Nr 8-15 (oktober) - Naturskyddsföreningen i Stockholms län

Transcription

Nr 8-15 (oktober) - Naturskyddsföreningen i Stockholms län
Ge oss kraft
att förändra
Pg.90 1909-2
Oktober 2015
Månadsbladet
Rör inte strandskyddet!
Jag vet inte hur många ledare, yttranden och andra
texter som jag och övriga i Naturskyddsföreningen
har skrivit om strandskyddet. Strandskyddet är under
konstant attack och förra veckan kom nya attacker från
två håll.
Den ena kom från centerstämman som fredagen den
25 september röstade för en uppluckring av strandskyddet. Det är faktiskt mycket anmärkningsvärt för
att komma från det parti som anser sig vara det gröna
alternativet i Alliansen. Samma parti som i regeringsställning genomförde den senaste förändringen i den
del av miljöbalken som rör strandskyddet. En förändring som man påstod skulle stärka skyddet, något som
vi i Naturskyddsföreningen inte håller med om.
Den andra attacken kom från Stockholms läns
landstings Tillväxt- och regionplanenämnd i form av
ett yttrande över en statlig utredning, SOU 2015:59,
om en ny regional planering och bostadsförsörjning(en
utredning där de gröna frågorna för övrigt lyser med
sin frånvaro) där man förespråkar en uppluckring av
!
KALENDER
10 oktober
14 november
12 december
Kretskonferens
Länsträff
Kreativ dag
strandskyddet i Stockholms län. I yttrandet skriver
man bl.a.
”Ändamålet att skydda natur, friluftsliv och vattenmiljö är viktigt och behjärtansvärt, men dagens
strandskydd är i många fall kontraproduktivt, sätter
äganderätten på undantag och försvårar möjligheterna att balansera och optimera behovet av utveckling och bevarande i såväl stad som landsbygd i vårt
län. Därför behöver strandskyddets utformning och
ansvaret för dess tillämpning och tolkning en omfattande reformering.”
Det låter onekligen mycket oroande och man fortsätter sen med att säga att det krävs en mer flexibel
inställning till strandskyddet samt att vissa områden
i Stockholms län och runt Mälaren ska anses vara
LIS-områden. LIS står för Landsbygdsutveckling i
strandnära lägen och betyder att kommunerna har rätt
att i sina översiktsplaner ta bort strandskyddet. Landstinget vill alltså att delar av den region som man själv
beräknar ska öka med ca 35 000 personer om året ska
räknas som landsbygd. Det får helt enkelt inte ske.
Båda dessa attacker visar att de strandskyddsmanifestationer som ska hållas den 15 november eller
datumen runt omkring är viktigare än någonsin. Det är
även läge att ringa eller maila företrädare för regeringspartierna och påtala det orimliga i landstingets
förslag.
Mårten Wallberg
Ordförande
Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen Stockholms län. Nr 8-2015 (Oktober)
Ge oss kraft
att förändra
Pg.90 1909-2
Inbjudan till länsträff lördag 14 november
Foto: Anna Holmgren
Konstaterade talare:
- Mattias Gustafsson, landskapsarkitekt från URBIO
- Ulrika Flodin Furås från föreningen Stadsodling
Stockholm
- Måns Herngren, regissör och initiativtagare till popup-parken på Söder
Tillfrågade talare:
- Dante Hellström, gerillaodlare
Välkommen till en dag i november då vi påminns om
att det faktiskt kommer en sommar igen. Vi pratar om
hur vi själva kan bidra till att öka den biologiska mångfalden genom att skapa förutsättningar för växter och
djur i våra trädgårdar eller i grönområdena runt knuten.
Vi får också en inblick i hur man genom planering och
lokala initiativ kan förbättra för människa, natur och
miljö.
Tid: lördag 14 november, kl. 09.45-15
Plats: Naturskyddsföreningens rikskansli, Åsögatan
115, Stockholm
Kostnad: 100 kr oavsett hur stor del av programmet
du är med på. Avgiften inkl lunch.
Lunchen: Blir vegetarisk. Ange om du har andra
önskemål gällande maten.
Anmälan: [email protected] eller 070-234 01 17
Alla medlemmar är välkomna!
Sökes: deltagare från Stockholms län till världens
största performance för klimatet den 16 november!
1000 personer, 4500 km, 21 dagar
I november startar Run for your life, ett direktsänt stafettlopp för en hållbar miljö som tar sin början i Arktis
och avslutas på klimatmötet i Paris. Stafetten passerar
länet måndag 16 november Norrtälje (tidig morgon),
Stockholm (eftermiddag), Hallunda (eftermiddag) och
Södertälje (sen kväll).
Gör ett evenemang lokalt för denna historiska insats!
Stafettpinnen kommer att passera 1000 personer på
vägen från Kiruna till Paris. 1000 personer som alla
berättar om sin ingång i klimatfrågan. Varför är klimatfrågan akut och varför måste vi springa för våra liv?
Om du vill springa med själva stafettpinnen måste du
anmäla dig senast 2 oktober på http://runforyourlife.
nu/sv/delta/. Men du kan även springa med utan att
hålla själva stafettpinnen. Ju fler som springer desto
bättre.
Det kommer att anordnas lokala aktiviteter på fler
ställen i landet där stafetten passerar. Ett bra tillfälle
att visa upp er krets. En verktygslåda finns för stafetten på http://runforyourlife.nu/sv/verktygslada/.
Hör gärna av er om ni planerar något och om ni
behöver hjälp från oss på regionala kansliet.
Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen i Stockholms län
En periodisk tidskrift som kommer ut 10 ggr/år och distribueras med e-post till aktiva i Naturskyddsföreningens
kretsar i Stockholms län. Manusstopp: den 20:e i varje månad.
Redaktionen: Karin Schmidt red, Erik Beckman, Maria Bergström, Katrin Hammarlund, Mårten Wallberg.
Länskansli: Norrbackagatan 80, 113 34 Stockholm. Tfn 08-644 52 70
E-post: [email protected] Hemsida: http://stockholms-lan.naturskyddsforeningen.se/
Ansvarig utgivare:
Mårten Wallberg
08 644 52 70
UBNR: 21578
(c) Copyright 2009
Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen Stockholms län. Nr 8-2015 (Oktober)
Ge oss kraft
att förändra
Pg.90 1909-2
Storstockholms naturguider tipsar;
vid T-bana Universitetet. Avslut Tekniska Högskolan.
Ca 6 km, 3 timmar
SÖNDAG 4 OKTOBER
Höstskogens hemligheter – upptäck Hällsboskogen
Hösten är här och det märks i naturen. Djur och växter
förbereder sig för vintern. En del ska vila, en del byter
färg, vissa lägger upp ett skafferi och några ger sig av
till varmare länder. Följ med Maria Brandt på en vandring i Hällsboskogens naturreservat och se närmare på
vad som händer i naturen på hösten. Samling kl 14.15
vid busshållplats ”Hällsboskolan” i Sigtuna (buss 575
från Märsta station kl. 13.47). Ta gärna med kikare om
du har. Ca 3 km, 3 timmar. Ingen avgift
SÖNDAG 11 OKTOBER
Norra Djurgården och alla våra gamla naturvetare
Linné, Berzelius, Scheele, Swedenborg, Celsius, Ångström, Arrhenius… Sverige har en gedigen naturnyfiken historia. Är det vår naturkärlek och vår lätttillgängliga natur som gett oss detta? Följ med Maria Bergström
på en tur genom den del av Nationalstadsparken där
naturvetenskapen fått särskilt utrymme. Samling 11.00
SÖNDAG 25 OKTOBER
Mitt i Stockholm - Igelbäckens naturreservat
Nu är hösten i full gång och i naturen är det febril aktivitet för att förbereda inför vintern. Hur gör träd, fiskar,
fjärilar och fåglar för att klara vintern? Även om naturen saktar in, avstannar inte byggtakten i Stockholm,
vilket märks kring Järvakilen. Följ med Sara Borgström
på denna höstvandring där vi också funderar på vad
stadsnära naturreservat har för betydelse och hur vi
kan få dem att bli en del av det framtida Stockholm.
Samling 10.00 vid T-bana Hallonbergen. Ca 5 km, 4
timmar
MÅNDAG 26 OKTOBER
Pröva Naturbingo med ungarna
Ta barnen/barnbarnen med på en guidad tur runt sjön
Trekanten. Området har en intressant historia och en
fin närnatur. Lyssna på Eva Lindberg medan ungarna
leker naturbingo och springer efter kottar och löv. Ett
stort skolbygge planeras nu och skogen ska avverkas
så vi ställer frågan: Behöver barn skog i sin närmiljö
eller räcker det med tillfälligt besök i någon park eller
i något naturreservat utanför stan? Samling kl 14.00
tvärbanehållplats Trekanten. Ca 2 timmar
Att delta kostar 100 kr, 80 kr för medlem i Naturskyddsföreningen och under 18 år fritt.
Vill du förändra verkligheten?
Under hösten bjuder Naturskyddsföreningens Rikskansli, Regionala
kanslierna och Studiefrämjandet in till seminarier där vi ska lyfta upp
deltagarens viktigaste lokala miljöfråga och sen också ta fram en
konkret plan för hur vi ska åstadkomma en förändring på hemmaplan
i just den frågan.
Så om du vill göra skillnad i det du brinner för, eller komma med för
att hitta det område du vill jobba med, så är du mycket välkommen
att anmäla dig. Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet kommer att visa vilket stöd vi kan ge dig i det du vill göra!
Mer information kommer när alla programmen blivit klara, men gör en
kråka i kalendern med en gång.
Tid: lördag 12 december, 09.00-15.30 . Plats: Vi återkommer om
var vi ska hålla till. Anmälan: [email protected] eller 070-234 01 17. Mat: Vi bjuder på vegetarisk lunch,
uppge om du har några andra önskemål gällande mat.
Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen Stockholms län. Nr 8-2015 (Oktober)
Läs mer på www.utinaturen.nu
SÖNDAGEN 18 OKTOBER
Långvandring från Nyfors till Tyresta by
Michaela Lundell tar dig med på långvandring i Tyrestas storskog. Skogen var förr allmänningsmark,
vilket återspeglas i dagens allemansrätt. Ta med
matsäck för två raster och ha bra skor. Samling kl 9.30
busshållplats Nyfors. Avslut Tyresta by. Ca 12 km, 6
timmar
Ge oss kraft
att förändra
Pg.90 1909-2
Oktober 2015
Månadsbladet
Efter karnevalståget samlades cyklister med cyklar i alla dess former på Excercisplan utanför Moderna museet.
Foto: Magnus Johansson
1000 glada cyklister på karneval
Ett lyckat Stockholms Cykelkarneval rullade genom
Stockholms city den 19 september. Trafikborgarrådet
Daniel Helldén startade paraden med nästan 1000 glada
invånare med cyklar i alla dess former.
I år gjorde polisen och ett 20-tal volontärer en fantastisk insats och parerade stressade bilister så deltagarna i lugn och ro kunde cykla i bredd och dessutom
prata med varandra. Speciellt imponerande var de små
cyklisterna som kämpade i uppförsbacken och med ett
glatt leende nådde målet. Neurologiskt sjuka John var
med även i år och trampade på sin liggcykel fast han
knappt kan gå eller rulla sin egen rullstol, men cykla
kan han!
Cécile Everett
Cykelgruppen
Melvin och gänget spelar jazz på lastcykel som kan
dra 300 kg. Foto: Magnus Johansson
Halva priset
på teaterbiljetter!
Teater Giljotin
hela oktober.
Tjechov skrev Onkel Vanja och texterna till Astrov för
över 110 år sedan. De skulle mycket väl kunna vara
skrivna idag. Vi djupdyker i karaktären och utforskar
Tjechovs texter med en intensiv och visuell skildring.
Under ett febrigt och angeläget porträtt av Astrov får
vi följa hans tankar om miljö, ansvar, plikt och moral,
längtan efter kärlek och svårigheten i att följa sin dröm.
Medlem i Naturskyddsföreningen får 50 % rabatt.
(Ordinarie pris: 200 sek. Studerande, arbetssökande
och pensionär: 150 sek.)
1. Gå in på:
https://kulturbiljetter.se/evenemang/astrov-tjechov-1973
2. Välj föreställningsdag, välj antal biljetter & klicka
på reservera mina biljetter.
3. Fyll i rabattkoden: utvaldgrupprabatt
4. Ange dina uppgifter & klicka på genomför köp!
Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen Stockholms län. Nr 8-2015 (Oktober)
Ge oss kraft
att förändra
Pg.90 1909-2
Oktober 2015
Månadsbladet
Stora prisskillnader på trycksaker
I början på sommaren gick vi ut med en förfrågan till
kretsarna i Stockholms län och Mälardalen för att höra
om det fanns intresse för att göra en gemensam förfrågan från Naturskyddsföreningen vad gäller tryck av
programblad m m. eftersom vi vet att tryck (och portokostnaden) är en av de största utgifterna för en krets.
Det fanns det, och nu har resultatet ställts samman.
Tryckerierna som tillfrågats är sådana som vi har
goda erfarenheter av. De är alla pålitliga och levererar
god kvalitet. De är naturligtvis också miljömedvetna.
Förfrågan handlade om allt ifrån några hundra dubbelsidiga A4-blad till 20 sidors programhäften i lite
större upplagor. Prisskillnaderna visar att det lönar sig
att titta över sina tryckleverantörer emellanåt.
Exempel 1: Ett A4-blad, tryckt i färg på båda sidor,
1.000 ex, kostar mellan 831:- och 4.240:- inkl moms.
Exempel 2: 8 sidor A5, i färg, 500 ex, kostar mellan 1.980:- och 5.500:- beroende vilket tryckeri man
väljer.
Kontakta undertecknad om du vill ha sammanställningen av "prislistan" och kontaktuppgifterna samt
information om tryckerierna!
Karin Schmidt
[email protected]
08-644 52 70
Miljöseger i Majroskogen
- bygglov avstyrdes
För ca två år sedan föreslogs ett bygglov inne i Majroskogen, Stockholms stad, innehållande en 30m hög
mast med tillhörande teknikbodar. Flerhundraågrig tallskog, rödlistade arter och ett obrutet naturskogsområde
skulle därmed påverkas negativt. Även Majroskogens
höga rekreationsvärden och upplevelsevärden skulle
missgynnas.
Nu har så Stadsbyggnadsnämnden, efter många turer
mellan kommun och länsstyrelsen, beslutat att avslå
bygglovet. Söderortskretsen, Stockholmskretsen och
engagerade Tallkrogenbor har informerat politiker om
värdena på platsen genom yttranden, underlag och
skrivelser.
Innan sommaren i år var Skogsstyrelsen ute i Majroskogen och utförde en nyckelbiotopsinventering (betald
av boende i Tallkrogen), vilket resulterade i att största
delen av Majroskogen blev nyckelbiotop eller naturvärdesobjekt.
Nyckelbiotopsinventeringen blev ett starkt argument
för att visa på att placeringen av bygglovet borde ske
på en plats utanför skogen och inte inom Majroskogen.
Förslag på alternativ placering av den 30 meter höga
masten framfördes också till politikerna.
Staffan Willén, ordförande Söderortskretsen
Anders Tranberg, vice ordförande Stockholmskretsen
t
Rädda
grönt !
e
områd
Har du också en naturseger du vill berätta om? Skicka text & bilder till [email protected]
Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen Stockholms län. Nr 8-2015 (Oktober)
Naturkalendern i Stockholms län
Oktober 2015
Utdrag ur program från Naturskyddsföreningens kretsar i Stockholms län.
Fler aktiviteter finns på respektive krets hemsida
Lördag 3 oktober
Reflexnatten på Hågelby
Välkommen till reflexionernas och
framtidens natt. Med mänsklig mångfald, mängder av barn, massor av
medtagna ficklampor, under himmelskt
vackra och roliga, färgglada fågelreflexer. Vi reflekterar över framtidens
möjligheter för en bättre och ljusare
värld. Musik – Dansuppvisningar –
Uppträdanden. Massor av mer information finns på http://gaerdsmygen.se/
Plats: Hågelbyparken, följ reflexerna.
I händelse av regn är vi under det vita
tältet. Tid: kl. 19.00–22.00.
Kontakt: Jan Poppe Govella, tel. 070
788 42 83 eller [email protected]
Botkyrka-Salem
Söndag 4 oktober
Tur till värdefull skog
Skogsområden som saknar skydd
behöver din hjälp. Tillsammans
hjälps vi åt att finna hotade och
skyddsvärda arter i ett värdefullt
område. Krävande terräng kan förekomma under skogsturen. Arrangeras av skogsgruppen. Samling
på parkeringen vid Friskis&Svettis
Norrtälje, Sportcentrum, kl. 09.00
för samåkning. (Eller vid elljusspåret i Rimbo kl. 9.30.) Heldagsaktivitet. Ta med matsäck, stövlar och
kläder efter väder. Kontakt: Maria
Högqvist, 070-482 55 04.
Roslagen
Torsdag 8 oktober
Temakväll om de fyra stora
Temakväll i Kulturum Sländan i
Nykvarns centrum om de fyra stora
– ”Hur ska vi leva sida vid sida med
varg, lo, djärv och björn.”
Talare: rovdjurshandläggare från
Länstyrelsen. Start kl 18.00. Föreningen bjuder på fika. Öppet styrelsemöte efter avslutad diskussion om
rovdjuren. Medlemmar är hjärtligt
välkomna att delta i styrelsemötet.
Södertälje-Nykvarn
Höstfotografering
Du som vill lära dig mer om fotografering önskar vi särskilt välkommen till
denna träff. Fotogruppens medlemmar
kommer att svara på era frågor om fotografering både kameratekniska frågor
och bildmässiga samt tipsa om bästa
kameravinklar. Samling för samåkning,
vid kommunhuset i Handen samt samling utanför systemet i Västerhaninge
centrum kl. 08.00. (ca 4 tim)
Ta med fika och din kamera. Kontakt:
Sivert Carlsson, [email protected] eller
0730 650 850.
Haninge
Spaning efter höstens
flyttfåglar
Vilka fåglar flyttar söderut? Tillsammans med Hasse Nordin tar vi oss upp
på Hagbytippens topp för att lära oss allt
om flyttfåglar. Ta med fika och kikare
om du har. Vi börjar kl 9.00. För anmälan och information om plats ring Hasse
Nordin, 08-756 31 32, senast torsdag
den 1 oktober!
Täby
Guidad vandring i Bro
Följ med och upptäck vår grannkommuns fina natur. Upplands-Bro Skog
och naturvård. Vi vandrar i vackra
höstfärger i Upplands-Bro längs
Upplands-Broleden till Lejondals
naturreservat och Lejondalssjön, över
golfbanan till Brunna industriområde
där vi åker tillbaka igen med buss till
Kungsängens station. Sträcka 9 km,
beräknad tid 4 timmar. Medtag SLbiljett, lunchmatsäck samt bra skor
och kläder.
Samling kl. 10.15 i Kungsängen
vid hållplatsen för buss 555. (Ca 4,5
tim.) Kontakt: Maria Elfström, 070537 27 67.
Järfälla
Söndag 11 oktober
Natursnokarna:
Tur till Telegrafberget
Vi klättrar upp på Telegrafberget, tittar på utsikten och fikar. Medtag fika.
Samling på parkeringen vid Trinntorpsbadet, kl 13.00. Ca 2 tim.
Busshållplats Trinntorp buss 805.
Kontakter: Anna-Mia Bergkvist, 07019 17 187 och Helena Harzell, 08-93
86 42
Tyresö
Naturinventering
- hur gör man?
Lördag 10 oktober
Natur- och kulturvandring
Vandring i och omkring Djursholms
slott. Ett samarrangemang med
Samfundet Djursholms Forntid och
Framtid. Vi vandrar i området runt
Djursholms slott och tittar på slottet,
byggnaderna runt om samt slottsparken med dess gamla äppelträdgård.
Våra guider är Inger Ström- Billing
från Samfundet Djursholms Forntid
och Framtid och Sten Hellqvist från
Naturskyddsföreningen.
Samling på slottsgården kl 10.00.
Ca 2 tim. Kontakt: Sten Hellqvist,
08-753 22 68.
Danderyd
Anders Tranberg och Ronny Fors
inventerade ett detaljplanerat område
i Fagersjöskogen vid Fagersjövägen i mars 2015 och fann både arter
och strukturer som indikerar höga
naturvärden. Under denna exkursion
går vi igenom vad som hittades under
inventeringen, för att sedan fortsätta
in i Fagersjöskogen. Ta med matsäck.
Ca 3,5 tim.
Samling: Hökarängens T-bana,
södra uppgången, kl. 10.00. Kontakt:
Anders Tranberg, 073-724 63 07,
[email protected] Avgift: Medlem 40 kr,
övriga 60 kr.
Stockholm
Mossor och lavar
Vi tittar på de vanligaste mossorna
och lavarna. Vi börjar med blötan
och vitmossorna vid Svarttjärn och
går upp på de torra hällmarkerna och
lavarna på Vindsjöberget. Ta med
matsäck och stövlar. Har du lupp eller
Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen i Stockholms län. Nr 8-2015 (Oktober)
förstoringsglas är det också bra att
ha med.
Tid & Plats: Kl.10.00, Domarudden. Samling vid parkeringen på
vänster sida precis innan man kommer ner till sjön. Kontakt: Michaela
Lundell, 070-284 40 75, michaela.
[email protected]
Österåker
Tisdag 13 oktober
Solenergi i praktiken
Energigruppen bjuder in till en
informationskväll med Örjan Lönngren, energirådgivare vid Stockholm
stads miljöförvaltning.
Informationen vänder sig till privatpersoner och bostadsrättsföreningar
och handlar om hur man idag med
känd teknik och statliga investeringsstöd kan utnyttja solen och
därmed få en ”grönare värld”.
Preliminärt program: Regler för
solcellsinstallationer * Standardprodukter och exempel * Hur går
man tillväga? * Ekonomi, några
exempel.
Vi bjuder på fika. Samling: Naturskyddsföreningens rikskansli,
Åsögatan 115, 2 tr, kl.18.00. Ca 2,5
tim. Info och anmälan: Senast 5/10
till Birger Eneroth, [email protected]
yahoo.com. Avgift: Medlem 50 kr,
övriga 70 kr.
Stockholm
Onsdag 14 oktober
Den cyklande fotografen
Vi vet att vi måste minska vårt
fossildrivna bilåkande. Det bästa
alternativet, särskilt i stadsmiljö, är
oftast cykeln. Men går det att cykla i
jobbet, med skrymmande eller tunga
verktyg? Martin Stenmark är fotograf och han cyklar alltid i sitt jobb.
Han älskar att cykla! Hör honom
berätta om alla fördelarna med att ta
sin kamerautrustning på cykeln, året
runt. Och känn själv på hans cykel.
Samling i Aprikosa rummet,
Folkets Hus i Huddinge centrum,
kl 18.30. Hitta hit: Sjödalstorget 1
(ingång även från Paradistorget)
Kontakt: Kerstin Lönngren, 070572 12 72.
Huddinge
Torsdag 15 oktober
Ingemar Lind visar sin film
65 74 senast den 14 oktober. Kontakt:
Ulrika Alm Bergvall, 070-756 4845.
Mälaröarna
Mina drömmars skog
Ingemar Lind berättar och visar
filmen om sina hemmamarker, den
nordiska vildmarken.
”I denna skog känner jag varje träd,
varje stubbe och jag vill efter alla
besök tro att djur och fåglar börjat
betrakta även mig som en naturlig
del. Jag är privilegierad som får
skida fram längs de osynliga men
ändå så välkända stigarna och inte
minst uppleva skogens alla ljud.
Ty just ljudupplevelsen är, denna
gång, starkare än någonsin.”
Samling: Start Kl 19.00.(ca 1 tim)
Naturskyddsföreningens rikskansli,
Åsögatan 115, 2 tr. Info: Emelie
Lerge, [email protected] gmail.com.
Avgift: Medlem 80 kr, övriga 100 kr.
Söderort
Helgen 17-18 oktober
Lär dig bygga hållbart!
Felicia Oreholm är miljöstrateg som
bland annat utbildar byggingenjörer i miljö och byggande. Hon har
byggt prototypvillan Sunda Huset i
Nacka. Kursdeltagare guidas genom
punkter inom projektering och
planering av ett sunt boende med
låg miljöpåverkan. Aktiv teori, följt
av en praktisk materialgenomgång.
Helgen avslutas med ett lättare
grupparbete.
Plats: Ekedalsskolans matsal.
Lunch och fika ingår. För mer information kontakta: Outi Kilkki, outi.
[email protected]
Värmdö
Söndag 18 oktober
Bland vilda hjortar i
Sörmland
Denna oktobersöndag kommer vi
att få bekanta oss med dovhjortarna
och kronhjortarna vid Tovetorps
zoologiska forskningsstation.
Viltstationen ligger i fager sörmlandsbygd, där vi ledsagas av vår
egen briljanta viltforskare Ulrika
Alm Bergvall. Hjortarna har sin
brunsttid sent på året och är säkert
mer aktiva nu än annars. Stationen
har dessutom andra animala begivenheter som kan väcka intresse,
spänning och begeistring hos kräsna
naturskådare. Ta med matsäck.
Samling kl. 09.00 vid kommunhuset Tappström. OBS! Förhandsanmälan av transportskäl obligatorisk
till Bosse Nylén på tel: 070-220
Trolsk naturskog i Trollsjöns
naturreservat
Trollsjöns naturreservat är inte stort,
men rymmer såväl hällmarkstallskog
med månghundraåriga tallar som orörd
granskog och även intressant lövskog.
Dessutom bjuder området på klippor
och raviner som ger det lilla naturreservatet en riktig vildmarkskänsla. Vi tittar
på mossor, lavar och svampar. Vandringen går bitvis i brant terräng.
Samling på busshållplats Sjöstugan på
Sockenvägen kl 10.00. (Buss 414 från
Orminge Centrum eller Slussen). Medtag lupp, kikare och matsäck. Ca 4 tim.
Kontakt: Ronny Fors 073-802 45 43.
Nacka
Onsdag 21 oktober
Film och samtal:
Skog och människor
Möt människorna som brinner för
skogen! Skog och människor är en
dokumentär av Josefine Gustafsson och
Christian Svensson. Möt electronicamusikern Sophie Rimheden som samlar
skogsljud och gör musik till filmer,
skogsaktivisten Sebastian Kirppu som
försöker rädda de sista gammelskogarna
i Sverige, författaren Göran Greider
som brinner för skogen och forskaren
Ebba Lisberg Jensen som en gång skrev
en avhandling om människans relation
till skogen. I en tid av ökande urbanisering och miljöhot finns återigen ett
nytt intresse för naturen och skogen.
Samtalsinledare är Josefine Gustafsson,
regissör och producent till dokumentären.
Tid & Plats: Kl. 19.00 Sigtunastiftelsens bibliotek, Manfred Björkquists allé
4, Sigtuna (ca 2 tim). Fri entré, ingen
föranmälan. Info: Tove Björlin, 070-496
07 00.
Sigtunabygden
Månadsbladet — Nyhetsbrev för Naturskyddsföreningen i Stockholms län. Nr 8-2015 (Oktober)