Anti-penningtvätt – AML/CFT - 10 november 2015

Comments

Transcription

Anti-penningtvätt – AML/CFT - 10 november 2015
Anti-penningtvätt – AML/CFT - 10 november 2015 (heldagskurs)
Denna kurs i Finansbolagens Förenings regi syftar till att ge deltagarna god kännedom om praktisk tillämpning
av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Plats:
Tid:
Priser:
FF:s kansli, Regeringsgatan 67, 4 tr, Stockholm,
09.30 – 16.30, registrering och kaffe fr o m 09.00
Medlemmar i Finansbolagens Förening 6800 kr exkl moms.
Externa kursdeltagare 8800 kr exkl moms
ERBJUDANDE: Boka plats före 1 juli – få 1000 kr i rabatt/person
Förfrågningar och anmälningar (bindande): [email protected]
Ange kurs, datum, namn på deltagare, mailadress samt faktureringsadress
Utbildningen genomförs i samarbete med Transcendent
Group, konsulter inom governance, risk and compliance.
PROGRAM
Del 1
(Med reservation för ev ändringar)
Regler inom området för penningtvätt och finansiering av terrorism:

Hur FATF, direktiv, förordningar, lagar och regler hänger ihop med fokus på förändringar inom området;
t ex senaste förändringar i regelverket, kommande förändringar med anledning av det fjärde penningtvättsdirektivet, samt lärdomar utifrån senaste sanktionsbesluten.

KYC/Kundkännedom, PEP och verklig huvudman samt kontroller i första och andra linjen.

Utbildning/information, regelbundenhet och uppföljning, statement utåt.
Ett riskbaserat arbetssätt med fokus på:
Del 2
Del 3

Riskbedömning, Vad är ett riskbaserat förhållningssätt? Praktisk genomgång av hur en riskbedömning
upprättas samt genomgång och analys av senaste nytt från myndighetsrapporter

Interna regler – vikten av röd tråd, baserat på lagkrav och beroende av risken

Regelverkets mervärde ute i verksamheten - möjlighet att effektivisera och integrera olika moment, som
exempelvis kreditprövning och kundkontroll.
Fördjupning inom praktisk tillämpning av reglerna:

Hur genomförs grundläggande kundkännedom ute i verksamheten?

Löpande uppföljning och transaktionsgransking – hur göra i praktiken?
Summering och tillfälle för avslutande frågor
Tel +46 8 660 68 90, Fax +46 8 662 76 12
[email protected]
www.finansbolagens-forening.se
Regeringsgatan 67, 4 tr, 111 56 Stockholm
Finansbolagens Förening, som bildades 1960, är en branschorganisation för finansbolag. Föreningen är medlemmarnas
kontakt gentemot lagstiftare, myndigheter, näringsliv och
andra intressegrupper samt fungerar som remissinstans.
Finansbolagens förening informerar regelbundet sina medlemmar bl a om de viktigaste aspekterna på finansieringsverksamhet, om regelverk och utvecklingstendenser samt
bistår med råd. I föreningens regi anordnas regelbundet
seminarier och kurser på kreditmarknadsområdet.