Mats har ordet företaget med hög utbildningsnivå

Transcription

Mats har ordet företaget med hög utbildningsnivå
Returadress: ByggCompagniet, Olsgårdsgatan 15 215 79 Malmö
SVERIGE
UTBILDNING
• Arbetsmiljö grund
2 man
• BBV
1 man
• BBV återkurs
PORTO BETALT
12 man
• Heta arbeten
Nyhetsbrev från ByggCompagniet
5 man
NYA OBJEKT NYA OBJEKT
God mad og godt kammeratskab på
Dyrehavsbakken när Mats Larsson för andra gången blev mästare i femkamp
Tillbyggnad Barkgatan Lomma Platschef Ulf Persson
Tak fönster o fasader kv Maria 3 mm
Sundsfastigheter Platschef Lars Jonsson
Ombyggnad byggnad A o B Tygelsjöanstalten Specialfastigheter Platschef Kenneth Ek
Målning tak Kirseberga anstalten Specialfastigheter Platschef Kenneth Ek
Ombyggnad COP by 40 SUS Lund Regionservice Platschef Joakim Olsson
Ombyggnad NK OP by 40 SUS Lund Regionservice Platschef Joakim Olsson
Fönsterbyte by 40 SUS Lund Regionservice
Platschef Joakim Olsson
Ombyggnad av kontor till lägenheter kv Qviding Akelius Platschef Patrik Nicklasson.
Ombyggnad kontor kv Altona Stenafastigheter Platschef Jan Dalgaard
Takskydd södra Sverige Lidl
Ombyggnad badrum Brf Fredriksberg
Balkonger o tak Brf Stjärnhusen 9 Platschef Mats Larsson
Ombyggnad läkarmottagning och
bibliotek Skanör Vellingebostäder Platschef Jan Dalgaard
Ombyggnad tvättstugor Brf Ganbo Platschef Mats Larsson
Mäster Hans har gått i pension
God litteratur, musik, motion och umgänge med goda vänner fyller i dag Hasses vardag.
– Jag sätter mest värde på tiden säger Hasse. Att kunna hinna tänka och tänka färdigt,
det är något jag uppskattar mycket. Jag läser mycket. Det har hunnit bli sex böcker sedan jag slutade. Blandat fakta- och skönlitteratur. Ofta med filosofiskt och psykologiskt
innehåll. Alexander McCall Smith är en av favoritförfattarna, bl a författare till Damernas
detektivbyrå. Jag ska just nu läsa Livet på Scotland Street 44.
– Det är arbetskamraterna jag saknar mest. Men det sociala umgänget saknas inte. Jag
och min fru Barbro har många vänner som också nyligen blivit pensionärer, så dagarna
fylls av olika aktiviteter.
Vi önskar en skicklig medarbetare och god kamrat lycka till.
NYA MEDARBETARE
Aktuell personalstyrka 1 juli 2011
Fast
anställda
Annan
anställning
13
0
13
Tjänstemän administration
16
0
16
Kollektiv trä
58
2
60
Kollektiv betong
12
0
12
Kollektiv murare + plattsättare
12
0
12
Lärlingar trä
0
12
12
Lärlingar betong
0
0
0
Lärlingar murare + plattsättare
0
5
5
Övriga skolelever
0
3
3
Övriga praktikanter
0
1
1
23
134
111
Mats har ordet
Ännu en gång har vi en lärling som
har blivit Årets Bygglärling! Glädjande
nog kan vi också i år ta emot lärlingar.
Rådande konjunkturer gör att försäljningen av våra hus i Trädgårdsbyn i
Åkarp går trögt. Vi fortsätter med våra
marknadsinsatser och ser fram emot
hösten.
Certifieringen innebär en skärpning av rapportering av avvikelser.
Jag vill därför att avvikelserapporterna
kommer in, både med positiva och
negativa synpunkter.
Jag önskar alla en skön och
avkopplande sommar! Mats Sahlin
Mats Höjman och Mats Sahlin hälsar
årets lärlingar välkomna. Fr v Fredrik
Höglund trä, Adam Törnquist mur, Johan
Persson mur och Johan Olsson trä. Mats
Sahlin betonade vikten av att använda
den personliga säkerhetsutrustningen
och att inte vara rädd för att säga till om
man tycker någonting är fel. Mats Höjman menade för att bli en duktig yrkesman måste man få en allsidig utbildning
och mycket av det ligger på er själva. Säg
till vad ni vill göra på era arbetsplatser!
Adam, Fredrik, Johan P och Johan O uttryckte ochså sin glädje över att ha fått
en lärlingsplats, inte ens hälften av deras
klasskompisar har fått någon.
företaget med hög utbildningsnivå
Vid tillkännagivandet på ByggCompagniet. Fv Mats Sahlin, Sveriges Byggindustrier Gert Axtelius, Linus Nordh och Mats Höjman.
För andra året i rad och för
sjätte gången sedan starten
1993 har företaget en Årets
Bygglärling.
ByggCompagniets Linus Nordh
utsågs till årets lärling 2011 och
får som pris i höst åka på en stipendieresa tillsamman med fyra
andra lärlingar till London. Linus är förnärvarande i Kävlinge
där ByggCompagniet bygger en
tillbyggnad till befintlig sport-
hall. Han är den sjätte Årets
lärling från ByggCompagniet
som därmed hamnar högt upp
på listan för företag med hög
utbildningsnivå.
Linus är verkligen förtjänt
av utmärkelsen som Årets
Bygglärling. Han har på alla
sätt levt upp till platschefer
och lagbasers förväntningar.
Det är bara att lyfta på hatten.
Själv tycker han att han lär sig
Totalt
anställda
Tjänstemän arbetsledare
Totalt
Hasse vid avtackningen på kontoret.
Juni 2011 Nummer 40
Leif Larsson
trä
Dick Nilsson
trä
Båda hälsas mycket välkomna!
HAR SLUTAT
Bertil Jönsson, Johan Ling, Christer Nordh, Jonas Persson,
Tony Rosén Roman Sylwerski och Hans Åkesson
Mattias Semjaniv
Edvin
Svensson
av alla duktiga yrkesmän på
ByggCompagniet, som i dag
tillsammans med Christoffer
Bångö och Benny Celind.
Fem av de sex nominerade lärlingarna.
Stora bilden: Dante Widh, Anton Smolek
och Simon Nilsson. De trivs mycket bra
på ByggCompagniet som de tycker har
en hög trivselfaktor. Vi får utföra skiftande arbetsppgifter och planeringssamtalen med Mats Höjman två gånger om
året är positiva för vår utveckling.
S
Takrivning...
2
3
törre delen av ByggCompagniets personalstyrka i Lund arbetar i superkänslig miljö på Universitetssjukhuset
i Lund. Att bygga om en operationssal samtidigt som ett operationsteam står och opererar i salen vägg i vägg
kräver en samordning långt utöver det vanliga.
– Det är naturligtvis inte bra om gasen plötsligt skulle ta slut för operationslaget, säger Andreas Lundström,
entreprenadingenjör. Det här får naturligtvis inte hända och därför planerar vi minutiöst för varje moment vi utför
i ombyggnadsarbetet.
– Ja, förutom de dagliga genomgångarna genomför vi veckomöten tillsammans med sjukhusansvariga, säger
Joakim Olsson, platschef i Lund.
Samtidigt visar han på en stor informationstavla på arbetsplatsen vid plan 16. Den visar överskådligt bland
annat arbeten på gång, ritningar och tidplaner för de olika arbetsetapperna.
Pågående ombyggnadsprojekt innefattar tre operationssalar, op-torg och övriga lokaler i sjukhusmiljö om
totalt ca 700 m2 på fya olika plan i byggnad 40 eller Blocket, som det kallas.
Renoveringen av till exempel operationssalarna är ett steg för sjukhuset att ytterligare höja kvaliteten inom
sin operationsverksamhet. Ett exempel på ombyggnad är ett nytt ventilationssystem eftersom kirurgi ofta ställer
särskilt stora hygienkrav.
– Under en operation ska det vara så få partiklar i luften som möjligt, säger Joakim Olsson. Därför sätter vi in
ett nytt system som via filter i taket tar bort partiklar från luften. Den rena luften pressas sedan ned inom en cirkel
som finns markerad på golvet. Innanför cirkeln finns endast ett mindre antal partiklar och där får bara patienten
och operationsteamet befinna sig. Utanför cirkeln finns många fler partiklar.
Allt i operationssalen ska monteras ner före ombyggnad. Det handlar om medicinsk utrustning i tak, på väggar
och på golvet. Viss utrustning plastas in och överbyggs. Tak och golv rivs sedan försiktigt och säkert eftersom de
innehåller asbets som tidigare sprutats in som brandskydd vid till exempel genomgångar.
Ombyggnadsarbetet omfattar insatser på avdelningarna patologen, kirurgen, hjärta/lung och onkologen.
Samtliga arbetsområden är under arbetet avskilda från övriga sjukhuset med kraftig genomskinlig byggplast. För
att komma in i ett område måste man först passera en sluss.
– Till och med vagnen med rivningsavfallet får särskilda skydd för sina hjul för att hindra smutsspridningen när
den ska genom slussen, säger Andreas Lundström.
– Vårt arbete fungerar tillfredsställande trots störningarna, säger operationssköterskan Paula Henstrand som
är koordinator för ombyggnaden. Så vet vi ju också att vi får framtidens arbetsmiljö med toppmodern utrustning
när jobben är klara.
4
1
1.Joakim och Andreas i samspråk med Selver Pezerovic och Kjell Alm från den inhyrda rivningsfirman i det blivande operationstorget.
2. Här med operationssköterskan Paula Henstrand, koordinator för ombyggnaden.
3. Joakim får instruktioner av civilingenjör Bo Eriksson, ansvarig för den tekniska utrustningen i en av operationssalarna.
4. Vägg i vägg förbereder ett operations-
team för operation i en av salarna som också ska byggas om.
5. Av ByggCompagniet ombyggd operationssal på thoraxkliniken. 5
...och operation vägg i vägg

Similar documents