Föräldramöte åk 7 ht 14 (140901) (454 kB, pdf)

Comments

Transcription

Föräldramöte åk 7 ht 14 (140901) (454 kB, pdf)
Välkommen till
Spånga grundskola
Anitha Sidefors
Madelen Kling
2014-09-03
The Capital of Scandinavia
2014-09-03
The Capital of Scandinavia
Sida 2
VÅR VISION
Vi skapar medvetna kompetenta elever som tar ansvar för sin framtid.
-
Vi bygger kunskap tillsammans
-
Vi har beredskap för världen som arbetsplats
-
Vi äger verktyg som ger frihet
2014-09-03
Sida 3
Våra målsättningar
Vi är en lärande organisation där vi lär av varandra, vågar pröva nya
saker och göra misstag.
Vi stöttar alla elever mot utveckling och elever i behov av särskilt stöd
ska få hjälp snabbare och mer effektivt än tidigare.
Vi ska förbereda eleverna för världen utanför skolan genom att öka
kontakten med omvärlden.
Vi ska vara tydliga mot alla elever med våra förväntningar på dem. Det
ska vara tydligt vilka kunskapskrav de ska uppnå och vilka förmågor
de ska utveckla. Eleverna ska få kontinuerlig feedback på sitt
lärande.
2014-09-03
Sida 4
Aktiviteter för att nå våra mål och vår vision
- Gemensamma planeringar av nyckellektioner, med fokus på lärande.
- Lektionsbesök med utvecklande feedback lärare-lärare och skolledning-lärare
- Förstelärare inom IKT, matte, omvärld, värdegrund och kollegialt lärande.
- Fokusgrupper som leds av Förstelärare.
- Spetsutbildning
- Mattelyftet – fortbildning för lärare i matematik
- Studiehörnan
- Gymnasiematematik + gymnasieengelska
- Elevpärm, infotid och mentorstid
- Läxtid
- Forskande lärare
- Skapande skola
- Prao
- Spånga CV
(IKT betyder informations och kommunikationsteknik)
2014-09-03
Sida 5
UPPSTART HÖSTEN 2014
-
Samling i aulan – fin stämning
Uppstartsdagar med kamratövningar och studieteknik
Lära känna samtal
Besök på Eggeby Gård
2014-09-03
Sida 6
Mentorstid
-
40 minuter per vecka, helklass med två
mentorer
Lägga upp en struktur för veckan
Arbeta fokuserat utifrån IUP (IUP= Individuell
utvecklingsplan)
Elevpärmen
Möjlighet till enskilda samtal
Elevens ansvar för det egna lärandet ökar
2014-09-03
Sida 7
FÖRVÄNTNINGAR
Som förälder kan du förvänta dig av oss:
Att ditt barn ska möta pedagoger med goda ämneskunskaper och ett professionellt förhållningssätt.
Att all personal arbetar för att ditt barn ska känna trygghet i skolan.
Att vi tar kontakt med er om något särskilt händer.
Att vi arbetar förebyggande och agerar mot kränkningar och mobbning.
Att vi fortlöpande informerar dig om hur det går för ditt barn i skolan.
Vi förväntar oss av dig som förälder:
Att ditt barn kommer i tid till skolan, har ätit frukost och är utvilat.
Att du meddelar oss om ditt barn är sjukt och begär ledigt i god tid före önskad ledighet.
Att du läser våra informationsbrev och tar del av information i Skolwebben.
Att du intresserar dig för ditt barns skolgång genom att ställa frågor om skolan till ditt barn.
Att du tar kontakt med oss på skolan om du har frågor eller synpunkter. Prata inte illa om skolan inför
ditt barn utan prata med oss i stället!
2014-09-03
Sida 8
Samarbete med föräldrar
Klassföräldrar- möte 9/9 17.30 för en representant per klass
Möte med skolledning
Föräldraförening
2014-09-03
Sida 9
SPRÅKVAL – MODERNT SPRÅK
Vi erbjuder språkval spanska, tyska eller franska. (Om man behöver
förstärkning i svenska eller engelska kan man välja det istället för ett
modernt språk)
Ett betyg i moderna språk ger meritpoäng. När man söker till gymnasiet
räknas bokstavsbetygen om till siffror, ett meritvärde.
Meritvärdet är summan av betygen.
Meritpoängen i moderna språk läggs till meritvärdet som då blir högre.
Betygen i moderna språk från gymnasiet är viktiga om man vill studera
vidare på universitet eller högskola.
2014-09-03
Sida 10
SKOLWEBBEN
-
Information om inloggning osv. finns på hemsidan
SMS vid frånvaro, fyll i blanketten.
Vid sjukdom kan föräldrar själva registrera i skolwebben.
Information om prov (även läxor för åk 7)
Planeringar för varje ämne kommer att finnas i rummen och på vår
hemsida.
Planeringar finns också på hemsidan
http://spangagrundskola.stockholm.se/lektionsmateriel
2014-09-03
Sida 11
Betyg och Meritvärden
ÅK 7 VT 2014
Spånga grundskola
236,2 (185)
ÅK 8 VT 2014
Spånga grundskola
230,9 (217)
ÅK 9 VT 2014
243 (247)
2014-09-03
Sida 12
Läxhjälp
Måndag kl. 15.00-16.00 (Maria, Judy och Inger)
Tisdag kl.15.15-16.15 (Maria)
Onsdag kl. 15.30-16.30 (Maria och Charlotte)
Torsdag kl. 15.00-16.00 (Maria)
2014-09-03
Sida 13
EXIT TICKET
Vad har ni fått med er från det här mötet?
2014-09-03
Sida 14
Mentorer i åk 7
7a C210
Ulla Nordfors
Klara Arvidsson
7c i sal C209
Vivi Theou
Gabriel Gillner
7b i sal C307
Juan Carlos Acevedo
Clara Radell
7d i sal C309
Thomas Nygren
Salima Ledan
7e i sal C310
Rachel Wharmby
Annika Mörk
2014-09-03
Sida 15

Similar documents