Allénytt v.34

Comments

Transcription

Allénytt v.34
2014, VECKA 34
V 34
V IKTIG
INFORMATION
R ECEPTIONENS
Ö PPETTIDER
.Elever
på RL och HT som jobbade på studenten startar
sin termin torsdagen den 21/8. För de som ej deltog i
studenten startar terminen den 19/8.
Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
07.30-16.00
07.30-16.00
07.30-12.00
07.30-16.00
Fredag: 07.30-11.30
Nyckelutlämning
Information kring detta kommer under vecka 34.
/Fastighetsavdelningen
Kontakt:
0582-685216
Elin
Carlestav
MISSA INTE!
Elever sjukanmälan se
sid. 3
Lärare sjukanmälan se
sid. 9
2014, VECKA 34
PÅ
SIDA
2
GÅNG !
Information till alla mentorer:
Första och tredje dagen ska ni kryssa för alla elever i er klass på
klasslistan och sedan lämna in till respektive skoladministratör. Detta
för att vi ska upptäcka elever som blivit inskrivna men ej kommit till
skolan eller tvärtom. MYCKET VIKTIGT!!!
Första skoldagen för eleverna:
Ni hämtar som vanligt en bunt med hälsoblanketter för er klass och ett kuvert med busskort i reception den 18/8 som ni delar ut första dagen. Var noga med att återlämna klasslistor och busskort
samma dag. Elever födda före –95 är inte berättigade till busskort. Fattas någon elev på klasslistan
får ni komma till mig i reception och hämta kort.
Blanketterna ”Samtyckesblankett” och ”IT-regler för studerande vid Alléskolan” ska fyllas i av alla
ettor och lämnas in till respektive skoladministratör. Blanketter hittar ni i Pingpong under Aktiviteter/
Personal/blanketter och dokument/elev.
Blanketten ”Valda elevombud” ska fyllas i av alla klasser och lämnas till receptionen.
2014, VECKA 34
PÅ
SIDA
3
GÅNG !
Startdagarna för årskurs 1
Skolstart måndag 18/8
08.00-14.30 Samling 08.00 i aulan där rektorerna hälsar välkomna.
Därefter går klassföreståndarna med klassen till klassrummen.
Detta ska klassföreståndarna gå igenom med eleverna:
* Välkommen till Alléskolan (Aulan)
* Kort presentation
* Utdelning av gymnasiekort mm.
* Rundvandring på skolan
* Lunch tillsammans med klassföreståndare
* Skåpnycklar, se info här i Allénytt.
* Introduktion i programmet.
* Information om elevrepresentation.
* IT-kontrakt (skrivs ut från pingpong)
* Samtyckeblankett (skrivs ut från pingpong)
Gemensam lunch klassföreståndare och elever
Enhet 1
11.00
NA, TE, IN
Enhet 2
11.15
BF, VO
Enhet 3
11.30
BA, FT, EE
Enhet 4
11.45
SA, HU, EK, ES
Enhet 5
11.00
RL, HT, HA
Till alla elever!
OBS!
Sjukanmälan elever skall göras på telefon
Blir du sjuk mer än en dag måste du ringa
och sjukanmäla dig varje dag för att du inte
skall få ogiltig frånvaro registrerad.
68 54 67
där du knappar själv knappar in ditt personnummer
och vilken dag och tid du är frånvarande.
Alla avvikelser under dagtid skall meddelas
klassföreståndaren eller undervisande lärare. (Ex läkar/tandläkarbesök). Man kan
INTE gå till reception och sjukanmäla sig.
2014, VECKA 34
PÅ
SIDA
4
GÅNG !
Program för dag 2, åk 1 tisdag 19/8
08.00-09.30
Klassvis samling med klassföreståndare, samma sal som dag 1.
* Eventuellt ytterligare information
* Frågor pga information dag 1
* Möjlighet att reda ut eventuella problem
10.00-15.20 Lektioner enligt ordinarie schema
Övrigt.
Samtliga klasser i årskurs 1 kommer att under höstterminen få ta del av information
om elevdemokrati, elevinflytandefrågor, elevrådsinformation, information från studieoch yrkesvägledare, kurator och skolsköterska samt information om likabehandlingsplan.
Skolstart årskurs 2 och 3, 2013-08-19
Läsåret inleds med samling i aulan.
kl. 08:00 för programmen SA, EK, ES, IN, TE, NA, HA, HT och RL
kl. 08:30 för programmen BA, FT, EE, VO och BF
Därefter klassvisa samlingar med upprop inför det nya läsåret, där klassföreståndaren ger nödvändig information om it-regler, elevrepresentanter samt delar ut gymnasiekort för buss- och tåg resor.
2014, VECKA 34
PÅ
SIDA
5
GÅNG !
ÖNSKEMÅL OM BYTE AV KURS, UNDERVISNINGSGRUPP, KLASS ELLER PROGRAM
Ett antal elever brukar varje läsårsstart, av olika anledningar, önska byte av kurs, undervisningsgrupp, klass, inriktning, profil eller program. Följande gäller angående byten:
1.
Under terminens första vecka lämnas önskemål om byte på en särskild blankett som finns i
reception, Hus C.
2.
Den elev som önskar något byte fyller i blanketten och lämnar den till reception senast måndagen den 25/8 kl. 15.00. Bytet måste vara praktiskt genomförbart tex vad gäller gruppstorlek,
schema m.m.
3.
Det viktiga är att samtliga byten kan göras så snart som möjligt. En vecka bör dock förflyta innan önskemålen bearbetas dvs att eleven har haft alla ämnen/kurser. Byten medges tidigas
den 1/9.
Elevens ursprungliga val/placering gäller till dess att besked lämnats
————————————————————————————————————————————INFORMATION FRÅN SKOLHÄLSAN
Eftersom det finns många på skolan, både elever och personal, som är allergiska vill vi informera om följande:
Alla pälsdjur kan vara allergiframkallande: De som är allergiska mot pälsdjur kan få symtom
vid direkt eller indirekt kontakt med djur.
Tänk på att inte klappa era husdjur precis innan ni kommer till skolan och du som varit i stallet och skött om dina djur, duscha och tvätta håret innan du kommer.
Tänk på att parfymer, starka deodoranter, cigarettrök kan orsaka allergiska symtom. Använd
gärna oparfymerade produkter.
Olika nötter och jordnötter kan ge upphov till mycket allvarliga allergireaktioner. Vissa är så
känsliga att det räcker att en påse jordnötter öppnas i samma rum. Tänk på att inte ta med
livsmedel som innehåller nötter eller mandel in på skolan.
Med vänlig hälsning
Skolhälsan
2014, VECKA 34
PÅ
SIDA
GÅNG !
Klassföreståndarpass måndagen den 18/8
Klass
BA14A
Sal
D65
Klass
ES14
Sal
B229
Klass
RL14
Sal
Cityhuset
BA14B
D66
FT14A
H5
SA14A
B208
BA14C
D53
FT14B
H6
SA14B
B210
BA14D
D52
HA14
B120
TE14A
B163
BF14
E214
HT14
Cityhuset
TE14B
B164
EE14A
F234
HU14
B216
VO14
E234
EE14B
F237
IN14
M101
SSP
SSP
EK14A
B108
NA14A
B262
SIV
SIV
EK14B
B211
NA14B
B167
Välkommen till Café E, en cafeteria som drivs av elever som går på gymnasiesärskolans program. Vi hoppas att du är nöjd med vad vi har att erbjuda och trivs i vårt café. Vi tar gärna emot förslag och synpunkter från våra gäster. Vi öppnar 25 augusti Måndag 08.45‐10.15 13.15‐14.15 Tisdag 08.45‐10.15 13.15‐14.15 Onsdag 08.45‐10.15 13.15‐14.15 Torsdag 08.45‐10.15 13.15‐14.15 Fredag 08.45‐ 10.15 Med vänlig hälsning Cafépersonalen 6
2014, VECKA 34
PÅ
SIDA
GÅNG !
Klassföreståndarpass tisdagen den 19/8
Klass
Sal
Klass
Sal
Klass
Sal
BA13A1&2
BYGGAVD
ES13
SCALA
SA13B
B104
BA13B
E215
FT13A
B267
SA13C
B106
BA13C
F93
FT13B
B268
VO13
E245
BA13D
BYGGAVD
HA13A
B122
TE13A
B186
BF13
E204
HT13
Cityhuset
TE13B
B286
EE13AU
F205
IN13
F126
SIV
SIV
EE13DI
F233
NA13
B166
SSP
SSP
EE13EL
F203
RL13
Cityhuset
HA13B
B122
EK13
B213
SA13A
B110
FT13C
F10
Klass
Sal
Klass
Sal
Klass
Sal
BA12A1
BYGGAVD
EK12
B215
NA12B
B264
BA12A2
BYGGAVD
ES12
B100
RL12
Cityhuset
BA12B
BYGGAVD
FT12A
H9
SA12A
B103
BA12C
Konfrum hus D
FT12B
B124
SA12B
B100
BA12D
BYGGAVD
FT12C
H8
TE12A
F112
BF12
E219
HA12
B227
TE12B
B186
EE12AU
F204
HT12
Cityhuset
VO12
E216
EE12DI
F38
IN12
F113
EE12EL
ELLAB
NA12A
B236
7
2014, VECKA 34
PÅ
SIDA
8
GÅNG !
Presentation av krisgruppen
Alléskolans krisgrupp har som uppgift att administrera och ansvara för arbetet vid en eventuell krissituation. Det kan handla om en brand på skolan, en elevs eller personals dödsfall,
en skolskjutning eller en hotfull situation.
Gruppen består av representanter från skolledningen, rektorer, administratörer, fastighetstekniker, kuratorer, skolsköterskor, lärare och studie-och yrkevägledare.
I en krissituation är vår uppgift att samlas så snabbt som möjligt för att få kontroll över situationen och bedöma vilka åtgärder som krävs. Det kan handla om att kontakta räddningsledare och polis, ha kontakt med media, ordna minnesstund eller ta hand om chockade elever.
Vi träffas ungefär 6 gånger per läsår och då utbildar vi oss i krishantering, övar krishantering
eller diskusterar vad vi behöver förbättra för att kunna hantera tänkbara kriser.
Om du upplever en hotfull situation eller annat som du tror kan beröra krisgruppen ska du
inte tveka att höra av dig till oss.
Du hittar mer information om oss på hemsidan!
2014, VECKA 34
PÅ
SIDA
9
GÅNG !
SJUKANMÄLAN PERSONAL
Sjukanmälan personal, även vård barn mm skall göras mellan kl 07.30-08.00 på tel
0582-68 52 16. Efter det meddelar varje lärare själv sina elever via pingpong.
Alla eventuella avvikelser under dagtid meddelas Elin i receptionen.
VIKTIGT! Friskanmälan skall göras före kl. 08.00 samma dag man är åter i
tjänst! Annars kan jag felaktigt meddela elever som kommer hit att ni
fortfarande är frånvarande.
From den 1 september 2014 ska du själv anmäla VAB, sjukdom och ledigheter i Personec, men du måste även meddela mig i reception så att vi
vet att ni är frånvarande.
Mvh Elin
070-3705890
2014, VECKA 34
PÅ
SIDA
10
GÅNG !
OBS! Uppdaterad
TELEFONNUMMER OCH PROGRAMFÖRDELNING
REKTORER
Fax 0582-685466
Ewa Hardmo
85204/070-6656112
TE, NA, IN
Lars Kristoffersson
070-1852233
BA, EE, FT
Lena Samuelsson
070-2405228
SA, EK, ES, HU
Katrin Pedersen
070-3691511
IM, IM Punkten,
Lena Hansson
076-5512018
VUX
Liselott Broman Huss
070-5588501
VO, BF, Gy-sär
Gustav Axmon
070-6716067
HA, RL, HT
ADMINISTRATION
Fax 0582-685466
Jennie Larsson
85074
Personaladministratör, IN, NA, TE
Katrin Aldenfalk
85686
Direktionssekreterare, SA, EK, HU, ES, IM, Punkten
Carina Angelsten
85241
BA, EE, FT
Jenny Willén
85465
VUX
Elin Carlestav
85216
Reception, HT, RL, HA
Amie Blomér
85238
VUX
Carl-Johan Larsgården
85677
BF, VO, Gy-sär
Jeanette Åkerström
070-2163254
Planeringschef
Henrik Lifgren
070-3541200
Planeringsadministratör
Sofia Dahlerus
0702135651
Personalstrateg
Marcus Fläckman
070-2014493
IKT-pedagog
KURATORERNA
Fax 0582-685466
Peter Berglind
070-214 62 20
Elevcoach BA
Monika Jinneskog
85231
TE, SA, ES, HU, EK , NA
Carina Nyhlin
85674
IM, Punkten
Beatrice Andersson Sobotka
85518/070-5639797
BF, VO, Gy-sär, EE
Sofia Jönsson
070-2932372
BA, FT, IN
Lisa Evaldsson
070-5606623
IM Intro, HA, RL, HT
STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARNA Fax 0582-685466
Magnus Skråge
070-3705890
IM, Punkten,
Håkan Rosén
85272
TE, SA, NA, EK, ES, HU
Cecilia Eklund
070-2557093
BF, VO, EE, FT, BA, IN,
Katalin Edström
85276/070-5898135
VUX, HA, RL, HT
Marita Eriksson
85276
VUX
2014, VECKA 34
PÅ
SIDA
GÅNG !
TELEFONNUMMER OCH PROGRAMFÖRDELNING
OBS! Uppdaterad
EKONOMI
Fax 0582-685630
Birgitta Jacobsson
85668
Ekonomiadministratör
Raili Johansson
85678
Redovisningssekreterare
Teresia Karlsson
85218
Ekonomisekreterare
Thomas Holst
85679/070-3989088
Administrativ chef
Sofia Nordqvist
070-6192727
Ekonomisekreterare
SKOLSKÖTERSKOR
Fax 0582-685466
Margareta Hellsten
85214
BF, VO, NA, TE, IP, särskolan
IN, SA, HU, EK, ES
Carin Ahl
070-3247022
Cecilia Nielsen
070-8774605
IM, Punkten, EE, FT, HT, RL, BA, HA
SKOLLEDNINGEN/DIREKTIONEN Fax 0582-685630
Marie Kilk
070-5803699
Förbundsdirektör
Lars-Göran Hildor
070-6800930
Utvecklingschef
Katrin Aldenfalk
85686
Direktionssekreterare
Hans Karlsson
85118/070-5451390
Ordförande
Solveig Samuelsson
070-2746510
Vice ordförande
Ylva von Scheele
070-5408006
2:a vice ordförande
SERVICEENHETEN
Fax 0582-685497
Lars Spennare
070-5763840
Servicechef
Kjell Lindqvist
070-3258199
Vaktmästare
Kjell Häggman
070-2098783
Service– och underhållschef
Ted Norén
070-2286885
Fastighetsskötare
Henric Lindroth
070-2565113
Fastighetsskötare
Lena Tidholm
070-1463449
Fastighetsskötare
Mats Andersson
070-5664260
Fastighetsskötare
IT-ENHETEN
Fax 0582-685497
Anya Odell
070-6428655
IT-ansvarig
Anneli Johansson
070-5764097
IT-ansvarig
11
2014, VECKA 34
PÅ
SIDA
GÅNG !
OBS! Uppdaterad
TELEFONNUMMER OCH PROGRAMFÖRDELNING
SPECIALPEDAGOGER
Fax 0582-685466
Lena Solheim
070-280 45 66
Enhet 1 (NA, TE)
Lena Solheim
070-280 45 66
Enhet 2
Kaisa Johansson
070-570 25 30
Enhet 3
Kaisa Johansson
070-570 25 30
Enhet 4
Kristin Skoghäll
070-172 14 70
Enhet 5
Kristin Skoghäll
070-172 14 70
Enhet 6
12
2014, VECKA 34
SIDA
13
K ALENDARIE
V.
Datum
Börjar Slutar Berörda
Aktivitet
Kommentar
34 2014-08-18 08:00 14:30 Elever Åk 1
Läsårstider
Höstterminen börjar Åk 1
34
34
34
34
34
34
34
34
35
35
35
35
35
35
35
35
08:00
Elever Åk 2, 3
15:30
Personal NA-programmet
11:00
Personal OLGY
12:00 15:20 OLGY, samtliga elever och tränare
15:30 17:00 Personal BA-programmet
Berörda FT-programmet
OLGY, samtliga elever och tränare
Läsårstider
APT
APT
Träning
APT
Temadag
Träning
Höstterminen börjar Åk 2
15:30
Personal IN-programmet
12:00 16:30 Matematiklyftet
NA14
15:30
Personal TE-programmet
15:30 17:00 Personal EE-programmet
NA12
07:50 15:20 Ekonomprogrammet
FT-programmet
APT
Kick off
Temadag
APT
APT
Temadag
Temadag
Kick off
2014-08-19
2014-08-19
2014-08-20
2014-08-21
2014-08-21
2014-08-22
2014-08-22
2014-08-24
2014-08-25
2014-08-26
2014-08-26
2014-08-26
2014-08-28
2014-08-28
2014-08-29
2014-08-29
Plats
Aulan
B244
B244
Uppsala
Lastbilsmässa
Elmia
Uppsala
B244
Lära-känna-dag
Motorp
B244
Tiveden
Ekonomdagen

Similar documents