Brev till alla feriepraktikanter i Järfälla 2015.

Transcription

Brev till alla feriepraktikanter i Järfälla 2015.
FERIEPRAKTIK sommaren 2015 i Järfälla kommun är tänkt för
ungdomar mellan 15 till 18 år. Vi konkurrerar inte med arbetsförmedlingen utan kompletterar både arbetsliv- och utbildningssektorn. Feriepraktik är en riktad kompetenshöjande utbildningsinsats,
där det är tänkt att fungera som en arbetslivsförberedande praktik.
Syftet är att ge ungdomen en sorts prova på -paket med alla
beståndsdelar som ingår i ett arbete. Ett slags lärande i ett skarpt
autentiskt sammanhang. Unga ska utföra anvisade arbetsuppgifter
och följa arbetsledarens instruktioner.
I år har cirka 1350 unga bofasta i Järfälla kommun ansökt feriepraktik. Ett team av arbetsledare samt medarbetare vägleder olika
grupper av unga under perioder av 2 betalda veckor. [veckorna 25-26
period 1, 27-28 period 2, 29-30 period 3, 31-31 period 4]
Grupperna är sammansatta som ett tvärsnitt av närsamhället och
kommer att jobba utspritt i kommunen och dess omnejd.
PLACERING
Placering beror på de ungas intresse och val i deras ansökan. Arbetsledaren tar ansvar för gruppen. Alternativt handledare på en arbetsplats.
Vi följer arbetsmiljölagen [se: www.av.se/teman/ung/arbetsgivare]
och Arbetsmiljöverkets bestämelser om minderåriga AFS 2013:3.
Arbetsuppgifterna är anpassade och riktade till Järfälla kommuns
unga som vanligen saknar erfarenhet eller kunnande för vissa befattning
En stor andel av de ungdomar som ansöker FERIEPRAKTIK så är det
deras första eller bland de första betalda jobben i deras CV.
Alla ungdomar är olycksfalls- och ansvarsförsäkrade genom Järfälla
kommun.
FERIEPRAKTIK 2015
Järfälla ungdomar som medverkar ersätter inte ordinarie anställda
eller aktiviteter. Men bidragen ska tillföra något för ungdomarna och
på samma gång närsamhället och målsättningen är att vara kvalitetshöjan
Alla Järfälla ungdomar ska infinna sig på sin arbetsplats på överenskommen tid och bekostar själva resor från och till arbetsplats.
Medhavd matssäck såsom lunch, mellanmål och ibland till och med
frukost.
ANSTÄLLNINGSAVTALET= Närvaroblankett
Närvaroblanketten fungerar som en anställningsavtal. Arbetstiden är
6 timmar exklusive obetald lunchrast.
Midsommarafton är ledighet obetald. Ungdomarna ska jobba ihop
de tappade timmarna: Exempelvis arbeta extra en timme under 6
dagar. [Eller som tyvärr kan gälla på vissa arbetsplatser så missas en
dag i period 1.]
Alla har rätt till kortare pauser under arbetets gång. Arbetsledare
tilldelar dem.
Efter avslutat jobb har alla Järfälla ungdomar rätt att få ett arbetsintyg från respektive arbetsplats.
LÖN
FERIEPRAKTIK 2015
Lön och anställningsvillkor är faställda i Järfälla kommuns kollektivavtal och beror på åldern.
70 kr/timme för unga som är 17 år eller yngre.
80 kr/timme för unga som är 18år eller äldre.
Lönen inkluderar semesterersättning och tjänar in tjänstepension
som motsvarar 4,5 % av lönen.
Arbetsledare för tidsrapporten som ligger som underlag för utbetalning av lön och måste lämnas in signerad för att betraktas som giltig.
Sjukfrånvaro noteras men frånvaro utan befogat skäl räknas inte.
Om de unga blir sjuka under arbetsperioden får de inte arbeta igen
de tappade jobbtimmarna på grund av det stora formatet [cirka 1
350st] vi har under sommaren 2015.
RÖK, TELEFONIFÖRBUD, FOTOGRAFERING
I Järfälla kommun får man inte röka på arbetstid. Telefoner ska inte
användas under arbetspass. Varje arbetsledare upplyser om vad som
gäller på arbetsplatsen.
Arbetsledaren informerar och tar hänsyn om foto begränsning eller
inskränkningar samt samtycke skall gälla.
KONTAKTUPPGIFTER
Arbetsledarsamordnare
Siegfried Gudmundsson
ARBETSLEDARE
Trivselvärd
Sinan Sundqvist Hassan
Trädgård
Aurelio Enciso
Handel | Service | Omsorg
Marita Rönnbäck
Kultur | Teater
Germán Valero-Parra
Mångkulturella insatser
Chengis Rehman
Näringslivssamverkande platser
Hozan Shaly
Frågor?
Maila till [email protected]
Skriv i rubrik namn + efternamn till den du önskar
08-58022908 | 070-0027874
FERIEPRAKTIK 2015
Kultur | Film i sammarbete med
Sten Grettve