Fräschare och större vårdcentral på Gullviksborg

Transcription

Fräschare och större vårdcentral på Gullviksborg
Returadress: ByggCompagniet, Box 15008, 200 31 Malmö
SVERIGE
UTBILDNING
• BBV återkurs 1 man
• BidCon
1 man
• Bultpistoler Hilti
PORTO BETALT
15 man
• Handledarutbildning
Nyhetsbrev från ByggCompagniet
1 man
• Heta arbeten
18 man
• Liftutbildning
10 man
• Ritningsläsning 18 man
Mars 2013 Nummer 47
NYA OBJEKT NYA OBJEKT
Lagbasträff nr 10 den 12 mars
Lagbasträffen var förlagd till
Mässan Byggmaskiner 2013 i
Göteborg. Mässan är en renodlad
byggmaskinmässa där branschen
får en chans att mötas och se de
senaste lösningarna när det gäller
alla maskiner, tillbehör och hjälpmedel som behövs för att färdigställa ett bygge.
ByggCompagniet på HSB mässa
ByggCompagniet deltog på HSB Malmös Styrelsekonferens mässa den 9 mars. 165 styrelseledamöter besökte mässan.
Om och nybyggnad kv Arkivet Lund
Lunds Nation
Platschef Leif Stenlund och Roger Malm
Renovering brandskada Brf Marietorp
Platschef Kenneth Ek
Ommurning gavlar HSB Brf Åsunden
Platschef Kenneth Ek
Byte källarfönster Brf Godheten Platschef Kenneth Ek
Renovering källarkorridorer Lunden Specialfastigheter Platschef Kenneth Ek
Renovering F-huset Tygelsjöanstalten Specialfastigheter Platschef Kenneth Ek
Ombyggnad kök plan 2 Lunden
Specialfastigheter Platschef Kenneth Ek
Rivning Eden Lund Akademiska Hus Platschef Joakim Olsson och Daniel Ollermark
Renovering omklädning by 40 SUS Lund
Platschef Joakim Olsson
Ombyggnad OP sal SUS Lund
Platschef Joakim Olsson
Ombyggnad Eden Lund Akademiska Hus Platschef Joakim Olsson och Daniel Ollermark
Ombyggnad vårdcentral Gullviksborg MKB
Platschef Bo Arne Svensson
Ombyggnad villa Klagshamnsvägen
Platschef Thomas Ågren
Ombyggnad värmecentral HSB Brf Blekingsborg
Platschef Thomas Ågren
Fasadarbeten Brf Ljungbyhus 7
Platschef Thed Ingmansson
Mats
har
ordet
Våren är äntligen här! Vi har fått in några
större jobb, Landsarkivet och Eden i Lund.
Två mycket intressanta objekt. Men även en
del andra projekt som ni kan se här i GavelNytt. Vi hoppas nu på en ljusning i den
tuffa ekonomiska situation som vi och hela
byggbranchen är i.
Fredagen den 5 april summerade och
presenterade de olika dialogmötesgrupperna vad de kommit fram till.
Nu är det upp till ledningsgruppen att
analysera, ta ställning till och informera om
nästa steg i processen.
Jag önskar er alla en riktigt skön vår!
Mats Sahlin
VI GRATULERAR
Aktuell personalstyrka 1 april 2013
Fast
anställda
Annan
anställning
Tjänstemän arbetsledare
14
0
14
Tjänstemän administration
15
0
15
Kollektiv trä
45
0
45
Kollektiv betong
9
0
9
14
0
14
Lärlingar trä
0
7
7
Lärlingar betong
0
0
0
Lärlingar murare + plattsättare
0
2
2
Övriga skolelever
0
3
3
Övriga praktikanter
0
2
2
14
111
Kollektiv murare + plattsättare
Totalt
97
Hans Hallberg hälsar välkommen till dialogmötet den 5 april
Totalt
anställda
Jan Herbst 65 år
4 februari 2013
Mikael Klingborg 50 år
18 januari 2013
Ralph Jiberth 60 år
9 mars 2013
Boris Seger 60 år
13 mars 2013
HAR SLUTAT
Mikael Björklund
Fräschare och större
vårdcentral på Gullviksborg
En av förändringsledarna Tomas Kober besöker kommunikationsgruppen. Fr v efter Tomas Kober (ryggen mot med blå tröja),
Pär Bengtsson, Madelaine Holst, Ludvig Hjalmar och Boris Seger.
I
nte bara entrén till Vårdcentralen
Gullviksborg får en uppfräschning utan
hela vårdcentralen ska byggas om i tre
etapper. Två lägenheter på våningen över
ska också integreras med befintliga lokaler.
Uppstarten av ombyggnaden har inte
varit helt utan komplikationer. Arbetet
skulle sätta igång den 4/3 men först den
18/3 kunde rivningen starta.
– Jag är i dag inne på min tredje reviderade tidsplan, säger platschef Bo-Arne
Svensson. Inte bara den försenade starten
har ställt till det, vi upptäckte också att det
fanns asbest i golvlimmet i lägenheterna.
De måste saneras.
– För att underlätta för vårdpersonalen
under ombyggnaden föreslog jag fastighetsägaren MKB att ställa ditt bodar med
arbetsplatser och omklädningsrum, säger
Bo-Arne. Nu finns här fyra bodar med
åtta arbetsplatser och omklädningsrum där
personalen kan arbeta ostört med administration.
– Nu ser vi framåt, hela ombyggnaden
ska vara klar den 25 februari 2014.
Överst: Den gamla entrén fräschas upp och får bl a ny beläggning. Fredrik Höglund visar på en av de väggar man satt upp för
att hindra ljud och byggdamm från att störa befintlig verksamhet. Mikael Olsson ifärd med att gipsa en av de nyuppsatta väggarna. Nederst: Platschef Bo-Arne Svensson visar de bodar man
satt upp där personalen kan byta om och arbeta ostört.
Från släktforskningscentrum till studentboende
I
samband med att Landsarkivet i Lund
flyttar till nya lokaler på Gastelyckan
under 2013 byggs de gamla lokalerna
Magasinet, Expeditionen och tillbyggnaden
från 1970-talet om till studentbostäder.
Samtidigt byggs ett nytt bostadshus på den
inre delen av tomten.
Ombyggnaden av Magasinet och
Expeditionen ska ge bland annat lägenheter i två plan med sovloft. I Expeditionen
behåller man läsesalen och kontoret i bottenvåningen. Den tidigare arkivariebostaden blir en kollektiv lägenhet för studenterna. Fasaderna lämnas orörda.
De nya studentbostäderna i tillbyggnaden kräver dagsljus utan att förstöra
byggnadens karaktär. Det betyder att man
måste ta upp fönster i fasaden som idag
inte har sådana. Som bekant har debatten
om förändringen av fasaden i form av en
tegelmur varit mycket hög i olika media.
Lösningen blev att varje fönster får en extra
öppningsbar glasskiva jäms med fasaden.
Det gör att tegelytan fortfarande upplevs
som obruten när man tittar på fasaden i
vinkel.
– Totalt ska 127 studentlägenheter byggas, säger platschefen för det nya
bostadshuset Leif Stenlund. Platschefen
för ombyggnaden av Magasinet och
Expeditionen är Roger Malm. Bygget ska
vara klart sommaren 2014.
I dag är åtta BC-medarbetare i gång
med ett tilläggsprojekt. De plockar ner
och river ut gamla arkivskåp i byggnaderna. Samtidigt jobbar underleverantören
Nordbecks Entreprenad med att gräva ur
källarplanet i en av byggnaderna för att
göra plats för lägenhetsförråd.
– Vi har grävt ut 750 kubikmeter med
hjälp av minigrävare och minilastare, säger
en stolt Peter Pålsson på Nordbecks. Det
har tagit fem arbetsdagar och vi har en del
kvar att gräva ut.
Intressanta miljöaspekter i grävarbetet
är att maskinerna drivits av ett speciellt
dieselbränsle som ger renare avgaser än
traditionell diesel. En egen konstruktion
vid grävningen är ett system med vattenspridning som hindrar dammet att sprida
sig.
– Det är ett spännande projekt, säger
Leif Stenlund. Inte minst för att det blir
olika typer av lägenheter. Från korridorrum med gemensamt kök till större kompisboende via små etagelägenheter med
eget kök. Och gemensamhetsutrymmen på
varje våningsplan.
– Schaktarbetet för den nya byggnaden,
är i full gång och formarbetet beräknas vara
igång i månadsskiftet april-maj, säger Leif.
Totalt kommer den innehålla 55 lägenheter,
samlings- och konferenslokal samt garage.
En ansenlig mängd jord har schaktats bort för att kunna ta upp
hål och gräva ut 750 kubikmeter i källarplan.
Här ska byggas lägenhetsförråd.
De åtta från ByggCompagniet håller frukost.
Statsvetarna får nytt
A
Peter Nilsson i färd med att plasta in bygghandlingar.
kademiska Hus Region Syd har
gett ByggCompagniet i uppdrag
att renovera Eden, som ligger i
kvarteret Paradis och i dag är boplatsen för
studenter och personal på statsvetenskapliga institutionen i Lund.
Målet med det nya Eden är att samla
den samhällsvetenskapliga fakulteten i en
modern kunskapsmiljö vid det framväxande Kunskapsstråket i Lund. Stråket sträcker
sig från universitetsområdet i söder till
platsen för de europeiska forskningsanläggningarna ESS och Max IV i norr.
– Ombyggnaden av Eden är det första
större campusutvecklingsprojektet i området, säger platschef Joakim Olsson. Vi är
stolta över att få vara med om att förvandla
ett äldre lasarettsområde till en modern
universitetsplats anpassat efter dagens
behov.
– Vi ska bygga om
rejält i byggnaden,
säger han. Vi har
lovat fräscha och
inbjudande lokaler,
med fler gemensamma studentområden samt ett nytt
kafé.
Bland annat ska
hörsalen rustas upp
och få det senaste
i teknikväg. Med
hjälp av dator, ljudoch
bildanläggningar ska hörsalen
kunna kopplas ihop
virtuellt med andra
lokaler på universitetsområdet. Salen ska också byggas om för
mindre möten.
– Nya och större fönster ska installeras
i byggnaden för att skapa mer ljus säger
Joakim. Och väggar av tegel och betong
rivs för att ge plats åt nya studieplatser,
mötesytor och kontorsutrymmen. Nya väggar blir främst av träreglar och gipsskivor.
För att underlätta kommunikation mellan bottenplan och andra våningen ska ett
stort trapphål tas upp. En rad av stämpar,
minst 100, för att hålla upp taket vid en rivning av en betongvägg är redan uppsatta.
– Stämparna måste vi ha för att kunna
riva och lägga in en stålbalk som kan
ta upp taktrycket från andra våningen,
säger Robert Johnsson som guidar genom
bottenvåningen.
– I dag är vi sex medarbetare som jobbar här, säger Robert Johnsson. Vi ska vara
klara med arbetet i oktober.
Linus Nord, Dante Widh och Robert Johnsson framför avfallscontainrarna.
Här har man sågat upp väggen för ny entré.
Raden av stämpar i nedreplan ca 100. Totalt används ca 700 stämpar i byggnaden.