svenska - Privasee

Transcription

svenska - Privasee
PRIVASEE AB
NYHET!
SKILJ FAKTA FRÅN
FIKTION OCH
MEDIEHYSTERI
TOMAS DJURLING
SÄKERHETSEXPERT
KAREN LAWRENCE ÖQVIST
EXPERT PÅ INTEGRITET &
INFORMATIONSSÄKERHET
PAM STORR
JURIST - EXPERT
IT & DATASKYDD
MINSKA KLYFTAN
& TA KONTROLL
PROGRAM
1. Bli säkerhetsfokuserad!
Brid
g
& Ta e the
ke C Gap
ont
rol
En halvdags WORKSHOP
Minska klyftan: Lagstiftning,
regelverk & den digitala världen
2. Få grepp om EUs dataskyddsregler
3. Cyber hotet
- fiktion eller verklighet?
4. Minska den digitala klyftan
- företagsledning, teknisk, juridisk
5. Ta kontroll
- tekniker, verktyg
En jurist, säkerhets- och integritets expert
Tre experter som sitter i samma rum som du. Kom
och se allt du kan vinna på att träffa dessa tre drivna
experter. Ta till dig av deras samlade kunnande och
erfarenheter och få klarhet i vad som gäller idag.
Vad är reella och vad är upplevda hot mot Era
informationstillgångar. Lämna workshopen styrkt
med att kunna ta kontroll.
Förändrat tankesätt: att kunna skilja på verklighet
& fakta ifrån fiktion & mediehysteri -tillsammans
med enkla verktyg- är vad du kan förvänta dig att
ta med från denna intensiva workshop.
WWW.PRIVASEE.SE
!1
PRIVASEE AB
PROGRAM
08:30 - 09:00
Registrering (kaffe & té)
09:00 - 10:30
Modul 1, 2 & 3
10:30 - 10:50
Fika
10:50 - 12:00
Modul 4 & 5
MINSKA KLYFTAN - Stockholm
*Välj fokus!
tisdag fm, 6 okt (teknisk)
onsdag fm, 7 okt(juridisk)
torsdag fm, 8 okt (företagsledning)
12:00 - 13:00
Buffélunch & mingel
Sista anmälningsdag - 30 september 2015
13:00 - 13:30
Post-workshop Q&A (valfritt)
Möt EXPERTERNA**
08-508 52888
[email protected]
Välkommen till en intensiv halvdags workshop med experterna!
*
Halvdags workshopen kommer att hållas vid 3 tillfällen, 3 dagar. Varje workshop kommer
att ha sin fokus (målgrupp); teknisk, legal/juridisk och företagsledning/styrelse.
4
4
per 95 se
de
k
(+ M ltaga
om
r
e
s)
A. Teknisk fokus - din huvudkompetens och behörighet är IT och/eller informationssäkerhet och
du vill bättre förstå den legala och juridiska jargongen som du möter i ditt dagliga arbete.
B. Legal/juridisk fokus - du jobbar med/inom juridik och vill utöka ditt kunnande inom ITlagstiftningen och bättre förstå informationssäkerhets-jargongen du möter i ditt dagliga jobb.
C. Företagsledning/styrelse fokus - du möter dagligdags önskemål om en utökad säkerhetsbudget med
motiveringen att “vi måste vara certifierade”, “compliant” och/eller “nödvändigt skydd mot
cyber-hot”. Du vill kunna skilja på fakta från fiktion för att bättre kunna
prioritera dina “nödvändiga” säkerhetsinvesteringar.
3 för 2!
Vill du ‘minska klyftan’ och maximera din organisations potential? Skicka
r 2 deltagare
fö
la
Beta
ATIS!
en deltagare till varje fokusworkshop!
få en 3:e GR
Har du förlorat en strategisk affär utan
någon rimlig anledning? Vad kan hjälpa dig att
Jurist-, IT- och säkerhets-jargong,
men inget som förenar dessa världar!
skydda dina informationstillgångar (IP)? Tomas har
studerat Snowdendokumenten i detalj. Datainsamling
sker dagligen av andra länders underrättelsetjänster
över hela världen, och används inte sällan för att
understödja företags- och industrispionage. Hur skydda
och trygga verksamhetens
fortlevnad över tid? Tomas
vet och har ‘insider’
kunskap…
Den digitala världen dominerar sedan länge.
Många advokater och jurister är dessvärre inte
pålästa om IT och -säkerhet och de flesta IT
och säkerhetsexperter är helt förlorade i den
juridiska världen av författningar och lagstiftning. Så hur ska du
kunna veta att du följer lagen om dessa grupper inte talar
samma språk och inte förstår varandra? Vi
har tips, råd och verktyg som hjälper dig att
minska klyftan, separera fakta från “hype” &
(**Språk - svenska)
fiktion, och därmed bättre fokusera på sunda
investeringar för riskhantering och säkerhet.
(**Språk - engelska/svenska)
To m a s h a r a r b e t a t s o m c h e f i d e n S v e n s k a
underrättelsetjänsten i över 17 år, med ansvar att skydda
Svenska samhällsviktiga IT-system, data kommunikationer och
a n d r a k ä n s l i g a v e r k s a m h e t e r, f r å n u t l ä n d s k a
underrättelsetjänster, cyber terrorister, brottslingar, aktivister,
h a c ke r s m f l . To m a s ä r e n k ä n d o c h o f t a a n l i t a d
föredragshållare, författare, krönikör inom säkerhetsområdet,
med specialitet industrispionage samt påverkansoperationer.
WWW.PRIVASEE.SE
Pam är engelsk och svensk
jurist, med inriktning på IT-rätt
o c h d a t a s k yd d . H o n h a r
mastersexamen i IT-rätt samt
immaterialrätt och undervisar
vid ett antal olika institutioner
inklusive Stockholms
universitet.
Karen har mer än 20 års erfarenhet
inom informationssäkerhet, bla vid
Fortune 100 företag. Hon är en
förespråkare för digital integritet,
författare, samt föredragshållare och har
en MSc i informations-säkerhet, och en
MBA. Certifierad CIPP/E (International
Association Privacy Professionals/IAPP).
!2