Hur kan man stötta hemma?

Transcription

Hur kan man stötta hemma?
Hur kan man stötta hemma?
Elever som börjar gymnasiet blir inte vuxna över en natt. Vi som arbetar i
gymnasieskolan kan se hur viktigt det är att man som vårdnadshavare fortsätter
ge stöd och uppmuntran i skolarbetet.
Det är långt ifrån alla som kan hjälpa till med innehållet i läxor och uppgifter på
gymnasiet, men man kan hjälpa på andra sätt.
Planering
Gymnasiet börjar med en rivstart. Man har klämt in oerhört mycket i varje
kurs i det nya gymnasiet, och man får betyg efter varje avslutad kurs. En
elev kan alltså inte ”reparera” en kurs i efterhand.
Skolan konkurrerar också med många andra saker, som idrott och kompisar.
Man får aldrig bra resultat om man skjuter upp saker till sista dagen. Hjälp
till med att planera den tid som finns för att arbeta med hemuppgifter.
Skolan hjälper också mer än gärna till med att planera en elevs studier, vi
har flera experter på det området.
Lugn och ro
Många tror att musik hjälper en att plugga, och att man kan multitaska.
Inget av det stämmer. Modern forskning visar att vi bara kan göra en sak i
taget, och att det bara är ganska tyst musik i bakgrunden som inte stör
inlärning. För att inte tala om att man inte kan ha Facebook, datorspel,
teve mm på samtidigt som man pluggar.
Var nyfiken
Fråga era ungdomar vad de har i uppgift. Inte för att kontrollera, utan för
att ni är nyfikna på vad vi pysslar med i gymnasiet nu för tiden. Det har
förändrat sig ganska mycket sedan vi gick i gymnasiet, även om en del är sig
likt. Kunskapsnivån är högre och mängden fakta större än på vår tid.
Fråga vad de ska kunna
En av de viktigaste sakerna för inlärning är att veta vad det är man ska
kunna. De flesta lärare talar om det i förväg, och då vet eleverna det. Om
läraren inte gjort det, be din ungdom att fråga läraren. Man måste veta
vart man ska för att kunna ta sig dit.
Sömn
Ungdomar behöver sova mycket, åtminstone nio timmar per dygn
eftersom deras hormonbalans ändras i åldrarna 13-19. Tonåringar som av
en eller annan orsak vänjer sig vid mycket sena vanor kan få störd
dygnsrytm och sämre sömn, vilket kan påverka studieresultaten negativt.
Det är inte heller bra att gå direkt från datorn till sängen, hjärnan behöver
varva ner lite först. Det är bra att skapa goda vanor kring just sovandet.
Mat och motion
Kroppen behöver energi för att vara på topp, inte minst behöver hjärnan
det. Koncentrationsförmågan sjunker snabbt om vi inte fyller på förråden.
Frukost är kanske dagens viktigaste mål, och att ta med sig något att äta
som mellanmål gör stor nytta. Som vårdnadshavare kan du t.ex. ha frukt
hemma som ”råkar” hamna i skolväskan.
När man pluggar sitter man mycket stilla. Det är bra för både kropp och
studier att också utsätta sig för fysisk aktivitet mellan varven.
Närvaro
Den vanligaste orsaken till att man inte klarar skolan så bra som man skulle
önska är frånvaro. Ni får meddelande samma dag om er ungdom skulle
vara frånvarande via Skola24. Vi är här för att hjälpa till, så kontakta oss så
fort det bara går om ni är det minsta oroliga för frånvaro. Det gäller både
giltig och ogiltig frånvaro, förstås. Vi har stöd att ge elever som t.ex. varit
borta p.g.a. sjukdom.
Länkar & annat
”Studiegajden” av Magnus Ehinger, lektor i kemi och lärare på Polhem:
http://ehinger.nu/undervisning/index.php/starta-haer/studiegajden.html
”Orka plugga” av UR
http://bloggar.ur.se/orkaplugga/
På It’s Learning (vår lärplattform) finns också väldigt bra material i mappen
”Studiestrategier”. Materialet är framtaget av Maria Petterson och Anna
Solgevik, som båda är lärare på Polhemskolan.
Vi erbjuder också extra stöd i matematik och fysik efter schemalagd skoltid.
Mer information om våra PLUS-aktiviteter finns här:
http://www.lund.se/Gymnasieskolor/Polhem/Elev/PLUS-aktiviteter/
Kontakt
All kontaktinformation hittar du under rubriken Personal på vår hemsida,
http://www.lund.se/Gymnasieskolor/Polhem/Personal/