Skyfallet dränkte Järfälla

Transcription

Skyfallet dränkte Järfälla
TISDAG 15 SEPTEMBER 2015. MITT I JÄRFÄLLA 5
Jakobsberg När regnet över-
svämmade området kring Mälarvägen var det lättare att ta sig
fram med båt än bil. Något som
Järfällakillarna Stavros Theodoridis
och Hugo Bergman tog fasta på. De
sjösatte sin egenbyggda så kallade
vattenjet som tar sig fram genom
att en vattenstråle skjuter fordonet
framåt, i den ”sjö” som bildats vid
OKQ8-macken på Datavägen.
– Jag såg på Facebook att det
var översvämmat och fick då idén.
Vi trodde att det inte skulle vara
tillräckligt djupt, men det gick
lättare än planerat, säger Stavros
Theodoridis.
Flera förbipasserande filmade
båtfärden och den fick stor spridning på sociala medier.
Foto: Privat
Vattenjet på Jakans tillfälliga sjö
Stavros Theodoridis och Hugo
Bergman åkte vattenjet i det
översvämmade området.
23 000 till flyktingar
– nu utmanar vi er!
STOCKHOLM Det började med
ett mejl från vår praktikant
Ellen. ”Toppen att vi skriver om
alla dessa fantastiska lokala
initiativ! Men vad kan VI göra,
här på Mitt i?”, skrev hon.
På tre dagar hade vi samlat
in mer än 23 000 kronor. Nu utmanar vi er, våra läsare. Låt oss
se hur mycket vi kan få ihop!
Gå in på: egeninsamling.
redcross.se/pa-flykt/8-5541
eller följ länken från Mitt i Stockholms facebooksida.
Foto: privat
Ungefär 100 personer befann sig i centret när vattnet började välla in.
Foto: privat
Imam Ali islamic center efter skyfallet. Foto: Åsa Sommarstrom
Akil Zahiri betraktar skadorna översvämningen orsakat. Det enorma återställningsarbete som nu väntar skapar problem för
församlingens verksamhet, berättar han.
Foto: Stefan Källstigen
Även ute på gatorna ställde vattenmassorna till det
för cyklister, bilister och fotgängare. Skyfallet dränkte Järfälla
l Imam Ali islamic center i Jakobsberg kan tvingas totalrenovera sina lokaler
Vägar stängdes, tunnlar
vattenfylldes och Mälarvägen förvandlades till
en mindre sjö. Översvämningarna förra helgen
drabbade många hårt.
Imam Ali islamic center
i Jakobsberg drabbades
av omfattande vattenskador i hela lokalen.
för församlingen.
Centret, som är säte för Sveriges
största shiamuslimska församling,
har ungefär 1 000 medlemmar
i Järfälla. Totalt 3 500 personer
använder lokalerna. Vattenskadorna betyder till stor sannolikhet
att mycket måste rivas och byggas
upp igen. Mätningar har visat att
fukten nått minst 90 centimeter
upp i väggarna.
Församlingens lokaler, med en yta
på cirka 3 500 kvadratmeter, ligger på Datavägen – mitt i det mest
drabbade området. På söndagen,
då ungefär 100 personer befann
sig på centret, började vattnet välla in.
– Det trängde in från alla möjliga håll. Det började i bönesalen
men snart var det vatten överallt.
Vi försökte få bort det så bra vi
kunde, men det gick inte. Det var
extremt mycket vatten, säger Akil
Zahiri, administrationsansvarig
Orsaken till översvämningen är
att vatten- och avloppssystemet
inte är dimensionerat för så kraftigt regn som det föll förra söndagen.
– När man bygger VA-system
dimensionerar för ett så kallat
10-årsregn – ett regn som statistiskt ska komma var tionde år. Det
som regnade i Järfälla den drabbade söndagen var ett 25-årsregn.
Mycket kraftigare än vad systemet
är dimensionerat för, säger Crister
Bäckström, VA-chef.
– Skyfallet var extremt. Vi har
fått indikationer på att det regnade 95 millimeter, och det var inte
ens ett mått för hela söndagen.
Det är ett halvt badkar per kvadratmeter.
Kommunen har hittills fått vetskap om 17 privata fastigheter
som drabbats av källaröversvämningar. Merparten bor kring Mälarvägen, men några finns i Skälby
och Kallhäll. Att även fastigheter
långt ifrån översvämningsområ-
det drabbats beror på att hela ledningssystemet fylldes med vatten.
– Bällstaån steg med flera meter.
När det kommer så mycket vatten
rinner det ner och fyller alla ledningar och lågpunkter. Hela systemet fylls upp och vattnet har tillslut ingenstans att ta vägen.
Miljöpartiet i landstinget menar
att större investeringar för att skapa ett samhälle som klarar av ett
mer extremt klimat måste göras
i kommunerna, och för att göra
Tre skolor tvingades stänga
w Minst 17 hus har drabbats av
källaröversvämningar.
w Mälarskolan, Mälargymnasiet
och NT-gymnasiet tvingades
stänga på grund av översvämningar i källaren.
w Kallhällsparken svämmade
över.
w Mälarvägen i Jakobsberg och
­Enköpingsvägen i Barkarby
stängdes på söndagen på grund
av stora vattenmassor på vägen.
w Flera tunnlar, bland annat vid
Barkarby station, vattenfylldes
och stängdes.
Källa: Järfälla kommun
det möjligt behöver staten skjuta
till mer pengar.
– Ett ökat statligt anslag för att
genomföra exempelvis muddringsarbete vore väldigt välkommet, säger Mikael Jämtsved (MP),
kommunalråd i Järfälla.
Men några åtgärder för att en lik-
nande situation inte ska inträffa
igen är inte planerade.
– Hur man dimensionerar är ett
system man använder i hela VASverige, vi har inte möjlighet att
bygga ett så rigitt system. Teoretiskt kan det komma ett likadant
regn om två veckor, men det är
inte troligt – statistiskt sett ska det
inte komma igen förrän om 25 år,
säger Crister Bäckström.
Han uppmanar alla som drabbats av översvämning att kontakta
kommunen.
l  Anna-Karin Blom
[email protected]
tel 550 550 75