Sammandrag - Medifactia - Transit

Transcription

Sammandrag - Medifactia - Transit
SAMMANDRAG
Mätning av kolontransit med
Transit-Pelletsmetoden
Kolontransitundersökning är indicerad när en patient har svår förstoppning som inte svarar
på konventionell behandling. Den sedan 1980-talet använda Transit-Pelletsmetoden är numera
förbättrad och förenklad genom modifiering av markörintaget dag 6. Det är en kostnadseffektiv
metod för att mäta snabb, normal och långsam transit och man kan bedöma både total transit och
segmentell transitdysfunktion i kolon.
Indikationer för transitmätning
Fördelar med Transit-Pellets™
1. Vid svår förstoppning som inte svarar på
behandling: Typ av transitstörning kan
kartläggas.
2. Förnyad mätning när man vill få objektivt
mått på behandlingseffekt.
3. Vissa kroniska diarrétillstånd: Snabb passage
kan påvisas genom transit-undersökningen.
4. Misstanke om förstoppningsutlöst diarré:
testet visar långsam kolontransit trots att
patienten anger tunnflytande avföring.
• Lättillgänglig och prisvärd
• Kostnadseffektivt alternativ till dyra metoder
såsom trådlösa kapslar och scintigrafi
• Ger information om total och segmentell
transit
• Ger medelvärde för flera dagars markörer
• Lämplig för terapistudier
• Kan mäta snabb transit
• Markörerna är förpackade i gelatinkapslar
som är smidiga att svälja för patienten
• Metoden är beprövad och har genomförts på
Instruktioner för transitmätning:
tiotusentals patienter
• Endast en röntgen behövs
Steg 1: Patienten sväljer en kapsel med 10
markörer dag 1-5. Dag 6 sväljer patienten en
kapsel med 5 markörer på morgonen och en
likadan kapsel på kvällen.
Steg 2: Dag 7 tas en buköversikt (vanlig
röntgenbild eller enbart genomlysning).
Steg 3: Beräkning & Tolkning.
Medifactia
• Ger en bättre förståelse av patientens
problem och förbättrat underlag för fortsatt
behandling
Nackdelar med Transit-Pellets™
• Kräver god patient-compliance
1
Beräkning
Transittiden i dygn är lika med antalet dagsdoser
som är kvar i tarmen. Med dagsdosen 10 markörer
blir transittiden (oroanal transittid, OATT)
således M/10 dvs antalet markörer i tarmen (M)
dividerat med dagsdosen. Om t.ex. 27 markörer
finns kvar är OATT 2,7 dygn enligt formeln M/10.
Övre normalgränsen är 4,0 dygn för kvinnor och
2,2 dygn för män.
Mun
Esofagus
Magsäck
Tillämpning
• Om transittiden är förlängd skall
intensifierad terapi övervägas såsom förstärkt
laxantiabehandling, motilitetsstimulering etc.
• Om patienten anger svår förstoppning men har
helt normal transit kan det röra sig om förändrad
tarmkänslighet såsom IBS och behandlingen
inriktas mot detta.
• Ett mycket litet antal patienter med s.k. Colonic
inertia kan vara aktuella för kirurgisk terapi
(kolektomi och ileorektalanastomos) men om
transit i cekum-ascendens är normal är denna
operation inte aktuell.
• Om transittiden i rektum-sigmoideum är
förlängd skall outlet obstruction inklusive
bäckenbottendysfunktion övervägas.
Tunntarm
Kolon
Anus
Schematisk figur: Kvinnlig patient med
27 markörer i kolon (10 rörformade, 17
ringformade). Transittiden är 2,7 dygn,
d.v.s normal.
Hur du beställer Transit-Pellets™
För beställning, produktprover eller mer information kontakta oss på:
Telefon: 0720-021 333
Mail: [email protected]
Hemsida: www.medifactia.com
Vill du läsa det fullständiga materialet? Läs det direkt på www.medifactia.com/info.pdf
Faktagranskad av: Hasse Abrahamsson, Professor i Gastroenterologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Medifactia
2