NÅGRA ORD OM ÄNDRINGAR I FÖRENINGEN

Transcription

NÅGRA ORD OM ÄNDRINGAR I FÖRENINGEN
NÅGRA ORD OM ÄNDRINGAR I FÖRENINGEN
NAMNBYTE
SPF Kvarnen Järfälla har bytt namn till SPF Seniorerna Järfälla som många redan vet.
Formellt togs beslutet på årsmötet 17 februari. Fr o m detta nummer skall vårt nya namn
användas fullt ut.
NY LOGGA
NYA ADRESSER
Adress till hemsidan:www.spfseniorernajarfalla.se
E-postadress till expeditionen: [email protected]
E-postadress för material som kan skickas
direkt till hemsidan för införande
(foton, resultat från föreningens aktiviteter och
veckoprogram för kommunens mötesplatser): [email protected]
E-postadress för övrigt material som önskas
infört på hemsidan [email protected]
Börja använda de nya adresserna redan nu!
(De gamla adresserna kan användas under en övergångstid.)
FÖRHANDSINFORMATION OM TÄVLING FÖR ATT FÖRESLÅ NYTT
NAMN PÅ VÅR PUBLIKATION FÖRENINGSMEDDELANDE
Det finns funderingar på att det vore trevligt att få ett nytt namn på vårt Föreningsmeddelande.
Det kan passa bra i ett läge då vi har ändrat namn på föreningen. Därför avser styrelsen att
inbjuda till en tävling om förslag till ett nytt namn. Vi återkommer därför i augusti månads
Föreningsmeddelande med detaljer om detta.
8