Rättegångar vecka 52 - Hovrätten för Nedre Norrland

Comments

Transcription

Rättegångar vecka 52 - Hovrätten för Nedre Norrland
HOVRÄTTEN FÖR
NEDRE NORRLAND
UPPROPSLISTA
Sal 1
Måndagen den 21 december 2015
Rätten:
Protokollförare:
1.
kl. 09:00
Huvudförhandling
NN ./. Åklagarkammaren i Sundsvall m.fl.
angående våldtäkt mot barn m.m.
Nämnd
B 1270-15

Similar documents