, tuschpenna, kniv med olika knivblad, stämjärn, morakniv, huggmejsel, liten
kofot och hammare.
D
et har hänt att ombyggnadsjobben har blivit rejält försenade på grund av att vi inte
gjort en ordentlig riskanalys när det gäller asbest. När vi första gången kommer
till en arbetsplats för att räkna på ett arbete bör vi ta ett prov där vi kan misstänka
att det kan finnas asbest.
Daniel Larsson har plockat ihop en låda med innehåll som kan passa bra för ändamålet. Tanken är att varje arbetsledare/platschef ska förses med en sådan för att lätt kunna ta
ett asbestprov och skicka till Tekano i Vellinge.
På så sätt slipper yrkesarbetaren upptäcka att de finns asbest i t ex golvlim eller fönsterfogar när de väl är på plats för att utföra arbetet. Vi slipper förseningar och grus i maskineriet.
Aktuell personalstyrka 1 september 2013
Fast
anställda
Annan
anställning
Tjänstemän arbetsledare
15
0
15
Tjänstemän administration
15
0
15
Kollektiv trä
45
0
45
Kollektiv betong
Totalt
anställda
9
0
9
13
0
13
Lärlingar trä
0
9
9
Lärlingar betong
0
0
0
Kollektiv murare + plattsättare
Lärlingar murare + plattsättare
0
2
2
Övriga skolelever
0
2
2
Övriga praktikanter
0
0
0
13
110
Totalt
97
Peter Qwick 60 år
22 augusti 2013
NYA MEDARBETARE
Michael Söderberg
arbetsledare
HAR SLUTAT
Andreas Lundström 15/7. Andreas arbetar kvar i företaget
som extern konsult för att avsluta Landsarkivet i Lund.
Mats
har
ordet
D
et har varit ett tufft år med få
intressanta objekt för oss att räkna
på. Men trots det har vi idag full
sysselsättning tack vare de större objekten
vi fick in innan semestern. Från ledningshåll arbetar vi oförtrutet vidare för få in nya
objekt som kan vara intressanta för oss.
Arbetet med vår konsult Hans Hallberg
fortsätter och med detta nummer av
GavelNytt följer ett Måldokument, ett
dokument som jag hoppas att alla tar till
sej och alltid har i minnet.
Att lyckas med förändringar gör man
inte i en handvändning. För oss är det
positiva utgångsläget att delar av det nya
ByggCompagniet redan växt fram efter
hand sedan företaget startade. Nu ska vi
vässa det som återstår. Vårt företag består
av människor med olika viljor, talanger
och idéer. Det finns en viktig roll för alla.
Utmaningen är att skapa ett ”vi” där alla
får plats på sitt sätt. Ledning, platsledning,
laget med PC, AL, lagbas, skyddsombud
och YA. Alla får vara med på resan och
ständigt jobba för att det ska bli bra.
Det är med glädje jag också kan meddela att Daniel Larsson på sikt kommer
att överta Mats Höjmans arbetsuppgifter.
Daniel skall arbeta parallellt med Mats
fram till den 31/1 2014 då Mats går i pension. Daniel började 1995 sin lärlingspraktik
i ByggCompagniet. Han har arbetat fackligt
i ca sex år och känner de flesta medarbetare
och företaget väl.
Mats Sahlin
Nytt kontor i Lund
S
nart är allt klart och på plats, säger platschef Joakim Olsson med ett leende. Jag och
mina kolleger här har sett fram emot detta. Lokalerna är i två plan och helt anpassade till våra behov. Ljust och luftigt kontor på plan två med ett lager, verkstad och
omklädningsrum på bottenplan. Det är lättåtkomligt med bil och yrkesarbetarna har ordentlig plats vid de olika maskinerna. Besökarna, beställarna och leverantörerna välkomnas också av en trevlig miljö.
Kontor och koferensrum på andra våningen
Kök och matplats med utgång till en altan.
Joakim Olsson, Anders Pettersson och Maria Maunu planerar
arbetet.
Anders Pettersson i färd med att bygga förådsskåp
D
Vi är hyfsat friska
rygt 100 medarbetare på företaget genomgick i våras en hälsoundersökning. De flesta av oss vet vad som är hälsosamt och ohälsosamt,
men uppskattar ändå att få ett personligt värde på exempelvis blod-
fetter.
20% av våra medarbetare är rökare, något fler än rikssnittet. 20% har
förhöjda blodfetter.
Glädjande nog är många av våra medarbetare fysiskt aktiva, 90% och
upplevelsen av stress är sällsynt – två av våra viktigaste hälsofaktorer.
Nästan 50% påpekar att de har symptom från rygg och ben. Tänk på att
sjukgymnast kan hjälpa till med specifik träning och att använda de hjälpmedel som finns.
Glöm inte att kondition är en är en färskvara och en halvtimmes
motion om dagen är en god hjälp för att må bra.
Vad passar dej bäst i ditt stressiga liv
– att träna en timme om dagen eller
att vara död 24 timmar?
Full fart i gamla Landsarkivet
Pilevallsvägens förskola
Nytt rörpostsystem på SUS i Lund
B
yggCompagniet har fått i uppdrag, av Regionservice, att bygga ett nytt rörpostsystem på SUS
i Lund. I samband med det skall fyra knutpunktsrum (växelrum) byggas, två inuti och två
utanför Blocket. Det största, utanför Blocket, ska ligga nio meter under markytan strax till
höger om huvudingången.
– För det största knutpunktsrummet inuti blocket har vi tagit ett ca 50 kvadratmeter stort hål i
bottenplattan, säger arbetsledare Ulf Berg. Ca 120 kubik schaktmassa har grävts ut med en eldriven
grävmaskin och fraktats bort i storsäckar genom trånga kulvertar upp till bottenplan med bygghissen.
– Eftersom vi arbetar under vattennivån kläds hållet in i en speciell plastduk, före gjutning, som
ska hålla vattnet utanför. De ca 10 meter långa armeringsjärnen tar vi in i Blocket genom att borra ett
hål i ytterväggen i det hål som är grävt utanför. Järnet transporteras sedan 80 meter i en rörkulvert.
Vi har byggt en 80 meter lång rörledning för att pumpa in betongen.
– Det är en lite speciell arbetsplats, förutom att här är mycket trångt får vi vara extra vaksamma
så vi inte ställer till med elavbrott eller förorsakar brandlarm, säger Ulf Berg.
Överst till höger. Richard Sörensson i färd med att sätta in den speciella ram som behövs för att fönstren ska kunna få en extra
öppningsbar glasskiva jäms med fasaden. Det gör att tegelytan fortfarande upplevs som obruten när man tittar på fasaden i vinkel.
Under Christoffer Magnusson och Ludvig Hjalmar förbereder för isoleringen av taket på den tillbyggda våningen.
P
ilevallsvägens förskola är ett av pilotprojekten med det nya arbetssättet. Upptäckten av torv i marken bidrog till ett mer omfattande schaktningsarbete och gjutningen av plattan kunde göras först efter semestern som enligt tidplanen skulle gjorts
innan semestern.
– Vi har dock arbetat in tid och ligger nu ca två veckor efter tidplanen, säger arbetsledare Thomas Ågren. Bortsett från tidsförskjutningen tycker jag att vi är bra på det. Här är
duktiga killar som vet vad de ska göra och sköter det mycket bra, säger Thomas.
S
om vi tidigare skrivit om i GavelNytt bygger ByggCompagniet om gamla Landsarkivet i Lund till studentbostäder. De befintliga byggnaderna blir bostäder samtidigt
som man bygger ett bostadshus på den inre delen av tomten. Totalt 127 lägenheter.
– Ibland kan det bli ganska trångt och rörigt här men vi försöker att hela tiden vara
uppdaterade på vad alla ska göra, säger platschefen för ombyggnad Roger Malm och Leif
Stenlund, platschef för nybyggnad, instämmer. Varje tisdag kl 9.25 har vi ett arbetsplatsmöte med alla berörda. Då summerar vi veckan som gått och ser en vecka framåt vad som
ska göras. Hitintills har det fungerat bra. De gäller hela tiden att lyssna in och se allas
behov och att vara flexibel.
Hålen i den omdiskuterade fasaden för att få in dagsljus i lägenheterna är nu gjorda.
Nu är det bara taket som ska på den tillbyggda våningen, sen börjar inredningen av huset.
I dag arbetar nitton BC-medarbetare på arbetsplatsen plus all personal från underentreprenörerna.
Överst: Personal från Nordbecks Entreprenad AB har påbörjat spåntningen utanför Blocket. Tv: Mats Dickman från Max Frank diskuterar med arbetsledare Ulf
Berg hur den speciella plastduken ska förankras. Nedan har platschefen Joakim
Olsson en diskussion om kommande moment i arbetet med fv: Jörgen Larsson,
platschef Joakim Olsson, Arne Fridnert och Ulf Berg. I gropen Per Nilsson.
Fv Niclas Hulthén lägger ut frigolit. I mitten Per Morin i samspråk med Joel Magnusson. I bakgrunden Markus Hulthén och Patrik
Borgström i färd med formsättning. Th: Peter Salmi vid gjutningen av plattan.
V
Vår egen Nils Holgersson
år Håkan Svensson och kompisen Anders Sällström har gjort en fantastisk flygtur
med eget plan i Nils Holgerssons spår genom Sverige. Följ gärna deras spektakulära resa på www.sverigeruntflyg.wordpress.com
Stora bilden: Första filigranen på plats. Överst till vänster: Don Knutar måttar med hjälp av lasern.
Där efter Peter Pohlman i armeringstagen och Niclas Bardh i färd med att tillverka små byglar för
armering av en pelare. Nederst Christoffer Bångö i borrartagen.
En mäktig syn, Kebnekaise Sveriges topp.