Nettbuss - Blue and Green

Transcription

Nettbuss - Blue and Green
Kunderna ska få en positiv upplevelse
- i de renaste och mest välskötta stadsbussarna!
NettBuss Stadsbussar har kört i Lund sedan 2013 och i Hässleholm sedan 2008. Företagets
huvudsakliga fokus ligger på själva transportdelen – att kunna frakta kunderna från A till B.
Men NettBuss vill dessutom vara kända för att ha de renaste bussarna.
Att åka med en av NettBuss bussar ska vara en positiv upplevelse.
En buss fylld med graffiti, fläckar på sätena och
smuts i hörnen, ger inte kunderna en positiv
upplevelse av kollektivtrafiken. Därför ställer
NettBuss mycket höga krav på underhållet
och rengöringen.
Graffiti – Ett stort problem
Mattias Granlund från NettBuss berättar: ”Vi
hade, precis som alla andra transportbolag, stora
problem med graffiti i våra bussar. Det målades
och taggades graffiti överallt. På säten, golv och
väggar, och det kom tillbaka lika snabbt som vi
kunde ta bort det. Graffitin var nästan omöjlig att
ta bort – och lämnade ofta spår, med det resul-
tatet att bussarna snabbt kom att se smutsiga
och inte så särskilt inbjudande ut. Vi lade ned
orimligt mycket tid på att bekämpa graffitin.
Därför bestämde vi oss för att prova Blue &
Greens nya förebyggande skyddsprodukter –
TransitGuard-serien. Och mycket snart visade det
sig att om varje enskild yta blev behandlad med
Transit Guard Interior Coating, så gick det både
enklare och snabbare att ta bort graffitin och dess
spår. Samtidigt visade det sig att graffitin inte
riktigt får fäste när ytan är behandlad med
skyddsprodukten.
Det innebär att den tid som används till att ta
bort graffiti kan reduceras kraftigt.
Golvet – det första man ser
Till att börja med fokuserade vi på inventarierna
och textilierna i bussarna. Men vi insåg snabbt
att genom att behandla golvet med Transit
Guard Floor Coating kunde vi göra kundupplevelsen ännu bättre, och samtidigt reducera
tidsåtgången för underhåll och rengöring av
golvet.
Golvet är bland det första kunderna ser när
de kliver på bussen – och det är i hög grad
avgörande för vilket intryck de får med sig.
För att få golvet att se rent och snyggt ut hade
vi fram tills nu använt polish. Problemet med
polish är att det bara håller i ca 10 månader,
att det behövs 3 lager, och när man ska lägga
på ny polish måste man först ta bort den gamla
polishen innan man kan lägga på den nya. En
tidskrävande men nödvändig uppgift om man
vill att golvet ska se rent och snyggt ut.
När vi väljer att använda Transit Guard Floor
Coating varar behandlingen i ca 2-3 år. Smutsen får inte fäste utan lägger sig uppe på ytan.
Därför blir det mycket enklare att hålla golvet
rent dagligen. Och när det nya skyddet ska appliceras lägger man bara ett lager ovanpå det
gamla. Golvet ska bara vara orden tligt rengjort
innan det nya skyddet läggs på.
Man sparar alltså tid både på behandlingen och
på den dagliga rengöringen.
Snygga bussar i stadsbilden
Idag använder vi Blue and Greens skyddsprodukter både in- och utvändigt.
En stadsbuss är en stor investering som i
genomsnitt ska hålla i ca 10 år. Problemet är
Stenorsvägen 52
261 44 Landskrona
Sverige
att bussarna redan efter bara 6 månader börjar bli
matta i lacken på grund av både UV-ljuset och den
dagliga tvätten med starka rengöringsmedel
som sliter. Om vi behandlar bussarna med Transit
Guard Exterior Coating har det visat sig att bussarna ser mycket blankare ut med en djupare färg
och glöd. Skyddet ger ett höjt glanstal på ca 2050 % och håller i ca 5-8 år.
Normalt tvättar vi bussarna varje dag och använder kraftiga rengöringsprodukter för att få bort
smutsen som fastnar på bussarna. Om vi behandlar bussarna med Transit Guard Exterior Coating
fastnar inte smutsen i lika hög grad och den är
därför mycket lättare att få bort. Det innebär att
vi inte behöver starka rengörings-medel utan kan
välja mer miljövänliga alternativ som sliter mindre
på bussarna, och att vi ofta bara behöver spola
av bussarna med rent vatten. Det ger en tidsbesparing och en besparing när det gäller inköp av
rengörings-medel till det utvändiga underhållet.
Det lönar sig i slutändan
Så även om Transit Guard-produkterna är en extra
kostnad för att förebygga slitage, smuts osv. så
finns det mycket pengar att spara i form av reducerad tid på både behandling och rengöring både
ut- och invändigt. Det gagnar både miljön och
ekonomin.
Men det viktigaste för oss är faktiskt inte de
långsiktiga besparingarna. Det viktigaste är att
skapa en positiv upplevelse för kunderna. Det ska
vara en behaglig upplevelse för kunderna att åka
med NettBuss bussar.
NettBuss SKA behålla sin image som de
som har de renaste och mest välskötta
stadsbussarna”.
Tlf. +46 418 399 000
E-mail: [email protected]
blueandgreen.se