OFTI-33: Interaktion, KROPP OCH

Transcription

OFTI-33: Interaktion, KROPP OCH
OFTI-33: Interaktion, KROPP OCH KOGNITION
OFTI-33: INTERACTION, EMBODIMENT AND COGNITION
17-18 SEPTEMBER, 2015 LINKÖPINGS UNIVERSITET
17 september
12.30 Registrering framför TemCas (TEMA Huset)
13.15 – 13.30 Intro på TemCas (TEMA Huset)
13.30 – 14.30 Plenar på TemCas -­‐ Professor Christian Meyer, University of Duisburg-­‐Essen titel: Intercorporeality and Interkinesthesia in Social Interaction
14.30 – 15.15 Fika på IKK (Key Huset)
Föredrag
DATA Session
TID och LOKAL
Sal: 4260
Sal: Bild 2
15.15-­‐15.40
Sammanfattande repetitioner: En familj av praktiker i samtal med kommunikationsstöd Niklas Norén
Temporally extended sequences during hard physical labor Leelo Keevallik
Lærerformuleringer i helklassesamtaler Marit Skarbø Solem Karianne Skovholt
The baby cried. The mother picked him up.’: Touch in consolation Asta Cekaite Malva Kvist Holm
15.45-­‐16.10
16.10-­‐16.30
16.30-­‐16.55
17.00-­‐17.25
Sal: IKT-­‐studion Teaterrepetitionens interaktion Stefan Norrthon
paus
Storebror, jag ser dig! -­‐ När informanter kommenterar inspelningssituationen Tobias Müller Stefan Norrthon
Embodied communication in preschool meals Sara Dalgren
”What is it in Swedish?” Translations in English as Mother Tongue Tuition Kirsten Stoewer
Participation frameworks i intervjuer med par som lever med demenssjukdom: Tredje-­‐persons-­‐
positionering av närvarande deltagare Elin Nilsson Ali Reza Majlesi Anna Ekström
———
DATA Session
TID och LOKAL
Sal: 4260
Sal: Bild 2
17.30-­‐18.25
Att säga tack Inga-­‐Lill Grahn tvåspråkighet i engelsk förskola Cajsa Ottesjö 18.35-­‐19:30
19:30
Sal: IKT-­‐studion Tweaking timing of mirror work in driver training Daniel Björklund
OFTI STORMÖTE MED FÖRDRINK På Mjellerumsgården
Middag med fördrink på Mjellerumsgården
18 september
9.00 – 10.00 Plenar på TemCas: Docent Charlotta Plejert, Centrum för Demensforskning, Linköpings Universitet titel: Multilingual Interaction and Dementia
10.00 – 10.30 Fika på IKK (Key Huset)
Föredrag
TID och LOKAL
Sal: 4260
Sal: Bild 2
Sal: IKT-­‐studion
10.30-­‐10:55
De va bra att du sa – om det-­‐
inledda yttranden Elisabet Engdahl Per Linell
Frågor med kända svar i samtal med personer med demens Anna Ekström Christina Samuelsson Ali Reza Majlesi
”see there I’m stuck now” Kodväxling och reparation i Svenskan i Amerika Henrietta Adamsson Eryd
11:00-­‐11:25
Att minimera konfrontation. Intervjumetodik och förklaringsansvar i förhör med misstänkta ekobrottslingar Ylva Byrman
An interactional perspective on phonological lengthening in multilingual encounters in residential care Maziar Yazdanpanah, Gunilla Jansson, & Charlotta Plejert
11:30-­‐11:55
Epistemic ecologies: Cognition, collaboration, and Managing grammatical construction of identities in knowledge in the English as conversation with dementia a foreign language classroom Nicole Müller Nigel Musk
Zaneta Mok
12.00 – 13.25
Lunch på Blåmesen
OBS!: DATA Session
Rådgivningssekvenser i cinlandssvenska och sverigesvenska språkhandledningssamtal Klara Skogmyr Marian So[ie Henricson Marie Nelson
DATA Session
TID och LOKAL
13.30-­‐14:30
Sal: 4260
———
Sal: Bild 2
Skrattandets former, funktioner och sekventiella organisation i förskolemiljö Mats Andrén
Sal: IKT-­‐studion
Feedback in the hairdressing classroom as embodied interaction Anna Öhman Marie Tanner

Similar documents