Klicka här för att ladda ned en pdf

Transcription

Klicka här för att ladda ned en pdf
Medicinhistoriskt intressanta aktiviteter i Malmö-Lund-HelsingborgKristianstad
Senast uppdaterat 15-11-21 av Berndt Ehinger.
Kompletteringar och rättningar är välkomna till [email protected]
Med reservation för feltryck liksom kommande ändringar och kompletteringar.
För att se ett aktuellt kalendarium, gå till http://www.medicinhistoriskasyd.se. Där finns också korta
introduktioner till föreläsningarna.
Aktivitet
Jerker Ahlin och Rolf
Lundgren: Från Leopiller till
Nicorette.
Datum
2015-11-24
Tid
1800
Plats
Medicinhistoriska
Museet, Bergaliden 20, Helsingborg
Organisatör
Helsingborgs
medicinhistoriska
förening
2015-12-09
1300 1620
Sal F1,
Universitetssjukhuset i Lund.
Kaffe serveras i
pausen.
Enheten för
medicinens historia,
Lunds Universitet
Gott Nytt År
Sal F1,
Universitetssjukhuset i Lund
Medicinhistoriska
Gott Nytt År
Sydsvenska
Medicinhistoriska
Sällskapet
Helsingborgs
Anmälan till eftersits senast
18/11.
Seminarium:
Medicinhistoriska aspekter på
den lyckliga och olycklige
läkaren, samt läkarfamiljen.
- Peter M. Nilsson: Introduktion
Herman Holm: Vad gör läkare
lyckliga?
- Ann Fridner: Läkares psykiska
ohälsa.
- Lars Håkan Nilsson: Läkare
med alkohol- och/eller narkotikaberoende
- Föreläsare ännu ej klar:
Kroppsligt sjuka läkare.
Kaffepaus
- Carl-Magnus Stolt: De
olyckliga läkarna. Resultat från en
kvalitativ studie
- Peter M Nilsson:
Läkaräktenskap, familj och barn –
fiktion och verklighet
- Anders Waldenström: En
läkarsläkt – familjen
Waldenström.
Gott Nytt År
Sven Britton: Epidemiernas
historia och framtid.
Hans Huldt och Elsa-Lena
Gott Nytt År
2016-01-18
kl 1900
2016-01-26
Kalendarium 151121.doc Senast sparad 2015-11-21
kl 1800
Sid 1 (av 2)
Ryding: Konst och dikt (prel.)
Museet, Bergaliden 20, Helsingborg
Nya festsalen,
Akademiska
föreningen,
Sandgatan 2
Lund
Sal F1,
Universitetssjukhuset i Lund
Medicinhistoriska
Museet, Bergaliden 20, Helsingborg
Sal F1,
Universitetssjukhuset i Lund
Medicinhistoriska
Museet, Bergaliden 20, Helsingborg
medicinhistoriska
förening
Ann Pontén: Huden i konsten
16-02-09
kl 1400
Annika Berg: Signe och Axel
Höjer.Två profiler i folkhälsans
tjänst (prel.)
Martin Lindström: Hälsa och
sjukdom i Skåne under 250 år
(prel.)
2016-02-22
kl 1900
2016-03-08
kl 1800
Henrik Valentin: I en sal på
sanatorium. Ohälsan tiger still.
2016-03-14
kl 1900
Anders Varenius:
Mentalsjukhuset St Maria i
Helsingborg (prel.)
2016-04-26
kl 1800
Livets Museum har en ny
hemsida och en blogg, via
Kulturen i Lund (utöver hemsidan
via SMHS)
Hemsidan från Kulturen:
http://www.kulturen.com/besoksinformation/ovriga-besoksmal/livetsmuseum/
Bloggen: https://livetsmuseum.wordpress.com/
SÄL-resor arrangerade av Nils
Tryding, fr.a. med konsthistoriska
mål och Kerstin Strömland
([email protected])
med också andra mål.
2014-2015
Skåne-SÄL
Sydsvenska
Medicinhistoriska
Sällskapet
Helsingborgs
medicinhistoriska
förening
Sydsvenska
Medicinhistoriska
Sällskapet
Helsingborgs
medicinhistoriska
förening
Se http://www.tryding.se/ och
http://www.slf.se/Foreningarnasstartsidor/Intresseforening/SAL/Resor/
Skåne-SÄL = Skåneavdelningen av Sveriges Äldre Läkare .
Kalendarium 151121.doc Senast sparad 2015-11-21
Sid 2 (av 2)