Program och salskarta

Transcription

Program och salskarta
Program forskningens dag i socialt arbete 27 mars 2015
9-9.30
9.30-9.45
Fika
Storken
Jan Petersson och Rickard Ulmestig inleder Forskningens Dag 2015.
9.45-10.20 Inledningstal Tobias Bromander: Hur långt har den svenska jämställdheten kommit?
10.3011.10
Barn och ungdomar
Barn är anhöriga
Sal: V159K
11.20-12
Äldres villkor
LOVens implementering
inom äldreomsorgen
Sal: V1109K
13-13.40
Lunch
Storken
Gymnastiktjejer och
ishockeybrudar. Socialt
arbete, idrott och genus
Sal: V159K
13.5014.30
Hästunderstött socialt
arbete för ungdomar med
självskadebeteende
Sal: V159K
14.30-15
Fika
Storken
15-16
Integration
Metod- och
kunskapsutveckling
Statslöshet, medborgarskap och politisk tillhörighet
Sal: V112K
Är det frid och fröjd om
brukaren är nöjd?
Sal: V2103K
Kulturarvets sociala inkluderingar och exkluderingar
- insamling av berättelser
om och med ”invandrare”
vid svenska kulturarvsinstitutioner 1970-2015
Sal: V112K
Systematisk uppföljning
av insatser till barn som
anhöriga
Sal: V2103K
Från fängelse till eget
boende – en studie på
myndighetssamverkan
kring utslussningsboende
efter en fängelsevistelse.
Sal: V2103K
Första linjens chefskap för
kvalitet inom aäldreomsorgen
- en kunskapsöversikt med
fokus på arbetsvillkor.
Betydelsen av position,
sammanhang och relationen för socialarbetares
förståelse för unga män
som utsatts för våld
Sal: V1131K
Gott om pengar eller ett
starkt socialt kapital? Om
skillnader i livsvillkor för
män och kvinnor som blir
ensamma på äldre dar
Sal: V1109K
Våldet och kärlekenvåldsutsatta kvinnors
begripliggörande av sina
erfarenheter
Sal: V1131K
Den svenska ojämlikheten och städernas ökade
bostadssegregation (på
engelska)
Sal: V112K
Kulturinsatsers betydelse
Försörjning för våldsutför arbetet i äldreomsorgen satta kvinnor som bryter
Sal: V1109K
upp
Sal: V1131K
Integration-erkännande
och omfördelning
Sal: V112K
Sal: V1109K
12-13
Våld och genus
Avslutning och paneldiskussion
Vad ska vi med genus till? Ett samtal om kategorier, maktasymmetrier och kritiska teorier i socialt arbete
Sal: Storken V159K, hörsal
Kontor för ”vårdlärarna”
V1131
Kontor för ”socionomlärare”
V159
Hiss
KTC
V1109
V2103
Studentkök
Cafeteria
Hiss
CeFam
Studentföreningarna
Hälsomottagningen
V153
V112 V111
Lärarutbildningens
kansli
V1212
Hiss
Postrum
Administrationen
Studievägledare
Kontor för ”pedagogiklärare”
V202
Hiss
V2203
Salarna på Storken betecknas med ett V tex V159
Salar med 3 siffror ligger i den äldre, lägre delen av Storken
Salar med 4 siffror tex V1103 ligger i tvåvåningshusen V1103 första huset närmas den äldre delen V1103
anger första våningen och siffrorna därefter löper i nummerordning. De små siffrorna på planritningen har
inte samband med salsnamnen. Några av de viktigaste salarna är markerade.