Parker som passar liten som stor

Transcription

Parker som passar liten som stor
Järfälla kommun informerar • juni 2010
Parker som passar liten som stor
Järfälla kommun ansvarar för ett stort antal
parker. I parkerna finns det plats för lek,
avkoppling i blomsterprakt och rastning av
hundar.
En mycket populär park i sommartid är
Hammarparken (1) i Jakobsberg. Den erbjuder
både plaskdamm, dusch och lekpark. Stora
gräsytor för bollspel och solbadande.
I Jakobsbergs centrum ligger Riddarparkens
fontän (ej plaskdamm). Allmogeplatsen har sitt
rinnande vatten och kommer att få en fin blomsterprakt med nya sommarblommor, dessa planteras i början av juni. En annan stor plaskdamm
är Tallbohovsparkens damm med tillhörande
dusch. Viksjö centrum har en fantastiskt vacker
centrumfontän, värd ett besök. Dessutom finns
det en prydnadsdamm i Kallhälls centrum, den
äldsta dammen i kommunen.
3
Berghemskolan
bloggade sig till guld
Berghemskolans insats i tävlingen ”Webbstjärnan” räckte hela vägen till guld.
Eleverna från 5AB vann första pris och får
dela på 10 000 kronor för de sex Berghemsbloggarna.
Det var när eleverna på Berghemskolan skulle
arbeta med medeltiden som de skapade sina
bloggar. Bloggandet kompletterade andra delar i
skolarbetet och blev ett nytt sätt att befästa kunskap. Eleverna har fått lära sig den nödvändiga
tekniken, men också etik för digitala mötesplatser, källkritik och att skriva för webben.
Webbstjärnan är en tävling i webbpublicering
för svensk grundskola och gymnasium. En jury
med representanter från näringslivet och skolvärlden delar ut guld-, silver- och bronspriser i
tre olika kategorier. Berghemsbloggarna vann i
klassen årskurs 1–5.
Lekparker
Många lekplatser har rustats upp de senaste
åren och har även anpassats för barn med
funktionsnedsättning. Det finns bord och sittplatser för de som vill vila från leken eller sitta
ner och prata.
Parker med omfattande lekutrustning är
Stäketparken, som har en närliggande busshållplats vid Biskop Jöns väg, Relävägen (3) i
Kallhäll med sitt lugn i lummig grönska, Vattmyraparken och Berghemsparken i Jakobsberg
och Neptuniparken, den stora anläggningen
vid Neptuniskolan i Skälby. I den nyupprustade Fasterbolparken i Viksjö har kommunen
anlagt en skateboardramp.
Läs elevernas medeltida bloggar på
http://berghemsbloggen1.se
1
(Byt ut 1 i adressen till 2,3,4,5,6 så når du övriga bloggar.)
2
Ett stort tack
Ett stort tack till alla er som har skickat in
synpunkter på hur ni tycker att Söderhöjdens
utemiljö ska utvecklas. Sammanlagt 122 synpunkter och förslag har kommit in. Ni kan
följa det fortsatta arbetet med utvecklingen
av Söderhöjden på kommunens webbplats
www.jarfalla.se/soderhojden.
Kallhällsparken – kommunens lunga
Järfällas engelska park, Kallhällsparken (2), fick
kommunens byggnadsmärke 2008. Den rymmer allt man kan önska av en park. Lek för alla
med ny utrustning, en naturdamm som även
nyligen fått 10 stycken gräskarpar.
2
Hundrastgårdar
Människans bästa vän har också fått lekytor.
Kommunen har avsatt pengar för att rusta upp
hundrastgårdarna med. Nio gårdar finns och
var de ligger finns att läsa på webben.
Läs mer på www.jarfalla.se/parker
• Text & foto: Anna Gradén
Järfälla knep titeln Sverigebäst på farligt avfall
Järfälla blev den 1 juni utsedd till den kommun i Sverige som är bäst på att samla in
hushållens farliga avfall. Tio kommuner i
Sverige var nominerade till ALLfa-priset
som årligen delas ut av företaget SAKAB.
Prissumman är på 100 000 kronor och en
plockanalys för ytterligare analys av avfallet
ingår också i utmärkelsen.
Kommunens system för avfallshantering möjliggör för invånarna att bli av med det farliga
avfallet på ett enkelt sätt – även om de inte har
tillgång till bil. Alla kan till exempel få hämtning
vid bostaden utan särskild avgift, en möjlighet
som var revolutionerande redan när den infördes
för snart tio år sedan. Nu är Järfälla på väg att
bygga ut systemet ytterligare tillsammans med
kommunens fastighetsägare.
– Järfälla kommun har satt ribban högt för
att lösa uppgiften att samla in farligt avfall
från hushållen. De har arbetat konsekvent och
målmedvetet och är i sitt arbete en förebild för
andra, säger Göran Eriksson, vd för SAKAB
som instiftat priset.
– Nu ska vi använda prispengarna för att minska
avfallets farlighet ytterligare – till nytta för alla Järfällabor, säger Ann Ljusnefors Norstedt, avfallschef i
Järfälla kommun.
Exempel på farligt avfall är batterier, bekämpningsmedel, färg-, lim- och lackrester,
• Bildtext 1: Hämtning vid bostad utan extra avgift.
• Hämtning av farligt avfall vid bostaden sker utan
extra avgift.
rengöringsmedel, spillolja, sprayflaskor och
kemikalier.
Farligt avfall får inte slängas i soporna, grovavfallet eller hällas ut i avloppet. Åk till Gör-
• Ann Ljusnefors och Britt-Marie Rolén på
avfallsenheten i Järfälla kommun.
välns återvinningscentral om du har möjlighet
eller beställ hämtning genom att kontakta
kommunens kundtjänst, tfn 580 285 00.
• Samhällsinformation från Järfälla kommun • Järfälla kommun 177 80 Järfälla
• Tfn vx: 580 285 00 • e-post: [email protected] • webbplats: www.jarfalla.se
• Text & foto: Anna Gradén
�
VÅR MILJÖ
I JÄRFÄLLA
sid 3–6
• juni 2010
Evas spalt
Hej!
Nu är det sista gången ni hör av mig på detta
sätt före sommaren. Snart är det midsommar
och sedan brukar semestrarna börja. Efter den
långa och kalla vintern vi fick genomlida hoppas
i alla fall jag på en riktigt solig och fin sommar.
Jag kommer att spendera en hel del tid på
vårt landställe tillsammans med barn och
barnbarn. Själva midsommarhelgen blir dock
enligt vår tradition tillsammans med mina
föräldrar. Midsommaraftonen för 37 år sedan
gifte jag mig med min man och festen hölls
just på deras landställe. Sedan dess har vi firat
i princip varje bröllopsdag där.
Före det ska jag få göra något riktigt roligt
och ovanligt. Jag själv och kommunfullmäktiges
ordförande är inbjudna till Stadshuset för att
uppvakta vår kronprinsessa och blivande prins
Daniel dagen före deras bröllop. Eftersom jag
själv vill vara försiktig med våra skattepengar
kommer vi inte att ha med någon traditionell
present. Vi kommer i stället att överlämna en
inbjudan att besöka vår kommun under en
valfri dag. Ett förslag till program som visar upp
några verksamheter som riktar sig till barn och
unga ska naturligtvis finnas med, tillsammans
med en lunch, kanske på vårt eget slott.
De dagarna som vi är hemma under sommaren lär inte bli svåra att fylla med ”somriga”
aktiviteter. Vi har ju fantastiskt många fina
platser där man kan promenera, cykla, sola,
bada, umgås och kanske ha picknickar i det
gröna. Detta är gratisnöjen som jag tycker vi
alla ska värna och vara rädda om genom att i
alla fall städa efter oss själva när vi varit ute. Vi
har aldrig lagt så mycket av våra gemensamma
skattepengar på att just hålla snyggt som nu.
Den som inte respekterar det utan fortsätter
klottra eller skräpa ner tycker jag visar en stor
respektlöshet mot alla oss andra.
Skulle några dagar i sommar bli regniga har
vi vårt vackra Stockholm på bara 20 minuters
avstånd. Där är utbudet nästan oändligt och
vi kan nog alla hitta något som passar just oss.
Visst är vi privilegierade som bor i en kommun
med så mycket vackert och roligt alldeles inpå
oss. Då har jag inte ens pratat om det som jag
själv tycker är finast av allt, nämligen vår egen
Mälaren och Stockholms skärgård.
När vi ses igen på sensommaren kommer ni
med största säkerhet att hitta oss politiker av
alla färger i våra valstugor på torget i framför
allt Jakobsberg. Vi går en jättespännande höst
till mötes där jag hoppas att många politiska
samtal ska äga rum för att vi alla ska kunna
använda vår möjlighet att påverka vilken typ
av samhälle vi vill ha och hur vår fina kommun
ska styras de kommande fyra åren.
Till dess önskar jag er
alla en riktigt bra och
skön sommar som på
olika vis hjälper var
och en till en bra
uppladdning inför
hösten.
• juni 2010
Årets företagare i Järfälla 2010
En kväll och natt på stan i Järfälla
Sven Kimblad, grundare och VD för Kimblad
Technology AB, utsågs under våren till Årets
Företagare i Järfälla. Sven Kimblad som driver
sitt företag sedan 30 år har idag kunder över
hela världen inklusive Kina.
Järfälla kommun arbetar för att göra hela Järfälla till en trygg plats för alla oavsett tid på dygnet. Det görs bland annat
genom nätverksbyggande tillsammans med polis och föreningar för att öka tryggheten. På helger under kvällar och nätter
så arbetar fältarbetare, trygghetsvärdar och nattvandrare tillsammans.
• Foto: Lillemor Nesset och Åsa Andersson
21:40
Motiveringen lyder
Sven Kimblad tillverkade den första abrasiva
skärmaskinen för drygt 20 år sedan och idag är
Kimblad Technology AB en av Sveriges ledande
leverantörer av vattenskärningsanläggningar. Exportförsäljningen ökar starkt och kunderna finns
i många europeiska länder och i Kina. Sven
Kimblad har genom sitt samarbete med flera
tekniska högskolor visat att samverkan mellan
näringsliv och akademi ger upphov till teknisk
utveckling och innovationer som är till gagn för
båda parter.
19:30
• Kallhällsträff. Fältarbetare Åsa Andersson träffar idrottsledare
Hasse Söderström vid spontanidrottsplatsen i Kalllhäll.
Kunder från hela världen
Företaget grundades av Sven Kimblad 1980 och
är idag Sveriges största leverantör av vattenskärningsanläggningar. Företaget har levererat över
hälften av Sveriges abrasiva vattenskärningsmaskiner och exporterar vattenskärningsmaskiner
till främst den nordiska marknaden men även
till övriga Europa samt Kina. Marknaden för den
abrasiva vattenskärningstekniken växer och i takt
med den ökade efterfrågan byggdes verkstaden
ut relativt nyligen. Sven Kimblad är utbildad
civilingenjör och är anlitad som handledare och
föreläsare vid bland annat vid KTH och Örebro
universitet.
Utmärkelsen Årets företagare
Utmärkelsen är ett årligen återkommande sam-
18:20
• Årets företagare Sven Kimblad (mitten) tar emot pris av Per-Erik Eriksson, regionchef för Företagarna,
och Eva Lennström, kommunstyrelsens ordförande.
arbete mellan Företagarna och Järfälla kommun.
Företagarna och kommunen utser samma person
(eller personer om företaget har flera ägare) till
20:10
00:45
• Jakobsberg. Olle och Linda arbetar som poliser i Jakobsberg.
Årets Företagare. Utmärkelsen avser prestation ett
år i efterskott. Inför årets upplaga 2010 kom det
in 11 nomineringar.
23:30
• Text: Linda Börjesson
• Foto: Mikael Nasberg
Nya Bolindervallen är invigd
Söndagen den 23 maj invigdes ”nya” Bolindervallen i Kallhäll av kultur- och fritidsnämndens ordförande Lennart Nilsson
(KD). Hela idrottsplatsen har på bara några
år fått en rejäl ansiktslyftning. Grusplanen
har genom Kallhälls FF blivit konstgräs och
IF Triangeln har äntligen en anläggning med
syntetiska banor där de kan utöva samtliga
grenar inom friidrotten.
Klockan kvart över tolv klipptes bandet och
anläggningen förklarades för nyinvigd. Därefter drog aktiviteterna igång; ponnyridning med
Kallhälls 4H, nycirkus med Kulturskolans cirkuspedagoger, musikunderhållning med Love
Rönnlund och en duo från Samgymnasiets
estetiska program. Kallhälls FF anordnade
straffsparksläggning och ”speed-shooting” och
IF Triangeln hade ”prova på” länghopp, 60
meter och kulstötning.
Givetvis förekom det också tävlingar. De
yngre flickorna sprang 60 meter och 1 000 meter. Senioreliten avverkade 800 meter och 1 500
meter. Alla segrare stoltserar nu med Bolindervallens gällande banrekord. 800 metersegraren
och landslagsmannen Albin Johansson var nöjd
och strödde beröm över de nya banorna och
hela anläggningen. Han jämförde med hur det
sett ut när han varit där och tränat på de gamla
kolstybbsbanorna.
Kommunen har fått hjälp att investera i de
nya banorna genom ett medborgarförslag från
Kallhällsbon Thomas Hjelmberg. Hans förslag
att anlägga nya banor fick bifall i kommunfullmäktige av samtliga partier.
– Fantastiskt kul att Järfälla äntligen har riktiga friidrottsbanor – och roligt att ett förslag
från en enskild kommuninvånare kan leda till
något så konkret, säger Tomas Hjelmberg som
själv varit aktiv friidrottare.
• Jakobsberg. Fältassistenterna träffar fyra skojfriska och pratglada killar
på torget.
Ängsjölyftet
Öppettider Görvälns
återvinningscentral
Må–To kl. 14.30–20.00
Lö kl. 09.00–15.00
• Prova-på aktiviteter på konstgräsplanen.
• Kultur- och fritidsnämndens ordförande Lennart
Nilsson inviger Bolindervallens nya löparbanor.
• På kontoret. Efter ett telefonsamtal från en förälder som tipsar att många
Järfällaungdomar dricker alkohol vid Lövstabadet i Hässelby kontaktas Hässelby och Vällingbys fältare. De bekräftar att många ungdomar varit där
under kvällen och att polisen beslagtagit mycket alkohol.
• Jakobsberg. På pendeltågstationen i Jakobsberg träffas Camilla och
Emelie från nattvandrarföreningen VIF och trygghetsvärdarna Hannibal
Khodorshah och Annika Ejdermo. I Järfälla finns det en grupp på cirka
15 personer som har engagerat sig som trygghetsvärdar.
På Tallbohovs äldreboende möts generationer
• Text: Bo Majling
• Foto: Eva Jönsson Järnstad
• Eva Lennström, ordförande i kommunstyrelsen
www.sorab.se
22:50
• På kontoret. Fältarbetare Lillemor Nesset uppdaterar fältarnas Facebooksida med information om hur man jobbar och kontaktuppgifter.
• IF Triangelns varpasektion lär ut varpa.
Fler nyheter och information
från Sören finns på vår
webbplats,
• Viksjö. På Fjällens fritidsgård träffas fältarbetarna och fritidsgårdens
personal för att gå igenom kvällens aktiviteter. På bilden syns Pierre
Knutsson och Fia Ihrfors och Lillemor Nesset.
Ängsjölyftet som är en del av idrottslyftet ger
skolelever i årskurserna tre till fem möjlighet
att under en dag besöka Ängsjö.
Genom projektet får 2 000 Järfällaelever möjlighet att ta del av en fullspäckad aktivitetsdag
vid Mälaren. Järfälla Orienteringsklubb är en
av 11 föreningar som deltar varje dag med
en stjärnorienteringsbana och en sprintorienteringsbana. Andra idrotter som eleverna får
prova är varpa, kajakpaddling, casting, boule,
golf, jympa, friidrott och gång. Scouting och
sportfiske är också med.
Ängsjölyftet är ett av många populära inslag
som Idrottslyftet erbjuder i Järfälla.
• Foto: Mikael Nasberg
Ett lyckat påskbesök från Tallbohovs förskola på äldreboendet Tallbohov gav upphov
till en idé. Efter att ha sett hur både barnen
och de boende uppskattade mötet med varandra, kom aktivitetssamordnare Pernilla
Gustafsson på äldreboendet och barnskötare
Christin Kågström vid förskolan överens om
att starta ett försöksprojekt för möten över
generationsgränserna.
Tanken är att barnen, som är mellan 3 och 5 år,
ska besöka äldreboendet fyra torsdagar under maj
och juni. Idén är förankrad hos barnens föräldrar,
som är positiva. Mötet mellan barnen och de äldre
är tänkt att ske spontant utan krav och större arrangemang. En liten tipspromenad är förberedd.
Därefter blir det saft med kakor och kanske lite
lekar. Bollar och annat finns i beredskap. För den
som hellre vill rita finns papper och kritor.
till och med vara lite rädda för äldre. Även av
detta skäl kan det vara bra att kunna träffas och
umgås med varandra. De boende på Tallbohovs
äldreboende är mycket förväntansfulla inför
dessa möten. Personalen märker hur glada de
gamla blir när barnen kommer.
Utvärdering av besöken
Personalen kommer att utvärdera de fyra besöken. Faller den väl ut kanske det blir någon
form av fortsättning. I vilket fall som helst
kommer man att försöka hålla fast vid att barnen ska besöka äldreboendet i samband med de
stora helgerna, lucia, jul, påsk och midsommar.
Det är ett sätt att lära barnen mer om de svenska traditionerna, eftersom många av barnen har
annan bakgrund än den svenska.
På Tallbohovs äldreboende finns sedan
tidigare mycket goda erfarenheter av möten
mellan unga människor och de äldre. Företaget
Ökad förståelse och respekt
mellan generationer
Både Pernilla Gustafsson och Christin Kågström
tycker att det är viktigt att små barn får möjlighet att träffa äldre. Många barn bor långt borta
från äldre släktingar som de sällan eller aldrig
träffar. Ett av målen är att mötet mellan barnen
och de äldre ska skapa en grund för ömsesidig
respekt och förståelse. Förskolepersonalen får
också möjlighet att på ett naturligt sätt berätta
för barnen hur det är att bli gammal och på olika
sätt besvara de många frågor som barnen med
stor sannolikhet kommer att ställa. Barn idag vet
ofta väldigt lite om äldre människor, vissa kan
• Illustration: Per Möree
• Barn på Tallbohovs förskola besöker äldreboendet. Ett uppskattat inslag i vardagen.
Carema Care, som driver Tallbohovs äldreboende har engagerat företaget Ung Omsorg. De
har grupper av ungdomar som besöker äldreboenden några timmar i veckan. Till Tallbohov
kommer gruppen varje söndag eftermiddag
för att umgås med de äldre, sjunga, fika, spela
spel och liknande aktiviteter. Detta har pågått
cirka 1 år och är ett mycket värdefullt inslag i
boendets utbud av aktiviteter.
• Text: Britt-Marie Gerdin
• Foto: Mikael Nasberg
g
n
å
g
På
evenemang
e/
s
.
a
ll
a
f
r
a
j
.
w
w
w
Kultur
Lö 19.6 Latinamerikansk Festival
Plats: Riddarparken, Jakobsberg. Tid: kl 12–18.
Arr: Victor Jaraföreningen.
Sö 20.6 Vilda växternas dag
Botanisk vandring i Hummelmora hage fram till Koffsan, ön
som Linne besökte i juni 1731. Presentation av den inventering i Linnés anda som några av föreningens medlemmar
gjorde av ön under 2009. Medtag matsäck. Samling: kl 15
vid parkeringen Hummelmora hage. Info: Maria Elfström tfn
070-537 27 67. Arr: Naturskyddsföreningen i Järfälla.
Sommartider på biblioteken
Järfälla folkbibliotek har sommartider 7 juni–15 augusti.
Lappar med öppettider finns på biblioteken. Se även
www.jarfalla.se/biblioteket.
Senior
Sommarutflykter för dig som är pensionär
Förtäring, entréavgifter med mera betalar du själv men
bussresan är gratis. Om du vill åka med - och inte färdas
med rullstol eller per-mobil - behöver du bara infinna dig på
utsatt tid och angiven plats för påstigning. Ingen anmälan
behövs men det är först till kvarn som gäller. Har du rullstol
eller permobil anmäler du dig senast en vecka innan resans
datum till Transportledningskontoret tfn 580 298 51. Tider
för bussturerna hittar du på www.jarfalla.se och i kommunalhusets reception.
Barn och ungdom
Anmäl dig till en sommaraktivitet
Fritidscenter i kommunen har tagit fram årets sommarlovsfolder som skickats ut till Järfällas alla grundskolor. I
foldern presenteras olika sommarlovsaktiviteter som arrangeras av föreningar i Järfälla. Exempel på aktiviteter är
dagkollo, breakdance, fotbollsskola och sommarcirkus. Läs
mer på www.jarfalla.se/sommarlov.
Fr 25.6 Midsommarfest för barn
Dans kring stången, lekar för barn, Småstjärnorna, musik, sång, korv, kaffe och lotterier. Fri entré. Tid: kl 12–16.
Plats: Skälbyparken. Arr: Skälby Barkarby Bygdegårdsförening och Studieförbundet Vuxenskolan.
Fr 25.6 Midsommarfirande på Kvarnbacken
Majstången reses, dans runt majstången, tombola, fiskdamm, kämpalekar, lopptorg, folkdans, servering. Fri entré. Kvarnbacken, Jakobsberg. Tid: kl 13–16. Arr: Järfälla
Folkdansgille.
To 1.7 Utflykt till Baset
Baset är en vacker sommargård vid Mälaren. Buss från
Kärnmakaren/Mötesplats Kallhäll och S:t Lukas kyrka.
Program, kaffe och gemenskap till självkostnadspris.
Tid: kl 12.30. Arr: S:t Lukas kyrka.
Järfälla folkbibliotek nu även på facebook!
Du vet väl att Järfälla folkbibliotek har en egen blogg? Förutom bloggen finns Järfälla folkbibliotek på Twitter och
nu även på Facebook. Du hittar oss via kommunens webbplats www.jarfalla.se/biblioteket.
Fr 25.6 Midsommarfirande på Bruket
Midsommarstången kläds, sommartal, dans och musikunderhållning. Tid: kl 13. Arr: SMU Järfälla.
Ny gymnasieskola till hösten 2011
Höstterminen 2011 görs flera stora förändringar av gymnasieskolan. Initiativet till den
nya ”Gymnasieskola 2011” kommer från regeringen, som bland annat vill höja kvaliteten
och statusen på yrkesutbildningarna.
I Järfälla pågår redan arbetet med att genomföra de förändringar som regeringen har
föreslagit. Bland annat förbereds de nya program som ska erbjudas och fortbildningen av
lärare kring nya kursplaner och ny betygsskala
planeras. Ett antal seminarier för utbildningsnämndens politiker ska också genomföras.
Högre krav i nya gymnasiet
Ett sätt att ge yrkesutbildningarna högre status är
att införa en yrkesexamen. Kvaliteten ska höjas
genom att yrkesämnena ges mer tid och genom
att näringslivet får större inflytande över utbildningarna, samtidigt som behörighetskraven höjs.
De viktigaste förändringarna i den nya gymnasieskolan är:
• Kraven för att bli behörig till såväl de högskoleförberedande programmen som till
yrkesprogrammen höjs.
• På yrkesprogrammen minskas tiden för studier i de så kallade kärnämnena, till
förmån för yrkesämnena.
• Yrkesexamen och högskoleförberedande examen införs, så att både de högskole förberedande och yrkesprogrammen avslutas med en examen.
• Näringslivet ges inflytande över yrkesutbildningen, genom att nationella programråd
inrättas för varje program.
• Den nya gymnasieskolan får 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program.
• Nya ämnesplaner införs.
• En ny sexgradig betygskala (A-F) införs.
• Historia blir obligatoriskt som kärnämne.
• Det individuella programmet (IV) upphör och ersätts av fem särskilda program.
Läs mer om den nya gymnasieskolan på www.skolverket.se.
Het politikerdebatt i gymnasieaulan
Tisdagen den 25 maj hade eleverna på Järfälla
gymnasieskolor möjlighet att ställa frågor till
representanter för sju politiska ungdomsförbund. Många elever ville veta vad politikerna
tänker om betyg, utbildning och jobb.
Det var med anledning av valet i höst som
Järfälla gymnasieskolor hade bjudit in lokala
representanter från de största politiska ungdomsförbunden till paneldebatt. Skolan har en
skyldighet att ge sina elever en god bild av hur
det politiska systemet i Sverige fungerar och att
bjuda in politiska partier till skolan är ett sätt
att göra det på.
Debatten inleddes med två minuters anförande för varje parti och avslutades med två
minuter slutplädering. Moderator var Fredrik
Bergling, välkänd för många ungdomar som
tidigare programledare i Hjärnkontoret och för
Lilla Sportspegeln. Fredrik såg till att alla fick
komma till tals och även om debatten hettade
• Partierna representerades av Karin Ernlund (C), Oskar Freiman (Kd), Rasmus Törnblom (M), Linda Nordlund
(Fp), Sara Yazdanfar (S), Zana Hussan (V) och Mikael Jämtsved (Mp).
till mellan varven var det bra stämning i aulan
under hela eftermiddagen.
Eleverna ställde många frågor och var tydliga
med att de inte var intresserade av ”politisk
pajkastning” mellan blocken. Konkreta besked
om var de olika partierna står i viktiga frågor
efterfrågades. Betyg, utbildning och arbete
diskuterades flitigt, men också miljöfrågor. Alla
ungdomsförbund verkade vara överens om att
miljön är ett prioriterat område och ansåg att
miljöfrågorna är viktiga att jobba med.
• Text: Lotten Andersson • Foto: Gunnar Magnusson
• Har du synpunkter på vad vi ska skriva om? Då ska du höra
av dig till Mats O Johansson, redaktör, tfn: 580 288 70, [email protected]
• Ansvarig utgivare: Greger Ekström, informationschef, greger.eks[email protected]
Serier på biblioteket
Tecknade serier på bibliotek har en stormig historia. Kritiker kallade serierna fördummande
och ville bojkotta dem helt och hållet. Nu hörs
inga sådana röster längre, och tur är väl det.
Serier är här för att stanna, och uppfinner sig
själv om och om igen.
Tidskriften Galago är
Sveriges coolaste forum
för svenska serieskapare
och konstnärer. Här kan
du läsa smakprov från de
nya och innovativa, men
även de redan etablerade.
Galago drar sig aldrig
för att påpeka orättvisor
och gör detta med en
• Galago
humoristisk spjutspets, nästan enerverande
träffsäker. Det är roligt, jobbigt, vackert och
oväntat. Det senaste numret finns att läsa på
Jakobsbergs bibliotek, och alla äldre nummer
kan du givetvis låna hem.
Åsa Grennvall är en av de serietecknare som
många gånger har publicerats i Galago, nu är
hon aktuell med sin senaste serieroman Svinet.
Grennvall har förmågan att med mycket
små och subtila medel
frambringa en mycket
obehaglig och förlamande känsla. Svinet, en mycket störd
man med snyggener,
lever för att misshandla kvinnor i sin
närhet. Han är en
• Svinet
lidande ”konstnär” – alla känner säkert igen
typen. Att läsa Svinet är att må dåligt, men
samtidigt blir man fascinerad över hur många
känslor Grennvall kan frambringa samtidigt.
Maktlöshet, ilska, igenkänning, hat, frustration
– och man inser hur blind kärleken är. Boken
tar också en lite annorlunda vändning då den
börjar fokusera på svinets mamma – hon som
inte kan undkomma sin egen son, för en mor
får aldrig någonsin förvisa sitt barn, hur stort
svin han än må vara.
Ibland när jag får frågan om min favoritbok
så svarar jag Blankets. Detta är en serieroman
av den amerikanska serieskaparen Craig Thompson och är en oerhört
välskriven och vältecknad
tegelsten. Nästan 600 sidor. Jag har lånat ut den
här boken till personer
som aldrig har läst serier
förut, och det har inte
• Blankets
spelat någon roll. Alla
som har läst den vittnar om hur man blir helt
uppslukad. Den är till viss del självbiografisk
och handlar om Craigs uppväxt i en extremt
religiös familj. Mycket handlar om synd och
skuld och när Craig som ung tonåring förälskar
sig i Raina blir allt väldigt komplicerat. Det
är en fantastisk kärlekshistoria, både verklig
och samtidigt magisk. Blankets är en utmärkt
inkörsport till serier om
man vill börja läsa
men inte vet var man
ska börja. Att den är
600 sidor är enbart
positivt, man vill
inte att den
någonsin ska
ta slut.
• Sara Lind, Järfälla folkbibliotek