POLHEM - Lunds kommun

Transcription

POLHEM - Lunds kommun
2015/16
POLHEM
AUG
Välkomna!
Vi hälsar alla nya &
gamla elever varmt
välkomna till ett nytt
skolår! Ni är efterlängtade <3<3<3
SEPT
Kick-off dag
Givetvis kickar vi igång
gymnasietiden för alla
ettor med en heldag
tillsammans med
klassen & mentor!
HÄR
B Ö RJAR
D ITT
ar sina
Trots att fler än 2300 elever tillbring
en i
dagar på Polhem, blir du aldrig bara
v unik.
mängden. För oss är varje enskild ele
att få
Ingen är som du och ingen kommer
m du i
uppleva exakt samma livsäventyr so
fart på
framtiden, ett äventyr som ofta tar
n uppgymnasiet. Vi vill att du ska få all de
hövs för
märksamhet och det fokus som be
att du ska uppnå just ditt bästa.
NOV
Frisyrshow
En oförglömlig frisyroch modeshow där
frisöreleverna visar upp
sina färdigheter på
catwalken.
DEC
Julshow
Den ultimata jullovsuppladdningen med
sång, dans, musik och
tomten så klart;)
MARS
Lund Super Bowl
Upplev stämningen när
Polhem Pirates möter
SpyKa Wolfes till jublet
av 3000 åskådare. Bara
en enda gång se’n vi
startade Super Bowl
2009 har vinnarpokalen
lämnat huset!
APRIL
ID RO T T
EK ON OM I
FR IS ÖR
NA T UR
F Y S IK
H IP P O L O G I
SAMHÄLL
T E K N IK
Vi vet att nästan samtliga elever lämnar
skolan med varma känslor, och du ska
veta att de känslorna är besvarade. Polhemskolan är uppbyggd med varje elevs
bästa för ögonen.
Lärarna är organiserade i arbetslag
för att kunna möta allas behov.
Vi lägger schemat utifrån våra elevers
behov och är aktiva i vår elevvård.
Du är alltid sedd
Våra mentorer – varje klass har sin egen
– agerar direkt när någon behöver hjälp.
I varje klass finns kamratstödjarna
Klassens Änglar som får utbildning i
Pexet
Traditionellt spex där
flera hundra elever
engagerar sig. Första
steget till karnevalsgeneral kanske?
MAJ
Vernissage, utställningar & mässor
En chans att visa upp,
titta på och hämta idéer
från allt vi skapat under
året.
psykosocial arbetsmiljö och håller ett
vakande öga över sina kamrater. Tack
vare allt detta vågar vi säga att Polhem
gör allt för att verkligen se och möta
varje enskild elevs behov.
Tryggt – med ett myller runt hörnet
Du har alltid tryggheten i din klass. Den
är viktigast av allt och vi arbetar hårt
för att den ska fungera. Varje program
har dessutom sitt eget ”kvarter” där du
snabbt känner dig hemma – som en
liten skola i skolan. Men alldeles runt
hörnet öppnar sig ett myller av olika
människor. Det är nästan alltid något
på gång. Möten, diskussioner, liv och
rörelse.
Du börjar med en mjukstart
På Polhem är det enkelt att både smälta
in och våga sticka ut. Enkäter visar att
eleverna trivs och känner sig trygga
i den öppna miljön, där traditionsrika
byggnader samsas med ljusa och toppmoderna miljöer.
Det anses vara ovanligt lätt att
komma ny till skolan, även om alla som
börjar i en ny skola nog känner sig lite
osäkra. Den första tiden får du därför
en lugn och välplanerad introduktion.
I början kan det vara lätt att gå vilse
i skolans vindlande korridorer, men
du behöver bara följa din mentor som
inviger dig i allt du behöver veta om livet
på Polhem.
JUNI
Studentbalen
Som en bal på slottet
– fast bättre;)
A
K
I
L
O
–
A
K
I
ALLA L
Våra många olika program skapar en skön blandning av människor.
Här finns alla stilar representerade – garanterat din också!
De ständiga mötena med nya, spännande människor har blivit något av skolans
själ. På Polhem håller man sig sällan på
sin kant, utan har kompisar från många
olika program. Livet på skolan inbjuder
till det.
Vilket program är du?
Även om du har kompisar på andra
program, måste du såklart välja ditt eget
program och dina egna fördjupningar. Vi
kan erbjuda dig Ekonomiprogrammet,
Hantverksprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet och
vårt stora idrottsgymnasium som du kan
välja på samtliga program.
Fysikprogrammet inom NA, vår unika
spetsutbildning i fysik, är en av få svenska spetsutbildningar. Det säger kanske
något om både skolan och vår välutbildade lärarkår.
Lika unikt är vårt Hippologigymnasium – ett naturvetenskapligt gymnasieprogram med hästprofil i samarbete
med hästcentrat i Flyinge.
Brinner för sina ämnen
Polhemskolans lärare uppmuntrar och
inspirerar. De har valt att arbeta hos oss
för att en modern och omvärldsorienterad gymnasieskola är rätt arbetsplats
för en lärare som har något viktigt att
förmedla. Att brinna för sitt ämne och att
värdesätta kontakten med eleverna är
andra egenskaper som är typiska för vår
lärarkår.
Bara för att det är kul
Men Polhem är såklart mer än bara
plugg. Under året händer det massor
av kul på skolan. Modevisningar, LAN,
idrottstävlingar, Wii-turneringar och
mycket mer. Och har du en ”bad hair
day” kan du säkert få en tid i våra frisörelevers salong.
Idrottsgymnasium
Polhemskolan har i tjugo år varit Lunds
idrottsgymnasium. Här har många
duktiga idrottare genom åren kombinerat sina gymnasiestudier med sin
satsning på idrott. Det är just detta som
är syftet med ett idrottsgymnasium. Du
skall kunna göra både och – slippa välja
bort skola eller idrott. Hos oss möter du
många kompisar med likartade intressen och lärare med stor förståelse för
att idrott är en viktig del – kanske den
viktigaste – i ditt liv.
Högskola och näringsliv
Polhemskolan jobbar aktivt mot högskolor och universitet. På NA:s Medicinprofil
har vi ett välutvecklat samarbete med
Universitetssjukhuset som bland annat
inkluderar studiebesök.
Vårt goda samarbete med Lunds
universitet kommer också till uttryck i
kursen Gymnasiearbete, där du på vissa
profiler får en handledare från universitetet.
I samarbete med Lunds Tekniska
Högskola, LTH, erbjuder vi även högskolekurser i matematik som du kan tentera
innan du har lämnat gymnasiet.
På Ekonomiprogrammet strävar vi
efter en tydlig koppling mellan teori och
praktik. Samarbetet med näringslivet
och Lunds universitet innebär att du
bland annat får inblick i olika företag.
Samarbetet omfattar också studiebesök
på Juridicum och Ekonomihögskolan,
studentföreläsningar och klassbesök av
företagare och jurister.
HAM NA PÅ
RÄTT KU R S
Förutom att vi erbjuder dig många olika program, inriktningar och profiler så erbjuder vi också massor av olika
kurser. En av fördelarna med att vara en stor skola är att
vi kan tillgodose många olika önskemål och i stor
utsträckning anpassa utbudet av det individuella valet.
Du är ständigt online
Alla elever som börjar på Polhem får
tillgång till en egen laptop som både
möjliggör tidsenlig undervisning och gör
att du kan utnyttja lektionsfri tid mer
effektivt.
De ständiga mötena med nya, intressanta människor både AFK (Away From
Keyboard) och online har blivit något
av skolans själ. Självklart har vi trådlöst
nätverk på hela skolan och projektorer i
alla klassrum.
Student Helpdesk
För att du som elev ska känna dig trygg
med din dator kan du få hjälp i vår
Student Helpdesk. Här ger specialintresserade elever datorsupport med
hjälp av sina kunskaper och stöd från
handledare och webbaserat material.
Eleverna får möjlighet att skaffa sig
efterfrågade och nyttiga praktiska
erfarenheter i form av verklighetsbaserat lärande. Genom handledning
och viss traditionell undervisning kopplas Student Helpdesk till nationella
kurser och eleverna får betyg i samband
med att de avslutar sina studier.
Du kan förändra
Polhemskolan är idag en av Sveriges
största gymnasieskolor där fler än 2300
elever dagligen rör sig i korridorerna.
Det innebär också att det finns tusentals olika idéer, viljor och tankar i dessa
korridorer. Detta är något som eleverna i
Polhems elevkår fångar upp på absolut bästa sätt. Polhems elevkår är helt
fristående och består av elever som är
engagerade och har stor drivkraft inom
vitt skilda områden.
Du får alla möjligheter att anpassa
ditt engagemang och vara med och
påverka det som händer. Den främsta
målsättningen är att erbjuda en elevkår
som främjar en god skolanda, tar till vara
varje elevs intressen och gör skoldagen
trevligare.
Lunds coolaste elevkår!
Det är elevkåren som varje år organiserar studentbalen och den stora
mattrugbyturneringen Lund SuperBowl.
Datautskottet kör LAN i matsalen och
Dansutskottet uppträder i matsalen och
på avslutningarna. Pexet – Polhems
grymma spex – engagerar årligen över
300 ungdomar. Vill du inte vara president, minister eller skådespelare i Pexet
kan du arbeta med PR, smink eller
dekor.
Du behövs
Elevkåren har också ett påverkansutskott som driver frågor som rör
skolans elever gentemot skolledning
och politiker. Till ESKO – elevskyddsombuden – kan du vända dig om du
vill förändra något i din skolmiljö. Som
nybliven elev på Polhemskolan är du
mer än hjärtligt välkommen att bli en
del av ett befintligt utskott i elevkåren.
Eller varför inte starta ett nytt utskott?
Ett som behandlar just det som du eller
dina vänner vill lyfta fram.
Följ oss på
– Jag gillar att du ofta har aktiva pausövningar. Man känner verkligen att det
ger extra energi, säger Emma.
En enkel pausövning kan vara att
rabbla alfabetet baklänges eller att röra
på sig lite. Det viktiga är att pausen
handlar om något annat och gärna
oväntat. För Anna är det bara ett av
många sätt att underlätta elevernas
koncentration och inlärning.
– Vad tycker du förresten om vår
lärplattform ”It’s learning”? Där finns ju
många bra tips om studieteknik, undrar
Anna.
Emma berättar att hon verkligen upp-
skattar det webbaserade systemet.
– Nu används det ju också fullt ut
av alla lärare. Det är jättebra att kunna
kolla vilka läxor vi har, ladda ner mallar
och uppgifter eller gå tillbaka till arbeten
som jag har gjort tidigare. Sen får jag ju
information om allt kul som är på gång
på skolan, säger Emma.
På Polhem jobbar man mycket med
studiestrategier. Eleverna får föreläsningar i studieteknik, minnesstrategier
och planering av arbetet.
– Men föreläsningarna handlar även
om kost, stress och sömn. Sen finns ju
Växthuset, där olika specialpedagoger
ger stöd till elever med olika behov.
Allt för att alla ska hänga med i undervisningen, förklarar Anna.
– Ja, för det blir ju stressigt ibland,
inflikar Emma. Jag försöker ha koll ett
par veckor i förväg och planera så att
man hinner läsa till alla proven.
– Ja, det där med proven kräver
verkligen sin planering. Inte minst av
oss lärare så att inte proven krockar för
mycket. Men det problemet har också
blivit bättre tack vare ”It’s learning”, säger Anna som nu måste skynda vidare
till nästa lektion.
Emma går i tvåan på Fysikprogrammet.
Hon sitter och småpratar med sin lärare
i svenska, Anna.
Polhemskolan är kanske en av Sveriges främsta skolor
när det gäller språk och internationella kontakter.
Vi tycker att språk är viktigt, inte minst
med tanke på meritpoängen. Därför
erbjuder vi våra elever franska, tyska,
spanska, danska, italienska, ryska,
kinesiska och faktiskt också japanska.
Dessutom kan du välja att studera latin
och teckenspråk hos oss.
Vi tycker också att det är viktigt att
man får möjlighet att använda sina språkkunskaper och knyta kontakter utanför
Sverige. Därför har vi sedan många
år språkutbyten med Lunds vänorter
Greifswald i Tyskland och Nevers i
Frankrike, samt med Siena i Italien och
Spaniens huvudstad Madrid. Vi deltar
också i ett 2-årigt projekt tillsammans
med en gymnasieskola i Siena, Italien,
där eleverna lär sig att hantera kulturella
olikheter och får chansen att utveckla
och känna sig hemma i en större europeisk identitet.
Förutom våra kontakter i Europa
har vi också ett omfattande samarbete
med en skola i Hangzhou i sydöstra
Kina med fokus på språk, fysik, hållbar
utveckling och IT i skolan.
Europaprofilen
Du som läser NA eller SA hos oss har
möjlighet att välja vår Europaprofil. I
denna lokala profil ingår studier en hel
termin, våren år 2, i London, Madrid
eller Paris. Du kommer att läsa samma
kurser som du skulle läst hemma, men
också kurser som fördjupar kunskaperna om och förståelsen för landets kultur
och språk. När du kommer hem börjar
du i trean som övriga elever.
Du som är intresserad av att gå idrottsgymnasium på Polhemskolan, kan göra
detta på flera sätt:
Elitidrottsgymnasium – NIU
400 p Specialidrott
Specialidrotten kommer att ha en tydlig
elitidrottskaraktär och kan väljas i idrotterna fotboll, friidrott, handboll, basketboll, simning och ridsport.
Uttagningarna sker i samråd med
specialidrottsförbunden, som Polhemskolan har väletablerade samarbeten
med. Eleverna läser kurser som programfördjupning och individuellt val. Kan
väljas på alla program.
Lokalt idrottsgymnasium
200 p Individuellt val
Är du aktiv i en idrott som upptar
mycket av din tid, kan du välja lokalt
idrottsgymnasium med idrottsfördjupning. Alla idrotter som finns upptagna
i Riksidrottsförbundet kan förekomma.
Kan väljas på alla program.
VIL L D U SATSA PÅ BÅD E
På Polhemskolans idrottsgymnasium har många duktiga
idrottare i 20 år kombinerat sina gymnasiestudier med sin
satsning på idrott. Du får lärare med stor förståelse för att
idrott är en viktig del i ditt liv - kanske den viktigaste.
Idrottsval på NA och SA
Både på NA och SA kan du välja
idrottsprofil, vilket innebär att du läser
teoretiska idrottskurser. Dessa profiler
kan du förstärka genom att välja idrottsfördjupning i vald idrott enligt ovan.
Följ oss på
EKONOM IPROGRAM MET
Programmet för dig som vill ha en bred utbildning med tonvikt på samhällskunskap, företagsekonomi och juridik. Du förbereds för fortsatta studier inom
framförallt ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga utbildningar.
Om du är nyfiken på hur ekonomi och
juridik påverkar vardagen och framtiden
är Ekonomiprogrammet det självklara
valet! Du får lära dig grunderna inom
företagsekonomi och juridik. Även
samhällskunskap är ett viktigt ämne på
programmet. Hos oss kan du välja mellan inriktningarna Ekonomi och Juridik.
Dessutom erbjuder vi olika profilpaket
inom respektive inriktning. Våra elever
är med och påverkar vilka profilpaket vi
erbjuder vilket innebär att förändringar
kan komma att ske.
På Ekonomiinriktningen får du kunskaper inom företagsekonomins olika
kunskapsområden, t ex hur ett företag
sköter sina pengar, personal och andra
resurser, men också hur de sätter priser
och marknadsför sina produkter. Du får
också lära dig hur det går till att starta och driva företag, både i teori och
praktik, då du på en kurs får möjlighet
att just driva eget företag inom ramen
för Ung Företagsamhet (UF). Polhemskolan har ett etablerat samarbete med
näringsliv och universitet som berikar
dina studier genom t ex gästföreläsare
och studiebesök.
På Juridikinriktningen får du kunskaper om rättsstatens betydelse i ett demokratiskt samhälle. Genom att arbeta
med konkreta fall utvecklar du förmågan
att identifiera, tolka och tillämpa rättsregler. Lärarna på inriktningen har ett
etablerat samarbete med lärare och studenter vid Lunds universitets Juridiska
fakultet, något som kommer att prägla
din utbildning genom t ex rättegångsspel, studiebesök och gästföreläsare.
Gymnasiearbete100
Individuellt val
Profil – Företagande
300
Företagsekonomi 2
100
Ledarskap och organisation
100
Retorik100
Profil – Internationell
Internationell ekonomi
Engelska 7
Moderna språk
300
100
100
100
Profil – Kriminologi
300
Humanistisk och samhällsvetenskaplig
specialisering (Kriminologi)
100
Retorik100
Sociologi100
200
Inriktning Ekonomi
Företagsekonomi 2
Entreprenörskap
och företagande
Matematik 3b
300
100
100
100
>>>
Programgemensamma
karaktärsämnen350
Företagsekonomi 1
100
Privatjuridik
100
Moderna språk
100
Psykologi 1
50
Inriktning Juridik
300
Affärsjuridik100
Rätten och samhället
100
Filosofi 1
50
Psykologi 2a
50
>>>
Gymnasiegemensamma
ämnen1250
Engelska 5, 6
200
Historia 1b
100
Idrott och hälsa 1
100
Matematik 1b
100
Matematik 2b
100
Naturkunskap 1b
100
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1b
100
Samhällskunskap 2
100
Svenska 1,2,3 300
eller
Svenska som
andra språk 1,2,3
300
Profil
– Ekonomistyrning
300
Marknadsföring100
Redovisning 2
100
Företagsekonomisk specialisering
(Finansiering och kalkylering)
100
Profil
– Marknad och ledning
300
Marknadsföring100
Ledarskap och organisation
100
Medier, samhälle och kommunikation 1100
Profil
– Internationellt företagande
Internationell ekonomi
Engelska 7
Moderna språk
300
100
100
100
”Att lära sig driva eget företag har lärt mig att se
möjligheterna och göra något av dem!”
EK
Gymnasiegemensamma
ämnen600
Engelska 5
100
Historia 1a1
50
Idrott och hälsa 1
100
Matematik 1a
100
Naturkunskap 1a1
50
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1a1
50
Svenska 1 100
eller
Svenska som
andra språk 1
100
Programgemensamma
karaktärsämnen400
Entreprenörskap100
Hantverk - introduktion
200
Tradition och utveckling
100
Gymnasiearbete100
HANTVE RKSPROGRAMM ET
På Polhemskolan kan du gå grundutbildningen för att bli frisör.
Utbildningen har ett gott renommé – bland våra före detta elever
finns svenska mästare.
Parallellt med dina programgemensamma ämnen läser du programfördjupningar. Som individuellt val kan du skaffa dig
grundläggande behörighet till högskolestudier.
Precis som på alla våra andra program, är samtliga lärare på frisörutbildningen behöriga. Sedan flera år tillbaka
genomför frisöreleverna en uppskattad
catwalk-visning som gymnasiearbete.
Du får även besöka mässor, gå på
visningar och göra studiebesök. Vi tar
endast in 17 elever per år.
200
Inriktning Frisör
Frisör 1
Frisör 2
Material och miljö
500
200
200
100
>>>
Under de tre åren på skolan får du lära
dig allt som en frisör idag måste kunna,
både det teoretiska och det praktiska.
En nyhet är att undervisning i make up
ingår – anpassat för frisörer. Du tränar
på egna kunder och har även praktik
på salonger.
När grundutbildningen på gymnasiet
är klar har du möjlighet att avlägga ett
praktiskt delprov samt ett teoriprov.
Efter det följer färdigutbildning på ett
frisörföretag innan du kan göra gesällprov, som kan leda till ett gesällbrev.
Individuellt val
Följ oss på
Profil – Frisör
Frisör 3
Frisör 4
Frisör 5
Frisör 6a
HV
700
200
200
200
100
Gymnasiegemensamma
ämnen1150
Engelska 5, 6
200
Historia 1b
100
Idrott och hälsa 1
100
Matematik 1c, 2c, 3c
300
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1b
100
Svenska 1,2,3 300
eller
Svenska som
andra språk 1,2,3
300
Programgemensamma
karaktärsämnen450
Biologi 1
100
Fysik 1
150
Kemi 1
100
Moderna språk
100
NATURVETENSKAPSPROGRAMM ET
Gymnasiearbete100
På Naturvetenskapsprogrammet på Polhem får du allt – och lite till!
Hos oss skräddarsyr du din egen utbildning, och vi hjälper dig att få
den så som du vill ha den.
Din utbildning ska tillgodose dina
intressen, ge dig dina meritpoäng och
möjliggöra dina framtidsplaner.
Vi erbjuder de två nationella inriktningarna: ”Naturvetenskap” och ”Naturvetenskap och samhälle”. Dessutom
kan du på Polhem välja två särskilda
varianter av NA - Fysikprogrammet och
Hippologigymnasiet. Dessa utbildningar
söker du till direkt från årskurs 9, för
Fysikprogrammet gäller det oavsett
varifrån i Sverige du kommer, och de ger
samma högskolebehörighet som NA.
Läs mer om de särskilda varianterna
längre fram i katalogen. Väljer du någon
av de nationella inriktningarna kan du
välja hur du vill att ditt naturvetenskapsprogram ska se ut – mer naturvetenskapligt (NA-NAT) eller mer samhällsvetenskapligt (NA-NAS). Du gör ett
preliminärt inriktningsval från åk 9.
Genom att välja bland våra olika profiler kan du hos oss fördjupa dig inom
ditt intresseområde, t ex idrott, programmering, hållbart levnadssätt eller en helt
egen kombination. På inriktning Naturvetenskap kan du t o m få en termin
förlagd utomlands på vår Europaprofil.
De flesta profilerna väljs först till åk 2.
Undantagen är profilerna Europa och
Idrott som du preliminärt också väljer i
årskurs 9.
I inriktningen NA-NAT ingår 200 profilpoäng och i NA-NAS 300 profilpoäng.
Som bas för NA-programmet ligger
grundkurser i de naturvetenskapliga
kurserna. Har du kanske redan i nian
börjat en gymnasiekurs i matematik,
hjälper vi dig gärna att komma vidare.
Dessutom erbjuder vi, i samarbete med
LTH, högskolekurser i matematik som
du kan tentera innan du har lämnat
gymnasiet.
Om du är nyfiken och gillar problemlösning – då har vi utmaningen för dig
– NA på Polhem!
Individuellt val
200
Inriktning Naturvetenskap
Biologi 2
Fysik 2
Kemi 2
Matematik 4
400
100
100
100
100
Inriktning Naturvetenskap
och samhälle
Geografi 1
Samhällskunskap 2
Biologi 2
300
100
100
100
Profil – Future Science
200/300
Bioteknik100
Nat. Spec. – Forskningsfronter
100
Nat. Spec. – Naturvetenskapliga
projekt100
Profil – Matematik
200/300
Matematik 5
100
Mat. Spec. – Linjär algebra
100
Mat. Spec. – Endimensionell analys 100
Profil – Programmering
Programmering 1
Programmering 2
Webbutveckling 1
200/300
100
100
100
Profil – Medicin
Nat. Spec. - Humanfysiologi
Nat. Spec. – Medicin och hälsa
Nat. Spec. – Medicinsk fysik
200/300
100
100
100
Profil – Europa
Engelska 7
Internationella relationer
Kultur- och idéhistoria 200/300
100
100
100
Profil – Idrott
200/300
Träningslära 1
100
Träningslära 2
100
Psykologi 1 och 2 (Idrottspsykologi) 100
Profil – En hållbar värld
Geografi 2
Hållbart samhällsbyggande
Internationella relationer 200/300
100
100
100
Profil – Egen
200/300
Kombinerar kurser från de olika
profilpaketen efter eget önskemål
”Här får jag en djupare förståelse.
Kemin knyter liksom ihop säcken,
förklarar hur allt hänger ihop.”
Följ oss på
NA
ALLA
– Skolsystemet är ju traditionellt väldigt auktoritärt. Men numera
har vi elever rättigheter som nog inte alla känner till, berättar Nora
som är engagerad i elevkårens särskilda grupp för att bevaka
elevernas rättigheter.
Hon och två andra kompisar från elevkåren har träffats för ett improviserat
möte på lunchen. De två andra håller
med henne om att demokratin i skolan
är större nu. Nora ger exemplet att hennes samhällsklass planerade terminens
upplägg i religion tillsammans med
läraren.
– Hon frågade vad vi ville göra
och satte sen ihop en kurs utifrån våra
önskemål. Alla vet nog inte heller att
lärarna faktiskt är skyldiga att även
anpassa examinationen efter elevens
behov, säger hon och gestikulerar.
Nyligen försökte Nora och hennes
utskott att uppmärksamma ämnet med
en rättighetskampanj på Polhemskolan.
–Alla fick bland annat skriva sina
synpunkter på stora planscher i matsalen. Mycket av det som kom fram
handlade om att kommunikationen
mellan elever och lärare kan bli bättre.
Vi pratade sedan med skolledningen om
deras tidsplanering av prov med mera –
jag tycker redan att det har blivit bättre,
berättar Nora.
Hon får medhåll av sin kollega i elevkåren, Felix. Han är ordförande i Polhemskolans elevkår och kom in i arbetet via
sitt engagemang i mattrugbytävlingen
Super Bowl.
– Det är faktiskt Sveriges största
gymnasieevenemang med drygt 3 000
B ESTÄM M E R
i publiken och många som jobbar. Jag
var ansvarig för arrangemanget i år och
lärde mig massor om att bygga relationer och samarbeta.
Felix går i trean på Teknikprogrammet och medger att det tar en hel del tid
att vara ordförande.
– Det funkar, jag får se till att planera.
Det är ju jättekul att få lära sig att höras
och synas på rätt sätt. Jag får träna
på mötesteknik och att ta stort ansvar.
Framförallt måste jag ju ta hänsyn till
andras åsikter och dessutom ansvara
för att 1 800 elever får den information
de behöver.
Felix berättar att det inom ramen för
elevkåren finns många olika utskott och
grupper.
Helena går tredje året på fysikpro-
grammet. Redan i ettan var hon med
och bildade föreningen Spektra.
– Jag och mina kompisar brinner för
det man kallar normfrågor, t ex antirasism, jämställdhet, funktionalitet och
HBTQ.
Spektra arbetar för att det normkritiska perspektivet, det vill säga att man
vågar ifrågasätta traditionella normer,
ska vara en självklar del av undervisningen.
– Vi har bland annat arrangerat
”Spektra-dagen”, en dag då representanter från olika organisationer håller i
diskussioner och workshops om normkritik och jämställdhet.
– Dessa frågor måste få finnas med
naturligt i skolarbetet, och inte bara
avhandlas på enstaka dagar, hävdar hon.
Det är visserligen ganska allvarliga
frågor hon och de andra i föreningen
jobbar med, men de har framförallt
väldigt roligt ihop.
– Vi träffas regelbundet och har såklart också jättemycket skoj. Vi försöker
också marknadsföra oss här på skolan.
I samband med en sex- och samlevnadsdag delade vi bland annat ut kakor
och kondomer och berättade om vår
förening.
Nu bestämmer de tre sig för att flytta
sitt improviserade möte ut i solen. De
reser sig och tränger sig skrattande
fram med varsin kaffemugg i handen.
Gymnasiegemensamma
ämnen1150
Engelska 5, 6
200
Historia 1b
100
Idrott och hälsa 1
100
Matematik 1c, 2c, 3c
300
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1b
100
Svenska 1,2,3 300
eller
Svenska som
andra språk 1,2,3
300
Programgemensamma
karaktärsämnen450
Biologi 1
100
Fysik 1
150
Kemi 1
100
Moderna språk
100
SÄRSKILD VAR IANT FYSIKPROGRAMM ET
Gymnasiearbete100
Är du intresserad av matte och fysik? Vill du dra nytta av de möjligheter
som goda matematik- och fysikkunskaper ger? Sök då till Polhemskolans
unika naturvetenskapliga spetsutbildning i fysik.
Utbildningen finns bara på Polhemskolan och är den enda naturvetenskapliga
spetsutbildningen i södra Sverige. Eleverna på programmet kommer från hela
Sverige, vilket ger klassen en spännande blandning av erfarenheter.
Utbildningen genomförs i nära
samarbete med ett antal olika institutioner vid universitetet i Lund och ger dig
god inblick i fysikens alla spännande
områden. Bland annat får du lära dig hur
atomen är uppbyggd, hur atomkärnan
ser ut och hur kvarkar verkar. Du studerar också de fysikaliska processerna i
universum – från hur universum uppkom
till hur solsystemet fungerar.
Några av de bärande idéerna inom
fysikprogrammet är koncentrationsläsning, lite högre studietakt än normalt
och ett spännande samarbete med
universitetet.
För att du inte ska bli alltför splittrad
i dina studier försöker vi undvika att du
läser alltför många kurser samtidigt.
Den något högre studietakten innebär
att du i årskurs tre erbjuds möjligheten
att läsa kurser i fysik och matematik
på högskolenivå och att du också om
du vill kan tentera högskolekurserna.
Samarbetet med universitetet innebär
också att du redan under gymnasietiden
bekantar dig med universitetsmiljön och
att du har möjlighet att göra ditt gymnasiearbete med en handledare från
universitetet.
Inom fysikkursernas ramar har många
studiebesök genomförts, bl a till kärnkraftverket i Oskarshamn och CERN i
Genève.
Förutom många naturvetenskapliga
kurser läser du också obligatoriskt upp
till och med kurs 5 i matematik och
dessutom kursen matematik specialisering. Detta gör att du automatiskt kan
tillgodoräkna dig 1,5 meritpoäng när du
söker vidare till högskolan.
Breda och djupa fysik- och matematikkunskaper är också en bra bas för att
Individuellt val
Inriktning500
Matematik 4, 5
200
Matematik specialisering
– linjär algebra
100
Fysik 2
100
Naturvetenskaplig specialisering
– atom- och kärnfysik
100
läsa vidare inom andra naturvetenskapliga ämnen som kemi och biologi.
Fysikprogrammet har startat ett
utbyte med en skola i Hangzhou, Kina.
Under en veckas tid bor eleverna
hemma hos varandra. Som förberedelse
till utbytesresorna tas kinesisk kultur,
historia, religion mm upp i flera av gymnasiekurserna.
Följ oss på
FY
200
Fördjupningskurs Biologi 2 Kemi 2 Fysik 3 Naturvetenskaplig specialisering
– Fysikens forskningsfronter Naturvetenskaplig specialisering
– fysikaliska tillämpningar inom
medicin och nanoteknik 100
100
100
100
100
100
Gymnasiegemensamma
ämnen1150
Engelska 5, 6
200
Historia 1b
100
Idrott och hälsa 1
100
Matematik 1c, 2c, 3c
300
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1b
100
Svenska 1,2,3 300
eller
Svenska som
andra språk 1,2,3
300
Programgemensamma
karaktärsämnen450
Biologi 1 100
Fysik 1 150
Kemi 1 100
Moderna språk 100
SÄRSKI LD VAR IANT HIPPOLOG IGYMNASI ET
Gymnasiearbete100
Hippologigymnasiet är landets enda Naturvetenskapliga program med
hästprofil. Hippologi är läran om hästen – dess träning och skötsel.
Det är hästcentrat Flyinge som i samar­
bete med Lunds kommun skapat detta
unika gymnasieprogram med hippologisk profil. Utbildningen är en särskild
variant av NA-programmet godkänd av
Skolverket. Gymnasiet tar även emot
elever från de andra nordiska länderna.
Som gymnasist på hippologigymnasiet har du möjlighet att bo på Flyinge
där du även läser hästrelaterade kurser
en dag i veckan. Att få studera på
Flyinge ger dig tillgång till de mest
meriterade lärarna och tränarna, den
mest kompletta studiemiljön för hippologiska studier och alla hästnäringens
evenemang.
Gymnasiegemensamma ämnen och
programgemensamma karaktärsämnen
läser du hos oss på Polhemskolan. För
dig som hippologielev finns också möjlighet att läsa ridning och körning som
individuellt val.
Hippologigymnasiet förbereder dig
för vidare universitetsstudier eller vidare
arbete eller studier inom hästnäringen.
Kanske är målet veterinär, hippolog eller
agronom?
Individuellt val
200
Inriktning Hippologi
400
Biologi 2
100
Kemi 2
100
Hippologi-anatomi och fysiologi 100
Hippologi-etologi100
Följ oss på
Fördjupningskurs200
Hippologi – avel och hälsa
100
Naturvetenskaplig specialisering 100
HIPP
Denna förmiddag är det
nästan högre ljudnivå
i lärarrummet än ute i
korridoren. Det skrattas
vid kaffemaskinen och
diskuteras runt borden.
Lärarkollegorna Magnus
och Maria pratar om sitt
intresse för nya sätt att
undervisa.
EN
SKÅNING
I PARIS
Anton har precis kommit hem från skolan. Han brukar åka buss och
Metro för att komma hem till sin värdfamilj som bor strax utanför Paris.
Anton valde Naturvetenskapsprogrammets Europaprofil, som också
finns på Samhällsprogrammet, och pluggar nu ett halvår i den franska
huvudstaden.
– Jag ville ha en liten utmaning i livet
och har varit här i tre månader nu. Det
mesta är verkligen helt annorlunda.
Tempot är till exempel mycket hetsigare;
den snabba trafiken och människorna
som springer till Metron – fastän alla vet
att det går ett nytt tåg om två minuter!
Han trivs med sin värdfamilj som
har barn i samma ålder. De har jättekul
tillsammans.
– En av fördomarna kring Europa-
profilen är nog att man måste vara grym
på språk för att våga söka – men det
lär man sig av bara farten när man lever
vardagsliv utomlands.
Däremot tror han att det är viktigt att
vara social, öppen för andra kulturer och
kunna ta för sig lite.
Skolan han går på är ett kapitel för
sig. Klädkoden är strikt, dagarna rymmer
massor av lektioner och portvakten rapporterar minsta försening till lärarna.
– Men jag fick en fadder redan första
dagen och kom snabbt in i gemenskapen och rutinerna. Det bästa är att jag
läser samma kurser som hemma och
missar ingenting.
Den franska skollunchen kommer
han garanterat att sakna:
– Det är trerätters, såklart – vem är
förvånad?
– När eleverna får uppleva lite av min
passion för ämnet. Då har jag lyckats
som både lärare och människa, menar
Magnus som är lektor i kemi.
Han är känd för att använda en
undervisningsmodell som kallas ”Flippat
klassrum”.
– Traditionellt håller ju läraren en
lektion och sen går eleven hem och gör
läxan. Med ”Flippat klassrum” vänder vi
på det hela.
Där hemma ser eleverna först en lektion som Magnus har filmat och lagt på
Youtube. Sen gör man läxorna tillsammans i skolan.
Fördelarna är många. Elever med t ex
språk- eller koncentrationssvårigheter
kan följa lektionen i sin egen takt.
– Det är bara att pausa, se om en
snutt eller ta resten av lektionen efter
träningen, säger Magnus.
Hans kollega Maria är lärare i engelska och tyska. Precis som Magnus har
hon en passion för nya pedagogiska
verktyg och studieteknik.
– Hur eleverna på bästa sätt kan ta
till sig kunskaperna går som en röd tråd
i min undervisning. Vi jobbar med hur
minnet fungerar, strategier för att förbättra muntlig och skriftlig förmåga och
att hålla det jag kallar läskonditionen
uppe, säger Maria.
Tydlighet är ett viktigt ledord och
hennes främsta drivkraft är att höja och
stimulera sina elevers motivation.
– Jag försöker alltid att utmana mina
elever att lägga sig på en aning för hög
nivå – det är då man verkligen utvecklas,
avslutar Maria.
– LÄXA I SKOLAN
SAM HÄLLSVETE NSKAPSPROGRAMM ET
Gymnasiearbete100
Önskar du en bred kompetens och en framtidsinriktad
allmänbildning? Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig
en riktigt bra grund att stå på.
På Polhemskolan kan du välja någon av
de två nationella inriktningarna: Beteendevetenskap och Samhällsvetenskap.
Till detta kommer våra profiler inom de
olika inriktningarna som är unika för
Polhemskolan. Inriktningarna och profilerna ger dig stor valfrihet att kombinera
din egen utbildning utifrån intressen
och egna tankar inför framtiden. Det
är en fördel om du är allmänt nyfiken
och fascineras av att söka svaren på
ständigt nya frågor. Här får du lära dig
att lära – för livet.
Är du intresserad av idrott, politik och
historia är Samhällsvetenskapsprogrammet något för dig.
Vi arbetar med datorer inte bara för
att leta fakta utan även för att sedan
presentera informationen med hjälp
av modern medieteknik. Att öka din
förmåga att kommunicera är viktigt inför
morgondagens samhälle. Även behovet
av goda språkkunskaper växer i dagens
globala samhälle.
Som elev på SA läser du minst ett
modernt språk förutom engelska, och
Individuellt val
Profil– Människan i samhället Etnicitet och kulturmöten
Geografi 1
Psykologi 2b
Filosofi 2 Inriktning
Samhällsvetenskap450
Geografi 1
100
Historia 2a
100
Religionskunskap 2
50
Samhällskunskap 2
100
Samhällskunskap 3
100
>>>
Programgemensamma
karaktärsämnen300
Filosofi 1
50
Moderna språk
200
Psykologi 1
50
Inriktning
Beteendevetenskap450
Ledarskap och organisation
100
Kommunikation100
Psykologi 2a
50
Samhällskunskap 2
100
Sociologi100
>>>
Gymnasiegemensamma
ämnen1150
Engelska 5, 6
200
Historia 1b
100
Idrott och hälsa 1
100
Matematik 1b
100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b
100
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1b
100
Svenska 1,2,3 300
eller
Svenska som
andra språk 1,2,3
300
300
100
100
50
50
Profil – Idrotten i samhället
300
Pedagogiskt ledarskap
100
Humanistisk och samhällsvetenskaplig
specialisering (idrott)
100
Psykologi 2b (idrott) 50
Filosofi 2
50
Profil - Samhälle
300
Geografi 2
100
Humanistisk och samhällsvetenskaplig
specialisering
(Modern historia)
100
Internationella relationer
100
Profil – Europa
Engelska 7
Internationella relationer
Kultur- och idéhistoria
200
på Polhem kan du välja mellan franska,
tyska, spanska, danska, italienska, kinesiska, japanska och ryska.
Vår egen Europaprofil ger dig en
unik möjlighet att läsa språk. Du får
dessutom studera en termin antingen i
London, Paris eller Madrid.
Här får du lära dig
att lära – för livet.
Följ oss på
SA
300
100
100
100
Gymnasiegemensamma
ämnen1100
Engelska 5, 6
200
Historia a1
100
Idrott och hälsa 1
100
Matematik 1c, 2c, 3c
300
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1b
100
Svenska 1,2,3 300
eller
Svenska som
andra språk 1,2,3
300
Programgemensamma
karaktärsämnen Fysik 1
Kemi 1 Teknik 1 TEKNIKPROGRAMMET
Teknik finns överallt och utgör en allt större del
av våra liv. På Teknikprogrammet erbjuder vi dig
kunskaper i teknik genom att stimulera nyfikenhet,
kreativitet, uppfinningsrikedom, kommunikation,
samarbete och kritiskt tänkande.
Arbetsmarknaden skriker efter tekniskt
utbildade personer. Är du intresserad
av teknik och teknikutveckling och vill
gå en utbildning med tydlig koppling till
entreprenörskap, så sök Teknikprogrammet på Polhem. Här får du arbeta utifrån
ett helhetsperspektiv. Lärarna samarbetar för att kunna hjälpa dig att se denna
helhet. Du kommer att arbeta mycket
med datorer och datortillämpningar.
Teknikprogrammet erbjuder fem
valbara inriktningar. Utöver inriktningen
väljer du en profil och valbara kurser.
Du kan välja vilken profil du vill oavsett
inriktning.
På inriktningen Design och produktutveckling arbetar vi från enkla skisser
till användarvänliga produkter där hänsyn tas till estetik, funktion, ekonomi och
miljö. Du arbetar mycket med designprocessen och designmetodik.
På inriktningen Produktionsteknik
läser du om företagande och produktens väg från tillverkning till konsument.
Du får lära dig om hur moderna produktionsmaskiner, robotar och produktionstekniker används idag och hur de
påverkar vårt samhälle.
Inriktningen Informations- och medieteknik fokuserar på programmering,
digital media, webbutveckling samt
dator- och kommunikationsteknik.
På inriktningen Samhällsbyggande och miljö tar vi upp byggande och
miljöfrågor i ett brett perspektiv, såväl
tekniskt, ekologiskt, estetiskt, ekonomiskt som socialt. Vi diskuterar hur man
använder arkitekturen för att skapa bra
miljöer.
Är du naturvetenskapligt intresserad
ska du välja inriktningen Teknikvetenskap. Inriktningen fördjupar dina
kunskaper om teknik, matematik och
fysik, så att du kan använda dessa för
tillämpningar inom simulering, styrning
och reglering.
400
150
100
150
Fördjupningskurser Produktutveckling
Teknik – specialisering Profilkurser 400
100
100
200
Gymnasiearbete TE
100
Individuellt val
200
Inriktning Design och
produktutveckling300
Bild och form 1a 1 50
Cad 1
50
Design 1 100
Konstruktion 1
100
Inriktning Informations- och
medieteknik300
Datorteknik 1a
100
Programmering 1
100
Webbutveckling 1 100
Inriktning Produktionsteknik
Mekatronik 1
Produktionskunskap 1 Produktionsutrustning 1 300
100
100
100
Inriktning Samhällsbyggande
och miljö
Arkitektur – hus
Hållbart samhällsbyggande
Miljö- och energikunskap 300
100
100
100
Inriktning Teknikvetenskap
Fysik 2
Matematik 4
Teknik 2 300
100
100
100
... arbetar vi från enkla
skisser till modeller och
tar fram användarvänliga
produkter ...
TE
Profilkurserna är förslag
på lämpliga paket
Profil Design
Design 2/Bild och form 1a 2 Digitalt skapande 1 200
100
100
Profil Produktion
Cad 1 + Cad 2
Programmering 1
200
100
100
Profil Digital interaktion
200
Gränssnittsdesign100
Programmering 2
100
Profil Matematik – Fysik
Matematik 4
Fysik 2
200
100
100
Profil Matematik
Matematik 5
Matematik – specialisering
200
100
100
Profil Arkitektur Arkitektur – rum
Engelska 7
200
100
100
Profil Natur
Biologi 1 Kemi 2
200
100
100
Profil Ekonomi
Entreprenörskap Ledarskap och Organisation
200
100
100
Polhemskolan
Trollebergsvägen 41, 227 21 Lund
Tel. 046-35 73 10
E-post: [email protected]
www.lund.se/polhem
Vill du veta mer om hur
gymnasieskolan fungerar?
Gå in på www.lund.se/polhem
Fredag 21 november
kl 17.00–19.00
Lördag 22 november
kl 11.00–14.00
Onsdag 14 januari 2015
kl 17.00–19.00
Utbildningsförvaltningen
Lunds kommun
Box 41
221 00 Lund
tel: 046-35 50 00 vxl
Bli en del av kunskapens stad.
Lunds kommunala gymnasieskolor.
Produktion: cozmo.se Foto: Daniel Ahlgren (Veidec Graphix), Lizette Bagner-Andréason, Kenneth Denker, Anna Nyström, Luke Postema, Kennet Ruona. Tryck: CA Andersson
ÖPPET HUS

Similar documents