Som hemma

Transcription

Som hemma
Som hemma
ARBETET SKALL UTFÖRAS SOM HEMMA, MED EN MILJÖ SOM BARN KAN VISTAS OCH LEVA I
MAJ 2014
NR 2
Som hemma
Maj 2014
FOTO JEANETTE HÄGGLUND
2
Lasse Svensson
Lasse Svensson, barnbarn till farfar Sven
Heribert Svensson som startade Sh bygg
(då vid namn SH Svenssons Stensätteri
Aktiebolag) 1923.
Sedan 2011 äger Lasse Svensson Sh bygg,
sten och anläggning till 100 procent.
Sh bygg verkar för
en säker arbetsplats
– vi tar ansvar för
den och varandra
och tummar INTE
på säkerheten. Hjälm
på gäller!
Byggbranschens hjälmfärger
Hjälm är obligatorisk på våra arbetsplater.
Vit – platschef/arbetsledare/lagbas
Blå – yrkesarbetare
Grön – skyddsombud
Röd med vit rand – lärling/praktikant
Gul – besökare
VD HAR ORDET
Du har bara ett huvud
Våren har kommit och vi är i gång med det mesta.
Sedan förra Som hemma har vi tagit in Sh byggs
största order någonsin – J-huset på Akademiska – och
vi har hunnit dra i gång åtskilligt annat också. Bland
annat har vi tagit spadtag för akuten i Enköping samt
för vårt eget kontor i Östhammar. Riktigt roligt!
Bygg Stockholm är nu på plats i sina
nya lokaler i Västberga, likaså är sten och
anläggnings nya platskontor i Upplands Väsby
inflyttat och klart. Vi tar nu alla tag och driver
på som aldrig förr.
Uppsalamarknaden är ganska het vilket lett
till att vi framför allt inom anläggning är
korta på folk, men även inom våra andra delar
söker vi medarbetare. Det är tyvärr inte alltid
lätt att hitta kvalificerade medarbetare trots
annonsering och rekryteringsfirmor.
Därför har vi höjt den så kallade tipspengen från
7 500 till 15 000 kr före skatt. Den kan du erhålla
om du tipsar om någon som du tycker borde
jobba hos oss och som leder till en anställning –
har du frågor om detta kan du kontakta Viveka
Windahl.
Med värme och sol kommer också önskemål
om att lätta på kläder och annat. Här vill jag
vara väldigt tydlig – Sh bygg verkar för en säker
arbetsplats – vi tar ansvar för den och varandra
och tummar INTE på säkerheten. Hjälm på
gäller! Klara instruktioner för var de skall vara
på finner vi på arbetsplatsens BF9K-tavlor.
Slutligen vad det gäller kläder – vi är alla stolta
över att jobba på Sh bygg. Det måste vi låta synas
genom att vi har våra egna tröjor på oss. Räcker
inte t-shirts så säg till, vi ska synas och vara
stolta över det vi gör.
Under våren arbetar vi nu också för att ta fram
ett nytt intranät som alla – både tjänstemän
och yrkesarbetare – ska kunna använda. I första
steget byter vi bara teknisk plattform och design
för att stegvis kunna utveckla detta som ett
verktyg för oss alla. Vi inför detta fullt ut på
vår Sh-dag i höst den 19 september. Vi börjar
testa innan sommaren för att allt ska funka till
hösten.
Med sol i sinnet ser jag fram emot perioden som
kommer. Det är kul att jobba med er alla och nu
lyser solen också!
Lasse
LASSE SVENSSON
VD
[email protected]
Samma sak gäller varselkläder. Förutom för vår
egen säkerhets skull så är dessutom våra kunder
mycket uppmärksamma på detta och följer upp
oss. Missar vi så får vi plikta för det.
Tack till Alejandra Huenul (vit), Roger Olsson (blå), Per Eriksson (grön),
Gustaf Svedhamre (röd) och Magnus Lohe (gul).
FOTO LINDA HEDRÉN
Maj 2014
Sjukhuschefen
Thomas Eriksson
och landstingsrådet Lina Nordquist tillsammans med Lasse
Svensson, Sh.
Sh-spaden i jorden
Den trehövdade Sh-spaden har tryckts ner i jorden vid
två uppmärksammade gånger under våren. Dels vid den
officiella starten av bygget av den nya akutmottagningen vid
Enköpings lasarett, dels när vi själva inledde bygget av vårt
nya platskontor i Östhammar.
FOTO ANNIKA ANDERSSON
mÅNgA tog chANSEN Att NäRVARA vid det historiska ögonblicket
i Enköping – såväl representanter från medier och från landstinget som anställda vid sjukhuset och Sh bygg (fler bilder s.11). Med symboliskt enade krafter
tryckte sjukhuschefen Thomas Eriksson och landstingsrådet Lina Nordquist
tillsammans med vår Lasse Svensson ner den trebladiga spaden i marken.
Spaden kommer för övrigt att få hänga kvar vid sjukhuset som en fin klenod.
Arbetet beräknas vara klart i slutet av 2015, och då kan länets invånare se fram
emot en modern akutmottagning som svarar upp mot länets vårdbehov.
Som hemma
I korthet
yRkESBEViS till FABiAN
Vi gratulerar
snickaren
Fabian
Jonsson till sitt
välförtjänta
yrkesbevis.
Fabian har
bland annat
varit lärling på
byggservice
Uppsala och jobbar nu på entreprenad
vid Akademiska sjukhuset.
hÖJD tiPSPENg
Sh bygg växer som aldrig förr och vi
har ett stort rekryteringsbehov när
det gäller vissa tjänster, bland annat
platschefer, kalkylatorer och anläggare
med rörkompetens. Känner du någon
som skulle passa in hos oss? Om du
tipsar om någon som vi sedan anställer
får du 15 000 kronor före skatt som
tack. Kontakta Viveka Windahl,
personalsamordnare.
Utlysta tjänster är alltid annonserade
på: www.shbygg.se/jobba-pa-sh
REViSioN AV BF9k
Vid tryck av denna tidning, den
5–6 maj, genomförs en revision av
kvalitetscertifieringssystemet BF9K
på Sh bygg. Sh har varit certifierade i
Stockholm sedan 2010 och i Uppsala
sedan 2013. Genom certifieringen kan
vi intyga att vi uppfyller såväl samhällets som beställarnas krav vad gäller
kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Kommunalrådet
Jakob Spangenberg
(i mitten) var glad
att få sätta spaden i
jorden tillsammans
med Urban Karlsson,
Sh bygg, och Torbjörn
Wennberg, vd Sh bygg
Fastighetsutveckling.
NäR SPADEN SAttES i JoRDEN i Östhammar var stämningen på topp och
såväl representanter från kommunen som det lokala näringslivet var på plats. Sh
bygg är redan välkänd som aktör efter att ha verkat många år i Östhammarsregionen och Forsmark. Med ett platskontor etablerar vi oss på allvar i kommunen
och lägger grunden för en fortsatt utveckling.
– Kombinationen av vår stabila organisation och den lokala förankringen gör
oss extra konkurrenskraftiga, förklarade Urban Karlsson, entreprenadchef i
Östhammar.
Sh ByggS ÅRSREDoViSNiNg
FÖR 2013 fi nns att hämta på våra
kontor eller läsa på
www.shbygg.se/om-foretaget
3
4
Som hemma
Maj 2014
REPORTAGE
TEXT OCH FOTO: LINDA HEDRÉN
Ingen putt stämning i Väsby
Tack vare ett ambitiöst och serviceinriktat gäng på plats har Sh bygg sedan flera
år tillbaka etablerat ett nära samarbete med Upplands Väsby kommun. Ett lite
annorlunda projekt som vi utför för tillfället är bygget av en minigolfbana, uppe
på höjden vid Vilundabadet. Här har platschef Urban Hedengren valt att dra
nytta av Sh byggs egen kompetens i valet av underentreprenörer, vilket inneburit
ett lyckat internt samarbete mellan mark, bygg och trädgård.
Roger Johansson och Janne
Persson fixar och trixar glatt
för att passa ihop
stenkanterna.
– Det blir riktigt bra det här, säger platschef Urban Hedengren nöjt
när han går runt och visar upp banbygget.
Pricken över i:et blir när växterna och
häcken blommar ut.
Anläggarna Roger Johansson, Janne
Persson och Andreas ” Chippen” Julin
jobbar på tillsammans med två maskinister
för att hinna klart innan slutdatum den
15 maj. Jobbet förbereddes redan under
hösten/vintern då vår arborist fällde träd
och marken fylldes upp med en hård
jordgrusyta. Den riktiga projektstarten
var dock först i slutet av februari, då såväl
markarbeten som byggnationer tog fart.
I projektet ingår nämligen även bygget av
två hus, för vilka Hedengren har anlitat
servicechef Urban Wingren och hans
gubbar.
– Det är ett riktigt roligt projekt, säger
Wingren entusiastiskt. Kul att kommunen
vågar satsa och sticka ut hakan lite.
Byggnaderna går i läcker retrostil med flirt
mot 50-talet i färgval och iögonfallande
linjer. Huset som står lite längre ner blir
ett vanligt servicehus med bland annat
toaletter och latrintömning. Huset på
höjden i nivå med banan blir i huvudsak
kiosk, med ett inbjudande trädäck där
spelarna kan pusta ut och diskutera sina
eventuella puttmissar.
– Kioskbyggnaden är ett arkitektritat hus
som är galet djärvt ritat, säger Urban, vilket
naturligtvis är jättekul att få bygga! Vi har
valt att göra mycket av konstruktionen och
lösningarna själva för att vara helt säkra på
att få ihop det rätt.
Hans snickare Janne Olsson och Martin
Hansson jobbar med bygget, men just
Maj 2014
denna vecka är Martin ledig och då ersatt av
gruppkollegan Christer Grandin.
Golfbanorna, som blir godkända för
tävlingsspel, står stadigt på betongfundament
och är byggda i rostfritt stål. Marken är lite
harmoniskt böljande i stället för bara en
sedvanligt platt yta. Platsen ramas dessutom
vackert in av många äldre träd som sparats
(ända tills tallarna får för sig att barra ner
banorna gissningsvis).
– Från början hade jag faktiskt för avsikt att
plana ut hela området, berättar Hedengren.
Banarkitekten ville nämligen att ytan skulle
vara plan för spelets skull, men vi har nu
lyckats få till det så att själva hålen står plant
men att marken mellan dem kan variera. Det
är alltid roligt att få bygga ur sitt eget huvud
Urban Hedengren och Wingren är rungande
överens om det positiva med att köra arbetet
internt. Båda två är vana att jobba med många
underentreprenörer, något som ofta tar kraft
och tid att rodda runt.
– Normalt sett träffar man sina
underentreprenörer på byggmöten – i bästa
fall, säger Hedengren. Nu springer vi på
varandra i korridoren och man håller sig både
bättre och lättare uppdaterad, kanon.
Som hemma
– Det är alltid
roligt att få
bygga ur sitt
eget huvud.
The Urbans:
Servicechef
Urban Wingren
och platschef
Urban Hedengren.
Urban Hedengren
Minigolfbanans kioskbyggnad blir en ståtlig pjäs när
den står klar. Urban och
Janne Olsson diskuterar dagens huvudbry. Foto 17 april.
Arbetsledare Torbjörn
”Pipan” Isaksson.
Christer Grandin,
snickare.
Anläggare Andreas Julin,
alias Chippen, in action.
Janne Persson, anläggare.
5
6
Som hemma
Maj 2014
FoRSRäNNiNg VAlBoRg
TEXT OCH FOTO LINDA HEDRÉN
I studentstaden Uppsala betyder Valborg flera dagars fest och traditioner som sillunch, mösspåtagning, champagnegalopp – och inte minst forsränning. Som det sanna Uppsalaföretag Sh bygg är gick vi med hull och hår in för att i
år delta i forsränningens företagsklass. Och som stolta byggare med devisen Vi tar ansvar, var det inte tal om några
sjunkande flytetyg inte...
Ett par entusiastiska kvällsträffar resulterade för Sh:s del därför i två verkliga pansarf lottar, som framfördes av avdelningarna bygg
respektive sten och anläggning. Flottarna stod pall för båda vattenfallen, men viktfördelningen ombord hade nog kunnat tänkas
igenom ett varv till. Hur som helst, med stämningen på topp blev det lika blött som galet roligt – precis som det ska vara!
Tack vare en fantastisk skyltning av f lottarna var det ingen i publiken som undgick att Sh bygg var på plats.
FOTO URBAN WINGREN
Från tältet vid Uppsalakontoret
har skumma ljud hörts kvällstid
under flottbyggnationen. Det alla
härinne är överens om är att
a) Sh byggs anseende hänger just
nu på dessa flottar och
b) det är för kallt för att bada.
Besättningsmedlemmarna på anläggningsflotten: kalkylator Tobias Bergman,
platschef asfalt Tobias Isaksson, arbetsledare Pär Engsten och arbetsledare
Anders Karlsson tillsammans med en påhejande Urban Hedengren.


Besättningsmedlemmarna på byggflotten:
affärsområdeschef Per Almgren, servicechef Urban
Wingren, arbetsledare Peter Höglund och platschef
Peter Johansson.
Peppat innan
avresa.
Härligt glada killar flirtar
med publiken på väg mot
Kvarnfallet.
Det här med lågvatten passade
inte riktigt den tunga anläggningsbåten, som fastnade vid
toppen av fallet. Men efter lite
ruckande var den åter på banan...
Maj 2014
...och sen blev det åka av!
Som hemma
7
Puuh.
Bygg kör så det ryker i Kvarnfallet,
medan speakern har fullt sjå med att
fundera över vad det gula på den
snygga flotten egentligen är.
Svar: en kran – självklart.
Medan övriga flottar sågas itu direkt
vid målgång visar Sh upp musklerna
genom att komma med kranbilen och
hissa upp våra.
Bättre reklamplats i Uppsala får man
leta efter!
Som hemma
Maj 2014
MEDARBETARBILDEN
Tomas ”Tompa” Törnberg
Den ständigt leende Tomas
Törnberg, snickare och lagbas, har varit
på Sh bygg sedan 2004. Enköpingsbon var
tidigare vid det stora projektet Sparrisen
i Solna, men har nu haft turen att bli
stationerad på hemmaplan, det vill säga
på Sh:s etablering vid lasarettet. Här
är Tomas den som beställer material,
planerar arbetet, håller koll på tider och
så vidare. Hans lagbasroll liknar därmed i
praktiken mer rollen som arbetsledare och
han har ett mycket nära och bra samarbete
med platschef Peter Johansson.
Våren 2013 drabbades Tomas av en tuff
motgång då han fick en stroke. Han var
helt sjukskriven i dryga åtta månader, men
tursamt nog kurerade han sig riktigt väl.
Han mår i dag bra och kan jobba på. Hans
sömnbehov har dock ökat från att aldrig
vara mer än fem timmar per natt till att
kroppen nu kräver minst tio timmar –
något som har större inverkan på fritiden
än arbetet som det låter:
– Allt detta sovande gör ju att jag tyvärr
inte hinner med vare sig kvinnor eller
sprit längre, flinar han med glimten i ögat.
Men det reder sig nog det med.
FOTO LINDA HEDRÉN
8
Maj 2014
Som hemma
Du som har Facebook har väl
angett Sh bygg som din
arbetsgivare?
 iNFoRmAtioN
På det viset får du aviseringar av
nyheter som vi kommuniverar ut
mot den stora vida världen, utanför
Sundbyberg...
Samma nyheter kan du ta del av även
genom att gå in på vår webb,
www.shbygg.se.
Nytt intranät på väg
Vad hände med det där nya
intranätet som utlovades? Lugn,
projektet är i full gång och det
tekniska skelettet byggs just nu.
VARFÖR Ett Nytt?
För att alla som jobbar på Sh bygg ska ha tillgång
till intranätet, även du som till vardags inte sitter
framför en dator. Då krävs möjligheten att kunna
komma åt det även från till exempel hemdatorn eller
mobilen, något som inte går med vårt nuvarande.
Därför behöver vi byta teknisk plattform, och
härifrån är vi sedan fria att bygga vidare efter behov
framöver.
VAD FÅR Vi?
För dig som i dag inte kommer åt intranätet, kan det
beskrivas som Sh byggs interna hemsida, där du kan
ta del av aktuell information, hitta kontaktuppgifter,
företagsrutiner, hämta blanketter med mera.
www.shbygg.se
Vår webbsida är huvudsakligen riktad mot kunder, medier
och för att möta studenter och nya medarbetare.
Under fliken Jobba på Sh bygg kan du alltid se de lediga
tjänster som vi annonserar ut för tillfället.
Om du redan nu jobbar via intranätet kan du i den
första etappen förvänta dig i princip samma innehåll
som i dag, fast publicerat på en ny plattform. Den
mesta av utvecklingen i första steget sker alltså
bakom kulisserna. Men du får givetvis dra nytta av
en uppdaterad och mer användarvänlig struktur,
och en modernare design som är i samklang med vår
externa webbsida.
NäR?
I september får alla Sh byggs medarbetare
inloggningsuppgifter och en introduktion till det
nya intranätet.
AV VilkA?
Det praktiska arbetet utförs internt av Annika
Andersson, Linda Hedrén och John Hiller, i
samarbete med IT-konsultföretaget Ontrax.
Deltagarna i Sh:s produktionsråd är referensgrupp.
Tidsplanen är extremt tajt, så vi ber om överseende
att tiden är knapp för övriga sysslor under denna
period.
www.shbygg.se/jobba-pa-sh
Sh bygg hälsar våra nyanställda varmt välkomna
Anders Karlsson
har börjat som arbetsledare på mark Uppsala.
Sverker Persson
har börjat som anläggare på mark Uppsala.
Jimmie Skogsberg
Och ett stort grattis till
Johanna Holm
är ny anläggare på mark Uppsala.
som gått från yrkesarbetare till platschef för
trädgårdsavdelningen.
Annika Svensson
Håkan Rönnefall
är åter denna sommar som visstidsanställd för trädgård.
som har gått från snickare till arbetsledare för bygg Uppsala.
9
Som hemma
Maj 2014
FOTO LINDA HEDRÉN
Nytt koNtoR
VäStBERgA, Bygg Stockholm
Det nya kontoret för bygg Stockholm,
med adress Drivhjulsvägen 22 i Hägersten (Västberga) har tagit form och här
byggs nu laganda och en representativ
mötesplats för kunder med gott om
Sh-bilder på väggarna.
RoSA hUSEt, UPPSAlA
Far och son
murare, Lasse
och Robin
Wahlqvist.
Snickare Martin
Hansson.
FOTO LINDA HEDRÉN
Byggservice Uppsala har renoverat fasad och tak i det anrika 1800-talshuset Rosa
huset, som ägs av Inpress Magazine, på Kungsgatan i Uppsala. Ett projekt som än
en gång bevisat vilken yrkeskunskap som våra fantastiska hantverkare besitter.
FOTO LINDA HEDRÉN
10
Maj 2014
Som hemma
ENkÖPiNg
FOTO LINDA HEDRÉN
Bilder tagna vid
Enköpings lasarett då
det första spadtaget
för akutmottagningen togs (se sid. 3)
Men jämte pressuppbådet pågick givetvis
arbetet som vanligt
för Sh byggs medarbetare.
FOTO LINDA HEDRÉN
FOTO LINDA HEDRÉN
Lärling Gustaf Svedhamre. I bakgrunden
syns Agne Johansson
och Tomas Polanski
FOTO LINDA HEDRÉN
Här entreprenadingenjör Jens Malm
tillsammans med
snickare Jerry Nilsson.
FOTO LINDA HEDRÉN
Allt är verkligen inte allvar i
sjukhuskorridorerna sedan
Sh:s snickare kommit hit.
Jodå, visst bemästrar även affärsområdeschefen himself fortfarande en
grävmaskin när det kniper.
Jörgen Sandberg,
snickare.
11
HALLÅ DÄR!
Carmen Eshagi, KMA-stöd
Färgstarka Carmens hår matchar hennes personlighet
perfekt – hon brinner för sitt jobb och för att hjälpa Sh byggs
medarbetare att styra upp systemen inom kvalitet, miljö och
arbetsmiljö. En ”huvudkontorsprodukt” vill hon inte vara
utan föredrar att få sitta ute i bodarna där det händer.
Carmen
Eshagi
Har varit på Sh bygg sedan april 2012.
Huvudsaklig uppgift Gör tillsammans
med platschefen det administrativa underlaget för våra projekt. Rent praktiskt lägger hon upp planer, gör i ordning pärmar
och underlag samt deltar i vissa byggmöten och skyddsronder. Tidigare har hon
varit anställd att enbart jobba med mark
Stockholm, och har bland annat varit
mycket ute i Frihamnen som har högt
ställda krav när det gäller miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Sedan årsskiftet är hon
utsedd KMA-stöd för hela Sh bygg och har
nu Charlotta Påhlsson till sin hjälp. Chefen
för kvalitet och miljö, Anna Runberg, utgör
också en resurs när det gäller BF9k, vårt
kvalitetscertifieringssystem som bevisar
att vi jobbar som vi lär.
Hur hittar du glöden angående dessa lite
tyngre ämnen?
– Jag tycker bara det är så oerhört roligt att
med hjälp av min kunskap och erfarenhet få
vara med och utveckla och hjälpa andra att nå
sin fulla potential. Sedan kan jag såklart inte
allting, men tänk allas vår kunskap tillsammans – vilken styrka! Då blir Sh ett oslagbart
team. Det gäller att sätta igång tankeprocesser
och engagemang kring till exempel arbetsmiljön runtom i företaget, för då får vi den
mentala framförhållning som krävs.
Om du förklarar för en total novis vad KMA
är, vad säger du då?
– KMA står för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Självklara frågor för de flesta respektabla
byggföretag, och sådant som vi normalt redan
gör. Vi har en stark stolthet på Sh som vi vill
vårda. Anledningen till att vi till exempel gör
egenkontroller är för att se att vi verkligen
gjort rätt, så att vi kan stå för det. Bestämmelser som skyddsregler och arbetsmiljöplan har
vi också för vår egen skull – för att vi är rädda
om våra egna medarbetare. Vi vill att yrkesarbetare ska komma hem till sina familjer. Det
finns lagar vi måste följa, men det viktigaste
skälet är att alla personer som vi jobbar med
finns kvar i livet. Så det här med KMA-frågor
är inte bara ett pappersvändande utan något
som naturligt genomsyrar hela verksamheten.
Det just jag gör handlar mer om att strukturera upp det här så att vi vet hur vi gör saker, när
vi gör dem och varför vi gör dem.
ska kunna fortsätta göra det de gör, men på
ett organiserat vis så att alla känner igen sig
oavsett vilket projekt inom Sh de hamnar på.
Tänk vilken fördel när man kan dra nytta av
allas erfarenheter och prata utifrån samma
behov. Man ska inte ödsla tid på att uppfinna
hjulet i onödan.
Vad är det roligaste med ditt jobb?
– Jag tycker det är så häftigt att få chansen
att utvecklas varje dag på arbetstid. Jag gillar
utmaningen när medarbetare kommer till
mig och frågar och vill göra rätt, men påtalar
att verkligheten ser annorlunda ut än vad
mallarna gör gällande – då krävs det att jag är
lyhörd och ser till att KMA-frågor inte blir en
pappersprodukt utan anpassas till verksamheten. Jag älskar att få vara på plats där det
verkligen händer!
Vilken är din största utmaning?
– Det är nog att bevisa att såväl KMA som
certifieringssystemet BF9K inte är ett nödvändigt ont som ramlat över oss, utan att det
är en möjlighet till att jobba mer likartat över
hela företaget. Fördelarna syns i erfarenhetsåterföring, bättre ekonomi och ett större
engagemang i personalen. Men som med
mycket annat får man se resultatet som en
fördröjd belöning, där det i början kan krävas
en inlärningsperiod innan det rullar. Våra
kunder och beställare efterfrågar allt oftare
bevis på att vi jobbar aktivt med kvalitet, miljö
och arbetsmiljö. Att vi gör det kan vara den
avgörande faktorn för att få ett jobb.
Vad vill du lyckas med som KMA-stöd?
– Jag försöker göra livet lättare för alla killar
och tjejer ute i produktion. Jag vill att de
Vill du eller ditt projekt vara med i Som hemma? Hör av dig till Magnus Lohe, se nedan.
Som hemma Sh byggs interntidning. Nästa nummer Juni2014. Ansvarig utgivare Magnus Lohe, marknads- och kommunikationschef 073-079 8666.
Redaktör Linda Hedrén, informatör/webbredaktör. [email protected] 073-087 73 08. Grafisk form, text och foto Linda Hedrén. Tryck Tidtryck maj 2014.
På framsidan Snickarna Agne Johansson, Tomas Polanski och Gustaf Svedhamre, Enköping.