Hej uppfödare i Svenska Eurasierklubben

Comments

Transcription

Hej uppfödare i Svenska Eurasierklubben
Hej uppfödare i Svenska Eurasierklubben
Under förra året blev vi uppmärksammade på att vår valphänvisningsregler,
hanhundshänvisning och vårt RAS inte riktigt går hand i hand. För att få valphänvisning på en
kull så behövdes egentligen bara att föräldrarna är höftledsröntgade. För att få stå med på
hanhundslistan ska det vara röntgat på både höfter, armbågar och kollat patella. I vårt RAS
uppmanar vi vår uppfödare att undersöka detsamma. Varför då olika
regler/rekommendationer för att få valphänvining, stå med på hanhundslistan och vad vi
rekommenderar våra uppfödare i RAS?
Vi har RAS som ett verktyg i vårt avelsarbete och då bör vi också använda oss av det i allt
arbete som rör avelsarbetet.
Styrelsen har dock innan jul tagit beslut om att för att få valphänvining så ska
det skickas in intyg på hd, ed och patella för att valphänvisningen ska behandlas och läggas
ut på hemsidan. Rimligen borde ju RAS och vår valphänvining gå hand i hand.
Tilläggstext på SvEuks hemsidan idag efter beslut från styrelsen 21 oktober 2014.
”Observera att alla intyg ang. HD, ED, Patella skall vara valphänvisaren tillhanda innan
valphänvisningen behandlas och läggs ut på hemsidan. Vid användande av utländsk hanhund
skall den som minst följa sitt lands avelsrekommendationer. Kopia på intyg skall skickas in
om de EJ finns på SKK´s hunddata.
Kvarstår gör dock frågan om hurvida vi ska skriva på valphänviningen om kullen följer RAS
eller inte och om ni uppfödare tycker att det är viktigt.
För den nya valpspekulanten är det inte alltid lätt att förstå vad alla förkortningar betyder,
som ex. om det står ed: UA eller ed: 1 eller hd: A, B eller C osv. Vad betyder alla dessa
bokstäver och siffror och vad innebär det. Om man inte är insatt så kan nog detta vara
svårtolkat.
Hur vill ni att vår framtida valphänvisning ska se ut?
Ni kommer att få tre alternativ som vi vill att ni ska rösta på och skicka in ert svar senast
2015-02-15 till [email protected] eller skriv ditt svar på ett papper och skicka i
ett vanligt kuvert till Emma Nilsson, Älvans väg 5, 907 50 Umeå. Du måste uppge ditt namn
och vara röstberättigad inom dessa regler.
-
Ha registrerat kennelnamn och vara medlem i SvEuk eller fött upp kull som
registrerats i SKK och vara medlem i SvEuk. Är man fler än en registrerad ägare på
samma kennel får givetvis alla ägare rösta.
Dessa tre alternativ finns att rösta på
1. Som det har sett ut innan 21 oktober 2014, att man kan får valphänvisning bara man
är medlem i SvEuk. Att avel och uppfödning ska ske i överensstämmelse med
Djurskyddslagen, Djurskyddsförordningen, Svenska Kennelklubbens grundregler och
konsumentköplagen .
2. Endast de som följer RAS får valphänvisning och att man är medlem i SvEuk. Att avel och
uppfödning ska ske i överensstämmelse med Djurskyddslagen, Djurskyddsförordningen,
Svenska Kennelklubbens grundregler och konsumentköplagen .
3. Alla får valphänvisning, men det ska stå om kullen följer RAS och om inte, på vilken
punkt kullen som hänvisas inte följer RAS och att man är medlem i SvEuk. Att avel och
uppfödning ska ske i överensstämmelse med Djurskyddslagen, Djurskyddsförordningen,
Svenska Kennelklubbens grundregler och konsumentköplagen .