700 år - Bankeryds Hembygdsförening

Transcription

700 år - Bankeryds Hembygdsförening
Under hela 2015 skall Bankeryd fira 700 år!
Självklart skall Hembygdsföreningen vara aktiv i detta jubileumsår.
I Bankeryd har det bott människor sedan stenålder! Varför då 700 år?
Det var i november 1315 som storbonden Johan Baer i Gränna skrev sitt testamente.
I detta nämner han Bankeryds kyrka och Månseryds gård. Testamentet är det äldsta dokument
som anträffats, där Bankeryd finns omnämnt. Svenska Kyrkan har därför tagit initiativet till
festligheterna, men det är en angelägenhet för hela Bankeryds socken att fira 700 år!
Under tidig medeltid var kyrkan samlingsplatsen. En kyrkas upptagningsområde blev en
socknen. Socken = söka, de som sökte sig till samma kyrka. Alltså vet vi att det fanns en
befolkning som 1315 hade sin kyrka här. Det bekräftar vår socken Bankeryd 1315!
Vad gör då Hembygdsföreningen under jubileumsåret 2015? Tidig vår skall vi montera 11
stycken välkomstskyltar på samtliga infarter till detta vårt Bankeryd. Vid Trivselkvällen den
14 april är tanken att vi skall fokusera historien. Under sommaren och Hembygdsgårdens dag
i augusti, skall vi som alla andra föreningar i Bankeryd fokusera nuet och dagen.
Under hösten i oktober, skall vi försöka oss på att fokusera framtidsfrågor gällande Bankeryd
och dess utveckling.
Klas-Peter Suneson
Ordförande