Månadsbladet

Transcription

Månadsbladet
Ge oss kraft
att förändra
Pg.90 1909-2
Mars 2014
Månadsbladet
Laglöst land
Det är bara att inse. Demokratin och naturen,
främst i våra storstadsområden, står under kraftigt
angrepp. Från flera håll.
I månadsbladet 9/13 berättade jag om de planer som
finns på att kraftigt försämra Plan- och bygglagen utifrån ett demokrati- och naturperspektiv. Dessa planer är
nu på väg att bli verklighet i form av en lagrådsremiss
som kom för några veckor sen. Remissen går i princip
helt på de linjer som drogs i utredningarna 2013. En
proposition är på gång i mitten av mars. Den får helt
enkelt inte gå igenom.
Det andra angreppet kom för några veckor sen från
Handelskammaren. I en rapport säger man att vi måste
börja bygga även i skyddade områden, som naturreservat och Natura 2000-områden, därför att det inte finns
plats kvar någon annanstans. Men att naturreservaten
i Stockholmsregionen ligger bakom dagens bostadsbrist är rent nonsens. Det finns massvis med byggbar
mark utanför nuvarande och planerade reservat. Redan
i rapportens förord konstaterar VD Maria Rankka, att
Stockholms stad nyligen redovisat hur man kan bygga
140 000 nya bostäder i kommunen utan nämnvärda
intrång i grönområden. Och då finns inte det väldiga
flygplatsområdet i Bromma ens med i diskussionen.
Genom reservaten definieras en gräns för nybyggnationen och villkoren blir stabila och tydliga för exploatörerna kring var man får bra lägen och var det inte ens
är lönt att rita på nybyggen.
!
KALENDER
13 mars
5 april
Styrelsemöte
Länsstämma
Naturskydd i Stockholmsområdet är inte en död hand
på utvecklingen, det är en investering vars avkastning
stadigt stiger i takt med att befolkningen ökar och allt
fler därmed får möjlighet att enkelt och på nära håll
komma ut i Storstockholms gröna kilar. Det är också
en investering för att behålla och utveckla våra värdefulla ekosystemtjänster som är en nödvändighet i en
hållbar Stockholmsregion.
För Handelskammarens ledning kan det kanske vara
svårt att föreställa sig hur viktig närnaturen är för folk
med tunna plånböcker. Alla som saknar tillgång till
fjällstugor och villor i skärgården vet dock vad närnaturen betyder.
Men, det är inte nog med dessa två exempel på hur
allvarligt läget kan bli. I samband med släppet av
Handelskammarens rapport sa finansminister Anders
Borg att han är beredd att rucka på det kommunala
planmonopolet för att få fart på bostadsbyggandet.
Han menar att kommunerna kan göra mer för att ta
ansvar för helheten och att situationen kan leda till att
staten går in och tvingar kommunerna att bygga. Det
är ett ganska kraftigt uttalande av en finansminister
att indirekt hota med grundlagsändringar för att kunna
bygga. Planmonopolet finns på gott och ont och det
får man leva med. Ibland gör kommunerna miljödåliga och ibland bra planer. Det gäller att kommunerna
håller någorlunda rätt balans mellan byggande och
naturskydd. Om staten ska gå in och styra måste man
samtidigt se till att skydda naturen bättre och inte
ensidigt underlätta för byggandet.
Dessa tre exempel visar åt vilket håll vinden verkar
blåsa och hur gällande lagar kan sättas ur spel. Vi i
Naturskyddsföreningen och andra organisationer som
värnar naturen, miljön och rekreationsvärden har en
stor uppgift att vända på vindriktningen.
Mårten Wallberg
Ordförande
Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen Stockholms län. Nr 2-2014 (Mars)
Ge oss kraft
att förändra
Pg.90 1909-2
Inbjudan - Länsstämma 5 april 2014
Tid: Lördag 5 april kl. 09.15-16.00
Plats: Naturskyddsföreningens rikskansli, Åsögatan 115
Välkommen till länsstämman för Naturskyddsföreningen i Stockholms län. Alla intresserade medlemmar
är välkomna!
Kostnad
Förmiddag inkl. lunch kostar 100 kr som betalas på
plats. Endast deltagande i stämman är gratis.
Program
Under förmiddagen berättar länsförbundets regionala
grupper om sin fantastiska verksamhet och om hur de
jobbar för att göra skillnad. Ni får höra berättelser bl.a.
från Skogsgruppen och Cykelgruppen.
Klockan 13.00, efter lunch, börjar stämmoförhandlingarna.
Anmäl dig
Anmälan tas emot av [email protected] eller ring 08-644 52 70. Länsförbundet bjuder på vegetarisk lunch. Är du vegan
eller har några allergier, ange det när du anmäler dig
så fixar vi det. Berätta också om du är med hela dagen
alternativt enbart för - eller eftermiddag.
Ett mer detaljerat program kommer inom kort - via
mail samt att läggas ut på länets hemsida.
Vägbeskrivning
Ta tunnelbanans gröna linje till Medborgarplatsen.
Ta uppgången mot Folkungagatan. Väl på Folkungagatan, gå över övergångsstället och fortsätt Götgatan
framåt (söderut) ett par kvarter. Sväng vänster in på
Åsögatan. Gå efter 20-30 meter in genom den grind
som finns på vänster sida, sedan genom porten som
finns i vänstra hörnet tvärs över gården.
Allmän information
Din krets kan utse följande antal ombud till länsstämman:
•
Upp till 1 000 medlemmar, 4 ombud
•
1 001 – 2 000 medlemmar, 5 ombud
•
Mer än 2 000 medlemmar, 6 ombud
Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen i Stockholms län
En periodisk tidskrift som kommer ut 10 ggr/år och distribueras med e-post till aktiva i Naturskyddsföreningens
kretsar i Stockholms län. Manusstopp: den 20:e i varje månad.
Redaktionen: Karin Schmidt red, Erik Beckman, Maria Bergström, Katrin Hammarlund, Mårten Wallberg.
Länskansli: Norrbackagatan 80, 113 41 Stockholm. Tfn 08-644 52 70
E-post: [email protected] Hemsida: www.naturskyddsforeningen.se/stockholm
Ansvarig utgivare:
Mårten Wallberg
08 644 52 70
UBNR: 21578
(c) Copyright 2009
Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen Stockholms län. Nr 2-2014 (Mars)
Ge oss kraft
att förändra
Pg.90 1909-2
Skogsgruppen i Majroskogen
Hela 38 stycken deltagare kom med och vandrade i
den vackra Majroskogen i februari. Vi stannade till
vid Naturskyddsföreningens fågelmatning och där
fick vi se tofsmesar, nötväckor och trädkrypare som
åt jordnötter. I trädkronorna runt omkring oss sirslade
alla småfåglars lockrop, våren är i antågande.
Anders Tranberg visade gammeltallar på över 300
år, bland annat en riktig raritet: ett så kallat "tandvärksträd" eller "trolltall". I tallen sitter handsmidda
spikar som folk förr i tiden satte in i stammen för att
bota olika sjukdomar. Vandringen avslutades med en
värmande björkvedsbrasa och fika – vi hade en härlig
skogsdag!
Glöm inte:
Foton: Ronny Fors
Manifestation för Ojnareskogen
Den 11 mars kl. 17.00 på Medborgarplatsen. Då
ska vi i Skogsgruppen stötta våra fältbiologer när dom
manifesterar sin kamp för Ojnareskogen på Gotland.
Snälla kom och va med en stund - du behövs - Skogsgruppen vill bevara alla skogar (även de utanför
Stockholm).
Sandra Olofsson
Skogsgruppen/
Naturskyddsföreningen i Stockholms Län
Kinesiskt besök på
länskansliet
Den 18 februari fick länskansliet fint besök från
Fujian-provinsen i Kina. Delegationen var i Sverige
för att lära sig mer om miljöarbete i Sverige. Särskilt
intresserade var de av vattenresursfrågor eftersom
det var detta herrarna ansvarade för i sin hemprovins.
Katrin Jones Hammarlund och Karin Schmidt förklarade hur Naturskyddsföreningen jobbar, presenterade
våra samarbeten i de gröna kilarna och gav en bild av
hur man löser vattenfrågorna i regionen.
Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen Stockholms län. Nr 10-2013 (December)
Ge oss kraft
att förändra
Pg.90 1909-2
Mars 2014
Månadsbladet
Hyr en stuga i Stockholms skärgård
Stora Sandböte är en vacker och välbevarad skärgårdsö
strax öster om Ornö, i Stockholms södra skärgård.
Under vår, sommar och höst finns möjlighet för föreningens medlemmar att hyra ett av husen på ön. För att
vara med i årets utlottning av hyrestillfällen skickar du
ett mail till [email protected]
senast måndagen den 1 april. Ange vilken/vilka veckor/
helger du är intresserad av.
Mer information: http://www.naturskyddsforeningen.se/
vad-du-kan-gora/som-medlem/
Välkommen till en unik skärgårdsmiljö!
Storstockholms naturguider tipsar;
SÖNDAG 2 MARS
Vinterliv runt Igelbäcken
Trots kyla och mörker är naturen full av liv. För att
överleva är uppfinningsrikedomen stor hos både
växter och djur. Monica Attebrant leder denna tur i
ett storstadsnära naturområde där du får veta mer
om vinterekologi och Järvafältets historia.
Samling kl 11.00 vid T-bana Hallonbergen.
Ca 5 km, 3 timmar
SÖNDAG 9 MARS
Norra Djurgården
Gör en vintervandring med Michaela Lundell genom
världens första Nationalstadspark. Här låg ett svartbrödrakloster på medeltiden. Här jagade lillprins
Karl vargar i slutet av 1600-talet.Och på 1800-talet
anlades experimentalfält i Kungliga lantbruksakademiens regi.Rester av allt detta går ännu att ana, i
språket och/eller i landskapet. Ligger snön vit passar det också bra att leta spåren efter vilka folk, fä
och fåglar som nuförtiden nyttjar området. Samling
kl 11.00 vid T-bana Universitetet.
Ca 4 km och 3 timmar
SÖNDAG 16 MARS
Sätra skog och å
Många skilda naturtyper och mänskliga lämningar
från olika tider ryms i Sätraskogen, ett stenkast från
Bredäng. Martina Kiibus tar dig med på en guidning längs Mälarens stränder, genom hassellundar
och ekbackar och längs den vackra Sätraåns djupa
bäckravin. Samling kl 10.00 vid T-banestn Vårberg
(vid spärrarna), avslut T-bana Bredäng. Cirka 7 km,
4 timmar
SÖNDAG 23 MARS
Brunkebergsåsen - vadå?
Maria Bergström leder denna spaning efter resterna
av den stora isälvsformation som, förutom att ha
delat staden och gett den dricksvatten, också varit
platsen för ett stort slag 1471 samt gett oss världens
äldsta kompletta temperatur-serie.Så vad är en ås
egentligen? Samling kl 13.00 i Vanadislunden framför Stefanskyrkan. Ca 1½ timme
SÖNDAG 30 MARS
Årstaskogen snart skyddad
Natur och kultur genom tiderna längs Årstavikens
södra strand - ädla lövträd, trädgårdsrymlingar,
koloniträdgårdar, åldriga tallar, båtliv, broar och en
restaurerad bäckravin. Margareta Lysell guidar i
detta område som förr låg i stadens utkant, men nu
ligger i dess mitt med allt mer bebyggelse och vägar
tätt inpå. Samling kl 12.00 vid nedgången till tvärbanan Gullmarsplans T-bana. Avslut Årsta gård (buss
160 åter Gullmarsplan).Ca 3,5 km, 3 timmar
Att delta kostar 100 kr, 80 kr för medlem i Naturskyddsföreningen och under 18 år fritt.
Läs mer på www.utinaturen.nu
Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen Stockholms län. Nr 2-2014 (Mars)
Naturkalendern i Stockholms län
Mars 2014
Utdrag ur program från Naturskyddsföreningens kretsar i Stockholms län.
Fler aktiviteter finns på respektive krets hemsida
Måndag 3 mars
Strategiskt miljöarbete
i Järfälla
Miljöplanerare Jenny Ångman
presenterar det strategiska miljöarbetet i Järfälla, som berör bl.a.
översiktsplanen, certifiering av
stadsdelar, miljöplanen och klimatsmarta Järfällabor. Järfälla har höga
ambitioner när det gäller klimat och
miljö. I Miljöplanens övergripande
mål anges att "Järfälla strävar efter
att erbjuda länets bästa förutsättningar för hållbar utveckling för de
som bor, arbetar och verkar i kommunen. Detta innebär en effektiv
och miljöanpassad energi- och
resursanvändning, en hög miljömedvetenhet och en god livsmiljö."
Jenny kommer att redogör för hur
kommunen planerar för att nå dessa
mål.
Kom och lyssna och ställ frågor om hur vi uppnår ett hållbart
Järfälla som vi kan lämna över
till kommande generationer. Tid
& plats: Kl.19.00 - 20.30 Järfälla
Barkarby församlingshem. Kontakt:
Allan Edblom, 070-322 74 47
Järfälla
Måndag 10 mars
Vad Obama fick se
Bränsleceller har under många år
diskuterats som framtidens lösning
för utsläppsfri drift av fordon och
för elgenerering. Under president
Obamas besök i Sverige fick KTHforskarna Göran Lindbergh och
Carina Lagergren möjlighet att visa
delar av den bränslecellsforskning
som bedrivs vid KTH. I detta seminarium berättar de om besöket och
om aktuell forskning och framtida
förväntningar på denna spännande
teknik. Tid & plats: kl 19.00, Kulturrummet i Vallentuna kulturhus.
Vallentuna
Tisdag 11 mars
Föreläsning: Bygger vi den
hållbara staden?
Stockholm växer och trycket på
stadsdelarna ökar hela tiden. Men
hur hållbar är egentligen dagens
stadsutveckling? Stämmer påståendet att om hela jordens urbana
befolkning bodde i hållbara städer
och anammade hållbara livsstilar
skulle miljöproblemen inte minska,
utan förvärras flera gånger om?
Josefin Wangel, forskare på KTH,
föreläser om hållbar stadsutveckling
och dagens miljöprofilområden
från ett kritiskt perspektiv. Missa
inte en spännande kväll om staden,
miljön och hållbar utveckling med
tillfälle till diskussion!
Tid & plats: kl. 18.00-19.30 på
Naturskyddsföreningens Rikskansli,
Åsögatan 115. Anmälan sker via
mail till Maja Zachrisson, [email protected]
Stockholm
Lördag 15 mars
Natursnokarna:
Hur gör djuren för att
överleva vintern?
Vi leker lekar, letar smådjur och
spanar efter fåglar vid fågelbordet
uppe i skogen. Medtag matsäck och
varma kläder. Det finns kikare för
utlåning men tag gärna med
egen om du har. Tid & plats:
kl.11.00 - 13.00 Tyresö Alby friluftsgård. Kontakt: Jonas Hedlund,
070-471 16 58
Tyresö
Ugglor vid Åva
Samling kl. 17.00 i Handen på
infartsparkeringen vid pendeltågets
södra utgång för samåkning. Vid
Åva finns chans att få höra kattuggla mm. Ta med varma kläder och
matsäck. Anmälan till Mats Tapper
senast 14 mars på telefon 0704-22
22 75.
Haninge
Söndag 9 mars
Delta i och lär mer om
skötseln av Viggbyholms
ekbacke
Vi fortsätter höstens arbete i detta
för Täby unika bestånd av jätteekar,
som ligger ca 400 m söder om
Viggbyholms gård. Det är en fin
liten ädellövskog, som nu håller på
att växa igen. Arbetet med de försiktiga skötselåtgärderna samordnas
av Täby Naturskyddsförening. Kom
med och delta de dagar som passar
dig! Ta med matsäck och gärna en
såg eller sekatör för buskar och
grenar. OBS! Åven söndag 30 mars!
Vi jobbar kl. 09.30–12.30. För mer
information ring Einar FriesEinar
Fries, 756 94 44 eller Kerstin Olsson, 756 60 08
Täby
Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen i Stockholms län. Nr 2-2014 (Mars)
Interreligiöst samtal
om miljö
Vi kommer att samtala om religion
och miljö, om vad vi har för ansvar
för naturen utifrån olika filosofier
och religioners utgångspunkt.
Välkomna att ta del av detta samtal.
Samling: KL. 13.00 på Studiefrämjandet, Norrtullsgatan 12 N.
Ca 3 tim. Info: Hanna Borglund,
072-023 70 06
Stockholm
Fredag 21 mars
Besök Lovö vattenverk
Är du nyfiken på hur Stockholms
viktigaste livsmedel blir till? Följ
med på ett studiebesök till Stockholm vattens anläggning på Lovö,
som försett staden med rent och
säkert dricksvatten sedan 1930-talet.
Förutom att vi får lära oss om vattenreningsteknikens olika delar, får
vi inblick i vilken miljöpåverkan
framställningen har med de kemikalier som används och det avfall
som blir över. Vi får också veta
vilka utmaningar dricksvattenproduktionen ställs inför i framtiden,
bl.a. hur de säkerställer ett rent
vatten då projektet Förbifart Stockholm drar igång. Samling: Kl. 13.00
Brommaplan, Pressbyrån utanför
spärrarna. (Buss 523 till Strömdal
från Brommaplan, se SL för mer
information). Ca 2,5 tim.
Max 15 st deltagare. Info och
anmälan: senast den 7/3 till: emelie.
[email protected]
Stockholm
Söndag 23 mars
Natursnokarna:
Vi bygger för humlor
och bin
Vi bygger humleholkar, bibatterier
och grillar pinnbröd. Ta med egen
matsäck eller besök Främjandets
servering på platsen. Tänk på att klä
er varmt om det är kallt ute.
Samling: Kl 10, parkeringen till
Hällkana friluftsgård, Lejondals
naturreservat i Bro. Ca 3 tim.
Kontakt: Maria Elfström, 070-537
27 67 eller Helen Sundberg, 070738 30 86.
Järfälla & Upplands Bro
Torsdag 27 mars
Nya Gustavsberg - att bygga
för hållbarhet
I Gustavsberg planeras flera nya
bostadsområden där många nya invånare ska flytta in. Hållbarhet är en
viktig faktor - hur ska planering och
byggande ske för att fungera
under lång tid framöver? Hammarby
sjöstad och Norra Djurgårdsstaden
är två projekt som väckt uppseende
för sina uttalade miljöambitioner
– hur ser hållbarhetsarbetet ut där?
Vilka slutsatser kan dras och vad
kan Värmdö lära av dessa? Josefin
Wangel är miljövetare och forskare
i Planering och beslutsanalys på
KTH, med fokus på hållbar
stadsutveckling samt kopplingen
mellan planering och livsstilar.
Tid & plats: 17:30 - 19:30 i Gustavsbergs kyrka. Kontakt: Pella
Larsdotter Thiel, 073-658 98 84
Värmdö
Lördag 29 mars
Earth Hour
Visa ditt engagemang – släck ljuset
en timme kl. 20.30! Earth Hour är
en viktig signal till världens beslutsfattare om att ta miljöfrågorna på
större allvar. 2013 släckte mer än
varannan svensk ljuset under Earth
Hour tillsammans med hundratals
miljoner människor över hela världen. Från Samoa, Australien,
Nya Zeeland i öst till USA, Costa
Rica och Cook-öarna i väst.
Natursnokarna:
Naturstigen vid sjön Flaten
Hur stort är ett spår av en älg och
hur ser harens spår ut? Med utsikt
över sjön Flaten rastar vi och äter
vår matsäck och tittar på älgens och
harens fotavtryck. Vi kommer också
att titta på olika typer av sten och
kunna klättra i berg. Finns tid så går
vi vidare och tittar på bäverhyddan
som byggts på under vintern.
Ta med matsäck och gärna täljkniv
så visar vi hur man gör snatterpinnar
som man kan svinga i luften.
Samling: vid Orhem vid Flatens naturreservat. Tid: kl. 10.15. Ca 3 tim.
Orhem är ändhållplatsen för buss
180 från Skarpnäcks allé, vid
t-bane-stationen, med avgång kl.
10.05. Vi går från Orhem fram till
naturstigen, en sträcka på ca 800 m.
Kontakt: [email protected]
se, 08-123 353 99.
Söderort
Fågelvandring på
Hustegaholm
Fågelvandring med Carl-Johan
Mannheim. Samling på parkeringsplatsen vid Hustegaholm kl. 07.00.
Ca 2 tim. Kontakt: Göran Quick,
070-686 32 47
Lidingö
Söndag 30 mars
Fågelvandringar med Bengt
Bengt Sundberg leder denna fågelvandring, som ger en god bild av
Järvafältets rika fågelfauna. Fågelvandringen samlas vid Naturskolan,
Väsby gård kl 09.00. Efter två timmars promenad rekommenderar vi
en smörgås med kaffe eller te på
Naturkaféet.
Sollentuna
Någon dag
15 mars – 15 april
Vi återupptäcker bibaggen
– Botkyrkas kommundjur –
med Stanislav Snäll
Exkursion i grusåsarna vid Flottsbro. Här upptäcktes en stor koloni
av bibaggen, Apalus bimaculatus,
år 1941 av entomolog Gösta Notini.
Vid Flottsbro har senare, även på
2000-talet, inventeringar gjorts utan
återfynd. Stanislav har emellertid
återfunnit bibaggen på några få
små lokaler i området. Vi undersöker nu om arten är kvar.
Insekten har en intressant livscykel i
ett parasitärt förhållande till vårsidenbiet Colletes cunicularius, i vars
bo dess larv lever av bilarvens föda.
Om detta och vad som sker sedan
berättar Stanislav och visar bilder
därtill.
Tidpunkten för exkursionen avgörs
helt av vädret då insekten flyger
den första riktiga solveckan – från
mitten av mars. Intresseanmälan och
info: Roland Hansson, 070 248 94
50, [email protected]
Botkyrka
Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen i Stockholms län. Nr 2-2014 (Mars)
Bibagge. Foto: Stanislav Snäll
Söndag 16 mars

Similar documents