Ladda ner CV - KBT Esperantoplatsen

Transcription

Ladda ner CV - KBT Esperantoplatsen
CV
Lillian Noring Andersson 510817-5000
Bratteråsgatan 72
41762 Göteborg Telefon, hem : 031-512190, , mobil: 0709-608910
Utbildning
Sjuksköterske Utbildning
Vidareutbildning Medicin och Kirurgi
Fortbildning i Psykosocialt arbetssätt S:T Lukasstiftelsen
Grundutbildning (steg 1) i Kognitiv Psykoterapi, motsv. 30 p
Leg. Utbildningen (Psykoterapeutprogrammet) Kognitiv- o beteendeterapi, motsv. 60 p
Handledar och Lärarutbildning för legitimerade psykoterapeuter m KBT inriktning, 45 p
1971 -1973
1975
1991 1994
1995 - 1996
2001 - 2004
2004 - 2005
Vidareutbildning
Fördjupningsutbildning I ångestsyndrom enl kognitiv teori 50 tim
Kurs i Attachmentkunskap, 4 heldagar
Mindfulness utbildning Andreis Kroese 5 dagar
Fortlöpande AAI utb 2dagar/år
Mindfulness, RFT .Systemteori utbildning
Parterapi ,systemisk prof Mayte Miró 3 dagar
ACT utbildning 5 dagar
Emotion-focused therapy, Leslie Greenburg, 2 dagars workshop, ICCP
Mindfulness, 2 dagars workshop, Andries Kroese
ACT utbildning 5 dagar
Bildterapi utbildning 5 dagar
The moviola technique: “Self in process”, Mayte Miró, 5 dagars workshop,
Schematerapi utbildning 5 dagar
ACT och MI utbildning 5 dagar
Cognitive therapy for personality disorders, Christine padesky , 4 dagars workshop
KBT vid PTSD 5 dagar
Parterapiutbildning 5 dagar
Suicidprevention med kognitiv inriktning, 5 heldagar
Ångestsyndrom o evidensbaserad terapi, David Clark, 2 dagar
Terapeutiska färdigheter, J. Bennet –Levy, 2 dagars workshop
Collaborative Case Conceptualization, 2 dagars workshop, Christine Padesky
”Imagery in Cognitive Therapies, Ann Hackmann o Emily Holmes
ACT – workshop, 1 heldag
ACT – workshop, 6 heldagar
Inlärningspsykologi och beteendeanalys 10 hel dagar
”Anxiety Traps” 2 dagars workshop Christine Padesky
Anknytningsteori 2 dagars workshop Airi Hautamäki
Cognitive and behavioral processes across Ed Watkins 2 dagar
Ätstörningar Ata Ghaderi 1 dag
Emotion-focused cognitive therapy 1 dags workshop Mick Power
Imagery in CT 2 dagar Ann Hackman
Beteendeexperiment 1 dag
GAD utb ildning 1 dag
Schematerapiutb modul A,B och C pågående
Compassion Christine Braehler 2 dagar workshop
2000
2004
2004
2004-fortf
2004
2004
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2010-2011
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2014 dec
2013
Arbetslivsrerfarenhet
Leg .Sjuksköterska Sahlgrenska
Leg .Sjuksköterska Svartedalens Sjukhem
Avd föreståndare Lövgärdets sjukhem
Leg.Sjusköterska Älvängens Sjukhem
Avd föreståndare Vårdcentral Bengtsfors
Avd föreståndare Skepplanda vårdcentral
Avd föreståndare o VC chef Skepplanda Vårdcentral
Privat Praktiserande psykoterapeut, Utbildare , Handledare
Studierektor på terapeututbildning vid Evidens
Studierektor på basutbildning vid Evidens
1973
1974
1975
1978
1982
1987
1999-2002
2002-fortf
2009-dec 2013
2009-maj 2014
Externa Handlednings uppdrag
Basutbildn(steg 1) o Terapeututb utbildn Center för Cognitiv psykoterapi o utbildning
samt EvidensAB
Socioterapin, Rättspsyk, Lillhagens sjukhus
BUP personal
Sjuksköt Brämaregårdens VC
Sjuksköterskor Backa VC
Sjuksköterskor Tuve VC
Primärvårdskuratorer
Barnmorskor Brämaregårdens VC
Frivården Uddevalla Vänersborg
Hälsocentraler Jämtlands läns landsting utbildning och handledning
Svenska balett skolan utbildning och handledning
Missbruksenhet Ale kommun
Skolsköterskor Alingsås och Borås gymnasium
Sjuksköterskor Allmän psykiatrin Falkenberg
Psykologer Habiliteringen
BUP Mariestad
Sjuksköt och Kurator Överviktsenheten Skövde
HR personal Volvo AB
BVC Bergsjöns VC
MVC Bergsjöns VC
BVC Gamlestan
Missbruksenhet Härryda kommun
Stress o Smärtteam Primärvården
Psykiatri sjuksköt Lerum o Kungälvs kommun
Kurator VC Kungälv
Barnmottagningen Kungälv
ST doktorer Barnmedicin Kungälv
Rehab team Gamlestadens VC
Angereds Närsjukhus smärtmottagn
Primärvårdskuratorer
VC chefs grupp Borås
Närhälsan Kungälv
2004-2014
2002-2004
2003-2004
2003-2009
2004-2009
2004-2009
2004-2010
2004-2009
2004-2006
2004-2007
2004-fortf
2005-2010
2007-fortf
2006-2008
2007-2009
2007-fortf
2007-2010
2008-2009
2007-2011
2008-2010
2009-1010
2009-2012
2010-fortf
2010-fortf
2011-fortf
2011+2012
2012-2014
2012-fortf
2012-fortf
2012-fortf
2013-fortf
2009- fortf
Externa utbildningsuppdrag
Lärare/ föreläsare på leg. / basutbildningen, orienteringskurserna, uppdragsutbildningar,
Center för Cognitiv Psykoterapi o utbildning o Evidens AB Göteborg,
2004-2014
Utbildning i Hälsa, Hälsocentraler i Jämtlands läns Landsting
2004-2007
Svenska Balett skolan i Göteborg
2004-2006
Fyrklövern kurs i medvetenhetsutveckling 6 grupper á 8 dagar
2005-2011
Sjuksköterskor primärvården utbildning 8 dagar
2007-2009
”Kursdoktorn ”Utbildning 6 dagar
2007-2009
Dietist utbildning Sahlgrenska universitetssjukhuset
2009-2012
KBT Utb Lukasstiftelsen 2dagar
2008
Referenser
Anna Ehnvall Överläkare Psykiatri 0723-713331
Margareta Andersson Leg .Psykoterapeut, Handledare KBT 070-4971894