KPR 2015-03-25 bilaga 3

Transcription

KPR 2015-03-25 bilaga 3
KPR
25/3 2015
Äldreboende
• Viksjö äldreboende
– Tidplan håller
– Spadtag 20/5 13.00
– Namn på boendet
• Nästa äldreboende
– Planering pågår, diskussion med extern aktör –
klart 2019
Hjärtstartare
• Civilförsvarsförbundet Järfälla arbetar med att tillhandahålla information för kommunens innevånare om hur man klarar av olika krissituationer. • Samarbetar med kommunen och brandförsvaret
• Erbjuder kurser och information, säljer hjärtstartare till föreningar och företag
• Järfälla kommun har inte ansvar för hjärtstartare i kommunen
• 45 st hjärtstartare är utplacerade i kommunen (2014‐
04‐07)
• www.jarfallacff.se
Berendsen Textilservice AB
Saldovägen 24
Våning 2, huvudentrén
Cylinders förskola
Kolaränsvägen 3
Personalomklädning till höger personalentrén
Damstahl AB
Bruttovägen 11
Receptionen
Fixartjänsten Järfälla kommun
Bil 1580 Reg.nr NOW 652
I bil
Friskis & Svettis Jakobsberg
Järfällavägen 106
Entréplan, receptionen
Friskis & Svettis Kallhäll
Gjutmästare Rosbergs väg 8
Entréplan, receptionen
Församlingshemmet Barkarby
Kyrkvägen 8
Entréplanet
Grannstödsbilen Järfälla kommun
I bil
I bil
Görvälns återvinningsstation SÖRAB
Återvinningsvägen 1
I personalhytten
Hellerman Tyton AB
Datavägen 5
Bottenplanet vid postfack
HSB Norra Stockholm
Vasaplatsen 4
Receptionen ?
ICA Kvantum Viksjö
Viksjöplan
Spel/tobaksdisk f o m december 2013
IFK Viksjö
Andebodavägen 70
Cafeterian innanför dörren till höger
IKEA Barkarby
Flyginfarten 1
Entrédisken övre plan
IKEA Barkarby
Flyginfarten 1
Utgång kassor/kundtjänst bottenvåningen
IKEA Barkarby
Flyginfarten 1
Belysningsavdelningen Iljansbodaskolan
Biskop Johannes väg 5
Våning 1 Personalrum
Jakobsbergs Båtsällskap
Vattenledningsvägen
i klubbhuset till vänster
Jakobsbergs Galleria
Jakobsbergs Centrum
Via väktarna / överfallslarm
Jakobsbergs ishall
Mjölnarvägen 1
Personalrummet
Jakobsbergs pendeltågstation
Folkungavägen/Järfällavägen
I södra biljetthallen innanför spärrarna.
Jakobsbergs Simhall Järfälla kommun
Mjölnarvägen 3
Entrén
JVAB
Skarprättarvägen 14
Vid toaletterna våning 1
Järfälla Hembygdsförening
Mobil enhet, används vid evenemang
Mobil
Järfälla kyrka Järfälla församling
Kyrkvägen 8
Entréplanet
Kallhälls ishall
Källtorpsvägen 60
Maskingaraget
Kallhälls Mötesplats Järfälla kommun
Kärnmakargränd 1‐5
Bottenplanet till höger innanför entrén
Kolarängskolan
Kolarängsvägen 5
Våning 1 Expeditionen
Kommunalhuset Järfälla kommun
Vasaplatsen 11
Plan 1, ljusgården vid hiss
Kvarnkontoret‐Socialförvaltningen
Vibblabyvägen 2
Recptionen våning 1
Larmpatrullen Järfälla kommun
Tornerplatsen 26 / Bil
i Bil
Maria kyrka Järfälla församling
Vasavägen 25
1 trappa upp från huvudentrén
Mälargymnasiet
Mälarvägen 2
Receptionen bottenvåningen
Pilgrimskapellet Görväln Järfälla församling
Mälarvägen, Görvälns griftegård
Entréplanet
Posthuset Miljö & Bygg Järfälla kommun
Riddarplatsen 5, plan 9
Innanför entrédörren
Posthuset, Kundtjänst Järfälla kommun
Riddarplatsen 5, Plan 0 Kundtjänst
Till höger innanför entredörr till kundtjänst
PRO Kallhäll Folkets hus
Gjutarplan 2, 3 tr
PRO‐kansliet vänster vägg
Ramirent AB
Äggelundavägen 4
Uthyrningskontoret
Ramirent AB
Debetvägen 8
Verkstadskontoret
RCO Security AB
Biskop Henriks väg 1
Entréplan, receptionen Vardagar 8‐16
S:t Lukas kyrka Järfälla församling
Svarvarvägen 1
Bottenvåningen vid kyrkosalen
Sandviks grund ‐och förskola
Färggränd 2
På expeditionen
SATS Jakobsberg
Ynglingavägen 1‐3 plan 2
Konditionsavdelningen
SEB
Riddarplatsen 35
I bank till vänster om första kunddisken
SWELIFT AB
Åkerivägen 10
Våning 2 vid trappan
Transport och Verkstad Järfälla kommun
Girovägen 2
Verkstaden kundmottagningen till vänster
Transport och Verkstad Järfälla kommun
Girovägen 2
Kontoret korridor höger
Transport och Verkstad Järfälla kommun
Jourbilen
i bil
Welcome hotell i Barkarby AB
Notarievägen 5
Entrén
Viksjö kyrka Järfälla församling
Agrargränd 2
Entreplanet Kyrkorummet
XaarJet AB
Elektronikhöjden 10
Receptionen
Yokohama Scandinavia AB
Datavägen 3A
Våning 2 Portkod krävs
Ängsjö friluftsgård Järfälla kommun
Ängsjövägen 141
Motionscentralen
Öppettider dörr
• Verksamheten beslutar hur dörrar ska vara öppna
– Verksamhetens behov, tex möjlighet för personer med demens att röra sig fritt
– De äldres hem, vem som helst ska inte kunna komma och gå i huset – Risk för inbrott/stölder
– Dörr är öppen när personal är tillgänglig i anslutning till ytterdörr (tex restaurang, administrativ personal)
– Dörr är öppen så att personal/vikarier utan nyckel kan komma in i huset på morgonen
Äldreboende
När är ytterdörr till boendet öppen för alla?
ALMEN
Öppet alla dagar kl 06:30-17:00. Därefter
finns porttelefon
BJÖRKEN
Aldrig öppen, porttelefon till varje avdelning.
EKEN
Öppet vardagar kl 08:00- 16:30. Därefter finns porttelefon.
FLOTTILJEN
Öppet alla dagar 07:00-18:00. Därefter finns porttelefon.
KASTANJEN
Öppet alla dagar kl 06:30 – 19:00 alt. 20:00. Därefter finns porttelefon.
LINDEN
Öppet alla dagar kl 07:00 – 19:00. Därefter finns porttelefon.
LÖNNEN
Öppet alla dagar kl 06:30-21:00. Därefter finns porttelefon.
OLOVSLUND
Öppet alla dagar 09:00-14:30 alt 15:00. Därefter finns porttelefon.
TALLBOHOV
Öppet alla dagar kl 06:00-15.0. Porttelefon finns därefter vid lilla porten i C-huset samt
vid stora ytterdörren.
Lex Sarah 2014
•
26 st rapporter inom äldreomsorg
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
Kastanjens korttidsboende
Proffssystern
Tallbohovs äldreboende
Järfälla hemtjänst
Larmpatrull
Kristinas omtanke
Ekens äldreboende
Olovslunds äldreboende
En rapport bedömdes vara allvarligt missförhållande/påtaglig risk för allvarligt missförhållande och därför anmäldes till IVO. Anmälningarna har gjorts enligt SoL och gäller bland annat brist i utförande av insats, brist i fysisk miljö, ekonomiskt övergrepp samt olämpligt agerande boenden emellan. Förbättringsåtgärder för att åtgärda missförhållandena och förhindra att de händer igen utgörs av exempelvis genomgång av rutiner, upprättande av nya rutiner, diskussion och information till personal samt andra åtgärder som bedömts nödvändiga. Äldreboende
Aktiviteter
LINDEN
På varje avdelning finns ett aktivitetsombud som deltar i aktivitetsmöte, en gång per månad. Tillsammans med
sina arbetskamrater verkställer de sedan de planerade aktiviteterna. Både arbetsterapeut samt sjukgymnast är
delaktiga i planering samt att de deltar i aktiviteterna. Varje vecka erbjuds bingo, hjärngympa, sittgymnastik,
promenader samt spel och pyssel. Utöver de planerade aktiviteterna erbjuds de boende att delta i filmkvällar,
allsång, andakt, gudstjänst, underhållning och fredagsdans. I samråd med boende planeras det även in lördagsmys,
där det serveras något extra gott. Dessutom uppmärksammas alla speciella dagar såsom, alla hjärtans dag, semmel
dagen, Våffeldagen, kanelbullensdag, surströmming, kräftpremiär, m.m. Under sommarhalvåret tillbringas
mycket tid ute i trädgården där det påtas i trädgården, fikas och anordnas grillkvällar.
Högtider firas lite extra på avdelningarna och anhöriga bjuds in för att fira tillsammans. Marknader sker ett par
gånger per år.
LÖNNEN
Det finns ett aktivitetsombud per avdelning. Utöver det deltar sjukgymnast och arbetsterapeut i planering samt
deltar i aktiviteterna. Dagliga aktiviteter så som bingo, dans, sitt-gympa, promenader, läs stunder, film kvällar,
pyssel och hantverk erbjuds. På fredagar erbjuds olika tema caféer. Under vinterhalvår genomförs färre
aktiviteter pga mörkret och att de boende är mer trötta. Från april och när vädret tillåter tillbringas mycket tid i
trädgården där man fikar och grillar. Utevistelse är utöver aktiviteter.
OLOVSLUND
På varje avdelning finns en aktivitetsansvarig. Varje vecka erbjuds tex musikunderhållning, högläsning,
gymnastik, promenader, filmvisning, fika vid brasan och dans m.m. Utevistelse är utöver aktiviteterna.
TALLBOHOV
En aktivitör finns anställd. Varje avdelning har ett aktivitetsombud. Dagliga aktiviteter erbjuds, tex gymnastik,
underhållning, bingo. På fm erbjuds promenader och på eftermiddagen aktiviteter.
Äldreboende
Aktiviteter
ALMEN
Person är kontrakterad som aktivitetssamordnare. Utöver det finns två personer (50%) i huset som har uppdrag
som aktivitetssamordnare. Aktivitet erbjuds alla vardagar i form av tex gymnastik, bingo, musik, historia, allsång,
andakt. Utöver ordinarie program anordnas ibland konserter och musikunderhållning. Utevistelse är utöver
aktiviteterna.
BJÖRKEN
På varje avdelning finns en aktivitetssamordnare. Varje vecka erbjuds tex musikunderhållning, filmvisning,
gymnastik, och bakning m.m.. Utevistelse är utöver aktiviteterna.
EKEN
Person är kontrakterad som aktivitetssamordnare. Administratör har även uppdrag som aktivitetssamordnare,
bokar andakt, sånggrupper, högläsning, hantverk, gymnastik, underhållning m.m. Det finns ett stående program
för varje vecka. Aktiviteter erbjuds måndagar, onsdagar och fredagar. Utöver det anordnas aktiviteter kring
högtider. På varje våningsplan finns två personal som är aktivitetsombud och ska se till att aktiviteterna fungerar
på planet. Utevistelse är utöver aktiviteterna.
FLOTTILJEN
Aktivitetssamordnare på 100 % finns anställd och arbetar i huvudsak dagtid vardagar men arbetar även en söndag
och två vardagskvällar på sitt 5-veckors schema. Två gruppaktiviteter erbjuds per dag. Aktivitetssamordnaren
ansvarar även för en del av utevistelsen också, tex följer med på shopping i affär eller åker till kyrkan och deltar i
deras aktiviteter med de boende. Aktivitetssamordnaren skriver veckobrev med information/bilder på vad som
hänt under veckan. Aktiviteter som erbjuds är tex bingo, sittgympa, läsecirkel samt balansgrupp (2 ggr/v).
På varje avdelning finns ett aktivitetsombud. Tillsammans med aktivitetssamordnaren anordnar de olika tema
cafeér, tex Wienerbröds café, glass café, 70-talst tema, pubkväll med dryck och dans osv. Flottiljen har brukarråd
3-4 ggr per år där de boende är med och påverkar innehåll i vardagen.
KASTANJEN
Aktivitör på 75% finns anställd. Aktiviteter sker på mötesplatsen Mingla. Aktiviteter anordnas minst 2 ggr per dag
i form av tex musikunderhållning, spel, gymnastik, bio, frågesport. Aktiviteter ersätter inte utevistelse.