Snabbguide för dig som patient

Transcription

Snabbguide för dig som patient
Till dig som patient
Snabbguide
Förskrivning, beställning och leverans av
läkemedelsnära produkter i Västra Götaland
Diabetes
Stomi
www.vgregion.se/clp
Inkontinens
Särnär Barn och Vuxna
Oktober 2015
Denna skrift besvarar vanliga frågor gällande förskrivning, beställning och
leverans av läkemedelsnära produkter i Västra Götaland.
Centrum Läkemedelsnära Produkter
www.vgregion.se/clp
Fråga
Svar
Mer information
Kontakt
Vilka produkter
kan jag få
förskrivet?
Din förskrivare kan utifrån det upphandlade
sortimentet i Västra Götaland förskriva
produkter.
Information om produkter
hittar du på
CLP hemsida
sortmentskataloger
Din förskrivare
CLP
produktkonsulenter
Vem kan få en
förskrivning av
läkemedelsnära
produkter?
Du ska vara folkbokförd i Västra Götaland.
Se CLP hemsida
Din förskrivare
Dina produkter förskrivs utifrån ditt behov av
vård och behandling hos ansvarig vårdgivare.
Centrum Läkemedelsnära Produkter/oktober 2015
Fråga
Svar
Mer information
Kontakt
DIABETES OCH STOMI - Skövdedepån
Vad kan du
beställa från
Skövdedepån?
De produkter du fått förskrivna inom
produktområde Diabetes och Stomi.
Vem kan
beställa?
Du som patient. Behöver du hjälp kan
exempelvis någon anhörig, omsorgspersonal
göra beställningen.
Hur går en
beställning till?
Hur kommer
produkterna till
mig?
Vart kan
produkterna
skickas?
Kontakta Skövdedepån
Telefon:
010-44 13 190
Ring Skövdedepåns kundtjänst eller
beställ via webben Beställa Diabetes och
Stomiprodukter
Mail:
kundtjanst.skovdedepan
@vgregion.se
Produkterna skickas med paket från PostNord
1.
2.
3.
Till utlämningsställe/ombud
Till din hemadress
Till tillfällig adress inom Sverige
Adress:
Du kan fritt välja vilket
utlämningsställe som passar
dig bäst!
När kommer
produkterna?
Inom fem arbetsdagar från att Skövdedepån
tagit emot din beställning
Kontakta Skövdedepån vid
frågor om din leverans
Vad kostar det?
Produkterna inklusive leveransen är
kostnadsfri för dig som patient
Produkterna finansieras
med skattemedel för dig
som är bosatt i Västra
Götaland.
Hur länge gäller
min
förskrivning
Din förskrivning gäller för ett år från
utskrivningstillfället
Vad gör jag om
det är fel på
min produkt?
Skövdedepåns
kundtjänst
Regionservice
Skövdedepån
Gustav Adolfs gata 38
541 45 Skövde
Du får oftast en förskrivning
med möjlighet att göra flera
uttag. När allt är uthämtat
kontaktar du förskrivaren
som förnyar förskrivningen.
På din följesedel kan du se
hur många uttag du gjort på
din förskrivning.
Kontakta Skövdedepåns kundtjänst snarast.
Centrum Läkemedelsnära Produkter/oktober 2015
Fråga
Svar
Mer information
Kontakt
INKONTINENS OCH SÄRNÄR – OneMed
Vad kan du
beställa från
OneMed?
Dina produkter du fått förskrivna inom
produktområde Inkontinens eller Särnär
Vem kan
beställa?
Du som patient. Behöver du hjälp kan
exempelvis någon anhörig, omsorgspersonal
göra beställningen.
Hur går en
beställning till?
Hur kommer
produkterna till
mig?
Vart kan
produkterna
skickas?
Kontakta OneMed
Telefon:
031- 706 30 60
Ring OneMed kundservice eller
Beställ via webben Beställa inkontinens och
Särnärprodukter.
Mail:
kundservicevgr@oneme
d.com
Produkterna skickas med paket från PostNord
1.
2.
3.
Adress:
OneMed Sverige AB
Kundservice VGR
Box 50
401 20 Göteborg
Till din hemadress
Till utlämningsställe/ombud
Till tillfällig adress inom Sverige
När kommer
produkterna?
Inom fem arbetsdagar från att din beställning
tagits emot av OneMed.
Kontakta OneMed vid frågor
om leverans
Vad kostar det?
Inkontinens: Produkterna inklusive
leveransen är kostnadsfri för dig som patient
Produkterna finansieras
med skattemedel för dig
som är bosatt i Västra
Götaland.
Särnär:
Du som patient betalar en avgift för dina
näringsprodukter. Fakturan skickas en månad
efter att du fått dina produkter
Hur länge gäller
min
förskrivning?
Vad gör jag om
det är fel på
min produkt?
Din förskrivning gäller för ett år från
utskrivningstillfället
OneMed
kundservice
Mer information om
avgiften Till dig som får
särskild näring
Du får oftast en förskrivning
med möjlighet att göra flera
uttag. När allt är uthämtat
kontaktar du förskrivaren
som förnyar förskrivningen.
På din följesedel kan du se
hur många uttag du gjort på
din förskrivning.
Fakturafrågor
kontakta:
Samlingsfakturaenheten
010-441 04
samlingsfakturaenh
[email protected]
Kontakta OneMed kundservice snarast.
Centrum Läkemedelsnära Produkter/oktober 2015
Mer information
Beställ produkterna på webben!
Fyll i blanketten enligt instruktionerna och skicka genom att klicka på ”skickaknappen” på sidan.
Beställningsblanketterna hittar du här:
För inkontinens och Särnärprodukter:
beställa inkontinens och Särnärprodukter
För Diabetes och Stomiprodukter:
beställa diabetes och stomiprodukter
Kontaktuppgifter för beställning:
För Diabetes och Stomiprodukter
För Inkontinens och Särnär produkter
Öppettider:
Vardagar 08:00-16:30 (ons.08:00-18:00)
Öppettider:
vardagar 08:00-16:30
Telefon
Epost
Adress
Telefon
Epost
Adress
010 – 441 31 90
[email protected]
Regionservice Skövdedepån
Gustav Adolfs Gata 38
541 45 Skövde
031-706 30 60
[email protected]
OneMed Sverige AB
Kundservice VGR
Box 50
401 20 Göteborg
Centrum Läkemedelsnära Produkter/oktober 2015