Nr 9-14 (november) - Naturskyddsföreningen i Stockholms län

Transcription

Nr 9-14 (november) - Naturskyddsföreningen i Stockholms län
Ge oss kraft
att förändra
Pg.90 1909-2
November 2014
Månadsbladet
Schysst konsument
Jag: ”Men, det är så här, att om vi nu äter glass till
efterätt så kan vi inte äta kakor också. Det förstår du
väl? Du måste välja”
Dottern, 3 år: ”Näää, jag vill ha glass och kakor”.
Jag: ”Suck, du måste lära dig att välja och sen ta konsekvenserna av dina val”.
De flesta föräldrar känner igen konversationen mer
än väl. Naturligtvis är det helt fel taktik som förälder
att vädja till en 3-årings förmåga att välja mellan två
goda ting och sen även ta konsekvenserna av det eventuella valet (även om man som förälder så gärna vill tro
att ens barn är extremt överintelligenta). Den stora majoriteten så små
barn har helt enkelt inte utvecklat de
förmågorna, framför de som handlar
om orsak och verkan. Men, det har
vi definitivt som vuxna (även om det
inte är ovanligt att vi innerst inne
också vill ha både glass och kaka).
Enligt nationalekonomernas teorier så handlar vi människor fullständigt rationellt utifrån den information de har. De utgår också ifrån att
vi har fullständig information om
exempelvis de varor vi väljer mellan
att köpa. Vi vet ju att ingen av dessa
premisser stämmer i det verkliga
livet men det hindrar ju inte oss att
försöka vara rationella och inhämta
information.
För mer än 100 år sen hade vi i bondesamhället
mycket god information om de varor vi konsumerade,
inte minst för att vi många gånger producerade dem
själva. Under 1900-talet förändrades det i och med att
vi började köpa i princip allt vi konsumerade i buti-
!
KALENDER
2-16 november Strandskyddsmanifestation
6 november Styrelsemöte
22 november
Länsträff
ker. Med det så decimerades vår information om vad
varorna innehöll, hur de tillverkades och inte minst
deras inverkan på miljön och människors arbetsvillkor. Vi kunde helt enkelt inte göra lika rationella val
som tidigare.
Under 60- och 70-talen började vissa varors
inverkan på miljön så smått uppmärksammas, inte
minst med hjälp av Naturskyddsföreningen och andra
miljöorganisationers enträgna arbete.
Idag har vi betydligt mer information om de varor
vi köper än vi hade tidigare. Vi vet att vissa leksaker
innehåller giftiga ämnen, fossildrivna bilar spyr ut växthus
gaser som förvärrar klimatkrisen,
arbetare på plantager med oekologiskt odlade bananer lider av
bekämpningsmedlen de använder,
våra pensionsfonder investerar i
fossilindustrin och att anställda på
vissa vingårdar i Sydafrika lever
under närmast livegna förhållanden. Så, eftersom vår information
ökat kraftigt de senaste åren har vi
nu möjlighet att göra mer rationella val, och gör det också i ökad
utsträckning. Men, vi kan bli
bättre och sen mer än ett decennium är grön konsumentmakt
en av Naturskyddsföreningens
portalparagrafer.
På länsförbundets länsträff den 22 november tar vi
därför fram den globala kikaren och får en bild av
hur vi kan göra skillnad – som konsument och som
Naturskyddsförening. Vi får även en bild hur svenska
företag beter sig utomlands.
Även om vi ibland mår bra av att ha en 3-årings
barnasinne så kräver de riktiga 3-åringarna att vi gör
rationella val för miljöns, naturens, människors rättigheter och vår framtida vällevnad.
Varmt välkomna den 22 november, inbjudan och
program hittar ni i det här numret.
Mårten Wallberg
Ordförande
Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen Stockholms län. Nr 9-2014 (November)
Ge oss kraft
att förändra
Pg.90 1909-2
Strandskyddet
manifesteras
i höstmörkret!
Några exempel på Strandskyddsmanifestationer i
länet under november;
2/11 - Ljusfest i höstmörkret
Vi träffas kl 18.00 vid Sätra ängar för en ljusfest i
höstmörkret tillsammans med Danderyds Hembygdsförening och Danderyds Sjöscoutkår. Naturskyddsföreningen vill uppmärksamma hoten mot ständerna och
vikten av att värna strandskyddet.
Danderyd
9/11 - Strandskyddsmanifestation vid
Hökmossbadet
Strandskyddsmanifestation vid Hökmossbadet och
nybyggda raststugan kl. 17.00. Naturskyddsföreningens
kretsar i Stockholms län genomför för femte året i rad
en gemensam manifestation för att uppmärksamma
hoten mot stränderna och vikten av att värna strandskyddet. Mer information finns på vår hemsida.
Ansvarig: Alf Claesson, 070-341 13 00. Ej anmälan.
Södertälje-Nykvarn
13/11 - Strandskyddsmanifestation
Vi lyser upp den nya utsiktspunkten vid Edsbergs slott
med Naturskyddsföreningens årliga strandskyddsmanifestation. Start kl.19.00. Vi bjuder på kaffe, bullar
och glögg och informerar om läget i strandskyddsfrågan efter kommunalvalet. Politiker i alla läger är
välkomna.
Sollentuna
16/11 - Fira de fria stränderna
Strandskyddet, som är en grundläggande del av
allemansrätten, är i fara. Allt fler av våra stränder i
Stockholms län bebyggs, vilket gör det svårare för befolkningen att nå vattnet. Förr tände man eldar längs
stränderna när fara hotade. Vi vill uppmärksamma
hotet mot våra fria stränder genom att tända eldar och
sända iväg ljuslyktor över vattnet. Manifestationen är
gemensam för flera av Naturskyddsföreningens kretsar i Stockholms län, och genomförs samtidigt på flera
stränder i Stockholmsområdet. Tid: Kl. 16-18.
Vi möts på stranden vid Torpesand på Björnö, Ingarö.
Ta med ficklampa och varma kläder!
Värmdö
Kurs för dig som är
webbredaktör i en krets
Lördag den 29 november hålls en kurs för kretsarnas webbredaktörer på Naturskyddsföreningens rikskansli, Åsögatan 115 på Söder.
Tid: Kl. 9.30 till 15.30. Vi jobbar med den nya, uppdaterade webbredaktörsmanualen som finns som utkast i Naturkontakt Materialskafferi. Dagen läggs upp "efter behov".
Vill du vara med? Kontakta Gert Straschewski, [email protected]
naturskyddsforeningen.se!
Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen i Stockholms län
En periodisk tidskrift som kommer ut 10 ggr/år och distribueras med e-post till aktiva i Naturskyddsföreningens
kretsar i Stockholms län. Manusstopp: den 20:e i varje månad.
Redaktionen: Karin Schmidt red, Erik Beckman, Maria Bergström, Katrin Hammarlund, Mårten Wallberg.
Länskansli: Norrbackagatan 80, 113 41 Stockholm. Tfn 08-644 52 70
E-post: [email protected] Hemsida: www.naturskyddsforeningen.se/stockholm
Ansvarig utgivare:
Mårten Wallberg
08 644 52 70
UBNR: 21578
(c) Copyright 2009
Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen Stockholms län. Nr 9-2014 (November)
Ge oss kraft
att förändra
Pg.90 1909-2
ill
en t
m
m
o
k
l
ä
V
Länsträff
Lördag 22 november
Konventionen om mänskliga rättigheter konstaterar att alla människor ”har rätt till ett hälsosamt och
rikt liv i samklang med naturen”. Fattiga människors möjligheter att leva ett bra liv hotas i Västvärldens
jakt på billiga varor. Vår konsumtion kan i värsta fall leda till att människor utnyttjas och att deras natur
förstörs. Men den kan även leda till att fattiga människor får det bättre utan utarmning av deras naturresurser. Idag tar vi fram den globala kikaren och får en bild av hur vi kan göra skillnad – som konsument
och som Naturskyddsförening. Vi får även en bild hur svenska företag beter sig utomlands.
Plats: Naturskyddsföreningens rikskansli,
Åsögatan 115, Stockholm
Hitta:
Från T-centralen, ta tunnelbanans gröna linje
till T-bana Medborgarplatsen. Ta uppgången
som ligger i tågets riktning och sedan vänstra
trappuppgången. Nu är du på Folkungagatan. Gå över övergångsstället och fortsätt Götgatan framåt (söderut) ett par kvarter. Sväng vänster
in på Åsögatan och gå efter 20-30 meter in genom den grind som finns på vänster sida, sedan genom porten som finns i vänstra hörnet tvärs över gården. Två trappor. Framme!
Program
Kommit bort?
Ring Katrin Hammarlund på
070-234 01 17.
Kostnad:
100 kr oavsett hur stor del av
programmet du är med på.
Avgiften inkluderar lunch.
Lunchen: Vi äter på restaurang Chutney
som serverar ekologiskt i så stor utsträckning som möjligt och endast
vegetarisk och veganmat.
Anmälan: [email protected]
reningen.se eller 070-234 01 17
Alla medlemmar är välkomna!
09.45 Kaffe och mingel
11.45 Lunch
10.00 Välkommen och lite om dagen
13.00 Företagens ansvar för människa och
miljö.
Sanjida Shamser, Swedwatch
10.15 Vilka konsekvenser får mina val?
Anneli Nordling, Naturskyddsföreningen
Vi som konsumenter kan göra skillnad. Våra
val av produkter visar företagen vad vi vill ha –
billiga produkter producerade på ett mindre bra
sätt eller dyrare produkter där hänsyn tas till
människa och miljö.
11.00 Föreningens arbete med globala havs
och fiskefrågor.
Ellen Bruno, Naturskyddsföreningen
Dammsugning genom bottentrålning av fisk
utanför Afrikas östkust och produktion av jätteräkor – två exempel på ohållbara sätt att få fisk
och skaldjur till våra bord. Naturskyddsföreningen jobbar med att rädda havens liv och göra
jätteräkan till en skamräka.
Swedwatch berättar om sitt arbete för att
minska sociala och miljömässiga missförhållanden som är kopplade till svenska företags
verksamhet i utvecklingsländer. Föredraget
hålls på engelska.
14.00 Erfarenhetsutbyte mellan deltagare
Vi diskuterar hur föreningen har jobbat och
kan jobba med globala miljö- och rättvisefrågor. Vi tar en bensträckare och fruktpaus
under diskussionen.
ca 15.30 Avslutning
Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen Stockholms län. Nr 9-2014 (November)
Ge oss kraft
att förändra
Pg.90 1909-2
November 2014
Månadsbladet
Månadsbladet i mailen
för första gången?
Intresserad av
skogspolitik?
Månadsbladet vänder sig i första hand till aktiva medlemmar och styrelser i länets kretsar. Men det är inte
alltid som nya aktiva och ledamöter rapporteras in till
länskansliet. Därför har redaktören under hösten kompletterat bladets distributionslista med mailadresser till
styrelsemedlemmar, intressegrupper m m.
Du får gärna komma med tips och material som du
tror är av intresse för läsarna!
Om du inte vill få Månadsbladet i mailboxen - hör
av dig till undertecknad, [email protected], så plockar jag bort dig.
Karin Schmidt,
kommunikatör
Välkommen på Skogspolitisk träff, tisdag
11 november. Kl. 17.30 - 20.00. Plats: Naturskyddsföreningen lokaler, Åsögatan 115, 2 tr.
Vad händer med den svenska skogen nu efter
valet? Vad tycker Naturskyddsföreningen? Vad
kan vi göra? Kom med och träffa Malin Sahlin,
sakkunnig och rapportförfattare till rapporten: Ny
vår för skogen - Naturskyddsföreningens förslag
till ny skogspolitik och rättsliga förstärkningar.
Anmälan: Sandra Olofsson, [email protected]
eller sms:a 0762-26 59 42.
Sandra Olofsson, Skogsgruppen
Storstockholms naturguider tipsar;
SÖNDAG 2 NOVEMBER
Lötsjön-Råstasjön
Varför stannar vissa fåglar över vintern och varför flyttar
andra? Malin Löfgren leder turen runt dessa två pärlor
till fågelsjöar – så nära tätbebyggelse och storstad.
Samling kl 10.00 utanför Hallon-bergens T-banestation
avslut vid T-banestation Näckrosen. Ca 4 km, 2-3 tim
SÖNDAG 9 NOVEMBER
Haga-Ulriksdal
Margareta Lysell guidar från Hagas engelska park till
Ulriksdals barock. Samling kl 10.05 vid busshållplats
Haga Södra (buss 515 från Odenplan kl 10.00). Avslut
vid Ulriksdals värdshus (buss 503 mot Bergshamra
13.31*). Ca 6 km, 3,5 tim
LÖRDAG 15 NOVEMBER
Gammelström/Tyresta människan och skogen
En vandring med Martina Kiibus på smala stigar och
mossklädd mark från Gammelström in i Tyresta storskog. Samling kl 12.30 busshpl Nyfors (buss 873 fr
Gullmarsplan 12.00*). Ca 4 km, 3 tim. Ingen avgift
SÖNDAG 16 NOVEMBER
Humlegården
Humlegården är en grön oas med intressant historia
och många ädla lövträd från hela världen. Följ med
Monica Attebrant på upptäcktsfärd. Samling kl 13.00
utanför Kungliga bibliotekets entré. Ca 2 tim
SÖNDAG 23 NOVEMBER
Bockåns dalgång vid Lida
Lida Friluftsgård är känd av många Stockholmare.
Gården ligger vackert invid sjön Getaren vars främsta
tillflöde är Bockån. Britta Ahlgren tar dig med på en tur
genom skogarna längs Bockåns dalgång. Området är
kuperat och ett par branta uppförsbackar ingår i turen.
Samling kl 10.45 vid Lida Frilufts-gård (buss 721 från
Tullinge station södra 10.13*). Ca 4 km, 4 tim
SÖNDAG 30 NOVEMBER
Gammelskog i Solberga
Inklämd mellan industrier och bostäder ligger här
Solberga prästgårds gamla skog kvarglömd. En artrik
naturskog med riktigt vildmarkskänsla. Martina Kiibus
berättar om Solbergaskogens höga naturvärden. Samling kl 12.00 vid busshpl Kristallvägen (buss 142 från
Telefonplan el Älvsjö stn). Ca 4 km, 3 tim.
Texterna är kortade - Läs hela texten på utinaturen.nu
* kolla SL:s sajt
Att delta kostar 100 kr, 80 kr för medlem i
Naturskyddsföreningen och under 18 år fritt.
Läs mer på www.utinaturen.nu
Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen Stockholms län. Nr 9-2014 (November)
Naturkalendern i Stockholms län
November 2014
ner
atio ladet!
t
s
nife dsb
Utdrag ur program från Naturskyddsföreningens kretsar i Stockholms län.
ma Måna
s
d
d
Fler aktiviteter finns på respektive krets hemsida
e
y
s
k
nds ber a
r
t
S vem
För frågor kontakta Jenny Olsson,
Onsdag 5 november
Söndag 9 november
i no
070-292 16 36 eller [email protected]
”Vår värdefulla natur
Höststädning på Ekudden
naturskyddsforeningen.se.
På vår egen kretsäng i Flatens
Haninge
- att se och ta hänsyn till
naturreservat
plockar
vi
ihop
och
ekosystemtjänster”
Ekosystemtjänster är de direkta eller eldar kvistar och grenar från årets
röjningar, samt rensar skräp från
Söndag 16 november
indirekta nyttor som vi människor
stranden. När elden har övergått
behöver från naturen för att säkerFiby Urskog
ställa vår välfärd - rening av luft och till glöd är det mysigt att grilla, så
Fiby
Urskog ligger sydväst om
fyll
din
matsäck
med
termosdricka
vatten, minskning av buller, polUppsala. Vi samåker egna bilar dit
och något att grilla. Ta med oömma
linering, möjligheter till friluftsliv
och vandrar förutsättningslöst
kläder. Vi står för redskapen.
och turism. Dessa och många andra
in i urskogen. Förutom en storslaSamling:
Ängen
vid
Ekudden,
norra
tjänster tar vi för givna då de är gragen natur finns goda chanser att se
tis, men många är hotade. Hur gör vi stranden av Flatensjön, intill Listudhackspettar och kanske någon
dens
gård,
ca
2
km
söder
om
för att stödja ekosystemen - nu och i
skogsfågel. Samling vid Tippens
Skarpnäcks T-bana. Vi röjer kl.10framtiden? Föredrag och diskussion
parkering kl 9.00. Vi räknar med att
15.
Info:
Lasse
Lidgren,
070-278
08
med Sara Borgström, forskare vid
vara åter i Saltis i 15- tiden.
16,
[email protected]
Stockholm Resilience Center.
Söderort Ta med kikare om du har samt
Tid & Plats: Kl.19-21, Kevinge
lunchmatsäck. Anmälan till jan.kuServicehus, Edsviksvägen 1A,
[email protected] eller 070-299 53 44
Danderyd.
senast 14 november.
Danderyd
Saltsjöbaden
Skötsel av Viggbyholms
ekbacke
Torsdag 6 november
Nordisk vildmark skärgården
Den här gången berättar Ingemar
Lind om skärgården, som är en första del i en trilogi om den nordiska
vildmarken där också skog och fjäll
ingår. I den första filmen, den från
Roslagsskärgården, skall vi bege oss
till det yttre havsbandet, där himmel
och hav möts. Detta är den nordiska
vildmarkens yttersta utpost.
Kostnad inkl. kaffe/te med smörgås
75 kr, icke medlemmar 100 kr.
Tid & plats: Kl.19.00 - 21.30
Järfälla - Barkarby församlingshem
vid Järfälla Kyrka. Kontakt: Kennet
Andersson, 070-728 50 57.
Järfälla
Fredag 7 november
Ekologisk vinprovning och
middag
Klassisk vinprovning med inspirationsföreläsning med Mikael
Robertsson kring ekologiska viner
kravmärkt och fairetrade. Därefter
ekologisk middag med vin, kaffe
och dessert. Tid & plats: Kl.18.00,
Tyresö Slotts Wärdshus. Kuvertavgift: ca 500:-/deltagare beroende på
antal anmälningar. Anmälan till Madelene Tillbom, [email protected]
com, senast 4 november.
Tyresö
Jubileumskafé på slottet
Mälaröarnas Naturskyddsförening
har denna novembersöndag glädjen
och äran att stå som värd för
intresseföreningens kaféverksamhet
kl.12.00 – 16.00 i Ekebyhovs
slott. Marianne Wiman är dagens
värdinna. Våra jubileumsbakverk
är komponerade med utsökt
smak i samklang med ekologiska
ambitioner liksom även våra varma
och kalla drycker. Parallellt med
kaféverksamheten pågår en sevärd
moss- och lavutställning signerad
Sture Nordmark. Sture svarar
också vänligt på besökarnas många
kniviga frågor, företrädesvis rörande
utställningen. Kl. 14.00 berättar
Pelle Johnsson under rubriken
"Natur och kultur på Kreta" om en
resa under den gångna våren, där i
första hand floran – läs orkidéerna –
hamnar i fokus. Hjärtligt välkomna
till bords! Kontakt: Birgitta Dahl,
08-26 89 69.
Mälaröarna
Torsdag 13 november
Jordbro Fjärrvärmeverk
Vi träffas utanför Jordbro
Fjärrvärmeverk kl. 18.00 för en
guidad vandring med en av verkets
anställda. Ingen föranmälan krävs.
Ekbacken ca 400 m söder om Viggbyholms gård är en fin ädellövskog,
tidigare under igenväxning.
Insatserna samordnas av Täby
Naturskyddsförening. Kom med och
delta i de välbehövliga men försiktiga skötselåtgärderna i detta för Täby
unika bestånd av jätteekar. Teori
blandas med praktiskt arbete.
Ta med matsäck och gärna en såg
eller sekatör för buskar och grenar.
Tid: Kl. 09.30 - 12.30. För mer info
kontakta: Einar Fries, tel 08-756
94 44, [email protected] eller
Kerstin Olsson, tel 08-756 60 08.
Täby
Måndag 17 november
Sjöfågelseminarium
Ejdern har minskat kraftigt i ytterskärgården och läget är allvarligt för
flera arter. Vad beror det på och
vad kan göras åt det? Vad har Östersjöns hälsa med det hela att göra?
På detta seminarium kommer flera
av de kunnigaste personerna på området att berätta om sjöfågelsituationen i Roslagen och vad man vet
Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen i Stockholms län. Nr 9-2014 (November)
om orsakerna. Missa inte denna
kväll med fantastiska bilder, många
nyheter och intressanta diskussioner.
Medverkande: Roine Karlsson,
fotograf, Bill Douhan, Roslagens
Ornitologiska förening, Lisa Sigg
och Lennart Balk, miljöforskare
vid Stockholms universitet, Gunnar Hjertstrand, Skärgårdsstiftelsen.
Seminariet organiseras i samarbete
med Roslagens ornitologiska förening och Norrtälje naturvårdsstiftelse.
Plats & tid: Folkets Hus i Norrtälje
kl 18.00-21.00. Fri entré, kaffe
serveras. För att kunna beräkna fika,
anmäl dig gärna till Per Bengtson,
[email protected], före 12/11.
Roslagen
Vindenergi – Myter och fakta
Vilka är möjligheterna och begränsningarna med vindenergi? Är det en
tillförlitlig energikälla eller slöseri
med resurser? Vad händer när det
inte blåser? Hur påverkas djur och
natur? Anton Steen från Svensk
Vindenergi berättar om vindkraftens
ställning i dag och i framtiden. Tid
& plats: Kl.18.30 på Hamngatan 50.
Info: Hans-Otto Scheck, hans-otto.
[email protected]
Vaxholm
Onsdag 19 november
Kan man få el till sitt hus och
båt bara genom solceller?
Carl-Johan Larsson, elektronikingenjör, berättar om teknik & ekonomi för sin solcellsanläggning
som försörjer villan med hushållsel
(12 650 kWh år 2013). I båten sköts
batteriladdningen med en panel
som automatiskt riktas efter solens
läge och bilen går på el. Tid & plats:
Kl. 18.30 i Biblioteket.
Kontakt: Ingemar Bäck, 076-847 06
30, [email protected]
Österåker
Torsdag 20 november
”Den onda badankan”
Miljövetaren Petter Nykvist
berättar om de gifter och kemikalier
vi och våra barn utsätts för i
vardagen. Föredraget bygger
på miljöjournalisten Katarina
Johanssons båda böcker "Den
onda badankan" och "Badskumt",
som bland annat beskriver vilka
plastsorter vi bör undvika och
vad vi bör tänka på när vi ska
handla leksaker, kläder och
hygienprodukter. Tid & plats: Kl.
19.00 - 20.00 Jakobsbergs centrum
Biblioteket Hyllan. Kontakt:
Susanne Dyrhage, 073-931 56 80.
Järfälla
KENYA – en resa i vacker
natur bland fåglar och
däggdjur
Ikväll berättar Birgit och Hasse,
med hjälp av sina bilder, om sin resa
till södra och mellersta Kenya förra
året. Kenya är ett av de artrikaste
länderna i Afrika vad gäller fåglar
och däggdjur, och här arbetar man
på många håll för att kunna bevara
mångfalden för framtiden.
Under kvällens föredrag besöker vi
några av nationalparkerna på savannen där vi bland annat får se hyenor,
leoparder, flodhästar, färgglada starar, trappar och en mängd rovfåglar.
Vi besöker även några skogsreservat, där en del fjärilar fladdrar förbi.
Tid & plats: Kl. 19.00 i Studiefrämjandets lokaler, Römossevägen 25,
Tullinge. Kontakt: Hasse Andersson, [email protected], 070
- 657 35 39.
Botkyrka-Salem
Lördag 22 november
Seminarium: Hållbara städer
i ett hållbart samhälle
Idag bor 50% av världens befolkning i städer, om 40 år är det 70%.
Men hur skall staden fungera med
avseende på mat, energi, transporter
och boende för att den skall kunna
anses försvarbar med tanke på
klimat och andra miljöfaktorer, och
hur samverkar staden med omgivande landsbygd? Dessa brännande
frågor belyser vi med olika sakkunniga under ett halvdagsseminarium.
I samverkan med Omställning
Sigtuna. Kostnad 100 kr per person
inkl. kaffe och smörgås. Tid & plats:
Kl. 13.00-16.00, Sigtunastiftelsen.
Föranmälan senast 14 november till
Tove Björlin, [email protected]
com, 070-496 07 00.
Sigtunabygden
Söndag 23 november
Ruskmys med Natursnokarna i Karsvreta träsk
För modiga barn ca 5-12 år och
deras vuxenkompisar. Vad behöver
man bättre i dystra november än lite
ruskmys? Vi träffas med fika och
lekhumör vid Karsvreta träsk. Först
går och leker vi oss varma, sedan
gör vi upp en brasa, berättar historier och fyller magen med varm
choklad. Sedan smyger vi tillbaka i
mörkret. Ta gärna buss 629 som går
från Åkersberga station kl 14. Kliv
av vid hpl Skepparvägen. Var?
Samling vid fårfållan i hörnet Nantesvägen/Karsvretavägen kl. 14.15.
Ta med: Varm dryck, sittunderlag
och gärna något gott att bjuda de
andra på! Stövlar på fötterna, ficklampa om du vill och gärna en
vedklamp till brasan om du har.
Kontakt: Michaela Lundell, 070-284
40 75, [email protected]
net
Österåker
Tisdag 25 november
Common cause – om
värderingar för hållbarhet
Omställningen till ett hållbart samhälle handlar inte bara om ekologisk
mat och solceller. Kanske ännu
mer avgörande är våra värderingar:
vad vi tycker är viktigt, önskvärt
och normalt. Värderingarna styr
nämligen i hög grad beteenden och
attityder, även om vi ofta är omedvetna om dem. Denna föreläsning/
workshop ger insikter i om hur
värderingar fungerar och om hur
ny forskning i socialpsykologi ger
vägar till brett engagemang i frågor
som klimatkris, fattigdom och orättvisor. Mer bakgrund:
www.valuesandframes.org
Tid & plats: Kl. 18.30-20.30, Ungkulturhuset Gurraberg i Gustavsbergs centrum.
Värmdö
Söndag 30 november
Fågelvandring med Bengt
Bengt Sundberg leder som vanligt
dessa fågelvandringar, vilka ger en
verkligt god bild av Järvafältets
fågelfauna på höst och vinter.
Samlingen sker vid Naturskolan,
Väsby gård kl. 09.00. Efter två
timmars promenad rekommenderar
vi en smörgås med kaffe eller te på
Naturkaféet.
Sollentuna
Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen i Stockholms län. Nr 9-2014 (November)