Lilla Aktuellt teckenspråk

Transcription

Lilla Aktuellt teckenspråk
ARBETSBLAD
PRODUCENT: GUSTAV RANGSJÖ
PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ
BESTÄLLNINGSNUMMER: 104176 TV 15
LILLA AKTUELLT TECKENSPRÅK DEN 8 MAJ
Lilla Aktuellt skola och Lilla Aktuellt teckenspråk är ett samarbete mellan SvT och UR. Båda programmen sänds på fredagar. De tar upp veckans viktigaste händelser och vänder sig särskilt till barn och unga som tittar i klassrummet. Lilla Aktuellt -­‐ teckenspråk vänder sig till döva barn och ungdomar med veckans viktigaste nyheter. Lilla Aktuellt teckenspråk sänds fredagar kl. 13.00. Lilla Aktuellt skola sänds på webben kl. 9.00 och i Barnkanalen kl. 14.45. Arbetsbladet består av diskussionsfrågor som knyter an till programmet. Klipp och annat material om programmen finns på webben: www.ur.se och http://www.svt.se/barnkanalen/lilla-­‐aktuellt-­‐skola-­‐-­‐teckensprak/ Du hittar även Lilla Aktuellt teckenspråk på Facebook. Vill du kontakta oss mejla på: [email protected] Huvudnyheterna handlade om: • Jordbävningen i Nepal • Regionala tecken • 70 år sedan andra världskrigets slut • Språkmiljö i klassrummen DISKUSSIONSFRÅGOR
Jordbävning i Nepal För två veckor sedan drabbades landet Nepal, som ligger i Asien, av en stor jordbävning. I huvudstaden Katmandu har väldigt många hus förstörts. Många människor har förlorat sina hem men också familj och vänner. Tusentals dog i jordbävningen och många fler skadades. Jonas Brännvall, som är med i Stockholms Dövas Förenings Nepalkommitté, är gäst i studion och berättar om hur läget är i Nepal. Han berättar att invånarna saknar elektricitet, vatten och mat. Men också att det är många hjälparbetare som har kommit dit för att hjälpa dem som bor i Nepal. • I vilken världsdel ligger Nepal? Titta på en karta! • Varför är det extra svårt att nå ut med hjälp till byarna? • Varför uppstår en jordbävning? • Hur tror du att en jordbävning skulle kännas? 1(2) Regionala tecken Lilla aktuellt teckenspråk träffade Tomas Hedberg från Språkrådet. Han förklarade hur det fungerar med regionala tecken. Regionala tecken är ord som har flera olika tecken. Det var när dövskolorna startades i Sverige som det skapades regionala tecken. För då fanns det ord som inte hade ett eget tecken. Därför kom eleverna på varje dövskola på ett nytt tecken. I en annan dövskola, längre söderut till exempel, kom eleverna på ett helt annat tecken. Därför blev det två olika tecken och det är det som kallas för regionala tecken. De flesta regionala tecken används än idag. • Vad är regionala tecken? • Vet du något ord som har många olika tecken? • Varför tecknas vissa ord olika i olika delar av Sverige? • Vilka tecken för räv kan du? 70 år sedan andra världskrigets slut Utanför fredsorganisationen FN:s stora hus i New York har det planterats ett nytt träd. Detta för att uppmärksamma en speciell årsdag. För igår var det exakt 70 år sedan andra världskriget tog slut. Den 7 maj 1945, då var äntligen det sex år långa kriget över. Bilderna vi visade i programmet är från Kungsgatan i Stockholm där människor gick ut på gatan för att fira. • För hur många år sedan tog andra världskriget slut? • Känner du någon som var med i andra världskriget? Berätta. • Varför tror du att man valde att just plantera ett träd på årsdagen? Språkmiljö i klassrummen Jonna Delvert gjorde en kortfilm tidigare i år som spreds på sociala medier. Filmen handlar om hur hon och andra elever är missnöjda med språkmiljön i sina klassrum. Till exempel upplever de att lärarna ofta inte förstår dem. Igår fick hon träffa statssekreteraren Helene Öberg (Miljöpartiet) som jobbar i regeringen och de diskuterade om problemen i klassrummen. Jonna gav några olika förslag på hur det kan förbättras. • Vad tycker du om språkmiljön i ditt klassrum? • Vad skulle du vilja ställa för frågor till en politiker? • På vilka sätt kan man påverka språkmiljön på sin egen skola? Tipsa oss! Har ni tips på nyheter eller andra spännande saker på gång som ni tycker vi borde berätta om i Lilla Aktuellt teckenspråk? Kontakta redaktionen! Mejla till: [email protected] 2(2)