Uppgift Rymdberättelse – samarbete fysik, teknik och svenska

Transcription

Uppgift Rymdberättelse – samarbete fysik, teknik och svenska
Namn: _________________________
Uppgift Rymdberättelse – samarbete fysik, teknik och svenska
Följande läroplansmål ligger till grund för uppgiften:
Du får utveckla förmågan att använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning.
samt använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband kopplat till
arbetsområdet rymden (FY).
Du får fördjupad kunskap om teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort
vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska uppfinningar, kopplat till arbetsområdet
rymden (TK)
Du får utveckla din förmåga att formulera dig och kommunicera i skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare
och sammanhang, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer samt söka information från olika källor och
värdera dessa. (SV)
Bedömning:
Utifrån svenskan bedöms uppbyggnaden och det språkliga innehållet i din text. I fysiken och tekniken
bedöms fakta och förståelse inom området som framkommer i din berättelse. (Se kunskapskrav inom
resp. ämne)
Uppgift:
I den här uppgiften tränar vi på personbeskrivningar, miljöbeskrivningar samt berättelsens röda tråd
utifrån den dramaturgiska berättelsen. Du ska skapa en huvudperson utifrån ett karaktärsschema,
samla fakta utifrån checklistan i fysik samt skapa en röd tråd i din berättelse utifrån hinderschemat
innan du får börja skriva! Du ska begränsa ditt skrivande till max 3 sidor!
Arbetsgång:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Checklisa fysik. Lär dig grundläggande begrepp. Leta fakta för att öka dina kunskaper inom området
och kunna bygga upp en spännande berättelse.
Karaktärsschema. Vem är huvudperson i din berättelse? Fyll i schemat utifrån rubrikerna.
Planera din berättelse. Vad längtar din karaktär efter? Vad hindrar den att komma dit? Bygg upp ett
antal hinder och lösningar samt ett tydligt mål, hur berättelsen ska sluta, efter denna modell.
Skriva berättelse. Nu får du bygga ihop dina tankar i en levande skrift. Tänk på att väva in faktachecklistan samt karaktärsschemat på ett levande sätt.
Korrekturläsning och renskrivning. Kamratbedömning och respons från Maria.
Redovisning. Vi redovisar inom gruppen. Läsgrupper?
Uppföljning. Utifrån kunskapskraven följer vi upp resultatet. Vi utvärderar också arbetsmodellen.