Ny framgång för - ByggCompagniet

Transcription

Ny framgång för - ByggCompagniet
Returadress: ByggCompagniet, Olsgårdsgatan 15 215 79 Malmö
SVERIGE
UTBILDNING
• Liftutbildning
5 man
• Heta arbeten
10 man
• Arbetsmiljö
PORTO BETALT
3 man
Nyhetsbrev från ByggCompagniet
NYA OBJEKT NYA OBJEKT
Från den åtalande sidan till den skyldiges
ByggCompagniets ekonomichef Björn
Skude har i dag två arbetsgivare,
ByggCompagniet och Svenska staten. Han
fyllde 65 år den 9 november och blev därmed folkpensionär. Grattis! Björn slutar
dock inte direkt, han har lovat vara kvar i
företaget åtminstone över nästa bokslut.
Karriären började i Kristianstad som
revisorassistent hos BN Svenska grossist
import, ett företag i frukt- och grönsaksbranschen. Målet var att bli auktoriserad
revisor. Sen bar det i väg till Stockholm för J S Saba AB, Banankompaniet.
1975 återvände Björn till Skåne. Var det
den stora kärleken som lockade eller var det
ett intressant arbete som ekonomiansvarig
hos ingenjörsfirma Einar Dalin AB, vet vi
Björn Skude med en liten drömande blick.
inte. Vad vi däremot vet är att Björn efter
sexton år hos ByggCompagniet ser framemot att tillbringa mer tid i sitt fritidshus i
Vomb och att lite oftare ta en tur i den ”lilla
gröna” (hans Morgan) efter bokslutet.
Aktuell personalstyrka 1 december 2011
Fast
anställda
Annan
anställning
14
0
14
Tjänstemän administration
15
0
15
Kollektiv trä
62
0
62
Kollektiv betong
11
0
11
Kollektiv murare + plattsättare
13
1
14
Lärlingar trä
0
9
9
Lärlingar betong
0
0
0
Lärlingar murare + plattsättare
0
5
5
Övriga skolelever
0
10
10
0
115
NYA MEDARBETARE
3
3
28
143
Ny framgång för
Mats
har
ordet
Vi har ett ekonomiskt tufft räkenskapsår
bakom oss. Visserligen ökade omsättningen med 12 milj men resultatet hamnade på
-1,4 milj. Glädjande nog finns det en hel
del att räkna på så nu måste vi alla göra
vårt yttersta för att vända detta.
Bland de glädjande händelserna är att
vi på nytt med Nyskånska Hus har vunnit en markanvisningstävling. Dessutom
fortsätter vi att försköna Malmö med våra
fasadarbeten, nu i Rörsjöstaden. Du kan
läsa mer om dessa aktiviteter här.
Det ska bli roligt att träffas på jullunchen den 22 december. Hoppas att du kan
komma.
God jul och gott nytt år!
Mats Sahlin
Välkomna till jullunch!
Torsdagen den 22/12 kl 15.00
Vi träffas på
Margaretapaviljongen
och äter vår
traditionella jullunch.
Du är hjärtligt välkommen!
Totalt
anställda
Tjänstemän arbetsledare
Övriga praktikanter
Hjälmtvång!
Du skall alltid bära
hjälm och skyddsskor, om det inte
är uppenbart
obehövligt!
Efter realexamen började Leif arbeta på Ljungmans verkstäder med kontorsarbete. Snart
hade han fått nog av att vända papper och började som snickarlärling på dåvarande
lärlingsskolan på Lönngatan.
– Min första byggarbetsplats var BPA:s lärlingsbygge på Högaholm där också läraren
från skolan var instruktör. Efter 6 000 tusen timmar var man på den tiden utlärd snickare.
Sen dess har det passerat många byggarbetsplatser.
– 1994 började jag arbeta för ByggCompagniet. Kenneth Ek var min första arbetsledare på BC och har varit det i stort sett sen dess. En bra vän och chef.
Den förste november gick Leif i pension. För ett år sedan hade han svårt att se tiden
efter pensionen. I dag ser han framåt med tillförsikt. Familjen är väldigt tajt, så med två
vuxna döttrar och fyra barnbarn är det alltid något på gång. Golfen och grönt kort är ett
projekt, fotbollsintresset och några fotbollsresor är ett annat. En kryssningsresa i Karibien på världens största kryssningsfartyg är något som ligger överst på listan över resor.
Från bensinpumpar
till hammare och spik
Totalt
Renovering garage Bunkeflostrand Platschef Tomas Ågren
Tvättstugor Augustenborg MKB
Platschef Leif Stenlund
Fasadarbeten Brf Almedal
Platschef Christer Brandin
Takarbeten Barsebäck, Lödde församling
Platschef Joakim Olsson
Renovering lägenheter Systervägen Lund Regionservice Platschef Joakim Olsson
Ombyggnad lokaler Nydala MKB Platschef Bo-Arne Svensson
Ombyggnad Miljöförvaltningen Stenafastigheter Platschef Mats Larsson
December 2011 Nummer 42
Nyskånska Hus
®
– MODERN NYBYGGNATION MED RÖTTER
I SKÅNSK BYGGNADSSTIL
V
ellinge kommun utlyste en markanvisningstävling för 28 tomter i 4 delområde i
Skanörs vångar, etapp 1. Totalt inkom för område 1 och 2 fem förslag vardera. För
område 3 inkom tio förslag och för område 4 åtta förslag. ByggCompagniet deltog
med förslag till område 3 och 4. Delområde 4 vanns av ByggCompagniet.
Motivering: ByggCompagniets förslag redovisar en väl proportionerad tolkning av den
skånska byggtraditionen. Det anknyter med sin nutida spegling av traditionen till detaljplanens intentioner att ansluta till karaktären i gamla Skanör. Förslaget har sammanvägt
fått högsta poängtal i delområdet.
Nyval av MB ledamöter
Bo-Arne Svensson
platschef
Mycket välkommen!
OBS! Om du inte möjlighet att komma
måste du meddela din arbetsledare eller
vår växel, 040-600 78 00.
Mikael Klingborg (nyvald), Daniel Larsson och Magnus Pettersson (nyvald) Byggnads.
Mats Larsson, Ledarna. Mats Höjman och Mats Sahlin, företaget.
Renovering av Sturegatans vackra fasader
1.
4.
Renovering av
Brf Viljan
5.
2.
3.
6.
1. Nyfogad fasad på gårdshuset Sturegatan 5. 2. Arbetsledare Daniel Ollermark. 3. Peter Pohlman
i fogningstagen och på ställningen våningen över
skymtar Hans-Ove Garver.
B
yggCompagniet fick beställning på tak- och fönsterbyte samt fasadrenovering på
Sturegatan 5. Kundens önskemål om säckaskurning av fasaden ändrades på BC:s
rekommendation till omfogning. Deta är ett bättre alternativ för att skapa en hållbar
och vacker fasad. Sedan har tilläggsbeställningar gjorts i olika omfattning till Sturegatan
7-9 och Löjtnantsgatan 6. Totalt ska c:a 3 500 kvadratmeter fasad fogas om och c:a 2 500
kvadratmeter tjärtak läggas om.
Eftersom tjärpappen visade sig innehålla det allergiframkallande ämnet naftalen måste
de personer som arbetar med att ta bort tjärpappen använda speciell skyddsutrustning.
Engångsoveraller som fick bytas tre gånger om dagen och en fläktmatad skyddshjälm.
Ett gårdshus på var målat med gul plastfärg som fick blästras bort innan man kunde
börja omfogningen.
Den nyfogade fasaderna visar att ByggCompagniet verkligen bidrar till försköningen av
Rörsjöstaden.
Bokslutet för 2010/2011 är nu klart
Resultat och ställning (kkr). Koncernen
2010/11
2009/102008/09
Nettoomsättning
245 989
233 714 311 619
Rörelseresultat
-1 395
2 214
8 023
Soliditet
18,1%
23,4%
20,9%
Rörelsemarginal
-0,6%
0,9%
2,6%
B
yggCompagniet lägger nya tak och fogar om fasader på Smålandsgatan, Västmanlandsgatan och Bragegatan. Ca 2 800 kvadratmeter tak får nytt takpapp, läkt och
takpannor. Samtidigt får 4 000 kvadratmeter nya fogar i samma fastigheter.
7.
5.
BC bygger BVC i Skanör
B
yggCompagniet är som bäst igång
med att bygga en ny barnavårdscentral i Skanör. Den nuvarande inryms i dag i en barack.
Den nya byggnaden blir i två plan på totalt ca 180 kvadratmeter och byggs samman
med den befintliga läkarmottagningen (se
stora bilden).
I området bygger ByggCompagniet
också ett miljöhus. Samtidigt färdigställs
om- och tillbyggnaden av Skanörs bibliotek som får en sammanlagd yta på ca 1 500
kvadratmeter.
– Arbetet här går utmärkt säger platschefen Jan Dalgaard. Vi är ett toppengäng.
4. Den gulmålade fasaden innan renoveringen. 5. Fasad Sturegatan 5 innan renoveringen. 6. Hela fasaden mot Sturegatan under renoveringen.
7. Saneringsarbetet av tjärpappet.
Koncernens omsättning och resultat
2010/2011 har påverkats negativt av att vi
inte har kunnat starta villaprojektet i Åkarp
samt det allmänna konjunkturläget.
Vidare har vi haft tre projekt som har gett
negativt teckningsbidrag på sammanlagt 4,1
miljoner.
När årsredovisningen avlämnas kan vi
konstatera att utbudet av nya byggprojekt
är relativt stort. Budgeterad omsättning
2011/2012 är ca 220 mkr.
Ett glatt gäng. Fr v Stefan Persson, Ludvig Hjalmar
Oskar Kronholm och Niclas Hulthén.
T v förbereder Edvin Svensson
för hjärtväggen i barnavårdscentralen. T h gipsar Mattias Larsson
och Petar Vuletic in de sista väggarna i biblioteket medan Peter
Salmi jämnar till betongväggen
före målning.