Tisdag den 26/8 Onsdag den 27/8 Torsdag den 28

Transcription

Tisdag den 26/8 Onsdag den 27/8 Torsdag den 28
Tisdag den 26/8
Läkarsekreterare
Onsdag den 27/8
Läkarsekreterare
Torsdag den 28/8
Läkarsekreterare
Sal PATELLA
Sal PATELLA
Sal PATELLA
Akut knäskada
-Helsingborgsmodellen
Dr Anders Hansson, Helsingborg
0800-0900, 60 min
Paus & utställning
Hälsoskola
Martin Hansson
Leg kiropraktor, Helsingborg
0800-0900, 60 min
Paus & utställning
8:00
9:00
10:00
RAK - Rätt använd kompetens
sekr Anette Johansson, Malmö
0945-1045, 60 min
Vad är det hen gör
när hen säger...
11:00
1045-1200, 75 min
12:00
Högtidsföreläsning SOF 70 år
OBS lokal FEMUR
Läkare utan gränser
Ssk Katrin Kisswani
1100-1200, 60 min
OBS lokal TALUS, se op.ssk-progr
Lunch
utställning & registrering
13:00
Vad är det för mening med
att ha sekreterare?
Dr C-F Carlson, Helsingborg
0945-1045, 60 min
Lunch
Lunch
Öppningsceremoni
1300-1330 Lokal: FEMUR
Etik & patientsäkerhet
Professor Göran Hermerén
1300-1400, 60 min
Röststyrd diktering
OBS lokal FEMUR, se läk.-progr
14:00 -sekreterarnas undergång?
Att vårdas tillbaka till livet
Matz Widerström, Region Skåne
Camilla Ström
1330-1430, 60 min
1400-1500, 60 min
Sekreterarens framtid
OBS lokal RADIUS, se läk.-progr
15:00 Helena Zander Ögren, ordf LSF
Paus & utställning
1430-1530, 60 min
Paus & utställning
16:00
Händer och armbågar
Dr Jörg Bankert, Helsingborg
1615-1700, 45 min
17:00
ArtOrt, Vernissage
Mingel i utställningen
1700-1730
Start Ortopedmilen
18:00
Invigning Dunkers
Målgång Ortopedmilen
Fria vårdvalet - är det framtiden?
1615-1715, 60 min
OBS sal FEMUR
Se läkarprogrammet
Skånskt Gille Sundspärlan
Tura & pubrunda

Similar documents