April

Transcription

April
Ge oss kraft
att förändra
Pg.90 1909-2
April 2015
Månadsbladet
Foto: Per Bengtsson
God energi
KALENDER
utsläppen av växthusgaser, inte minst från trafiken.
Den förnybara energin måste helt enkelt få blomma
fritt för att vi ska fixa klimatkaoset men även det förnybara måste fixas på ett schysst sätt.
Naturskyddsföreningens klimatpolicy menar att all
energianvändning påverkar miljön och att det därför
är avgörande att realisera den stora potentialen att
med besparingar och energieffektivisering minska
energianvändningen. Till detta ska läggas att policyn
pekar på att energibehovet i alla länder alltmer och på
sikt till fullo måste mötas med förnybar energi samt
att denna måste underordnas strikta hållbarhetskrav
utifrån ekologiska och sociala perspektiv under ett
energislags hela livscykel.
Koldioxidutsläppen minskar i Sverige, men vi måste
bli betydligt bättre på att minska våra utsläpp utomlands som orsakas av vår konsumtion. När det gäller
energiproduktion så finns det oerhört mycket kvar att
göra i Sverige både på nationell och lokal nivå, inte
minst när det gäller solenergi. Under länsförbundets
årsstämma lördagen den 18 april så fokuserar vi på
energi. Vi får höra experter berätta om olika sätt att
stärka och öka användningen av förnybara energislag,
fördelar och nackdelar med både storskalighet och
småskalighet samt vad Naturskyddsföreningen anser
om bl.a. kraftvärme. Vi får även information om vad
som är aktuellt på energifronten och om hur energipolitiken styrs av aktuella beslutsprocesser. Det är helt
enkelt upplagt för en spännande dag om energi som
såklart avslutas med den formella årsstämman. Hela
programmet och inbjudan hittar ni i detta nummer.
Länsstämma 18 april
Varmt välkomna!
År 2014 skrevs historia. För första gången på 40 år,
med undantag för några få år då utsläppen inte ökade
p g a ekonomisk nedgång, så ökade enligt det internationella energiorganet IEA inte utsläppen av koldioxid från energiproduktion i världen, trots ekonomisk
tillväxt.
Enligt IEA beror detta troligen på energieffektivitet
och en ökning av förnybara bränslen. Nyheten försvann i notisform i media vilket är förvånande och IEA
påpekar också att denna nyhet inte på något sätt ger
anledning till sjävbelåtenhet och att slå av på takten
med att få ner utsläppen. Men, två av flera anledningar
till minskningen är att bl.a. Tyskland, Japan och Kina
under 2013-1014 minskade sin elproduktion från fossila bränslen.
Det innebär att Tysklands Energiwende inte bara
innebär en avveckling av kärnkraften utan även att
användningen av fossila källor minskar. I Naturskyddsföreningens årsbok 2014, Solrevolution, beskrivs också
Tyskland som solelens nummer ett och boken innehåller ett stort antal tecken på att solelen ökar stadigt i
hela världen och har en stark framtid.
Sannerligen en trevlig utveckling. Naturligtvis krävs
det fortfarande extrema krafttag för att globalt minska
!
Mårten Wallberg
Ordförande
Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen Stockholms län. Nr 3-2015 (April)
Ge oss kraft
att förändra
Pg.90 1909-2
Länsstämma 2015
P RO G R A M
Lördag 18 april
09.15 Samling och kaffe
NÄR: Lördag 18 april kl. 09.15-16.00
09.30 Välkommen och int
roduktion av
förmiddagens diskussion
VAR: Naturskyddsföreningens rikskansli,
Åsögatan 115
VÄLKOMMEN TILL LÄNSSTÄMMAN
för Naturskyddsföreningen i Stockholms län!
Under förmiddagen diskuterar vi bl.a. kraftvärmeverk – för
och emot. Är de av stor vikt för det hållbara samhället eller
inte? Sverige importerar sopor för att bränna i verken – är
det bra för miljön ur ett Europeiskt perspektiv? Vilka blir
konsekvenserna av importen för miljö och lokala biobränsleproducenter lokalt? Vi får även en inblick i hur energifrågan
behandlas i Sverige och på EU-nivå.
Efter lunch börjar stämmoförhandlingarna.
Alla intresserade medlemmar är välkomna.
ALLMÄN INFORMATION
Anmäl dig till [email protected]
se eller 070-234 01 17. Uppge om du kommer som ombud för
en krets samt om du är med hela dagen, bara på förmiddagen
eller bara på eftermiddagen.
Länsförbundet bjuder på fika och vegetarisk lunch. Är du
vegan eller har några allergier, ange det när du anmäler dig så
fixar vi det.
Din krets kan utse följande antal ombud till länsstämman:
• Upp till 1 000 medlemmar, 4 ombud
• 1 001 – 2 000 medlemmar, 5 ombud
• Mer än 2 000 medlemmar, 6 ombud
Förmiddag inkl. lunch kostar 100 kr som betalas på plats.
Endast deltagande på stämman (eftermiddagen) är gratis.
VÄGBESKRIVNING
Ta tunnelbanans gröna linje till Medborgarplatsen. Ta uppgången mot Folkungagatan. Väl på Folkungagatan, gå över
övergångsstället och fortsätt Götgatan framåt (söderut) ett par
kvarter. Sväng vänster in på Åsögatan. Gå efter 20-30 meter
in genom den grind som finns på vänster sida, sedan genom
porten som finns i vänstra hörnet tvärs över gården.
Kraftvärmeverk – för och em
ot.
09.40 Ingrid Håstad, ger
sin
värmeverkens viktiga betyde syn på kraftlse i samhället.
Ingrid jobbar idag på Sweco
med avfallshantering och har även en bak
grund på Naturvårdsverket där hon jobbat
med dessa frågor.
10.10 Roland Ekstrand
anser att storskaliga
lösningar som kraftvärmeve
rk ger ett mer
sårbart samhälle. I det hål
lbara samhället bör
vi satsa på småskalighet. Ro
land har lång erfarenhet av dessa frågor. Ha
n är VD i företaget
Svensk klimatcertifiering AB
.
10.40 Fika
11.00 Naturskyddsfören
ingens syn
Anna Wolf är föreningens
sakkunniga i energifrågor. Hon berättar om
föreningens syn
gällande kraftvärmeverk.
11.30 Diskussion – frågor
ställs till föredragshållarna
Hur ser energipolitiken ut ida
g?
12.00 Ett energigivande
perspektiv?
Vad är aktuellt på energifron
ten? Mikael
Karlsson, ordförande i Eur
opean Environmental Bureau och tidigare
ord
Naturskyddsföreningen, ger förande i
oss en inblick i
hur energipolitiken styrs av
aktuella beslutsprocesser.
12.30 Lunch
Länsstämma
13.45 Stämma inklusive
diskussion om
länsförbundets verksamhet
15.45 Avslutning
Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen i Stockholms län
En periodisk tidskrift som kommer ut 10 ggr/år och distribueras med e-post till aktiva i Naturskyddsföreningens
kretsar i Stockholms län. Manusstopp: den 20:e i varje månad.
Redaktionen: Karin Schmidt red, Erik Beckman, Maria Bergström, Katrin Hammarlund, Mårten Wallberg.
Länskansli: Norrbackagatan 80, 113 34 Stockholm. Tfn 08-644 52 70
E-post: [email protected] Hemsida: http://stockholms-lan.naturskyddsforeningen.se/
Ansvarig utgivare:
Mårten Wallberg
08 644 52 70
UBNR: 21578
(c) Copyright 2009
Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen Stockholms län. Nr 3-2015 (April)
Ge oss kraft
att förändra
Pg.90 1909-2
STORSTOCKHOLMS NATURGUIDER TIPSAR;
TORSDAG 9 APRIL - PÅSKLOV
Naturfilosofi och naturbingo i Hagaparken
En guidning för barn och vuxna i sällskap. Följ
med Maria Bergström på en tur i Gustavs engelska park. Medan ungarna springer efter kottar, löv och vårtecken får de vuxna en chans att
fördjupa sig i landskapet och vår syn på naturen
från 1500-1600-talen och framåt. Samling kl
13.05 vid busshållplats Haga Södra (buss 515
från Odenplan kl 12.59). Avslut vid samma plats.
Ca 3 km, 2,5 timmar
SÖNDAG 12 APRIL
Vårtecken i Valsta
Följ med och leta efter våren! Maria Brandt tar
oss med till skog och hagmark, vackra gamla
ekar och Steningedalens naturreservat – allt
inom promenadavstånd från Valsta eller Steninge. Vi lyssnar på vårfåglar, lär oss känna igen
trädens knoppar och ser vilka blommor som har
vaknat. Samling kl 14.00 vid busshållplats Valsta
Centrum (buss 580* från Märsta station kl 13.47).
Ca 4 km, 3 timmar Ingen avgift
TORSDAG 16 APRIL - BARNVAGN
Grodorna och våren på Södra Djurgården
När solen värmt vattnet till rätt temperatur kommer Isbladskärret att sjuda av grodliv. Monica Attebrant guidar bland vårblommor och fågelsång
och berättar mer om de förtrollade prinsarnas
(och prinsessornas) livsvillkor och historia.
Samling kl 11.00 vid Djurgårdsbrons fäste på
Djurgårdssidan, avslut vid Waldemars udde. Ca
5,5 km, 3-4 timmar
ONSDAG 22 APRIL
Älvsjöskogen
Här finns Stockholmstraktens individtätaste
leklokal för vanlig groda. Har vårvärmen gjort
sitt sjuder pölarna av grodrom och människorna
får se sig för var de sätter sina fötter. För det är
många som är i rörelse nu. Följ med Martina Kiibus på en naturvandring genom Älvsjöskogen till
Långsjöns norra strand och upplev en fikapaus
i skymningsljus. Samling kl 19.00 busshållplats
Stockbergsvägen (buss 144 fr Älvsjö station,
Fruängen el Gullmarsplan). Avslut vid Långsjö
plan (buss 141 el 144). Ha bra på fötterna och ta
gärna med ficklampan. Ca 5 km, 2½-3 timmar
Passa på att ladda ner
SLUs fina groddjursfolder – du hittar en länk
på vår hemsida www.utinaturen.nu
SÖNDAG 26 APRIL
Skogsbrand i Tyresta! 16 år senare
Kanske var det närheten till storstaden, eller att
det var en tämligen nyinrättad nationalpark, som
gjorde att branden i Tyresta nationalpark 1999
fick så stor uppmärksamhet i massmedia.
Och den betydligt större skogsbranden i Västmanland förra sommaren riktade åter ljuset mot
Tyresta - hur ser ett brandhärjat område ut efter
15 år? Tyresta brandområde har blivit ett intressant fullskaleexempel på vad som händer i naturen efter brand - som förr i tiden när skogsbränder, orsakade av blixtnedslag heta sommardagar,
var ett naturligt inslag i skogarnas kretslopp. Peder Curman leder turen genom urskogen som nu
blivit ett spirande slylandskap. Samling kl 10.00
vid busshållplats Tyresta by (buss 807* från Gullmarsplan 9.03). Ca 8 km, 3 timmar
Att delta kostar 100 kr, 80 kr för medlem i Naturskyddsföreningen och under 18 år fritt.
Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen Stockholms län. Nr 3-2015 (April)
Läs mer på www.utinaturen.nu
SÖNDAG 5 APRIL - PÅSKDAGEN
Från almarna till Skeppsholmen
En av världens vackraste huvudstäder, en stad
i grönt och blått. Orsaken till det år läget mellan
sjö och hav, åsar och förkastningar men också
kloster och kungar, kloka planerare, engagerade
stadsbor och politiker. Flanera och upptäck mer
i sällskap med Anders Tranberg: Från almarna i
Kungsträdgården in över gamla och nya Skeppsholmarna, Nationalstadsparken och kastellet
där utsikten över Stockholms inlopp är som allra
bäst. Samling vid almarna kl 12.30.
Ca 1½-2 timmar
TISDAG 21 APRIL
Grodornas orkester
Skutans viltvatten i Haninge har restaurerats
under vintern för att gynna bl a fågellivet.
Förhoppningsvis är åtgärderna bra också för
groddjuren. Britta Ahlgren leder denna tur ut på
grodspaning i ficklampans sken. Ta gärna med
egen ficklampa och ha bra på fötterna – det kan
vara blött. Samling kl 19.30 på P-platsen vid
Skutans gård, ca 700 m söder om busshpl Svartbäcksvägen (buss 839 från Handenterminalen).
Ca 2 km, 2 timmar Ingen avgift
Ge oss kraft
att förändra
Pg.90 1909-2
April 2015
Månadsbladet
Rikskonferens i Åre!
Den 22-24 maj tycker vi att du ska hänga med till
Åre för Naturskyddsföreningens stora rikskonferens!
Är du under 25? I samband med konferensen anordnar
Naturskyddsföreningen en miljöfestival för unga som
vill påverka - ”Ta makten!”
Jon Henrik
Nytt i programmet! Melodifestivalaktuella renskötaren
och jojkaren Jon Henrik Fjällgren kommer att ge en
konsert på lördag kväll! Under helgen bjuds det även
på filmvisning, festmiddag, kajakpaddling och andra
sköna utflykter. På marknaden ”Smaka och upplev
Jämtland” som pågår i samband med konferensen kan
du ta del av mat, hantverk och andra intressanta saker
från trakten.
Fjällgren
Det blir en helg helt vigd åt LANDSBYGDEN då vi
ska prata om allt från klimat och naturreservat till kor
och vindkraftverk. Konferencier är Carolina Klüft.
Konferensen är öppen för alla och gratis (förutom resa,
mat och boende). Så kom och var med och diskutera,
påverka, umgås och har roligt med oss!
Välkommen!
Hela programmet och anmälningsformulär m m
hittar du här:
www.naturskyddsforeningen.se/rikskonferens
Följ försnacket och hitta reskompisar:
www.naturkontakt.se
Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen Stockholms län. Nr 3-2015 (April)
Naturkalendern i Stockholms län
April 2015
Utdrag ur program från Naturskyddsföreningens kretsar i Stockholms län.
Fler aktiviteter finns på respektive krets hemsida
Tisdag 7 april
Besök på giftfri förskola
Vi besöker den giftfria förskolan
Fyra Elementen. Undersökningar visar att miljöer där barn vistas mycket, som förskolan, har högre halter
av till exempel vissa hormonstörande kemikalier än andra inomhusmiljöer. Ingaröbon Cecilia Ramning
har startat Stockholms stads första
giftfria förskola. Här nöjer man sig
inte med att plastbanta – ett omfattande detektivarbete har gjorts för
att hitta bra och hållbara lösningar.
Vi bjuder på kaffe och smörgås. Tid
& Plats: Kl. 17:30 - 19:00, Tegelviksgatan, 45 Stockholm. Info: Outi
Kilkki, 073-510 63 61
Värmdö
Onsdag 8 april
Grodornas vårkonsert i
Kolardammarna
Grodexpert Pär Brännström tar oss
med på konsert med de sjungande
groddjuren och visar oss hur de ser
ut och lever.Stövlar, ficklampa och
varma kläder rekommenderas! Kul
för hela familjen! Ca 1,5 tim.
Samling: Kl. 20.00 på parkeringen
vid Fårdala ridskola. Info: Madelene
Tillbom, 070-990 79 63
Tyresö
Fredag 10 april
Grodräddning &
grodpassagen i Trångsund
Varje år dör massor av groddjur på
vägarna till följd av överkörning.
Vår nystartade groddjursgrupp
kommer rädda groddjur på väg ner
till vattnetvid Sjöängen. Vi kommer
även att titta på groddjurspassagen
som kommunen anlade 2014. Ta
med kläder efter väder samt en hink
att ta med sig groddjuren i. Samling:
20:30 vid busshållsplats Odonbacken (buss 828 eller 831). Ca 1,5 tim.
Info. Jessica Eklund, 073-583 50 34
Huddinge
Söndag 12 april
Orrspel vid Stensjön
Samåkning från Västerhaninge
centrum, parkeringen vid Systembolaget kl. 06.15. Brandfältet från
den stora skogsbranden i Tyresta
1999 har blivit ett favorittillhåll för
skogens orrar. Tidiga vårmorgnar
finns det chans att se och höra dem
spela. Vi besöker brandområdet vid
Stensjön och hoppas att orrarna vill
visa upp sig! Anmälan till Thorbjörn
Schwebs, 08-500 26310 senast 7/4.
Haninge
Natur- och kulturvandring
i Henriksdal
Fascinerande fakta om
fiskvandringar
Fiskkännaren Arne Fjälling, som till
vardags återfinns i Sötvattenslaboratoriet på Lovö har under de gångna
åren studerat och kartlagt vandringen hos olika fiskarter inklusive ålen.
Fiskarna är inte som fåglarna lätta
att studera utan större förberedelser.
För att komma dessa fascinerande
djur inpå livet utan att behöva avliva
desamma gör Arne diverse spännande uppfinningar och konstruktioner
som både vi och fiskarna får ta del
av. Samling: kl.19.00 i Ekebyhovs
slott. Info: Magnus Fürst, 0856035656
Mälaröarna
Området runt Henriksdalsberget
bjuder på både spännande natur och
kulturhistoria. Men hur mycket blir
kvar när Nacka ska bygga stad?
Guidar gör Konstantin Irina och
Ronny Fors. Samling: Kl. 10.00 vid
Henriksdals station, vi avslutar vid
Henriksdalsbergets busshållplats
ca 14.00. Medtag matsäck. Info:
Ronny Fors, 0708-96 36 07
Nacka
Onsdag 15 april
Fagning på Snåltäppan
Vi samlas på Brukets parkering kl.
17.45 och promenerar 300 m till
Snåltäppan. Vi räfsar området fritt
från gräs, löv och ris och skapar
goda växtbetingelser för invente-
ringsområdet. Efter arbetet bjuder vi
på kaffe/te och smörgås. Ca 2 tim.
Info: Kennet Andersson, 070-728
50 57
Järfälla
Torsdag 16 april
Ugglevaka
Nynäshamns Ornitologiska Förening ger oss den här kvällen möjlighet att följa med på ugglevaka och
även se och höra andra vårfåglar.
Östra Styran blir första anhalten
innan det vid skymningen är dags
att kolla in ugglelokaler. Ta med
fika, och ta på varma kläder och bra
skor. Samling vid parkeringen vid
Nynäsvägen 29 i Kullsta i Nynäshamn kl. 18.00 eller vid Östra
Styran kl. 18.15. Jan Ohlsson (0706372825) är kvällens guide.
Nynäshamn
Föredrag: Vertikal odling
Författaren till boken Gatsmart
odling, Ulrika Flodin, berättar om
hur man skapar ett ekologiskt kretslopp i sin stadsodling. Plantagons
grundare Hans Hassle, berättar om
vertikal odling. Hur kan vi odla mat
hållbart i städerna? Ekologisk öl och
smörgås till självkostnadspris.
Samling: Naturskyddsföreningens
rikskansli, Åsögatan 115, 2 tr. Tid:
Kl. 18.00. Obs! Bar öppen från kl.
17.30 Info: Boel Hellman, 073-020
31 50. Gratis, max 90 personer.
Stockholm
Lördag 18 april
Skutviken
Vad händer i Skutviken i Skogsö naturreservat? Kommunen har tillåtit
schaktning, muddring, sprängning,
anläggning av en marina med fyroch femdubbling av antalet
båtplatser i vattnet och på land, med
mera i reservatet. Kom och hör vad
som är på gång och fråga inbjudna
politiker och tjänstemän.
Samling sker kl 10.00 på Freyvägen vid bommen vid vägen ner till
Skutviken.Ta gärna med matsäck
för en avslutande picknick i blomsterbacken vid sidan om varvet.
Kontakt: Gudrun Hubendick, 087172412.
Saltsjöbaden
Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen i Stockholms län. Nr 3-2015 (April)
Fagning av björkängen
vid Södergarn
Dags igen att faga den vackra
björkängen vid Södergarns strand.
Med liar och räfsor hävdar vi den
gamla björkängen. Ta med egna redskap eller kom som du är. Ta med
matsäck. Samling vid grindarna, Södergarns kursgård kl. 10. Ca 2 tim.
Barnvänlig aktivitet! Info: Helena
Klangemo, 070 652 24 14
Lidingö
Vårmorgon vid Tibbleviken
Vi hoppas kunna se många flyttfåglar, bland annat jagande kärrhök och
andra rovfåglar. Matsäck, stövlar
och kläder för alla väder rekommenderas. Samling kl. 09.00 vid
Upplands-Brogymnasiets P-plats,
Kungsängen. Kontakt: Ingemar
Jonsson, 070-984 28 98.
Upplands-Bro
Söndag 19 april
Vårfagning på Ekudden
Vi räfsar bort fjolårets löv, kvistar
och gräs från ängarna vid Ekudden
så att inte ängsväxterna kvävs och
för att underlätta slåttern. Därefter
njuter vi av vårblommor, fågelsång
och fika. Ta med matsäck och arbetslust! Vi står för redskapen.
Samling: kl 10 vid Flatens naturreservat, ängen på Ekudden vid Flatens norra strand, intill Listuddens
gård. Ca 2 km söder om tunnelbanestation Skarpnäck.Ca 5 tim.
Info: Lasse Lidgren, 070-278 08 16.
Söderort
Onsdag 22 april
Morkullor, trastar och
andra fåglar
Vi spanar efter morkulledraget vid
den förvildade parken vid Skårby
gård. Morkullehanarna flyger en
runda varv efter varv och ger ifrån
sig ett knorpande läte. Kanske får vi
också höra lommen ropa från Bornsjön. På vägen dit spanar vi förstås
av fågellivet i Skårbydammen.
Tag med kvällsfika! Samling vid
grillkiosken vid Salems centrum kl.
18.30 för samåkning. (Eller kom
direkt till Skårbydammen vid gamla
Södertäljevägen). Kontakt: Håkan
Österlund, tel. 08-532 553 08.
Botkyrka -Salem
Solenergikväll
Kom och bli inspirerad av solrevolutionen och få praktiska råd om
solenergi! Denna kväll får du lyssna
på solrevolutionären Sten Lindeberg och Naturskyddsföreningens
energi- och klimatexpert Anna Wolf.
Klimatnämndens ordförande Berit
Jansson (c) medverkar också. Utställare av solenergisystem finns på
plats och det går bra att ställa frågor.
Entré 50 kr. Fri entré för medlemmar i föreningen. Tid & plats:
18.30-21.00 i Norrtälje Folkets hus,
Galles gränd 5. Föranmälan till
Lasse Björklund, 0736-81 14 28.
Roslagen
Tisdag 21 april
Framtidsätarna - mat för
en hållbar utveckling
Det blir allt tydligare att det finns
gränser för hur vi människor kan behandla vår planet. Inte minst gäller
det vårt sätt att producera och konsumera livsmedel. Camilla Välimaa,
senior rådgivare på Det Naturliga
Steget och sakkunnig inom hållbara
livsmedel, berättar om vad framtidens mat innebär när man utgår från
vetenskapliga hållbarhetsprinciper
och internationella överenskommelser. På vilket sätt kan vi bidra till en
hållbar produktion och konsumtion?
Vilken roll spelar miljömärkningar?
Samling: Kl 18.30 på Hamngatan
50. Info: Monika Kotva, 070-818
41 46.
Vaxholm
klimatreglering, vattenkvalitet och
insektskontroll. Länets Skogsgrupp
medverkar, liksom våra grannkretsar. Samling vid parkeringen
Rosersbergs slott, kl 10. Ta med
matsäck. ca 4 tim. Kontakt: Benny
Andersson, 070-283 27 39.
Sigtunabygden
Naturmorgon vid Fysingen
Vi samlas kl. 08:00 vid Löwenströmska badets parkering för en
tre till fyra timmars vandring i lugn
takt. Vi ser efter hur långt våren
kommit och tittar på växter och djur
och särskilt lyssnar vi efter vilka
vårfåglar som anlänt. Vi hoppas
bland annat på att få höra rördrommen. Ta med kikare och matsäck.
Ledare: Niklas Johansson. Samling:
Stora Ladan, Lagårdsvägen vid
Löwenströmska.
Väsby
Vårfåglar
Exkursion vid Angarnsjöängen.
Samling vid Parkeringsplatsen vid
Örsta 07.30 - ca 12.00.
Vallentuna
Natursnokarna:
Vi spanar efter groddjur
i Karsvreta
Vi följer med Torbjörn Pettersson
som inventerat groddjuren vid Karsvreta träsk ut och leta efter spelande
grodor och andra groddjur. Aktiviteten passar även för barn. Samling:
Kl 11.00 vid Stättan vid fårhagen
vid Karsvreta träsk. Vi kommer att
starta så att man kan åka ut med
buss 629, hållplats Skepparvägen.
Avgår från Åkersberga station
10.45. Kontakt: Christina Lundin,
070-55 670 41.
Österåker
Söndag 26 april
Lördag 25 april
Utflykt: Skog i Järvakilen
Följ med på en vandring i skogen
där vi pratar om skogsvård och skogens värde för oss alla. Vi berättar
om allt som hör skog och skogsbruk
till, t ex vilka träd som växer var,
hur gamla de är, hur skogsbruket är
utformat med röjningar och avverkningar samt hur skogen bidrar
till olika ekosystemtjänster som
Fågelvandring på
Järvafältet
Bengt Sundberg leder våra och
Järvafältets Ornitologiska Klubbs
fågelvandringar, som ger en verkligt
god bild av Järvafältets rika fågelfauna. Efter två timmars promenad
rekommenderar vi en smörgås med
kaffe eller te på Naturkaféet.
Samling sker kl. 09.00 vid Naturskolan, Väsby Gård.
Sollentuna
Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen i Stockholms län. Nr 3-2015 (April)