Nr 5 – 15 (juni) - Naturskyddsföreningen i Stockholms län

Transcription

Nr 5 – 15 (juni) - Naturskyddsföreningen i Stockholms län
Ge oss kraft
att förändra
Pg.90 1909-2
Juni 2015
Månadsbladet
Förändringens vindar
Det är konstigt, men ibland kan man direkt pricka in
händelser som kommer att få rörelser att ändra riktning. Händelser som etsar sig fast i hjärnan och får en
att verkligen tänka till.
Det sker inte speciellt ofta men jag skulle vilja
påstå att det gjorde det under Naturskyddsföreningens
rikskonferens i Åre den 22-24 maj, åtminstone för mig
själv. Parallellt med konferensen ordnades nämligen
en miljöfestival i arrangemang av bl.a. Fältbiologerna.
Även om ungdomarna hade sina egna workshops och
evenemang så var de med på alla större samlingar och
lät oss övriga, på ett mycket positivt sätt, veta att de
var där.
Fältbiologernas ordförande Sara Vikström Olsson
beskrev i ett tal att ungdomarna fanns där för att skaka
om ordentligt, vilket alltid är
behövligt. Men, Fältbiologerna i all ära, de är ju ändå
vår framtid och måste självklart fås med i föreningen
när de passerat 26 år (och
gärna tidigare såklart), det
som gjorde starkast intryck
på mig och många andra var
närvaron av ungdomarna
från Schysst sommar och
vinter och deras ledare med
den nationella projektledaren Dena Gevarez i spetsen.
Det var otroligt häftigt att
höra Rosh från Stockholms
förorter berätta om sin helgmorgon när han bakfull
gick med på att ta sig till skogen bara för att hans
vän ville det, han ville inte göra honom ledsen, trots
att Rosh aldrig direkt varit i skogen eller hade någon
speciell relation till naturen. Och, hur han sen fann sig
där stå och prata svampar med Anders Tranberg från
stockholmskretsen (Anders är, med all rätt, otroligt
omtyckt av ungdomarna). Den deltagare som inte blev
!
KALENDER
11 juni
Styrelsemöte
tagen av den berättelsen finns inte. Det gäller även
Akam från Malmö som berättade att han innan han
blev med i Schysst sommar var direkt emot naturen
men att han nu är för. Både Rosh och Akam beskrev
också den kärlek och lugn de funnit i naturen och
Naturskyddsföreningen.
För mig står det nu mer än tidigare helt klart att
dessa ungdomar, Fältbiologerna och de från Schysst
sommar, är en oerhört stor del av Naturskyddsföreningens framtid och det var sannerligen på tiden att de
var med på en rikskonferens.
Men, samtidigt som denna insikt kom över mig så
upptäckte jag en liten, liten röst från en liten gubbe
djupt nere i mig som gnällde ”nej, nej, stör oss inte, vi
har det så mysigt här, vi vill inte bli omskakade”. Det
var en förfärande upptäckt
och jag berättade om detta
vid reflektionen över konferensen på den stora scenen
under avslutningen. Jag
beskrev då att jag plockade
ut den lille gnällige gubben
och slängde honom i Åresjön. (Något som jag senare
fick skäll för från årekretsens ordförande, tillika
skogsexpert på rikskansliet,
Malin Sahlin. Hon vill inte
ha mer skit i Åresjön).
Det är lätt att heja på
förändringen som innebär
att fler ungdomar olika bakgrund och med nya idéer
tar plats i föreningen men det krävs också att vi som
varit aktiva länge också vågar titta ner i oss själva och
rensa ut de små gnälliga gubbar och gummor som
kanske finns långt inne i oss. Vi måste våga öppna
oss för dessa nya (fast Fältbiologerna såklart är nygamla) krafter i föreningen och med alla de positiva
förändringar det innebär. Gör vi inte det så riskerar
Naturskyddsföreningen och länsförbundet att om inte
dö sotdöden så åtminstone stelna. Länsförbundet har
därför i sin verksamhetsplan nu en punkt som säger
att vi ska jobba med att öka mångfalden i föreningen.
Jag är säker på att ni i kretsarna är med på den självklara utmaningen.
Mårten Wallberg
Ordförande
Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen Stockholms län. Nr 5-2015 (Juni)
Ge oss kraft
att förändra
Pg.90 1909-2
Härlig vandring på Gröna Kilarnas Dag
Större delen av Bogesundslandet har precis
blivit naturreservat, men årets vandring på
Gröna kilarnas dag skedde på en del som
hamnat utanför reservatets gränser.
Vandringen på 6 km gick genom ädellövskogar, hällmarker och kulturlandskap med
bland annat ett bronsålderröse som höjdpunkt i dubbel bemärkelse.
Jan Holmbäck
Vill du få barn att upptäcka naturen? Om JA – då ska
du bli Natursnoksledare!
Kom till Rudans Friluftsområde i Haninge
den 12 september 2015.
Den 12 september genomför Naturskyddsföreningen
en träff för dig som vill bli ledare för Natursnokarna –
Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet.
Du lär dig att leda övningar tillsammans med andra.
Vi leker lekar och testar utrustning. Vi sitter runt elden
och pratar om hur vi bäst startar och driver en
Natursnoksgrupp. Vi delar med oss av det vi kan och
byter erfarenheter med varandra. Teman för dagen är
småkryp, ätliga växter, spårtecken och eld.
Utbildare är Eva Lindberg, rikskansliet, Natursnoksledare och Närnaturguide, 70-344 44 31. Detaljerad information om program, praktiska detaljer samt
om anmälan m m hittar du i Naturskyddsföreningens
Aktivitetskalender för den 12 september.
Kan du tänka dig att berätta om naturen för
ensamkommande flyktingbarn?
Vårljus är ett kommunalt vårdföretag som ägs av
Stockholms kranskommuner. De har bland annat
boende för ensamkommande flyktingbarn och ordnar
sommarskola. Under tiden 15 juni - 1 juli är det sommarskola i Vasa Real-skolan, vid Odenplan. Det är 30
ungdomar i åldrarna 15-18 år. Tolkar finns. Verksamhetsledaren Caroline Gyllström, vill gärna att någon
från föreningen kommer och berättar om naturen, eller
allemansrätt, eller återvinning, eller det som just du
brinner för. Eller ordna en utflykt i naturen. Har du
tid och lust? Kontakta Caroline via mail; [email protected]
hotmail.com
Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen i Stockholms län
En periodisk tidskrift som kommer ut 10 ggr/år och distribueras med e-post till aktiva i Naturskyddsföreningens
kretsar i Stockholms län. Manusstopp: den 20:e i varje månad.
Redaktionen: Karin Schmidt red, Erik Beckman, Maria Bergström, Katrin Hammarlund, Mårten Wallberg.
Länskansli: Norrbackagatan 80, 113 34 Stockholm. Tfn 08-644 52 70
E-post: [email protected] Hemsida: http://stockholms-lan.naturskyddsforeningen.se/
Ansvarig utgivare:
Mårten Wallberg
08 644 52 70
UBNR: 21578
(c) Copyright 2009
Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen Stockholms län. Nr 5-2015 (Juni)
Ge oss kraft
att förändra
Pg.90 1909-2
Storstockholms naturguider tipsar;
SÖNDAG 7 JUNI
Lindholmen
En tur med Margareta Lysell genom ett rikt naturoch kulturlandskap där ädellövskog, sumpskog,
sjö och hagmarker ständigt blandas. Här bodde
Gustav Vasas mormor och kanske var det här i
eklandskapet den lille pojken lärde sig att tycka
särskilt mycket om ek, något som i många sekel
skulle komma att sätta sin prägel på landskapet i
framförallt Mellansverige.
Samling kl 10.30 vid Lindholmens station (tåg
från Stockholm Östra kl 9.50* mot Kårsta).
Ca 5 km, 3½ timmar
TORSDAG 11 JUNI KVÄLL
Södra Djurgården, humlor
Att det finns humlor och andra bin är - liksom att
det finns fjärilar - av helt avgörande betydelse för
att växternas blomning ska ge frön och frukt. Men
surret i såväl blomrabatter och fruktträd som
på ängarna och i skogsgläntorna har minskat,
liksom fladdret kring lavendeln och kattmyntan.
Varför är det så och vad kan man göra åt det?
Följ med Maria Bergström på denna vandring i
humlans tecken, lär dig mer om humlornas
fascinerande årscykel och hur du kan stödja
humledrottningen i hennes natur- och kulturgärning. Samling kl 18.15 vid busshpl Edelstams
väg. Avslut i Rosendals trädgård.
Ca 2-3 km, 2 timmar
SÖNDAG 14 JUNI x 2!
De vilda blommornas dag på Sandemar
Denna dag firas med blomstervandringar runt om
i hela Norden. Sandemar är en fin fågellokal men
här finns också en rik flora med bland annat flera
arter orkidéer. Följ med Magdalena Agestam från
Botaniska sällskapet i Stockholm och Anna Petri,
naturguidesgesäll, på vandring genom Sandemars blommande lundar och strandängar.
Samling 10.15 på naturreservatets parkering
(buss 839* från Handenterminalen kl 9.43 till
busshållplats Svärdsnäsviken). Ta gärna med en
flora. Ca 3 km, 4 timmar Ingen avgift
Se även: http://svenskbotanik.se/dvbd15/
Fantastiska Flaten, då nu och i framtiden
Stockholm stad bjuder in till en dag (kl 11-15)
fylld av aktiviteter i det fina friluftsområdet och
naturreservatet runt sjön Flaten - Stockholms
renaste sjö. Under dagen kommer det vara
möjligt att göra en historisk tillbakablick, stifta
bekantskap med allt vad här erbjuds idag och ge
förslag om hur området kan utvecklas. Programmet för dagen innehåller bl a vandringar med
olika teman, prova på klättring, beachvolleyboll
och andra aktiviteter, bli vän med vatten och ponnyridning. Storstockholms naturguider kommer
att vara där med två kortare blomsterguidning på
temat Vilda blommornas dag och naturbingo för
medföljande barn, start ca 11.30 och 13.00.
Till Flaten går bussarna 811 och 816 från T-bana
Skarpnäck eller Gullmarsplan till Flatenbadet.
Ingen avgift denna dag
Att delta kostar 100 kr, 80 kr för medlem i Naturskyddsföreningen och under 18 år fritt.
Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen Stockholms län. Nr 5-2015 (Juni)
Läs mer på www.utinaturen.nu
TISDAG 2 JUNI
Rudan på lunchen
Strax intill Handens tätort breder skog och bergknallar ut sig som de gjort sen urminnes. Alla
goda effekter som naturen har på vårt välbefinnande gör att man gott kan kalla den "Vitamin N".
Naturguiden och sjukgymnasten Bosse Rosén
leder turen och tipsar om hur naturen i vår närhet
kan göra oss både starkare i kroppen och lugnare
i själen.
Samling kl 12.00 vid raststugan Rudans gård i
Rudans naturreservat invid Handens jvgstn.
Ca 1 timme Ingen avgift
Ge oss kraft
att förändra
Pg.90 1909-2
Juni 2015
Månadsbladet
Gott samarbete bidrog till att rädda
naturvärden på Långsjöhöjden
Stockholms Naturskyddsförening, Älvsjö Miljöråd och engagerade Långsjöbor bildade en stark
opinion för att Exploateringsnämnden i Stockholm
skulle avslå en markanvisning med två parhus i en
ekologist känslig sydvästbrant på Långsjöhöjden.
Den vegetationsklädda branten är en övervintringsplats
för grodor och paddor och är även en passage ner till
Långsjön dit groddjur vandrar. Att det dessutom finns
rödlistade arter, en lundartad miljö med ek och skogslind samt 250 åriga tallar på platsen gör den skyddsvärd.
Ett antal artiklar i lokaltidningen uppmärksammade
frågan, inte minst efter att Stockholms Naturskyddsförening gjort en egen naturinventering på den markanvisade tomten.
Den 21 maj röstade en enig Exploateringsnämnd för
avslag och naturmiljön räddades!
Vill du veta mer? Kontakta Anders Tranberg,
vice ordf. Stockholms Naturskyddsförening,
073 724 63 07.
Anders Tranberg
äddat
RRäddat
grönt !
e
områd
Har du också en naturseger du vill berätta om? Skicka text & bilder till [email protected]
Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen Stockholms län. Nr 5-2015 (Juni)
Naturkalendern i Stockholms län
Juni 2015
Utdrag ur program från Naturskyddsföreningens kretsar i Stockholms län.
Fler aktiviteter finns på respektive krets hemsida
Onsdag 3 juni
Rododendronvandring
i Bergianska
Vi träffas vid informationstavlan vid
Bergianska trädgårdens entré (vid
P-platsen) kl. 19.00. Därifrån vandrar vi upp mot rododendrondalen
och passerar på vägen dit Italienska
terrassen och stannar och njuter av
utsikten över Brunnsviken. Sedan
får vi hoppas att rododendronen
blommar i största prakt, de brukar
vara som vackrast i början av juni
och Bergianska har en stor samling
olika arter. Efter vandringen intar vi
medhavd kvällsfika. Ca 2 tim. Anmälan till Lotta Falge, lotta_falge @
hotmail.com eller 070-887 23 37.
Haninge
Torsdag 4 juni
Naturnatten i Rågsveds
friområde
Förra årets Naturnatt på Ekudden
blev en succé med minnesvärda naturupplevelser. I år är vi på en udde
vid sjön Magelungens nordvästra
hörn. Vi grillar och låter naturens
nattliga skådespel spraka loss.
Guidning runt Ekorrberget med de
majestätiska skogslindarna.
Se och hör när morkullorna ”drar”
över kvällshimlen. Förbered dig på
en fantastisk kväll! Vi bjuder på något att grilla. Ta med en varm tröja
och gärna något varmt att dricka.
Det går bra att ansluta senare om
man inte kan komma kl. 18.30.
Samling: Rågsved T-bana. Info:
Einar Engström 070-390 17 44, [email protected], Anders Tranberg,
[email protected] Se
hemsidan för uppdaterad info!
Stockholm & Söderort
Naturreservatet Söderängsudd
Söderängsudd ligger vid Beatelund
och är känt för sina blommor. Har
vi tur kan vi få se olika orkidéer och
t ex kungsängsliljor. Vi samåker i
egna bilar. Tid: Kl. 18-21. Ta med
kaffekorg och kanske en kamera.
Anmälan senast 2 juni till Olof
Sandström, [email protected]
Saltsjöbaden
Vi firar naturnatten i Ryssbergen,
vår unika urskog mitt på Sicklaön.
Ryssbergen har unika kvaliteter
och kan utgöra en stor tillgång i det
framtida Nacka stad. Men nu har
kommunen planer på att bebygga
delar av Ryssbergen och då framförallt de mest lättillgängliga delarna
av skogen. Urskogsfestivalen är
ett samarrangemang mellan Forum
Finntorp och Naturskyddsföreningen i Nacka. För mer info om tider
och program se hemsidan. Kontakt:
Ronny Fors, [email protected]
Nacka
Vi gör en utflykt till visningsträdgården vid Länsmansgården, där Åke
Strid möter och guidar. Länsmansgården ägs och drivs av Österåkers
Konstförening och trädgården
drivs av Åkersberga Trädgårdssällskap. Fastigheten är på c:a 6000 m2.
I trädgården, som drivs enligt ekologiska principer, finns köksträdgård,
frukt- och bärträdgård, örtagård,
gammaldags rosor, rabatter för perenner, sommarblommor, rododendron, pioner och rosor, Linnérabatt,
växthus för uppdragning av plantor
och för odling samt en stor kompost. Samling vid Statoil i Vaxholm
kl. 17.30. Ta med matsäck. Info:
Birger Pettersen, 08-541 325 87.
Vaxholm
After Work Kyrkhamn
Anders Tranberg guidar i Kyrkhamn
– Lövstas många natur- och kulturområden. Vi hoppas på en fin kväll
i detta (förhoppningsvis) nu invigda
naturreservat. Samling: Kl 18.00,
Busshållplats Barnhemsvägen. Buss
541 från Vällingby C direkt utanför T-baneutgången. Info: Anders
Tranberg, 073-724 63 07. Avgift:
Medlem 40 kr, övriga 60 kr.
Stockholm
Fågelkväll vid Säbysjön
Naturnatt och urskogsfestival
i Ryssbergen
Länsmansgården i
Åkersberga
Tisdag 9 juni
Fredag 5 juni
Vi gör en vandring runt södra
delen av Säbysjön. Efter en fikarast
besöker vi det fina fågeltornet. Välj
lämpliga kläder och skor/stövlar
och ta med egen matsäck. Samling
kl 10. Ca 2,5 tim. Kontakt: Kennet
Andersson, 070-728 50 57.
Järfälla
Måndag 8 juni
Söndag 7 juni
Fåglar, blommor och
småkryp
Följ med på en vandring från Kottlasjön runt Stockbysjön och åter. Vi
tittar på allt som växer, kvittrar och
surrar. Har vi tur får vi kanske se
den ovanliga växten kattfot. Är vädret vackert får vi säkert också se den
vackra och solälskande strimlusen,
och fåglar lär vi höra oavsett väder.
För dem som vill avslutar vi med
gemensam fika. Tag med matsäck
och gärna kikare om du har. Vi går
i lugn takt, men delvis går vandringen på stigar som inte lämpar sig
för barnvagn. Samling kl 9.00 vid
busshållplatsen Kottlasjön (badviken). Ca 2 tim. Kontakt: Folke och
Virginia, 070 490 77 07.
Lidingö
Onsdag 10 juni
Fladdermöss
Vi får chans att stifta bekantskap
med fladdermössen under kunnig
ledning i form av Hans Georg Wallentinus. Han har också med utrustning så att man kan höra fladdermössens ljud. Ta med varma kläder
Plats: Åkersbro. Samling kl 22.00
utanför Åkersbergabyggochträ
(Woody). Kontakt: Christina Lundin, 070-55 670 41, [email protected]
telia.com
Österåker
Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen i Stockholms län. Nr 5-2015 (Juni)
De vilda blommornas dag
på Adelsö
Torsdag 11 juni
Fågelsång i
försommarkvällen
Följ med ut i skymningen för att leta
upp nattsångare i vårt närområde
- näktergal, kärr- och gräshoppssångare och kanske, om vi har tur,
kornknarr mm. Ta med kvällsfika så
intar vi det på en trevlig plats avnjutande förhoppningsvis någon kvälls/
natt-raritet. Samling: G:a Hammarby apotek kl 20.30. Ansvariga:
Ingvar Häll och Håkan Talling.
Väsby
Helgen 13-14 juni
Guidning runt Fjärilsstigen
Vi följer med fjärilsexperten Göran
Palmqvist och kommunantikvarie
Maria Landin båda dagarna med
start 11.15. De berättar om den rika
fjärilsfaunan och hur fjärilslarver
och fullbildade fjärilar är beroende
av olika växter, samt om Stora
Vikas forntida och nutida historia
med spännande arkeologiska fynd
och hur Stora Vika blev bruksort
under cementindustriepoken. Sluttiden är beroende på väder och vind
och vilka fjärilar som visar sig, men
guidningen brukar avslutas mellan
14.00 och 15.00. Det blir fikapaus
ungefär på halva vägen, så ta med
matsäck.
Samling sker 11.15 båda dagarna
vid Fjärilsstigens start vid flaggstängerna vid vägen till gamla cementfabriken. Om du åker kollektivt
kan du ta buss 848 med avgångstid
10.48 från Nynäshamns station, gå
av vid hållplatsen Stora Vika.
Upplysningar: Thore Söderqvist,
076-247 57 96, eller kretsens hemsida.
Nynäshamn
Söndag 14 juni
De vilda blommornas dag
Vandring bland vilda
blommor vid Svalnäs i
Djursholm
I den vackra försommaren vandrar
vi längs stranden vid Svalnäs under
ledning av vår kunnige botanist,
Martin Cravener. Samling kl 9.00
vid Ranängens båtuppläggningsplats, Väringavägen. Ca 4 tim. Medtag matsäck. Välkommen! Kontak:
Eivor Niklasson, 08-755 42 46
Danderyd
Natur- och kulturvandring
i Tegelhagen
Följ med på en vandring i Tegelhagens naturreservat. Vi tittar på naturen, på landskapets utveckling och
på kulturspår som uppkommit under
århundradens lopp. Guider är Sara
Lundkvist och Herbert Henkel. Ca 2
tim. Samling kl 10.00 vid Silverskogen förskola, Tegelhagsvägen 22.
Sollentuna
Natursnokarna:
Under sakkunnig ledning av vår
egen linnéan och förnämlige botaniker, Sture Nordmark, bekantar vi
oss med rara örter och blomster på
Adelsö. Denna avlägsna del av vår
kommun hyser bl a ett flertal historiska och naturvetenskapliga attraktioner världsarvet Hovgården, nära
Adelsö kyrka. I dessa vackra, betade
marker med utsikt mot Björkö trivs
både vårväxter och kräsna besökare.
Sture svarar för artbestämningen
men flora, lupp och inte minst en
smaklig matsäck får var och en
ansvara för. Välkomna!
Samling kl. 09.30 vid Sjöängens
färjeläge. Miljösamåkning från
kommunhuset Tappström kl. 08.45.
Kontakt: Sture Nordmark, 08-560
42815
Mälaröarna
Tur till blomsterängen
Inför midsommar beger vi oss ut i
det öppna kulturlandskapet kring
Alby och Uddby gård. Samling:
Uddby Gård, kl 11.00 (ca 2 tim)
Vi försöker hitta sju sorters blommor, pysslar lite och äter medhavd
matsäck i hagen. (Natursnokarna
vänder sig i första hand till barn och
deras familjer.) Kontakt: Anna-Mia
Bergkvist 070-19 17 187 eller Helena Hartzell 08-93 86 42.
Tyresö
Lilla Ullfjärden
Syftet med dagen är att bekanta
oss med den mångfald av vilda
växter som finns i vår närhet. Ta
med matsäck och gärna flora och
lupp. Området är kuperat och delvis
brant och därför inte så barnvänligt.
Grova skor/kängor rekommenderas.
OBS! Anmälan till någon av kontaktpersonerna Linda Irebrand 070331 66 16 eller Michael Åkerberg
073-067 31 28 så vi kan planera
gemensam transport.
Samling kl. 10 på parkeringen vid
Bro C (delen närmast Enköpingsvägen) för samåkning.
Upplands Bro
Botanisk exkursion i
Vadadalen
Vi gör en exkursion i Vadadalen och
studerar den rika floran i betesmarkerna vid Vada sjökullar och Stora
Benhamra. Tid & plats: 09:00 12:00, Parkeringen vid Vada Kyrka.
Obligatorisk föranmälan senast
onsdag 10/6 till exkursionsledare
Bo Eknert. ([email protected]
alt. 0737-66 93 08)
Vallentuna
Natursnokarna:
Skattjakt i naturen
Vi gör en skattjakt och letar efter
saker i naturen som vi samlar i vår
”skattsamlare”. Vi leker, badar för
den som vill och äter medhavd matsäck. Inställt vid regn, meddelas via
kretsens facebooksida. För alla barn
med sin vuxen, ingen föranmälan.
Hoppas vi ses alla natursnokare!
Tid: Kl. 10-12. Plats: Torpesand,
Björnö - Ingarö. Kontakt: Jannike
Norlin, 070-582 15 52.
Värmdö
Onsdag 24 juni
Vilda grannar i Rävsta
Kom till Embarsboda för en kväll
om våra vilda grannar. I Rävsta
finns gott om djur; räv, grävling,
ekorre, hare, rådjur, fladdermöss,
fåglar m. m. De mindre vännerna
som fjärilar, humlor och bin vill
vi gynna lite extra och i september anlade vi en blomsteräng vid
Embarsboda. Vi hoppas att några av
ängsblommorna har tittat upp! Ola
Jennersten, biolog med bakgrund
som pollinationsforskare, berättar om hur vi kan hjälpa våra vilda
grannar och visar holkar och bon.
Serveringen öppen. Samling: Stora
Embarsboda, Rävsta kl. 18 (ca 2
tim). Kontakt: Tove Björlin [email protected]
Sigtunabygden
Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen i Stockholms län. Nr 5-2015 (Juni)