Ladda ner som PDF

Transcription

Ladda ner som PDF
Platschef - Byggnads AB Tornstaden - Uppsala
Byggnads AB Tornstaden - ett expansivt bolag inom byggbranchen kännetecknat av stark
entreprenörsanda och engagerade medarbetare - söker platschef till Uppsala.
Tornstadens affärsidé bygger på att tillsammans med kunden och samarbetspartners, genom kunskap och
engagemang förverkliga idéer till verkliga projekt. Efter 10 års framgångsrika projekt i Göteborgsområdet har
Tornstaden, på förfrågan från befintliga kunder, under de senaste åren nu även etablerat sig i
Stockholmsområdet - Tornstaden Öst.
Beskrivning av tjänsten
Som platschef har du en central roll i projektet med ansvar för att styra den dagliga produktionen mot
tidplan, budget, kvalitet och miljö. Du ansvarar för att egen personal, underentreprenörer och leverantörer
arbetar enligt uppsatta riktlinjer med målsättningen att leverera byggnadsprojekt av hög kvalitet. Vi tror att
du är affärsmannamässig samt att du har en förmåga att skapa långsiktiga relationer med såväl kollegor, leverantörer och kunder.
Ansvarsområden
Som platschef har du bland annat ansvar för följande:
• Vid behov medverka i anbudsskedet och projekteringen
• Leda det dagliga arbetet enligt rutiner i produktionsprocessen
• Upprätta en produktionstidplan
• Upprätta kvalitetsplan samt ansvars- och arbetsfördelning för pågående projekt.
• Leda projektet enligt Tornstadens riktlinjer för miljöarbetet och minimerad miljöpåverkan
• Ekonomiskt ansvar för projektets ekonomi
• Delta vid projektuppstart, projektering, inköp, projektavslut och garantiåtagande
Utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som har flera års praktisk erfarenhet av byggproduktion samt relevant byggteknisk utbildning.
Du ska ha dokumenterad erfarenhet från liknande arbetsroll samt arbetsmiljöutbildning, grundutbildning i
entreprenadjuridik och grundläggande ekonomikunskaper.
Invervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista anmälningsdag.
För vidare information om tjänsten, vänligen kontakta Cecilia Sax, tel +46 768 61 88 00 ellert Mikaela Hutzelmann - Persson tel. +46 768 63 07 93.
Sista ansökningsdagen är 2015-05-31.
Välkommen med din ansökan.
Byggnadsaktiebolaget Tornstaden ingår i en bygg- och fastighetskoncern med huvudkontor i Göteborg som för byggmästartraditionen vidare.
Koncernen har kompetens att utveckla, bygga, äga och förvalta fastigheter. Vi arbetar långsiktigt och lägger stor vikt vid den personliga relationen med
kunder, samarbetspartners och medarbetare. Byggnadsaktiebolaget omsätter 500 mkr och har 100 anställda.
Läs mer på www.tornstaden.se
Den moderna byggmästaren