Lilla Aktuellt teckenspråk

Comments

Transcription

Lilla Aktuellt teckenspråk
ARBETSBLAD
PRODUCENT: GUSTAV RANGSJÖ
PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ
BESTÄLLNINGSNUMMER: 104176 TV2
LILLA AKTUELLT TECKENSPRÅK DEN 23 JANUARI
Lilla Aktuellt skola och Lilla Aktuellt teckenspråk är ett samarbete mellan SvT och UR. Båda programmen sänds på fredagar. De tar upp veckans viktigaste händelser och vänder sig särskilt till barn och unga som tittar i klassrummet. Lilla Aktuellt -­‐ teckenspråk vänder sig till döva barn och ungdomar med veckans viktigaste nyheter. Lilla Aktuellt teckenspråk sänds fredagar kl. 13.00. Lilla Aktuellt skola sänds på webben kl. 9.00 och i Barnkanalen kl. 14.45. Arbetsbladet består av diskussionsfrågor som knyter an till programmet. Klipp och annat material om programmen finns på webben: www.ur.se och http://www.svt.se/barnkanalen/lilla-­‐aktuellt-­‐skola-­‐-­‐
teckensprak/ Du hittar även Lilla Aktuellt teckenspråk på Facebook. Vill du kontakta oss mejla på: [email protected] Huvudnyheterna handlade om: • Terrorism • Tvåspråkighet DISKUSSIONSFRÅGOR
Terrorism USA:s president Barack Obamas årliga tal i kongressen handlade bland annat om att de ska kämpa mot terrorism. Den senaste tiden har det pratas mycket om terrorister, till exempel efter attackerna i Paris. Flera länder har olika listor med grupper och personer som de menar är terrorister. Några grupper som finns med på listorna just nu är Al-­‐Qaida, Islamiska Staten, Talibanerna och också Boko Haram. De länder som har störst problem med terrorister är Syrien, Irak, Nigeria, Afghanistan och Pakistan. • Vad tänker du när du hör ordet terrorism? • Vad gör en terrorist? • Hur skulle du beskriva en terrorist? • Vad har du hört om terrorister på nyheterna? Någon särskild händelse du minns? • Blir du orolig när du hör talas om terroristattacker? Vad tänker du då? • Vad betyder egentligen ordet terrorist? • Vilka är terrorister? 1(2) •
•
•
Varför finns de? Vad vill terroristerna? Hur kan man stoppa terroristerna? Tvåspråkighet Jonna från Birgittaskolan är inte nöjd med hur tvåspråkigheten fungerar på hennes skola. Därför bestämde hon sig för att göra en filmdokumentär där eleverna på skolan berättar om hur dåligt de tycker att tvåspråkigheten fungerar i deras skola. Jonnas film delades och spreds på sociala medier. Efter hennes film har flera elever från andra skolor gjort egna filmer där de tar upp bristerna i deras skolor. En vanlig åsikt som förs fram är att det finns lärare som inte kan teckenspråk tillräckligt bra. Nu har utbildningsministern sagt att han ska bjuda in Jonna under våren och de ska ha en diskussion om tvåspråkighet. • Vad innebär tvåspråkighet? • Är det viktigt med tvåspråkighet? • Finns det något du är missnöjd med i skolan? • Om man vill förändra något i skolan, vad kan man göra? • Hur mycket känner du att du kan påverka: dina klasskamrater? Dina lärare? Din skola? • Vem är Sveriges utbildningsminister? • Om du skulle få träffa utbildningsministern och prata om skolan: vad skulle du prata om? 2(2)