Priser på våra vanligaste banktjänster

Comments

Transcription

Priser på våra vanligaste banktjänster
Priser på våra vanligaste banktjänster
Insättningar, Uttag och
Betalningar
YoungVision, Nyckelkund,
Nyckelkund MER
Premium och
Private Banking
Ordinarie pris
0 kr
0 kr
0 kr
Bankgiro och Plusgiro
Dödsbo
70 kr
0 kr
0 kr
0 kr
200 kr
0 kr
Bank- och Postväxel
på belopp över 10 000 kr
50 kr
0 kr
0 kr
0 kr
150 kr
0 kr
Insättning till annan bank
50 kr
0 kr
200 kr
0 kr
0 kr
10 kr1.
Insättningar och uttag på
konto i Sparbanken
Stående överföring till
annan bank
1.
Utlandstjänster
0 kr för kund med Internetbetalning eller Girobetalning anslutet.
YoungVision, Nyckelkund,
Nyckelkund MER
Premium och
Private Banking
Ordinarie pris
Internationell betalning
100 kr
0 kr
150 kr
Internationell betalning
Urgent
300 kr
0 kr
350 kr
Inlösen av utländsk check 2.
500 kr
500 kr
500 kr
2.
Övrigt
YoungVision, Nyckelkund,
Nyckelkund MER
Premium och
Private Banking
Ordinarie pris
50 kr
0 kr
50 kr
250 kr
250 kr
250 kr
0 kr
150 kr3.
Extra kontoutdrag
Borttappad Säkerhetsdosa
Utbetalningsavi (Bankgiro,
Plusgiro och SPU)
3.
100 kr
3.
BG och PG 0 kr vid insättning på konto i Sparbanken, SPU 0kr vid kontoinsättning och anslutning av konto till kontoregister.
Överföringar mellan
egna och andras konton
Betala
räkningar
Kolla saldo och
transaktioner
Senast uppdaterad 2015-06-10
Kuriravgift och utlänska bankavgifter tillkommer.
Internationella
betalningar
Internetbanken
Telefonbanken
Självbetjäning
0771-22 11 22
Mobilbanken
a
a
a
a
a
a
a
a
a
Priser
Kundpaket
Ordinarie pris
YoungVision
0 kr/år
Nyckelkund *
39 kr/mån
Nyckelkund MER
95 kr/mån
Rådgivningstjänst Premium
125 kr/mån
Private Banking
3 500 kr/år
MER **
95 kr/mån
Insättningar och
Uttag
Uppräkning av mynt
Kundpaket Ordinarie pris
0 kr
5 % på belopp min
0 kr
50 kr ***
0 kr
200 kr
0 kr
0 kr
10 kr/st
0 kr
10 kr/st
10 kr/st
4 kr/st
4 kr/st
0,50 kr/st
0,50 kr/st
insatt på konto i banken
50 kr
Insättning
på konto i banken
på konto i annan bank
Stående överföring
kund med Internetbetalning
eller Girobetalning
Betalningar
BankGiro och
PlusGiro
Girobetalningar
Internetbetalningar
e-faktura
2.
Autogiro
Swish betalning
Bank- och Postväxel
Större än 10 000 kronor
Skydd av Check
BankGiro och
PlusGiro utbetalning
insatt på konto i banken
SPU utbetalning
insatt på konto i banken
Europabetalning
via Internetbanken 2.
Europabetalning
Urgent
via Internetbanken 2.
Internationell
betalning
via Internetbanken 2.
Internationell
betalning Urgent
via Internetbanken 2.
Kundpaket Ordinarie pris
70 kr ***
200 kr
175 kr
350 kr
0 kr 1.
175 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr/st
0 kr/st
50 kr ***
0 kr
150 kr
0 kr
0 kr
0 kr
100 kr ***
150 kr
0 kr
0 kr
100 kr
0 kr
150 kr
0 kr
via Internetbanken 2.
annan valuta
manuellt bearbetad av bank
manuellt bearbetad av bank
Swedbankbetalning
IN i SEK, NOK, DKK, EUR ,
Senast uppdaterad 2015-06-10
Inlösen utlandscheck
MasterCard
VISA Ung
Maestro
VISA
Betalkort och
Kreditkort
Classic MasterCard
Kundpaket Ordinarie pris
0 kr 3.
250 kr
0 kr
0 kr
3.
195kr
250 kr
0 kr
250 kr
Kundpaket Ordinarie pris
0 kr 3.
0 kr
195 kr
0 kr
MasterCard
0 kr 3.
195 kr
300 kr
***
350 kr
American Express
0 kr
495 kr
150 kr
150 kr
100 kr
3.
***
150 kr
50 kr
50 kr
Internetbanken
0 kr
0 kr
300 kr ***
350 kr
Telefonbanken
0 kr
0 kr
150 kr
150 kr
Mobilbanken
50 kr ***
10 kr
0 kr
25 kr
65 kr
Banktjänster
Kundpaket Ordinarie pris
0 kr
0 kr
Bankfack storlek 1
350 kr ***
350 kr
100 kr
10 kr
Bankfack storlek 2
450 kr ***
450 kr
Bankfack storlek 3
700 kr
***
700 kr
0 kr
25 kr
65 kr
Bankfack storlek 4
850 kr ***
850 kr
Bankfack storlek 5
550 kr
***
550 kr
Uppborrning av fack
1 500 kr
1 500 kr
400kr
100 kr
400 kr
400 kr
ID-Kort med BankID
400 kr
400 kr
Kortläsare BankID
100 kr
100 kr
0 kr
900 kr
1 000 kr
2 500 kr
50 kr
0 kr
900 kr
1 000 kr
2 500 kr
50 kr
700 kr/h
700 kr/h
min 350 kr
min 350 kr
ID-Kort ****
25 kr
65 kr
25 kr
65 kr
0 kr
0 kr
10 kr
10 kr
500 kr
500 kr
LVL, LTL eller USD
annan valuta
Bankkort
150 kr
0 kr
Internationell
betalning IN
automatiskt bearbetad
Växel sedlar
100 kr
0kr
Europabetalning IN
i SEK eller EUR
Växel myntrör
extra kort
***
Swedbankbetalning
inom Swedbank Group
Överföring från eget
Plusgiro via Internetbank
Förnyelse av ID-kort till
YoungVison under 20 år
Kontoutdrag
månadsvis
var 10:e dag
veckovis
varje dag
extra
Manuell framtagning
av konto information
Priser
Banktjänster
Kundpaket Ordinarie pris
Dödning av
förkommen Bankbok
300 kr
Uttag på förkommen
Bankbok
100 kr
100 kr
Kopia på insättning
eller uttag
50 kr
50 kr
Kopia på årsbesked
50 kr
50 kr
Fotostatkopia
15 kr
15 kr
Serviceavgift
1 000 kr
1 000 kr
min 500 kr
min 500 kr
Fastighetsärenden
300 kr
Kundpaket Ordinarie pris
Inteckning (Pantbrev)
Ny ansökan om inteckning
Utbyte
Sammanföring
Dödning av förkommen
Relaxering
Nedsättning
1 000 kr
1 000 kr
1 000 kr
3 500 kr
1 000 kr
1 000 kr
Värdepapper
1 000 kr
1 000 kr
1 000 kr
3 500 kr
1 000 kr
1 000 kr
Ordinarie pris
Värdepapperstjänst Bas
Courtage
Krediter
Kundpaket Ordinarie pris
Uppläggningsavgift
Medlemslån
höjning inom 3år
Privatlån Direkt
Privatlån Boende
med säkerhet i fastighet/brf
Byggnadskreditiv (50 %
med servicekonto
utan Servicekonto
900 kr
0 kr
5 000 kr
900 kr
900 kr
5 000 kr
1,00-1,25 % +
1,00-1,25 % +
< 1 mkr
900 kr
900 kr
> 1 mkr
0 kr
0 kr
Värdepapperstjänst Premium
Courtage
utan debiteringskonto
Personlig mäklare
Courtage
med postal avisering
Övertag av kredit
Courtage VP-konto
A-listan och SOX-obligationer
45 kr
45 kr
45 kr
45 kr
0 kr
45 kr
0 kr
45 kr
0 kr
100 kr
0 kr
100 kr
Övriga aktier
1,3 % min 200 kr
Courtage Depå
A-listan och SOX-obligationer
< 1 mkr
> 1 mkr
Övriga aktier
2 % min 200 kr
> 50 tkr
1,3 % min 200 kr
150 kr
150 kr
övriga kontrakt
Amorteringsbefrielse
500 kr
500 kr
VPC-avgift
Villkorsändring
500 kr
500 kr
Beställning av
2 500 kr
50 kr
50 kr
Clearingavgift
OM-index/kontrakt
eller ägandebevis
Pantsättning av Brf
1 000 kr
1 000 kr
Ansökan om Lagfart
1 000 kr
1 000 kr
3,50 kr
14 kr
12 kr
VP-kontokund/affär
Aktiellt (Marknadsbrev)
100 kr
Kostnad för kontantuttag: I Sverige och EMU-länder 0 kr, 35
kr i övriga länder för Bankkort (25 kr för Bankkort Maestro
i icke EMU-länder). För Betal- och Kreditkort 3 % eller
minimum 35 kr i hela världen. Valutaväxlingspåslag vid köp/
uttag i utländsk valuta 1,5%.
Ingår i Kundpaket för kunder över 18 år.
Kräver tjänsten Internetbetalningar.
Pris då banktjänsten ingår i ett Kundpaket.
*
0 kr för Nyckelkund Student och Nyckelkund Ung.
**
Ingår i Nyckelkund MER, Premium och Private Banking.
***
0 kr för Premium och Private Banking.
****
Första ID-kortet 0 kr för ungdomar med YoungVision.
1.
2.
3.
reg.bevis, gravitationsbevis
eller inskrivning av tomträtt
0,3 % min 150 kr
0,65 % min 150 kr
< 50 tkr
Anstånd
2 500 kr
0,5 % min 150 kr
Optioner och Terminer
900 kr
Fastighetsaffär utan
mäklare
Senast uppdaterad 2015-06-10
2 % min 200 kr
> 50 tkr
min 3 000 kr
Kundpaket Ordinarie pris
0,3 % min 200 kr
0,65 % min 200 kr
< 50 tkr
650 kr
Fastighetsärenden
0,5 % min 200 kr
Optioner och Terminer
min 3 000 kr
Byte av säkerhet
10 000 kr
enligt offert
(årsavgift avräknas mot courtage)
Hypotekslån
med elektronisk avisering
5 000 kr/halvår
0,03 % min 99 kr
(årsavgift avräknas mot courtage)
Medlemslån
med debiteringskonto
0,06 % min 99 kr
(årsavgift avräknas mot courtage)
i Sparbanken)
Aviseringsavgift
Elektronisk avisering
Postal avisering
500 kr/halvår
Courtage
0 kr
650 kr
650 kr
650 kr
återbetals vid slutplacering
Kreditlimit med säkerhet
Värdepapperstjänst Aktiv
0 kr
650 kr
0 kr
650 kr
Uppläggningsavgift
Lån med säkerhet
0 kr
0,09 % min 99 kr
Med reservation för eventuella prisändringar.

Similar documents