S stanna upp T tänk efter A agera R reflektera K kommunicera

Transcription

S stanna upp T tänk efter A agera R reflektera K kommunicera
S.T.A.R.K Principen
1. Följ alltid de rutiner och säkerhetsföreskrifter som gäller på det projekt du arbetar vid.
- Gör en egen bedömning av arbetet. Finns några uppenbara risker som bör
beaktas speciellt som skyddsrond/arbetsledning missat!?
2. Meddela i sådant fall detta till din arbetsledare
- Gör arbetsledaren medvetet om risk som kan innebär att tillbud eller olycka inträffar.
3. Jobba utifrån STARK principen:
S stanna upp
T tänk efter
A agera
R reflektera
K kommunicera
Copyright © ISSAB International AB 2013

Similar documents