Prislista - Sparbanken Västra Mälardalen

Comments

Transcription

Prislista - Sparbanken Västra Mälardalen
Prislista
Våra vanligaste banktjänster 2014
Bastjänster
Baserbjudande
Förmånligt paket innehållande
- Valfritt bankkort
- Internetbanken betalning
- Telefonbanken självbetjäning
och Personlig service
Ordinarie pris
475 kr/år
Baserbjudande
300 kr/år
Telefonbanken självbetjäning
Telefonbanken Personlig service
0 kr
0 kr
Betala räkningar
Internetbanken betalning
Girobetalning
Autogiro
Swish
180 kr/år
240 kr/år
0 kr
0 kr (1)
se paketpris ovan
120 kr/år
Betala med kort
Bankkort
Bankkort Maestro
Västra Mälardalskortet (Betal- och kreditkort MasterCard)
E-kort
Kort på kort
Expresskort
295 kr/år (2)
195 kr/år (2)
195 kr/år (3)
0 kr
100 kr
350 kr
se paketpris ovan
se paketpris ovan
Utökade kunderbjudanden
I våra utökade kunderbjudanden, Västra Mälardalskund, Västra Mälardalskund Mer samt Guldeken har vi samlat de allra
vanligaste tjänsterna som du behöver för att på ett enkelt och smidigt sätt sköta din ekonomi. Dessutom ingår ytterligare
förmåner, allt för att du ska få mer tid över till annat. Läs mer om våra förmånliga kunderbjudanden>>
Utlandsbetalningar
Betalningar till utlandet
- Europabetalning
50 kr, 10 kr via Internetbanken
- Internationell betalning
från 95 kr, 50 kr via Internetbanken
- Europa-/Internationell betalning Urgent
310 kr, 250 kr via Internetbanken
- Utländsk check
175 kr/st
Betalningar från utlandet
- Europabetalning
- Internationell betalning
- Inlösen av utländsk check
0 kr (med avisering 10 kr)
25 kr, manuell 65 kr
500 kr
Övriga tjänster
Bankfack, beroende på fackets storlek
ID-kort
ID-kort, kund med Västra Mälardalskonto Ungdom
Ersättningskort/dosa
- bankkort, nytt vid förlust
- internetdosa, ny vid förlust
Faxbekräftelse
Förkommen bankbok, anmälan och dödande
375-950 kr
400 kr
100 kr
150 kr
300 kr
50 kr
300 kr
Övriga tjänster forts.
(1) Swish är kostnadsfritt för alla kunder i Sparbanken Västra Mälardalen fram till den 31 december 2014. Ordinarie pris är 5 kr per
månad, 1 kr per betalning. (2) Kostnadsfria uttag i alla Bankomat AB:s automater i Sverige. Uttag i andra automater samt uttag i
euroländer kostar 10 kr. Uttag i automater övriga världen kostar 35 kr. (3) Kontantuttag kostar 3% min 35 kr.
Prislista
Våra vanligaste banktjänster 2014
Pris
Kopia av kontobesked, årsbesked
50 kr/st
Kopia av fondnotor
150 kr
Mynt, inväxling/insättning
0 kr (endast insättning på konto i Sparbanken)
Utlåning
Uppläggningskostnad
- Lånelöfte
0 kr
- Byggnadskredit
5.000 kr (1)
- Reverslån, 0,25% av beloppet
750-2.500 kr
- Kontokredit > 5.000 kr, 0,02% av beloppet
750-2.500 kr
Kontraktsränta, kontokredit
1,0-2,0%
Avisering, postal
15-45 kr
e-avisering
0 kr
Villkorsändring
- lån/kredit i Sparbanken
150 kr
- lån i Swedbank Hypotek
350 kr
Inskrivningsärenden
- ansökan om lagfart
650 kr
- ansökan om inteckning
650 kr
- utdrag Fastighetsdata (CFD)
230 kr
Dödning av förkommet pantbrev
1.000 kr
Placeringar
Värdepapperstjänster
Värdepapperstjänst Bas (Kapitalmarknadskonto) Värdepapperstjänst Aktiv (Depå)
Värdepapperstjänst Premium (Depå)
Värdepapperstjänst Personlig Mäklare (Depå)
0 kr/år
500 kr/halvår (2)
10.000 kr/år (3)
10.000 kr/år (3)
Courtage beroende på värdepapperstjänst samt typ av värdepapper Investeringssparkonto
0,03% - 2,0% (minimumcourtage 59 kr - 200 kr)
0 kr (4)
Pension och Försäkring
Individuellt pensionssparande
2,0% av kapitalet (max 125 kr/år) (4)
Pensionsförsäkring
- Fond
0,65% av kapitalet + 240 kr/år (4)
- Depå 0,65% av kapitalet + 240 kr/år (4)
(minsta insättning 500.000 kr)
Fondguide Premiepension
44 - 55 kr/mån (4)
(kostnadsfritt upp till 30 års ålder samt över 65 år)
Kapitalförsäkring
- Fond <1.000.000 kr - Fond >1.000.000 kr
- Depå <1.000.000 kr
- Depå >1.000.000 kr
Trygghetsförsäkring
Sakförsäkring
0,75% av kapitalet+ 120 kr/år
0,2% av kapitalet/år
0,4% av kapitalet/år
(minsta insättning 500.000 kr)
0,2% av kapitalet/år
(minsta insättning 500.000 kr)
Enligt individuell offert
Enligt individuell offert
(1) Vid slutplacering av lån hos oss återbetalas 3.000 kr. (2) Om courtage understiger 625 kr/halvår. (3) Avgiften räknas av krona för krona mot
courtage. (4) Underliggande produktkostnader samt fondavgifter tillkommer.
Prislista
Våra vanligaste banktjänster 2014
Juridiska ärenden
För komplicerade ärenden uttages timarvode.
Pris
3.600 kr
2.400 kr
2.400 kr
2.400 kr
4.800 kr
6.000 kr
6.000 kr
10.000 kr
3.750 kr
1.800 kr
Upprättande av
- Gåvobrev
- Testamente
- Samboavtal
- Äktenskapsförord
- Bodelning
- Bouppteckning
- Arvskifte
Fastighetsaffär
- Köpebrev
Timarvode Vanliga tjänster i kassan
I kassan
Bankgirobetalning
PlusGirobetalning
Inlösen av:
- check från annan bank
- plusgiro- och bankgiroutbetalningskort
- kontantavi (SPU)
Överföring till:
- eget konto i banken
- annat konto i banken
- konto i annan bank
sedlar
- banken säljer
- banken köper
Extra kontoutdrag, senaste trans.
Extra kontoutdrag, längre än 12 mån
Saldofråga
Postväxel < 10.000 kr
Postväxel >10.000 kr
50 kr
50 kr (1)
Telefonbanken Internetbanken
PersonligSjälvservicebetjäning
60 kr
60 kr (1)
0 kr
0 kr
50 kr (2)
50 kr (2)
50 kr (0 kr om kontouppgift lämnas)
0 kr
0 kr
50 kr
50 kr
50 kr
0 kr
50 kr
0 kr
100 kr
0 kr
0 kr
0 kr
50 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
10 kr (3) Utländska
10 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
(1) Inbetalningar till s k 90-konton är kostnadsfria. (2) Kostnadsfritt om beloppet sätts in på konto i Sparbank/Swedbank.
(3) 0 kr med Internetbanken betalning. Konstadsfria överföringar gäller fr o m månaden efter den månad kunden har beställt interneteller girobetalning.
Priser gäller per 2014-01-01. Reservation för eventuella prisändringar.