Organisation - Lunds kommun

Transcription

Organisation - Lunds kommun
Serviceförvaltningen
Organisation
Markentreprenad
LEDNING
STÖDFUNKTIONER
ENTREPRENADVERKSAMHETER
Tryckeri
Platschef Christer Nilsson
SERVICEFÖRVALTNINGEN
Servicedirektör
Pål Svensson
Parkskötsel/Utemiljö skolor
Platschefer: Krister Larsson Björn Mårtensson
Valter Maringelli, Arbetsledare: Palle Schacht,
Christopher Mårtensson, Proj. ledare: Emma
Dalquist, Elisabeth Björck Nielsen
MARKENTREPRENAD
Affärsområdeschef
Ingrid Edling
Skogs- och Naturvård
Platschef: Bengt Andersson Arbetsledare:
Håkan Sonesson
Kalkyl och projektledning
Stf. affärsområdeschef/Kalkylingenjör
Steve Petkovski och kalkylhandläggare Mirko
Curuvija
Fjärrvärme anläggning/Utsättning och
inmätning
Platschef: John Ljungberg,
Arbetsledare Kent-Arne Jemlin
Administration
Ralf Sörensson, Jeanette Andersson
Eva Andersson, Diana Lundblad, Therese Ståhl,
och Tylo Stenkil
Persontransporter/Postservice/Bilservice
Transportchef: Mikael Wåhgen
Driftsansv.: Björn Olsson
Förråd / Maskinuthyrning / Fordonsverkstad
Platschef
Bengt Bergqvist
Gata / VA
Platschef Erik Jonason
Arbetsledare: Roland Hansson, Fabian Jönsson,
MARKENTREPRENAD
ANLÄGGNING
Formgivning
Projektering
Park
Gata
VA
Fjärrvärme
Skolgårdar
Förskolor
Skog
Naturmarker
SKÖTSEL och UNDERHÅLL
Beredskap
Park
VA
Fjärrvärme
Skolgårdar
Förskolor
Vandringsleder
Skog
Naturmark
TRANSPORTER
TRYCKERI
Särskoleelever
Skolmat
Böcker
Personbilar
Lastbilar
Bussar
Cyklar
Verkstad
Förråd
Ritningar
Blanketter
Visitkort
Planscher
Kuvert
Reklamtryck
Folders
m.m.
Avdelning PARK
Stadsparken i Lund
Stor ombyggnad och förnyelse
Avdelning PARK
Valborg i stadsparken
60 ton/år
Nyvångsskolan före och efter
Avdelning PARK
Klipper mer än 10 mil häck
i Lunds kommun
Påsk
Alla julgranar i Lunds kommun
Anläggning skötsel och underhåll av lekplatser, skolor och förskolor
BEREDSKAP - ÅRET RUNT, DYGNET RUNT
Snöröjning och halka
Fjärrvärmeläckor
Vattenläckor
Avdelning Gata och VA
•
•
•
•
•
•
•
•
Anläggning gata
Stenläggning
Nya rör vatten, avlopp
och dagvatten
Infrastrukturprojekt
Skyltar
Öppet dagvatten
Arbetar nära arkeolog
Kulturprojekt
SKOG och NATUR
Kontroll på Vildsvin
Staket på Revingehed
Skåneleden, vindskydd m.m.
10 000 plantor
1000ha naturmark, stigar, stängsling m.m.
PERSONTRANSPORTER/BILCENTRAL
Skoltransporter
26 577 st, 2014
362 bilar
Varav miljöbilar 212 st
Transport skolmat ,
6300 turer 2014
Boktransporter
Pick-up
Minibussar
Cyklar till vård o omsorg
Hyrcyklar på stan
Internpost 8 889 kg
TRYCKERI
Ritningar
Visitkort
Planscher
Kuvert
Blanketter
Vikningar av blanketter
Bildhantering
Kuvertera
Scanna m.m.
Reklam banners
Broschyrer, häften, blanketter m.m.
VERKSTAD och FÖRRÅD
”Grisdiesel”
Verkstad och Förråd
I en fullt modern verkstad utförs reparationer och service på fordon, maskiner och
redskap.
Dessutom är verkstaden ackrediterad enligt Swedacs certifiering för att åtgärda och
godkänna besiktningsanmärkningar (tvåor) efter bilbesiktningens kontroll.
Förrådet tillhandahåller rör och andra artiklar till Markentreprenads verksamhet.
Dessutom handhar man verktyg och redskap, trädgårds- och anläggningsmaskiner,
flaggor m.m.
PERSONAL
-
Antal anställda 150
Varav kvinnor 25, män 135
Medelålder 55
Varav kvinnor 30, män 55
Sjukfrånvaro 2,36%
Varav kvinnor 10%, män 90%
Pensionsavgångar, närmast 10 åren kommer 30 % av personalen gå i pension
FÖRBÄTTRINGSPROJEKT Markentreprenad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rekrytera och utbilda yngre personal, behålla kompetensen
Medarbetarenkät, ”ta pulsen”, värderingar
Ordning & Reda
Digitalt stöd för arbetstidhantering- beredskap-projekttimmar
Mer effektivt arbete, ser över processer
Betar av upphandlingslista tillsammans med upphandlingsenheten
Ny hemsida på Lund.se
Omorganisation, park
Kostnader utfördelade per eken - 1/1 2016
Fossilfritt bränsle, ”grisdiesel”
Larmfunktion hos chaufförer som kör särskolebarn
Skolgruppen inom Park , totalhyra
”utbilda” fackliga representanter
Kvinnliga Markentreprenader möts 1 gång/kvartal
Följa upp större projekt – ekonomiskt
LCC – kalkyl utemiljö
Flyttar skötselplaner från Autocad till Arcgis