Vítejte - Institutionen för språkdidaktik

Comments

Transcription

Vítejte - Institutionen för språkdidaktik
Welkom
Powitanie
добро пожаловать
Bienvenidos
Välkommen till
Språkdagen!
20 februari 2015
Vítejte
Welcome
Bem-vindo
Bienvenue
Benvenuti
Hörsal E10 PLENARFÖRELÄSNINGAR
9.00
09.50
PROGRAM FÖR SPRÅKDAGEN 20 FEBRUARI 2015
10.00
10.25
10.35
11.00
Sal D307
Sal D315
Sal E387
Ängeln, liemannen How (and why) does Kandidatprogram
och idioten: grekiska language change? i teckenspråk och
fenomen i svenskan
tolkning
Niklas Haga
Texts that Talk to
Each Other
Joakim Wrethed
Sigi Vandewinkel
Jennica Andersson &
Eira Balkstam
How (and why) does Kandidatprogram
language change?
i teckenspråk och
tolkning
Sigi Vandewinkel
Jennica Andersson &
Eira Balkstam
Family Guy,
How (and why) does
language change? Facebook or World
of Warcraft?
Sal E413
Sal E420
Sal F307
Sal F397
Hur kasus kan man
tänka?
Texts that Talk to
Each Other
What do JRR
Tolkien and Fredrik
Lindström have in
common?
Mission
Impossible?
Tolkens vardag
Politiskt
motstånd i
tecknade serier
Sari Pesonen
Joakim Wrethed
Mara Haslam
Elisabet Tiselius
Sara Eriksson
What do JRR
”Stop All the Clocks”
Tolkien and Fredrik
a poem by W.H.
Lindström have in
Auden
common?
Mission
Impossible?
Tolkens vardag
Politiskt
motstånd i
tecknade serier
Marion Helfer Wajngot
Elisabet Tiselius
Sara Eriksson
11.00
Hur kasus kan man
tänka?
Sari Pesonen
12.35
13.00
13.20
13.45
Svenskt
teckenspråk idag
Politiskt
motstånd i
tecknade serier
12.00
Marion Helfer Wajngot
Pia Simper-Allen
Sara Eriksson
12.25
Ängeln, liemannen
och idioten: grekiska
fenomen i svenskan
Svenskt
teckenspråk idag
Family Guy,
Facebook or World
of Warcraft?
Hur kasus kan man
tänka?
Niklas Haga
Pia Simper-Allen
Pernilla Rosell Steuer
Sari Pesonen
Niklas Haga
Josep Soler-Carbonell
Jennica Andersson &
Eira Balkstam
10.35
”Stop All the Clocks”
a poem by W.H.
Auden
Joakim Wrethed
R A S T
10.25
Texts that Talk to
Each Other
Pernilla Rosell Steuer
Ängeln, liemannen Language, Culture Kandidatprogram
och idioten: grekiska and Communication i teckenspråk och
tolkning
fenomen i svenskan
Mara Haslam
10.00
L U N C H
Sigi Vandewinkel
12.25
09.50
Sal E397
L U N C H
12.00
9.00
Varför skriver de inte bara vad de säger?
Undertexternas hemligheter avslöjade
Jan Pedersen, Inst. för svenska och flerspråkighet
”Language is Power”
Sara Lilja Visén, Engelska institutionen
What do JRR
Language, Culture
Tolkien
and Fredrik
and Communication
Lindström have in
common?
Gothic Fiction:
Who says it’s
escapist?
Texts that Talk to
Each Other
Josep Soler-Carbonell
Irina Rasmussen
Joakim Wrethed
Mara Haslam
R A S T
Gothic Fiction:
Who says it’s
escapist?
”Stop All the Clocks”
Family Guy,
a poem by W.H.
Facebook or World
Auden
of Warcraft?
Mission
Impossible?
Tolkens vardag
Svenskt
teckenspråk idag
Irina Rasmussen
Marion Helfer Wajngot Pernilla Rosell Steuer
Elisabet Tiselius
Pia Simper-Allen
Språkstudion
Introduktion
10.00-11.00
i Språkstudions datorresurser
E299 Datorsalen Studio 1
och
14.00-15.00
13.00-14.00 Språkcafe på flera språk
Sal E231
12.35
13.00
13.20
13.45
Har du frågor om att läsa språk vid Stockholms
universitet? Kontakta en studievägledare i det språk
du är intresserad av.
Arabiska, kinesiska, koreanska och japanska: [email protected]
Baltiska språk: [email protected]
Engelska: [email protected]
Finska: [email protected]
Franska och italienska: [email protected]
Klassiska språk: [email protected]
Lingvistik: [email protected]
Nederländska: [email protected]
Slaviska språk: [email protected]
Svenska och flerspråkighet: [email protected]
Spanska, portugisiska och latinamerikastudier: [email protected]
Teckenspråk: [email protected]
Tolk- och översättarutbildningar: [email protected]
Tyska: [email protected]
Språkdidaktik: [email protected]
Språkstudion: [email protected]
Allmän studie- och karriärvägledning: [email protected]
e
int
a
s
s
Mis et hu !
p
Öp mars hus
11 ppet
o
se/
su.
Välkommen till Öppet hus 11 mars kl 12–16
En dag fylld med aktuell information om våra
utbildningar och inspiration till dina framtida studier.
För mer information se su.se/studera
Stockholms universitet, 106 91 Stockholm
Tel: 08-16 20 00