MKR 1 – 2015 - Järfälla MK

Transcription

MKR 1 – 2015 - Järfälla MK
TÄVLINGSINBJUDAN
MKR 1 – 2015
Välkomna till deltävling 1 i 2015 års MKR serie som körs på Järfällabanan den 2-3 maj
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportsförbundets nationella tävlingsbestämmelser.
Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Berört internationellt förbund (FIA, CIK-FIA), Svenska
Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för
person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren
Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i
tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna.
Arrangör:
Tävlingsplats:
Datum:
Organisationskommitté:
Tävlingsledare:
Domarorförande:
Teknisk chef:
Miljöchef:
Faktafunktionärer:
Observatörer:
Järfälla MK
Järfälla Kartingbana
2-3 maj 2015
Christofer Lindberg, Hans Pedersen, Rikard Ahlström, Anders Johansson,
Mikael Koffman, Lars Andersson, Andreas Rehme, Leif Hanell, Kjell
Holgersson, Stig Ekström
Stig Ekström
Per Bälter
Mattias Östholm
Meddelas senare
Meddelas senare
Meddelas senare
Klasser:
Lördag: Cadetti, Micro, Junior 60, Junior 125, Sport 2000 och KZ2
Söndag: Mini, Yamaha, Rotax Max, Rotax DD2 och KF Junior
Förarlicenser:
Debutant (D), Nationell (N), Internationell A, B eller C. För utländska deltagare
gäller internationell licens enligt CIK/FIA regler.
Tävlingsform:
Nationell tävling öppen för utländska deltagare.
Tidskörning:
7 minuter i lottade grupper enligt SBF:s regelverk.
Arrangören tillhandahåller transponder till dem som inte har egen.
Startmetod:
Stående start för KZ2, rullande för övriga klasser. Startsignal ges med ljus.
Heat:
2 heat, alla möter alla (3 heat vid fler än 45 startande i en klass), final i samtliga
klasser. Alla deltagare kör en final, 5 första går vidare till nästa final.
Övrigt:
Blå/Röd flagga kommer att användas i samtliga finaler. Motornummer ska
lämnas innan tidskvalet.
Antal varv:
Klass
Cadetti
Micro
Junior 60
Mini
Yamaha
Junior 125
KF Junior
Sport 2000
Rotax Max / DD2
KZ2
Heat
6
6
8
8
8
8
8
10
10
10
Finaler
6
8
12
12
12
12
12
14
14
14
A-Final
6
10
16
16
18
19
20
20
20
20
VID REGN KAN ANTALET VARV REDUCERAS MED 25%!
Järfälla Motorklubb, Box 171, 177 23 JÄRFÄLLA
Telefon: 08-583 570 01 – Postgiro: 9 83 64-3 – Org.nr: 813200-2794
http://www.jarfallamk.se – [email protected]
Tidschema:
Torsdag:
12:00-21:00
17:00-20:00
Fredag:
09:00-18:00
18:00-20:00
Depån öppen för installation
Öppen träning, mot en avgift av 250 kr, under förutsättning att
vi får dispens från Järfälla Kommun, meddelas på hemsidan
Fri träning, mot en avgift av 300 kr, under förutsättning att vi
får dispens från Järfälla Kommun, meddelas på hemsidan
Administrativ kontroll//besiktning för lördagens tävlande
Lördag
07:00-08:00
07:00-08:00
07:30
08:00
Administrativ kontroll/incheckning
Besiktning
Förarsammanträde
Officiell träning 2x9 min
18:00-20:00
Administrativ kontroll/ besiktning för söndagens tävlande
Söndag
07:00-08:00
07:00-08:00
07:30
08:00
Administrativ kontroll/incheckning
Besiktning
Förarsammanträde
Officiell träning 2x9 min
Övriga tider anslås på den officiella anslagstavlan.
Priser:
Priser enligt MKR:s tilläggsregler.
Anmälningsavgifter:
500 kr för alla klasser utom Cadetti där anmälningsavgiften är 200 kr.
Betalas i samband med den administrativa kontrollen/incheckningen.
Resultatlista:
Publiceras på Järfälla MK:s hemsida www.jarfallamk.se senast tre (3) dagar
efter race samt på MKR:s hemsida
Anmälan:
Anmälan ska göras på JMK:s hemsida www.jarfallamk.se, eller på MKRs
hemsida senast den 24/4. Ifylld och underskriven anmälningsblankett tas med
till den administrativa kontrollen/incheckningen.
Efteranmälan:
endast i mån av plats, mot tilläggsavgift på 150:-
Avanmälan:
Fredag den 1/5 mellan 18:00-20:00 och lördagen den 2/5 07:30-09:00 på telefon
070-589 75 66 (Stig Ekström) eller 08-583 570 01 (kansliet).
Depåplats:
Varje förare får tillgång till en depåplats på 3x4 meter. De som vill ha fler än tre
platser ihop måste anmäla detta senast tisdagen innan tävling till Hans Pedersen,
070-653 08 60 kl 17-21 eller e-post [email protected]
GÄLLER ALLA: Vänligen respektera placeringen av depåplatser. Depåkartor
sitter uppsatta på klubbhuset senast torsdag 12:00.
-
För information:
Kansli 08-583 570 01
Stig Ekström 070-589 75 66
Cafeteian:
Cafeterian kommer att hållas öppen från torsdag eftermiddag. Vi kommer
servera frukost, lunch och middag alla dagar!
Välkomna!
Järfälla Motorklubb, Box 171, 177 23 JÄRFÄLLA
Telefon: 08-583 570 01 – Postgiro: 9 83 64-3 – Org.nr: 813200-2794
http://www.jarfallamk.se – [email protected]